Kirjoitukset

Turvallisuus hallituksen painopisteeksi

Turvallisuus hallituksen painopisteeksi Hallituskauden puolivälitarkastelu eli puoliväliriihi on huhtikuun lopulla. Silloin käydään läpi hallitusohjelman toteutumista ja sovitaan tarvittavista lisätoimista. Keskeisiksi painopisteiksi on päätetty turvallisuus, välittäminen ja työllisyys. Välittäminen on kaikkia hallituksen toimia luonnehtiva periaate: jokainen ihminen on arvokas ja kaikki pidetään mukana. Syrjäytyminen on maamme sisäisen turvallisuuden suurin uhka. Talouden kestävyysvajeen kuromiseksi meidän tulee löytää…
Lue Lisää

Hätäkeskuspäivystäjien koulutusta Vaasaan?

Hätäkeskuslaitos on ollut huolissaan kaksikielisen työvoiman saatavuudesta. Suurimmat haasteet ovat Vaasassa. Tästä syystä olen käynnistänyt selvityksen ruotsinkielisen hätäkeskuspäivystäjäkoulutuksen käynnistämisestä Vaasassa. Olen pyytänyt sisäministeriötä, Hätäkeskuslaitosta, Pelastusopistoa ja Vaasan kaupunkia yhdessä arvioimaan 31. maaliskuuta mennessä mahdollisuudet järjestää koulutusta Vaasassa. Näin voitaisiin vastata hätäkeskusten tarpeeseen saada lisää kaksikielisiä hätäkeskuspäivystäjiä. Tällä hetkellä koulutusta annetaan ainoastaan Pelastusopistossa Kuopiossa, eikä kursseille…
Lue Lisää

Toimintaa nuorten syrjäytymistä vastaan

Sisäministeriön hallinnonalalla ennakointi, varautuminen ja ennaltaehkäisy ovat tärkeitä toimia. Turvallisuusviranomaiset tekevätkin paljon töitä myös nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Yhtenä hyvänä esimerkkinä tästä on moniammatillinen Ankkuri-toiminta, jota laajennetaan koko maahan. Ankkuri-toiminnassa poliisi, sosiaalityöntekijä, psykiatriaan erikoistunut sairaanhoitaja ja nuorisotyöntekijä työskentelevät yhdessä auttaakseen nuoria, jotka oireilevat rikoksilla. Vaikka toimintamalli on valtakunnallinen, Ankkuri-toiminta mukautuu kunkin alueen erityispiirteisiin. Nuorten…
Lue Lisää

Ankkuri-toiminta nuorten syrjäytymistä vastaan

Syrjäytymisen ehkäisyyn suunnattua Ankkuri-toimintamallia laajennetaan koko maahan. Ankkuri-mallissa poliisi, sosiaalityöntekijä, psykiatriaan erikoistunut sairaanhoitaja ja nuorisotyöntekijä työskentelevät yhdessä auttaakseen nuoria, jotka oireilevat rikoksilla. Vaikka malli on valtakunnallinen, Ankkuri-toiminta mukautuu kunkin alueen erityispiirteisiin. Nuorten rikoksilla oireilun taustalla on usein muita syitä, kuten elämänhallintaan, mielenterveyteen ja päihteisiin liittyviä kysymyksiä. Ankkuri-toiminnan tavoitteena on varmistaa, ettei nuori ajaudu pysyvästi rikollisuuden…
Lue Lisää

Ihmisen oikeus valita sotessa lisääntyy

Hallitus esitteli viime keskiviikkona linjauksia maakunta- ja sote-lakeihin. Myös suomalainen valinnanvapausmalli näki päivänvalon. Tätä olemme odottaneet. Ratkaisussa voitti ennen kaikkea ihminen. Miksi valinnanvapaus sotepalveluissa on niin tärkeää? Siksi, että siitä hyötyvät palveluja tarvitsevat ihmiset. Aikoinaan, kun soteuudistusta aloitettiin tehdä, oli ongelmana se, ettei terveyskeskukseen päässyt kuin pitkän odotuksen jälkeen. Lisäksi myös muiden peruspalvelujen saatavuus alkoi…
Lue Lisää