Kirjoitukset

Toimiva ruokahuolto on osa yhteiskunnan kriisinkestävyyttä

Ministeri Risikko: Toimiva ruokahuolto on osa yhteiskunnan kriisinkestävyyttä   - Toimiva ruokahuolto turvaa suomalaisille riittävän ja turvallisen ravinnon saannin kaikissa tilanteissa. Ruokahuolto ja turvallinen ruoka on osa yhteiskunnan kriisinkestävyyttä, vaikka sitä harva tulee ajatelleeksi, sisäministeri Paula Risikko totesi avatessaan valtakunnallisen Farmari-maatalousnäyttelyn 14. kesäkuuta Seinäjoella.   - Suomen maatalous kykenee normaalioloissa vastaamaan kuluttajien tarpeisiin varsin hyvin.…
Lue Lisää

Pelastustoimi omaan liikelaitokseen

Pelastustoimi omaan liikelaitokseen Parhaillaan on menossa iso sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus sekä maakuntauudistus. Eduskunnassa käsitellään samaan aikaan myös pelastustoimen uudistusta. Pelastustoimen uudistuksella tavoitellaan tehokkaampaa ja taloudellisempaa järjestelmää, jossa pystytään varautumaan myös harvinaisiin suuronnettomuuksiin tai luonnonkatastrofeihin koko maassa. Nämä tavoitteet voidaan saavuttaa 18 maakunnan järjestelmässä, kun valtion ohjausrooli on tarpeeksi vahva. Haluamme myös varmistaa pelastustoimen resurssien…
Lue Lisää

Painopisteenä on suomalaisten turvallisuus

Painopisteenä on suomalaisten turvallisuus Hallitus piti huhtikuussa toimintansa puoliväliarvioinnin ja linjasi valtiontalouden kehykset. Loppukauden toiminnan painopisteiksi määriteltiin työ, osaaminen ja kasvu sekä välittäminen, uudistuminen ja turvallisuus. Turvallisuuden lisäämiseksi olemme kevään aikana sisäministeriössä yhdessä puolustusministeriön kanssa valmistelleet monia toimia. Niiden toteuttamiseksi oli tärkeää saada myös sisäministeriön hallinnonalalle taloudellisia resursseja. Suomen turvallisuusympäristö on muuttunut nopeasti aiempaa huonommaksi.…
Lue Lisää

Panostuksia sisäiseen turvallisuuteen

Panostuksia sisäiseen turvallisuuteen Viime viikolla hallitus piti toimintansa puoliväliarvioinnin. Samalla hallitus linjasi valtiontalouden kehykset sekä loppukauden toiminnan painopisteet, joita ovat työ, osaaminen ja kasvu sekä välittäminen, uudistuminen ja turvallisuus. Turvallisuuden lisäämiseksi olimme kevään aikana sisäministeriössä yhdessä puolustusministeriön kanssa valmistelleet monia toimia. Niiden toteuttamiseksi oli tärkeää saada myös sisäministeriön hallinnonalalle taloudellisia resursseja. Suomen turvallisuusympäristö on muuttunut…
Lue Lisää

Turvallisuus hallituksen painopisteeksi

Turvallisuus hallituksen painopisteeksi Hallituskauden puolivälitarkastelu eli puoliväliriihi on huhtikuun lopulla. Silloin käydään läpi hallitusohjelman toteutumista ja sovitaan tarvittavista lisätoimista. Keskeisiksi painopisteiksi on päätetty turvallisuus, välittäminen ja työllisyys. Välittäminen on kaikkia hallituksen toimia luonnehtiva periaate: jokainen ihminen on arvokas ja kaikki pidetään mukana. Syrjäytyminen on maamme sisäisen turvallisuuden suurin uhka. Talouden kestävyysvajeen kuromiseksi meidän tulee löytää…
Lue Lisää