Hallitus heikentää maakuntien erikoissairaanhoitoa

Hallitus heikentää maakuntien erikoissairaanhoitoa

Erikoissairaanhoidon työjakoa ja keskittämistä ollaan jälleen muuttamassa. Erityisesti vaativaa kirurgiaa keskitetään yliopistosairaaloihin. Kaavaillut muutokset tulevat vaikuttamaan myös Seinäjoen ja Vaasan keskussairaaloiden palveluihin.

Muutokset ovat kylmää kyytiä kaikkien maakuntien keskussairaaloille, eli käytännössä siis sairaanhoitopiirien alueilla asuville kansalaisille. Muutokset tulevat heikentämään entisestään perustuslain edellyttämää kansalaisten yhdenvertaisuutta terveyspalvelujen saannissa.

Mikäli kaavaillut muutokset astuvat voimaan, tulevat viiveet etenkin syöpäsairauksien hoidossa väistämättä kasvamaan. Pahimmillaan maakuntien keskussairaaloiden kirurginen päivystysvalmius tulee heikkenemään, koska osaajat siirtyvät työhön sinne, missä ammattitaitoa voi käyttää ja kehittää.

Monet leikkaavat erikoislääkärit hoitavat laajasti myös ei-leikattavia potilaita. Erikoislääkärien siirtyessä pois, heikkenee erikoissairaanhoidon laatu ja saatavuus olennaisesti.

Erikoissairaanhoidon ja erityisesti vaativien hoitojen keskittämistä toki tarvitaan, mutta keskittämisen pitää perustua korkeaan osaamisen ja sen tuomaan laatuun ja vaikuttavuuteen. Tällä hetkellä keskittäminen perustuu liian paljon sairaaloissa tehtävien toimenpiteiden ja leikkausten määriin – ei laatuun ja vaikuttavuuteen.

Korkeaa osaamista on laajalti myös muualla kuin yliopistosairaaloissa.

Erikoissairaanhoidon keskittäminen pitää uudistaa osana sote-uudistusta ja asettaa keskittämisen perustaksi palvelujen laatu ja vaikuttavuus. Tässä työssä voidaan hyödyntää mm. Vaasan sairaanhoitopiirin potilasturvallisuustyötä sekä kehitteillä olevaa valtakunnallista sosiaali- ja terveyspalvelujen vaikuttavuuden tutkimus- ja kehittämiskeskuksen työtä.

Edellinen hallitus muutti erikoissairaanhoidon keskittämisasetusta vuonna 2018. Asetuksen toimeenpanon aikana ja jälkeen kuitenkin hyvin nopeasti huomattiin, etteivät tehdyt muutokset olleetkaan kaikilta osin järkeviä, vaan jopa heikensivät erikoissairaanhoidon palveluja. Tästä syystä tilannetta päätettiin tuolloin arvioida uudelleen ja korjata asetusta.

Nykyhallitus on nyt kuitenkin tekemässä muutoksia, jotka entisestään heikentävät maakuntien erikoissairaanhoito- ja päivystyspalveluja.

Nyt tarvitaan aikalisä. Millään pikkumuutoksilla olemassa olevaa asetusta ei korjata, eikä varsinkaan tarvita palvelujen heikentämistä.

Paula Risikko (kok.)

kansanedustaja

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin valtuuston puheenjohtaja

Seinäjoki

(Julkaistu: Ilkka-Pohjalainen 13.1.2021)