Sotesta kannattaa puhua myös kuntavaaleissa

Sotesta kannattaa puhua myös kuntavaaleissa
 

Vaikka sote siirtyykin kunnilta maakunnille, on niistä hyvä puhua myös kuntavaalien yhteydessä, sillä tulevat valtuutetut ovat seuraavat kaksi vuotta vastuussa siitä, että sotepalvelujen siirto maakuntien järjestämisvastuulle sujuu hyvin.

Uusien valtuutettujen on varmistettava, ettei uusi hallinnontaso tuo lisää byrokratiaa ja että perusterveydenhuollon palvelut ja -sosiaalipalvelut säilyvät edelleen lähipalveluina.

Hallitus esitteli ennen joulua uusia linjauksia maakunta- ja sote-lakeihin. Myös suomalainen valinnanvapausmalli näki päivänvalon. Tätä olemme odottaneet. Ratkaisussa voitti ennen kaikkea ihminen.

Miksi valinnanvapaus sotepalveluissa on niin tärkeää? Siksi, että siitä hyötyvät palveluja tarvitsevat ihmiset.

Aikoinaan kun soteuudistusta aloitettiin tehdä, oli ongelmana se, ettei terveyskeskukseen päässyt kuin pitkän odotuksen jälkeen. Lisäksi myös muiden peruspalvelujen saatavuus alkoi heikentyä ja kustannukset karkaavat käsistä.

Maakuntahallintoon päädyttiin, jotta saataisiin vahvemmat taloudelliset ”hartiat” peruspalveluille. Tämä ratkaisu ei kuitenkaan yksin auta soten ongelmiin, siksi tarvitaan lisää aitoa valinnanvapautta ja alan toimijoita.

Suomalainen valinnanvapausmalli tarkoittaa, että palvelujen tuottajia tulee enemmän ja ihminen voi aidosti valita julkisen, yksityisen ja järjestöjen tuottamien palvelujen välillä hoito- ja hoivapolkunsa eri vaiheissa.

Ennen kaikkea palvelujen saatavuus paranee koska palvelujen tuottajia on enemmän. Tämä vahvistaa erityisesti peruspalvelujen saatavuutta, odottaminen vähenee.

Valinnanvapautta lisäävät monet uudet ”työkalut”. Niitä ovat sotekeskukset, maksuseteli, asiakasseteli ja henkilökohtainen budjetti. Nämä tulevat käyttöön kaiken nykyisen valinnanvapauden lisäksi. Nykyisinhän voit jo valita minkä tahansa julkisen terveyskeskuksen tai sairaalan Suomesta.

Maksu- ja asiakasseteleitä voi verrata palveluseteleihin, joita on jo nyt käytössä joissain kunnissa. Henkilökohtainen budjetti sen sijaan on aivan uusi innovaatio. Siitä hyötyvät erityisesti monisairaat, vanhukset ja vammaiset. Palvelukokonaisuuksien hallinta paranee.
 
Valinnanvapauden lisääntyminen tulee käyttöön jokaisessa maakunnassa ja koskee sekä sosiaali- että terveyspalveluja.

Lakiluonnoksen lausunnot tuottavat kuluvan kevään aikana lain kehittämistarpeet, joita toki tiedämme jo nyt olevan, onhan kyse suuresta muutoksesta.

Valinnanvapauden lisäksi tehtiin ratkaisuja myös korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollosta sekä maakuntien rahoituksesta ja pelastusalueiden määrästä.

”Siviiliammatiltani” ammattikoulun vararehtorina pidän loistavana sitä, että ammattikorkeakouluopiskelijat tulevat ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palveluiden piiriin. Aikoinaan ollessani ministerinä sosiaali- ja terveysministeriössä käynnistin tätä ennakoivan kokeilun. Nyt se sitten laajenee.
 
Pelastusalueiden määrässä päädyimme 18 eli samaan kuin on maakuntien määrä. On tärkeää, että ensihoito ja pelastustoimi jatkossakin tekevät hyvää yhteistyötä ihmisten parhaaksi.

Paljon tapahtuu. Kaiken lähtökohtana tulee aina olla ihminen ja hänen hyvinvointinsa.

Paula Risikko
sisäministeri