Eduskunnassa

Työni puhemiehenä

Eduskunnan puhemies vaikuttaa sekä kotimaassa että ulkomailla

Eduskunnan puhemiehistön muodostavat puhemies ja kaksi varapuhemiestä. Yhdessä puhemiehistö johtaa eduskunnan työtä. Kansalaisille näkyvin puhemiesten tehtävä eduskunnassa on täysistunnon johtaminen. Puhemiehistö yhdessä vastaa siitä, että eduskunnassa noudatetaan perustuslain edellyttämää "vakaata ja arvokasta käytöstä".

Puhemiehistöllä on tärkeä rooli parlamentarismin, demokratian ja eduskunnassa tehtävän työn puolustajana ja kehittäjänä. Puhemiehistö ei kuitenkaan osallistu eduskunnan täysistuntokeskusteluihin. Puhemiehellä, toisin kuin varapuhemiehillä, ei ole istuntosalissa edes pöytää.

Puhemiehistöön kuuluvilla ei ole myöskään tapana tehdä aloitteita, kirjallisia kysymyksiä tai muita vastaavia valtiopäivätoimia. Sen sijaan meillä jokaisella puhemiehistöön kuuluvalla on mahdollisuus vaikuttaa monilla muilla tavoilla.

Valtakunnan hierarkiassa eduskunnan puhemies on toisena presidentin jälkeen.

Puhemies on koko eduskunnan puhemies. Puhemiehenä luon omalta osaltani edellytyksiä kansanedustajien ja eduskunnan työntekijöiden työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden varmistamiseksi. 200 kansanedustajan lisäksi eduskunnassa työskentelee noin 430 virkamiestä ja 130 kansanedustajan avustajaa

Puhemies on esimerkiksi eduskunnan keskeisimpien toimielinten eli puhemiesneuvoston ja kansliatoimikunnan puheenjohtaja. Kansliatoimikunta muun muassa nimittää eduskunnan korkeimmat virkamiehet sekä ratkaisee eduskunnan hallintoa ja taloudenpitoa koskevat merkittävät asiat.

Yhä merkittävämpi puhemiehen tehtäväalue liittyy kansainväliseen toimintaan. Kansainvälinen kanssakäyminen on lisääntynyt ja sen merkitys on kasvanut. Eduskunnassa vierailee monia delegaatioita ja kutsuja tulee. Näen tärkeänä myös tehtäväni Suomen markkinoinnissa maailmalla.

Puhemies on viime vaalikausina perustehtäviensä lisäksi toiminut poliittisena vaikuttajana sekä yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistujana. Tämä on luontevaa minullekin. Kyllähän minulla mielipiteitä on ja saakin olla, joskin ymmärrän ettei päivänpolitiikan takkuihin pidä sekaantua.

Tavoitteenani on, että kansalaisten ääni paremmin kuuluu ja vaikuttaa. Maassamme pakkaa olla vallalla nk. ”desibelidemokratia” eli se saa joka eniten huutaa. Olen kuitenkin sairaanhoitajana tottunut siihen, että ihminen joka ei jaksa tai kykene huutamaan, tarvitsee kipeimmin apua.

Paula Risikko

 

Toimintani kansanedustajana

Valtiopäivätoimet
Tästä näet kaikki eduskunnassa tekemäni lakialoitteet, kirjalliset kysymykset, talousarvioaloitteet ja toimenpidealoitteet. Eduskunnan virallinen nettisivu.

Puheenvuorot
Tästä näet kaikki eduskunnassa käyttämäni puheenvuorot. Eduskunnan virallinen nettisivu.

Luottamustehtäväni vuosilta 2001-2007
Tästä näet missä luottamustehtävissä olen toiminut vuosina 2001-2007. Nyt ollessani ministerinä en voi enää olla jäsenenä valiokunnissa. Sen sijaan otan vastaan niissä tehtyjä lausuntoja ja mietintöjä.

Muu toiminta
Tästä näet muita työhöni kiinteästi liittyviä tehtäviä eduskunnassa ja lähiyhteisöissä. Tutustu toimintaani kansanedustajana eduskunnassa.