Aikaisemmat ajankohtaispäivitykset

Viikko 26.11-2.12.2018

Eduskunnassa on syksyn aikana aloitteestani järjestetty keskustelusarja turvallisuuteen liittyvistä ajankohtaisista aiheista. Tällä viikolla järjestetään sarjan viimeinen keskustelu työn tulevaisuudesta.

Turvallisuus on ihmisen perustarve ja halusin näiden keskustelujen avulla luoda koko eduskunnan väelle tilannekuvan turvallisuudesta eri näkökulmista.

Viime viikolla keskustelimme sekä ikäihmisten turvallisuudesta että sosiaaliturvasta tulevaisuudessa.

Suomen väestön ikärakenne on muuttunut ja elinikä on pidentynyt. Elinikä voi olla jopa 105 vuotta. Tämä on seurausta hyvinvointiyhteiskunnasta ja elintapojen muutoksista. Tähän ikäihmisten joukkoon mahtuu erikuntoisia ihmisiä. Moni on varsin aktiivinen, osa tarvitsee enemmän hoitoa ja hoivaa. Varsinainen hoivan tarve ilmenee usein vasta 85 ikävuoden jälkeen. Ikäihmisten joukko ei siis ole mikään yhtenäinen joukko, siksi myös palvelujen ja tukimuotojen pitää olla erilaisia.

Tärkeintä on yhteiskunnan asenne.

Näyttää siltä, että sosiaaliturvan uudistuksesta tulee yksi tulevien eduskuntavaalien pääteemoista. Hyvä niin, sillä siitä kannattaakin keskustella. Sosiaaliturvan uudistuksen lähtökohtana tulee olla kiinnostus ihmisestä. Järjestelmän yksinkertaistaminen ei saa olla uudistuksen päätarkoitus ja palvelut pitää olla keskiössä.

Ajan kuluminen yllättää aina vaan uudestaan. Sunnuntaina vietetään jo ensimmäistä adventtia. Ensimmäisestä adventtisunnuntaista alkaa myös uusi kirkkovuosi.

Rauhoittavaa joulun odotusta kaikille!

 

Viikko 19.-25.11.2018

Tämä viikko alkaa mielenkiintoisella vierailulla Madridiin, Espanjan parlamentin puhemiehen kutsusta. Vierailulla on tarkoitus keskustella erityisesti tasa-arvokysymyksistä sekä lujittaa maittemme suhteita Suomen tulevan EU-puheenjohtajuuskauden alla. Suomi toimii Euroopan Unionin puheenjohtajamaana vuoden 2019 jälkipuoliskon.

Tiistaina vietetään kansainvälistä lasten päivää. Päivän tarkoituksena on muistuttaa lasten asemasta ja lasten hyvinvoinnin edistämisen tärkeydestä kaikkialla maailmassa. YK:n yleiskokous suositteli jo vuonna 1954, että kaikki maat alkaisivat viettää kansainvälistä lasten päivää.

Vuoden 2018 lasten päivän teemana on osallisuus. Osallisuudella tarkoitetaan kokemusta mukana olemisesta ja johonkin kuulumisesta. Se on meille kaikille tärkeää, mutta lasten ja nuorten kohdalla osallisuus esimerkiksi torjuu syrjäytymistä. Se on siten erittäin tärkeä teema.

Perjantaina on myös valtakunnallinen Lapsi mukaan töihin-päivä. Silloin lapset ovat tervetulleita myös eduskuntaan äidin tai isän kanssa.

Eduskunnassa jatkuvat käynnistämäni Eduskunta turvallisuuden tekijänä-keskustelut. Tällä viikolla keskustelemme kahdesta eri teemasta; keskiviikkona siitä, onko Suomessa turvallista vanheta ja perjantaina tulevaisuuden sosiaaliturvasta.

Tähän mennessä käydyt keskustelut ovat vahvistaneet käsitystäsi siitä, että turvallisuutta pitää lähestyä monesta eri näkökulmasta. Kaikkien jo käytyjen keskustelujen esitykset ja koosteet löytyvät eduskunnan verkkosivulta osoitteesta: https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/puhemies/Sivut/Eduskunta-turvallisuuden-tekijana.aspx. Niitä kannattaa todella käydä katsomassa.

Eduskunnan täysistunnossa käydään tällä viikolla lähetekeskustelu muun muassa valtioneuvoston liikuntapoliittisesta selonteosta. Jo pienikin päivittäinen liikunta on hyväksi ihmisen terveydelle. Hyvä fyysinen kunto edistää työkykyä ja ehkäisee työuupumusta. Hyvä kunto auttaa jaksamaan koulussa ja kotona. Kunnonkohotuksen ohella liikunnasta voi saada mielen iloa ja sosiaalisia kontakteja.

 

Viikko 12.-18.11.2018

Olen jälleen viime aikoina paljon miettinyt vammaisten henkilöiden työllistymistä, sillä olin viikonloppuna puhumassa Seinäjoen Seudun Invalidit ry:n 70-vuotisjuhlissa ja torstaina olen puhumassa Invalidiliiton valtakunnallisessa 80-vuotisjuhlassa.

Oikeus työhön kuuluu myös vammaisille henkilöille. Aivan liian suuri osa, jopa yli 80% työikäisistä vammaisista henkilöistä on työelämän ulkopuolella. Usein esimerkiksi liikunta-, näkö- tai kuulovamma tarkoittaa työttömyyttä tai eläkkeellä oloa.

Kuitenkin hyvin monet vammaiset ihmiset ovat päteviä, korkeasti koulutettuja sekä täysin työkykyisiä koulutuksensa mukaisiin tehtäviin. Tarmokkaiden tekijöiden täytyy päästä työn syrjään kiinni.

Työpaikalle vammaisen työntekijän mahdollisesti tarvitsemiin muutostöihin tai muuhun apuun on saatavilla valtion tukea esimerkiksi TE-palveluista, Kelasta tai kunnan vammaispalveluista.

Vammaisten henkilöiden työnteon fyysisten esteiden raivaamisen lisäksi tarvitsemme erityisesti asenteiden justeeraamista. Etenkään nuoria vammaisia henkilöidä ei pidä suin päin passittaa eläkkeelle vaan tehokkain keinoin tasoittaa heidän tietään työelämään.

Ihmisoikeuskeskuksella ja yhdenvertaisuusvaltuutetulla on meneillään ”Maanantai kuuluu kaikille”-kampanja, joka pyrkii edistämään vammaisten henkilöiden oikeutta työelämään. Osallistun kampanjaan, sillä nyt tarvitaan tekoja. Osallistu Sinäkin!

 

Viikko 5.-11.11.2018

Eduskunta palaa tällä viikolla kiireiseen arkeensa istuntotauon jälkeen. Tiistaina lähetekeskustelussa on vuoden 2018 toinen lisätalousarvioesitys. Siinä hallitus mm. esittää 10 miljoonaa euron lisäystä korkeakouluille koodarien työvoimapulaan vastaamiseksi. Suomessa olisi koodareille tarjolla enemmän työtä kuin mitä heitä löytyy. Osaavan työvoiman saamisen vaikeudet heikentävät juuri ohjelmisto- ja ICT-alan kasvumahdollisuuksia. Kaiken kaikkiaan koulutukseen esitetään yhteensä 40 miljoonaa euroa lisää määrärahoja.

Lisätalousarvioissa on mukana myös jo alkusyksyn budjettiriihessä päätetty tuki veteraaneille. Veteraanien kuntoutukseen ja kotiin vietäviin palveluihin ehdotetaan yhteensä 19,3 miljoonan euron lisämäärärahaa, jotta kaikilla veteraaneilla on mahdollisuus päästä heille tarkoitettujen palveluiden piiriin. Lisämääräraha auttaa erityisesti veteraanien kotona-asumista.

Keskiviikkoaamuna klo 8.30–10 jatkuvat taas Eduskunta turvallisuuden tekijänä -tilaisuudet. Tässä neljännessä tilaisuudessa keskustellaan siitä, miten ilmastonmuutos vaikuttaa ruuantuotantoon ja miten kestävä ja haavoittuvainen suomalainen ruokajärjestelmä on. Voit seurata keskustelua tuttuun tapaan suorana verkkolähetyksenä osoitteessa https://dclive.fi/Eduskunta/TurvallinenSuomi/07112018

Keskiviikkona ja torstaina Suomessa pidetään varsin ainutlaatuinen kokous. Silloin nimittäin järjestetään Kokoomuksen eurooppalaisen kattopuolueen, EPP:n, suurkongressi Helsingin Messukeskuksessa. Pääteemoja ovat EPP:n valmistautuminen kevään 2019 eurovaaleihin ja EPP:n kärkiehdokkaan valinta EU-komission johtoon. Kärkiehdokkaan paikasta kisaavat Euroopan investointipankin varapääjohtaja Alexander Stubb ja saksalainen Manfred Weber.

 

Viikko 29.10.-4.11.2018

Eduskunnassa on tällä viikolla istuntotauko. Se tarkoittaa, ettei täysistuntoja tai valiokunnan kokouksia järjestetä.

Minäkin ehdin olla Seinäjoella hoitamassa asioita ja tapaamassa ihmisiä tavallista enemmän. Hoidan viikon aikana myös puhetilaisuuksia sekä kotiseudulla että Helsingissä.

Viime viikolla tuli ilahduttava uutinen turvallisuutta lisäävästä toiminnasta. Kela, Hätäkeskuslaitos, sisäministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö nimittäin käynnistävät ensi keväänä kokeilun, jossa hätätilanteessa oleva henkilö voi tehdä hätäilmoituksen suomalaisella viittomakielellä vammaisten tulkkauspalvelukeskuksen kautta. Toimin sisäministerinä, kun tätä kokeilua lähdettiin tekemään Hätäkeskuslaitoksen johdolla.

Hyvää viikkoa!

 

Viikko 22.-28.10.2018

Viikonloppuna järjestettiin Oulussa Suomen Sydänliiton syyskokous. Syyskokous valitsi minut jatkamaan Sydänliiton puheenjohtajana. Olen erittäin kiitollinen ja iloinen saamastani luottamuksesta. Sydänliitto on upea ja innokas kansanterveysjärjestö. Sydän tekee hyvää!

Linjapuheessani pohdin mm. ilmastonmuutoksen vaikutuksia ihmisten terveyteen. Ilmastonmuutos vaikuttaa terveyteemme suoraan tai välillisesti. Vaikutukset voivat olla lyhytaikaisia ja voimakkaita tai lieväoireisia pitkään kestäviä. Ilmastonmuutos vaikuttaa myös eri tavoin eri väestöryhmiin. On arvioitu, että eniten ilmastonmuutoksesta kärsivät ne, joilla on vähiten resursseja sopeutua siihen. Tällaisia ryhmiä ovat esimerkiksi vanhukset, lapset sekä sairaat ja vammaiset.

Auringonsäteily ja lämpötila ovat keskeisimpiä ihmiseen suoraan vaikuttavia ympäristötekijöitä. Ilmastonmuutos lisää helteiden voimakkuutta ja kestoa. Erityisen alttiita äärimmäisille lämpötiloille ovat lapset, vanhukset, urheilijat ja ulkotyöntekijät. Myös muut äärimmäiset säätilanteet, kuten myrskyt, rankkasateet ja tulvat vaikuttavat meihin suoraan. Suomessa harvinaisten, lämpimien maiden sairauksien arvioidaan ilmastonmuutoksen johdosta lisääntyvän. Niin ikään mielenterveydenongelmien arvioidaan lisääntyvän pimeän kauden lisääntyessä.

Osallistuin viikonloppuna myös valtakunnallisten Yrittäjäpäivien tilaisuuteen Turussa. Yrittäjyys kantaa Suomea. Yrittäjän täytyy usein luoda tilanteita aivan tyhjästä, mahdollisuuksia mahdottomasta. Menestyvät yritykset ovat kuitenkin koko hyvinvointimme perusta. Yritysten menestyksen positiiviset vaikutukset heijastuvat koko yhteiskuntaan työllisyyden ja verotulojen kasvuna.

Ei ole vain korulause, vaan tiedetty fakta, että talouskriisin aikana vaikeina vuosina yritykset, ja nimenomaan pienet ja keskisuuret yritykset olivat se sektori, jossa syntyi uutta työtä silloin, kun muualla kehitys meni alaspäin. Aivan todella yrittäjyys kantoi Suomea ja auttoi yli pahimmasta, tilanteeseen, jossa vihdoin ollaan päästy nousevalle uralle.

 

Viikko 15.-21.10.2018

Syksyn isot teemat, sosiaali-ja terveysuudistus ja tiedustelulait etenevät. Tiistaina pääministeri Sipilä antaa eduskunnalle valtioneuvoston tiedonannon hallituksen työllisyyspolitiikasta ja työllistämiskynnyksen madaltamisesta pienissä yrityksissä. Tiedonannon antamista seuraa aina hallituksen luottamuksen mittaus eduskunnan täysistunnossa äänestyksen kautta. Äänestys on keskiviikkona.

Aloittamani eduskunnan turvallisuuskeskustelut jatkuivat viime viikolla aiheena nuorten turvallisuus. Tiedämme paljon riskeistä, jotka johtavat nuorten kokemaan turvattomuuteen ja syrjäytymiseen ja tiedämme myös tavoista auttaa. Silti Suomessa on yli 60 000 syrjäytynyttä nuorta. Jokainen nuori tarvitsisi ainakin yhden turvallisen aikuisen vierelleen, joka olisi aina saatavilla. Turvallisuudentunne koostuu monista pienistä, arkisistakin asioista. Olemme kaikki turvallisuuden tekijöitä.

Viime viikolla keskusteltiin paljon ilmastonmuutoksesta, koska ns. hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC julkaisi maanantaina 8.10. Global Warming of 1.5 °C –erikoisraporttinsa. Sen mukaan maapallon lämpötila on jo noussut noin asteella esiteollisesta ajasta. Mikäli lämpeneminen jatkuu nykyistä vauhtia, 1,5 asteen raja ylitetään vuosisadan puoleen väliin mennessä. Rajan ylittäminen aiheuttaisi merkittäviä riskejä sekä ihmisille että luonnolle. On selvää, että toimia tarvitaan sekä valtioiden että yksilöiden tasolla, jotta ilmastonmuutosta saadaan hidastettua ja toisaalta pystytään varautumaan muutokseen.

Maailman nälkäpäivää vietetään tiistaina. Se on Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestön, FAO:n perustamisen vuosipäivänä. Ensimmäinen Nälkäpäivä järjestettiin Itä-Afrikan nälänhädän uhrien auttamiseksi vuonna 1979. Alun perin nälkäpäivän avulla kohdistetaan huomio maailman nälkään näkeviin ja elintarvikekysymyksiin. Nykyisin varoja kerätään Punaisen Ristin katastrofirahastoon ilman korvamerkittyä kohdetta. Sitä voidaan käyttää nopeasti juuri siellä, missä eniten tarvitaan.

 

Viikko 8.-14.10.2018

Vanhustenpäivä ja -viikko ovat maassamme pisimpään juhlittuja valtakunnallisia teematapahtumia. Vanhustenpäivää on vietetty jo vuodesta 1954 lähtien lokakuun ensimmäisenä sunnuntaina. Sitä seuraava eli tämä viikko on Vanhustenviikko. Tänä vuonna vanhustenviikon teemana on Iloa toimeliaisuudesta. Ympäri Suomea järjestetään paljon tilaisuuksia.

Eduskunnassa toteutetaan tällä viikolla TuoksutON-kampanja, jonka suojelijana toimin.

Tuoksuherkkyys on poikkeava tapa reagoida tuoksuihin ja hajuihin. Oireet vaihtelevat, mutta tavallisimpia ovat nuha ja nenän kutina, päänsärky sekä silmäoireet. Allergia-, iho- ja astmaliiton tekemän tutkimuksen mukaan väestöstämme noin joka kolmas oireilee ainakin joskus tuoksuista tai hajuista. Asia siis koskettaa meistä monia ja on hyvä, että eduskunnan työsuojelutoimikunta on tehnyt aloitteen tämän kampanjan toteuttamisesta.

Käynnistämäni Eduskunta turvallisuuden tekijänä-keskustelut jatkuvat nuorten turvallisuutta käsittelevällä teemalla. Keskustelemme siitä, miten nuoret kokevat turvallisuuden, mikä heitä huolettaa ja miten voidaan ehkäistä nuorten syrjäytymistä.

Tiistaina lähden Ahvenanmaalle tutustumaan maakunnan itsehallintoon, elinkeinoelämään ja kulttuuriin.

 

Viikko 1.-7.10.2018

Käynnistämäni Eduskunta turvallisuuden tekijänä-keskustelut alkoivat viime viikolla. Keskustelimme siitä, onko Suomi turvallinen. Minusta myös Eduskunta on tärkeä toimija turvallisuudessa, sillä voimme kaikki vaikuttaa siihen, että Suomi pysyy myös jatkossa yhtenä maailman turvallisimmista maista. Perustuslain mukaisia arvoja on rohkeasti puolustettava julkisessa keskustelussa. Lisäksi on ymmärrettävä, että turvallinen yhteiskunta on kaikkien yhteinen asia.

Keskiviikkona jatkamme ja aiheina ovat silloin uudet turvallisuusuhat, kuten hybridivaikuttaminen, kyberrikollisuus ja trollaus ja näiden uhkien ehkäiseminen.

Jos haluat seurata keskusteluja verkossa tai katsoa pidettyjä esityksiä, löydät ajankohtaisen tiedon tilaisuuksista eduskunnan verkkosivulta osoitteesta:

https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/puhemies/Sivut/Eduskunta-turvallisuuden-tekijana.aspx

Tällä viikolla saamme eduskuntaan vieraita myös naapurimaastamme Virosta. Eduskunta ja sen Viro-ystävyysryhmä nimittäin järjestävät keskiviikkona Viro 100 vuotta –juhlaseminaarin Suomen ja Viron suhteista sekä eduskunnan ja Viron parlamentin Riigikogun yhteistyöstä. Seminaariin osallistuu myös Viron parlamentin puhemies Eiki Nestor.

Olen huomannut, että kansainvälinen toiminta on yhä merkittävämpi puhemiehen tehtäväalue. Kaikenlainen kansainvälinen kanssakäyminen lisääntyy. On hienoa esitellä suomalaista toimivaa demokratiaa ja sen osa-alueita vieraille. Suomesta halutaan ottaa oppia esimerkiksi koulutussektorilla ja puhtaiden teknologioiden kehittämisessä.

 

Viikko 24.-30.9.2018

Tällä viikolla on tärkeitä ja minulle mieluisia teemapäiviä. Nimittäin perjantaina vietetään vauvan päivää ja lauantaina maailman sydänpäivää.

Vauvat tulevat perjantaina Eduskuntataloon vieraaksemme VauvaSuomi ry:n järjestämään tilaisuuteen. Vauvan päivän suojelijana minulla on suuri ilo tervehtiä vauvoja ja heidän vanhempiaan. Meillä on vielä paljon tehtävää, että maamme olisi aidosti vauvaystävällinen ja vauvat saisivat tärkeään kehitysvaiheeseensa koko yhteiskunnan kannustuksen ja tuen.

Kansainvälisen sydänpäivän teema on tänä vuonna My heart, your hearth eli minun sydän, sinun sydän. Tällä sloganilla maailman sydänjärjestö WHF kannustaa kaikkia tekemään lupauksia sydämelle. Ja huolehtimaan myös kaverin sydämestä. Lupaus sydämelle voi olla esimerkiksi huomion kiinnittäminen ruokaan, liikuntaan, lepoon tai tupakoinnin lopettamiseen.

Minä lupaan huolehtia paremmin unesta ja kyllä ruokavaliokin kaipaa taas muutosta. Lupaan myös huolehtia, että eduskunta kiinnittää päätöksenteossa huomion erityisesti terveyden edistämiseen. Se on mitä parhainta tulevaisuustyötä. Sydänpäivänä osallistun Seinäjoella Sydämeltä sydämelle-vapaaehtoistyön rekrymessuille kirjastotalo Apilassa.

Tällä viikolla käynnistyy myös Eduskunta turvallisuuden tekijänä- keskustelutilaisuussarja. Keskusteluissa on tarkoituksena eri valiokuntien ja ulkopuolisten huippuasiantuntijoiden avulla luoda yhteinen tilannekuva laaja-alaisesti turvallisuudesta maassamme. Tavoitteena on myös tunnistaa uusia keinoja, jotka edistävät turvallisuutta. Ensimmäisessä tilaisuudessa kysytään, onko Suomi turvallinen? Siinä tarkastellaan mm. järjestäytynyttä rikollisuutta ja sen torjuntaa, terrorismin uhkaa sekä ääriajattelua ja syrjäytymisen torjuntaa edellä mainittujen uhkien torjumiseksi.

Jos mieltäsi askarruttaa joku eduskuntaan liittyvä kysymys, voit esittää sen minulle torstaina myös Facebookin kautta. Pidän nimittäin Kysy puhemieheltä-suoran Facebook keskustelun torstaina klo 10-10:30. Tapahtumalinkin www.facebook.com/events/1710236375769507/ kautta voit jo nyt käydä kertomassa kysymyksesi tai seurata suoraa lähetystä torstaina.

 

Viikko 17.-23.9.2018

Viikkoni alkaa arktisen alueen kansanedustajien tapaamisella, kun lähes viisikymmentä kansanedustajaa kokoontuu Inariin Arktisen alueen parlamenttikonferenssiin. Kokoukseen osallistuu edustajia kaikista Pohjoismaista, Kanadasta, Venäjältä, Euroopan parlamentista, alkuperäiskansojen järjestöistä sekä Arktisen neuvoston tarkkailijamaista kuten esimerkiksi Kiinasta ja Singaporesta. Konferenssien tavoitteena on edistää alueen yhteistyötä ja etsiä haasteisiin yhdessä ratkaisuja. Pääteemoina Inarin konferenssissa ovat arktisen alueen digitalisaatio ja tietoliikenneyhteyksien parantaminen, ilmastonmuutos ja sen vaikutusten hillitseminen, yritysten rooli ja asema alueen kehittämisessä sekä sosiaaliset kysymykset.

Ilmastonmuutos on esillä tällä viikolla myös eduskunnassa. Perjantaina on nimittäin kansainvälinen ns. nollapäästöpäivä, Zero Emissions Day, jonka tarkoituksena on kiinnittää huomiota siihen, miten torjumme ilmastonmuutosta. Eduskunnassa ympäristö- ja liikennevaliokunta järjestää silloin tilaisuuden, jossa käsitellään erityisesti liikennettä ja sitä, miten muutamme tulevaisuuden liikenteen päästöttömäksi. Liikenteen päästöt ovat noin viidennes Suomen kaikista kasvihuonekaasupäästöistä ja liikenne koskettaa meitä jokaista. Asia on siis erittäin tärkeä.

Eduskunnan täysistunnoissa aletaan tällä viikolla keskustella ensi vuoden budjettiesityksestä. Jokainen ministeri tulee vuorollaan esittelemään ministeriönsä asioita lähetekeskusteluun, josta esitykset siirtyvät valiokuntien käsiteltäviksi.

Viime viikolla julkistettiin "Sukupuolten tasa-arvon toteutuminen eduskuntatyössä" -tutkimus. Siinä esille nousseet tiedot ja luvut epäasiallisesta käytöksestä, seksuaalisesta häirinnästä ja edustajiin kohdistuvasta uhkailusta ovat vakava viesti. Tutkimustiedot saatuani käynnistin heti toimet seksuaalisen häirinnän ja edustajiin kohdistuvan uhkailun kitkemiseksi. Eduskunta on kansanedustajien työpaikka, jossa on noudatettava hyvän työympäristön pelisääntöjä, varmistettava työturvallisuus ja tarvittaessa ryhdyttävä

työsuojelutoimiin.

Viikko 10.-16.9.2018

Eduskunnassa käärittiin hihat ja ryhdyttiin töihin syysistuntokauden alettua. Työ jatkuu tuttuun tapaan valiokunnissa ja täysistunnoissa. Täysistuntoon on tulossa tällä viikolla lähetekeskusteluun lukuisia hallituksen esityksiä.

Johtamani puhemiesneuvoston nk. aamukoulu kokoontuu jatkamaan keskustelua eduskuntatyön kehittämisestä. Tarkoituksenani on myös käynnistää eduskunnassa lyhyitä keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista, turvallisuuteen liittyvistä aiheista. Keskusteluissa haluan eri valiokuntien ja ulkopuolisten asiantuntijoiden avustuksella luoda koko eduskunnan väelle tilannekuvan laaja-alaisesti turvallisuustilanteeesta maassamme.

Kansainvälisen yhteistyön kohokohta tällä viikolla on Tanskan kruununprinsessan vierailu eduskunnassa. Tänä vuonna tuli kuluneeksi 100 vuotta siitä, kun Tanska virallisesti tunnusti Suomen itsenäisyyden. Tanskan kruununprinsessa kunnioittaa merkkitapahtumaa saapumalla ensimmäiselle vierailulleen Suomeen. Vierailun tarkoituksena on myös korostaa Tanskan ja Suomen välisiä suhteita etenkin kestävässä kaupunkisuunnittelussa, pohjoismaisessa ruoantuotannossa ja laivanrakennusosaamisessa.

Viikonloppuna on Kokoomuksen puoluevaltuuston kokous Helsingissä. Osallistun sen yhteydessä järjestettäviin hyvinvointipolitiikan ja ulko- ja turvallisuuspolitiikan verkostojen tapaamiseen.

 

Viikko 3.-9.9.2018

Olemme vielä saaneet nauttia kauniista ja kesäisistä päivistä. Tällä viikolla eduskunnassa alkaa syksy syysistuntokauden pyörähtäessä käyntiin tiistaina. Loppuvuodesta tulee eduskunnassa hyvin kiireinen, sillä käsiteltäviä asioita on paljon. Esimerkiksi sote- ja maakuntauudistus ja tiedustelulait pitää saada käsiteltyä ripeästi. Ja monta muuta niiden jälkeen.

Kesän aikana on virinnyt keskusteltua eduskunnan arvovallasta ja edustajien kielenkäytöstä. Eduskunnassa kaikilta edellytetään arvokasta käytöstä ja tulen puhemiehenä kiinnittämään huomiota siihen, että tämä toteutuu myös täysistuntokeskusteluissa.

Viime viikolla hallitus teki ensi vuoden budjettiesityksensä ja se tullaan perinteiseen tapaan käsittelemään eduskunnassa syksyn aikana tarkasti. Budjettiesitys oli mielestäni erittäin tasapainoinen, niukkoja resursseja kohdennettiin vaikuttavasti moneen. Budjettiesitys mm. taltuttaa osaajapulaa, nopeuttaa työllistymistä, lisää sosiaalista oikeudenmukaisuutta, kohentaa turvallisuutta ja tukee suomalaista ruuantuotantoa.

Taloudessa menee nyt hyvin, mutta se ei ole syy lopettaa tekoja ja uudistuksia paremman tulevaisuuden eteen. Budjettiesitys osoitti, että hallitus jatkaa kasvua ja työllisyyttä tukevaa politiikkansa. Valtioneuvoston tiedotteen budjettiriihestä voi lukea täältä: https://vnk.fi/artikkeli/-/asset_publisher/osaaminen-tyollisyys-kasvu-ja-ruoka-paaosissa-vuoden-2019-budjettiesityksessa

Maanantaina 3.9. olen tavattavissa Kajaanissa Kainuun Kokoomuksen yleisötilaisuudessa teehuone Tsaikassa kello 16-17. Tervetuloa keskustelemaan!

 

 

Viikko 27.-2.9.2018

Lauantaina juhlittiin Suomen luonnon päivää. Toivottavasti ehditte nauttia kauniista säästä ja puhtaasta luonnosta! Viime vuonna sisäministerinä lisäsin luonnon päivän suositeltavaksi liputuspäiväksi. Suomesta tuli silloin maailman ensimmäinen maa, joka virallisesti liputti luontonsa kunniaksi.

Viime viikolla vierailin päiväkodissa, tällä viikolla on taiteen vuoro. Menen nimittäin vierailulle Espoon modernin taiteen museo EMMAan. Vierailuni on osa Suomen museoliiton järjestämää kampanjaviikkoa ”Poliitikko museoon”. Se järjestetään nyt kolmatta kertaa. Kampanjaviikon tavoitteena on saada museot kutsumaan paikallisia poliitikkojaan ja päättäjiään museoihin eri puolilla Suomea tutustumaan museotyöhön käytännössä. Odotan vierailua innolla, sillä EMMA sai Vuoden museo 2018 –tittelin enkä ole käynyt siellä aikaisemmin.

Viikon aikana on myös paljon muitakin mielenkiintoisia tilaisuuksia, esimerkiksi Korkeimman hallinto-oikeuden juhlaseminaari ja Seinäjoen kaupunginvaltuuston juhlakokous. Myös Ranskan presidentti Macronin vierailu Suomessa ja Suomen suurlähettiläiden tapaaminen tulevat varmasti olemaan mieleen jääviä.

Mielenkiintoista viikkoa kaikille!

 

Viikko 20.-26.8.2018

Kansanedustajat päiväkodeissa –teemaviikot alkavat tällä viikolla. Minulla on ilo heti maanantaina päästä vieraaksi Satulinna-päiväkotiin Seinäjoen Kitinojalle, jonka kumminakin minun on kunnia olla.

Teemaviikkojen tarkoituksena on tuoda edustajat päiväkoteihin tapaamaan lapsia ja vaikka lukemaan oman lapsuutensa lempikirjoja. (Viime kerralla samoissa merkeissä Satulinnassa olivat lapset valinneet luettavakseni kirjan ”Prinsessa Paula” :). Samalla kansanedustajat tutustuvat päiväkotien arkeen ja mahdollisuuksiin uudistaa ja parantaa lasten kehityksen kannalta ensiarvoisen tärkeää varhaiskasvatusta. Myös kuntien edustajille ja päiväkotien henkilökunnalle tarjoutuu tilaisuus tuoda päättäjille evästyksiä päiväkotien arjesta iloineen ja suruineen.

Teemaviikot järjestetään nyt toista kertaa. Eduskunnan yhteistyökumppaneina teemaviikon järjestämisessä ovat Kuntaliitto ja Lastentarhanopettajaliitto.

Politiikan syksy ottaa aina vauhtia eduskuntaryhmien kesäkokouksista. Kokoomuksen eduskuntaryhmä kokoontuu tällä viikolla Oulussa. Jos haluat tulla tapaamaan, olen mm. Oulun torilla tavattavissa sekä tiistaina klo 12-12:45 että keskiviikkona klo 11:45-12:15. Torstaina sitten taas Helsingissä.

 

Viikko 13.8.-19.8.2018

Monella on varmasti koittanut paluu arkeen koulujen alkamisen myötä. Eduskunnan syysistuntokausi alkaa muutaman viikon päästä. Siihen asti minulla on erilaisia puhetilaisuuksia eri puolilla Suomea ja valmistautumista syksyyn.

Tällä viikolla torstaina juhlitaan Vanhan Vaasan sairaalan 250-vuotisjuhlia. Sairaalan syntysanat lausuttiin Ruotsin kuninkaan kiertokirjeessä jo vuonna 1765 ja se alotti toimintansa vuonna 1768. Kyllä on sairaalan seinät nähneet monia ihmiskohtaloita. Sanomalehti Pohjalainen julkaisi sunnuntaina 12.8. hyvän artikkelin sairaalan arjesta sekä potilaan että hoitajan näkökulmasta.

Lauantaina avataan Ylistaron uusi koulukeskus. Ajanmukaisten tilojen myötä siellä pystytään tarjoamaan nuorille entistä parempia ja monipuolisempia oppimisympäristöjä ja lisäämään toiminnallisuutta ja fyysistä aktiivisuutta koulupäivän aikana. Uudessa koulussa painottuu toiminta-ajatus turvallisesta, korkeatasoista perusopetusta ja lukiokoulutusta antavasta koulusta, jossa oppilas ja opiskelija kasvaa itsensä ja toiset hyväksyväksi, lahjakkuutensa ja luovuutensa hyödyntäväksi kansalaiseksi.

Ja lauantaina saavat päivänvalon maailmanhistorian ensimmäiset Kyröön Käräjät. Tilaisuudessa puhutaan Pohjanmaan tulevaisuudesta ja etsitään konkreettisia keinoja Seinäjoen ja Vaasan alueiden vahvistamiseksi yhdeksi Suomen johtavista alueista.

 

Viikko 30.7.-5.8.2018

Nyt on kesän onnittelut viety, ensin Latviaan ja Liettuaan ja sitten vielä Islantiin. Kaikilla mailla on 100 -vuotisjuhlat tänä vuonna.

Islannissa osallistuin maan suvereniteetin satavuotisjuhliin sekä Pohjoismaiden ja Baltian maiden parlamenttien puhemiesten kokoukseen.

Islannin valtiollisen suvereniteetin 100-vuotisjuhlaa vietettiin Thingvellirin historiallisilla käräjäkivillä. Sata vuotta sitten Tanska ja Islanti allekirjoittivat sopimuksen personaaliunionista, jolla Islanti tunnustettiin suvereeniksi valtioksi. Islannin parlamentti alkoi kokoontua 900-luvulla Thingvellirin käräjäkivillä, missä myös maan itsenäisyysjulistus annettiin vuonna 1944.

Satavuotisjuhlien jälkeen tapasin muiden Pohjoismaiden ja Baltian maiden puhemiehet. Keskustelimme muun muassa arktiseen alueeseen ja Itämereen liittyvistä sekä muista ajankohtaisista asioista.

Omassa puheessani korostin, että mm. suomalaista arktista osaamista on markkinoitava tehokkaammin, sillä erityinen arktinen tietotaitomme ja osaamisemme ovat kansainvälisiä valttikorttejamme. Tämä osaaminen loistaa vaikkapa liikennöinnissä haastavissa talviolosuhteissa, mistä esimerkkinä on maailman huippua oleva suomalainen jäänmurtoteknologia. Tärkeää on myös kansainvälisen autoteollisuuden hyödyntämä suomalainen kylmätestausosaaminen.

Helteisessä kesä-Suomessa tarvitaan nyt monenlaista kestävyyttä. Media on hyvin kantanut yhteiskuntavastuutaan välittämällä asiantuntijoiden vinkkejä siitä, miten helteen kanssa voi pärjätä. Etenkin vanhusten ja sairaiden henkilöiden hyvinvointiin kuumuus erityisesti vaikuttaa. Pidetään huolta lähimmäisistä, jotka eivät itse jaksa sitä tehdä.
Helteinen sää yhdistettynä kauan jatkuneeseen kuivuuteen alkaa varmasti myös vaikuttaa ruuantuotannon olosuhteisiin. Luonnonvarakeskus kertoi tuoreessa arviossaan (20.7.2018), että tämän vuoden viljasato on arvion mukaan 2,8 miljardia kiloa eli toteutuessaan pienin tällä vuosituhannella. Meneillään on kolmas perättäinen heikko satovuosi Suomessa. Poikkeuksellisen kuivan ja helteisen sään jatkuessa voi syksyllä korjattavaa viljaa olla vielä tämän hetken arviotakin vähemmän. Kuluttajina voimme kaikki jokapäiväisillä valinnoillamme tukea suomalaista ruuantuotantoa. Ostetaan siis kotimaista.

 

Viikot 2.7.-29.7.2018

Eduskunnan täysistunnot jäivät kesätauolle, mutta työt muun muassa sosiaali- ja terveysvaliokunnassa jatkuvat. Samoin itselläni eduskunnassa tapahtumia riittää. Esimerkiksi tulevana keskiviikkona Yhdysvaltojen kongressiedustajat tulevat vieraakseni eduskuntaan. Varmasti puheissa sivutaan myös tulevaa huipputapaamista.

Tänä vuonna sekä Liettua että Latvia täyttävät 100 vuotta. Molempien maiden juhlavuotta kunnioitan Suomen edustajana. Loppuviikosta osallistun Liettuan parlamentin puhemies Viktoras Pranckietisin kutsusta Liettuan juhlallisuuksiin. Ohjelmaan kuuluvat muun muassa juhlaseremonia ja itsenäisyyden juhlaveistoksen paljastamistilaisuus.

Latvian puhemies Inära Mürniecen on puolestaan kutsunut juhlistamaan Latvian satavuotisjuhlavuotta pian Liettuan juhlallisuuksien jälkeen.

Niin ikään Suomi on monien tapahtumien maa tänäkin kesänä. Esimerkiksi Kaustisten kansamusiikkijuhlat käynnistyvät 9.7. ja Seinäjoella Tangomarkkinat alkavat keskiviikkona 11.7. Lauantaina 14.7. Vammalan torilla Sastamalassa vietetään Kansanvallan päivää, jossa kaikki halukkaat pääsevät Hyde Parkissa puhujalavalle puhumaan. Päivän tapahtumiin kuuluu myös elävä musiikki.

Monia muitakin upeita tapahtumia toki on, joten kulttuuririkkaita kesäviikkoja kaikille!

 

Viikko 25.6.-1.7.2018

Tällä viikolla eduskunnan täysistuntojen asialistalla ovat mm. Kelan valtuutettujen toimintakertomus vuodelta 201, valtioneuvoston selonteko julkisen taloudensuunnitelmasta vuosille 2019-2022 sekä valtion vuoden 2018 lisätalousarvioesitys.

Tämän viikon jälkeen eduskunta jää kesätauolle. Sosiaali- ja terveysvaliokunta jatkaa työtään vielä seuraavalla viikolla.

Suomi on hiljalleen siirtynyt kesään ja se näkyy erityisesti monina tapahtumina. Ensi viikonloppuna on mm. Provinssirockin 40 vuotisfestarit ja Seinäjoella Törnävänsaari täyttyy juhlakansasta. Niin ikään Alavudella vietetään perinteistä koko kansan Alavus Ryskööt -kesätapahtumaa. Monia muitakin ihania kesätapahtumia on tarjolla.

Lauantaina vietetään teuvalaisyntyisen Lauri Ingmanin muistojuhlaa. Hänen syntymästään tulee 30.6 kuluneeksi 150 vuotta. Professori Lauri Ingman toimi pääministerinä ja eduskunnan puhemiehenä ja hänet valittiin myös arkkipiispaksi. Tämän päivän ihmisillä on paljon opittavaa Ingmanista. Hän eli kuten opetti eli kohtuutta ja maltillisuutta korostaen.

 

Viikko 18.-24.6.2018

Juhannusviikko alkaa eduskunnassa kansainvälisissä merkeissä, kun monia kansainvälisiä vieraita saapuu tutustumaan Suomeen ja eduskunnan toimintaan.

Suomessa vierailulla olevan YK:n yleiskokouksen puheenjohtajan, Slovakian ulkoministeri Miroslav Lajčákin vierailee eduskunnassa maanantaina.

Lajčákin tapaamisen jälkeen minulla on kunnia vastaanottaa Intian parlamentin alahuoneen, Lok Sabhan, puhemies rouva Sumitra Mahajan. Puhemies Mahajanin delegaatiossa on mukana kuusi kansanedustajaa. Tapaamisemme lisäksi Mahajan tapaa myös eduskunnan Intia-ystävyysryhmän jäseniä sekä seuraa eduskunnan täysistuntoa.

Täysistunnot ovat maanantaista torstaihin.

Perjantaina Suomi valmistautuu juhannuksen viettoon. Juhannus on virallinen liputuspäivä, Suomen lipun päivä. Sen kunniaksi liputus alkaa jo aattoiltana perjantaina kello 18 ja jatkuu yön yli yhtäjaksoisesti juhannuspäivänä lauantaina iltaan kello 21 saakka.

Juhannuksen jälkeen eduskuntatyö jatkuu normaalisti ja täysistunto pidetään jo maanantaina.

Turvallista Juhannusta kaikille! Pidetään huolta toisistamme.

 

Viikko 11.-17.6.2018

Takana on kiireinen, mutta mukava puoluekokousviikonloppu. Ehdin itsekin lauantaina paikalle. Kiitos kaikista mieltä lämmittävistä kohtaamisista Turussa!

Eduskunnassa arki jatkuu vielä muutaman viikon. Tiistaina täysistunnossa käydään keskustelu kansainvälisen yhteistyön haasteista. Idea tämän ajankohtaiskeskustelun järjestämiseksi syntyi Eduskunnan kansainvälisten asioiden foorumissa muutama viikko sitten. Kv-foorumi perustettiin vuonna 2006 ja siihen kutsutaan eduskunnan valiokuntien ja kansainvälisten valtuuskuntien puheenjohtajat. Foorumin tarkoituksena on vaihtaa mielipiteitä ja koordinoida eduskunnan eri toimielinten toimintaa Suomelle tärkeiden kansainvälisten asioiden edistämiseksi. Täysistunnon ajankohtaiskeskustelun avulla haluamme nostaa kansainvälisten asioiden näkyvyyttä eduskunnan työssä.

Johtamani eduskunnan puhemiesneuvosto kokoontuu viikon aikana aamukouluun jatkamaan keskustelua siitä, miten demokratian toteumista voidaan lisätä erityisesti eduskunnan toiminnassa. Viime aikoina on ollut paljon julkista keskustelua demokratian toteutumisesta. Olemme myös puhemiesneuvostossa käyneet tätä keskustelua muun muassa Sitran tekemän selvitystyön pohjalta. Työ jatkuu.

Paljon on viime aikoina keskusteltu maakuntahallinnon ja soten äänestysaikataulusta. Äänestykset siirtyvät väistämättä elo- tai jopa syyskuulle. Tämä johtuu siitä, että esitysten käsittelyssä on vielä monta vaihetta ja jokainen vaihe tarvitsee oman aikansa, jotta laeista tulee hyvät ja perustuslain mukaiset.

 

Viikko 4.-10.6.2018

Viikko alkaa juhlallisissa merkeissä. Puolustusvoimain lippujuhlan päivän valtakunnallinen paraati ja muut tapahtumat nimittäin pidetään tänä vuonna Seinäjoella. Paraatin teemana on Puolustusvoimat 100 vuotta, ja siihen osallistuu joukkoja kaikista puolustushaaroista, Maanpuolustuskorkeakoulusta sekä veteraani- ja maanpuolustusjärjestöistä.

Eduskunnan täysistunnossa käydään tällä viikolla lähetekeskustelu hallituksen antamasta lisätalousarviosta. Hallitus esitti lisämäärärahoja esimerkiksi osaavan työvoiman saatavuuden varmistamiseksi työvoimapula-aloille. Tavoitteena on kertaluonteisilla ja nopeilla koulutustoimenpiteillä helpottaa osaavan työvoiman saatavuutta.

Lisätalousarviossa ehdotetaan myös 100 miljoonan euron lisäystä vuosina 2018–2021 toteutettavien valinnanvapauspilottien kokonaisrahoitukseen. Pilotit voidaan käynnistää valinnanvapauslain hyväksymisen jälkeen. Pilotit ovat tärkeitä, että toiminta saadaan käyntiin kaikissa maakunnissa.

Sote keskustelu jatkuu varmasti muutenkin, sillä juuri viime perjantaina perustuslakivaliokunta antoi lausuntonsa. Sen perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta jatkaa työtä. Kyllä ratkaisut löytyvät.

Viikonloppuna Vaasassa pidetään valtakunnallinen palokuntalaiskokous. Olen itsekin mukana perjantaina puhumassa pelastusalan nykytilasta ja tulevaisuudesta.

Viikonloppuna kokoontuu Kokoomuksen puoluekokous Turussa. Olen myös tavattavissa lauantaina kello 12-13.30 välisenä aikana Turun Jokirannan yleisötilaisuudessa.

 

Viikko 28.5.-3.6.2018

Olen puhemiehenä ollessani saanut paljon viestejä ihmisiltä ympäri Suomea, joissa kysytään eduskuntatyöstä ja annetaan erilaista evästystä. Tästä syystä aloitan tällä viikolla puhemiehen kyselytunnin. Ensimmäinen toteutetaan Facebookin kautta torstaina klo 10-10:30.

Jos haluat osallistua, kysyä voit joko Facebookissa torstaina. Voit myös laittaa etukäteen kysymyksen sähköpostilla osoitteeseen tiedotus(at)eduskunta.fi.

Eduskunnassa on tällä viikolla lähetekeskustelussa hallituksen esitys laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta. Siinä esitetään, että sairaanhoitajien mahdollisuutta määrätä tiettyjä lääkkeitä laajennetaan uusiin toimintayksiköihin. Tällä hetkellä erikoispätevyyden saaneet sairaanhoitajat voivat määrätä lääkkeitä rajatusti terveyskeskusten avovastaanotoilla ja sairaanhoitopiirien yhteispäivystyksissä. Jatkossa sairaanhoitajat voisivat määrätä rajatusti lääkkeitä myös esimerkiksi kotisairaanhoidossa ja erikoissairaanhoidon poliklinikoilla. Esitys on mielestäni hyvin kannatettava. Aikoinaan peruspalveluministerinä käynnistin sairaanhoitajien rajatun reseptinkirjoitusmahdollisuuden. Muissa Euroopan maissa se oli ollut vuosia ja järkeväksi havaittu.

Perjantaina jaetaan eduskunnan myöntämä Naisten innovaatiopalkinto. Palkinto perustettiin aikoinaan juhlistamaan yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden 110-vuotista historiaa. Palkinto voidaan myöntää naiselle tai naisista koostuvalle ryhmälle tieteellisesti merkittävästä innovaatiosta teknologian tai talouden alalta. Palkinnon suuruus on 110.000 euroa. Palkinnon saaja tai saajat julkistetaan ja palkitaan äänioikeuden vuosipäivänä, 1. päivänä kesäkuuta.

Paljon onnea kaikille kevään ylioppilaille ja ammattiin valmistuville.
Turvallista ja rentouttavaa kesälomaa koululaisille ja muille opintojaan jatkaville!

 

Viikko 21.-27.5.2018

Eduskunnan kevät jatkuu työntäyteisenä. Sekä sosiaali- ja terveys- että maakuntauudistusta käsitellään useassa valiokunnassa. Koko eduskunnan yhteinen tahto on, että uudistukset saadaan eteenpäin aikataulussa. Työ etenee laatukylki edellä kunnioittaen hyvän lainvalmistelun periaatteita.

Torstaina vihitään käyttöön E18-moottoritien Vaalimaalle. Hanke valmistui maaliskuussa ja viimeisteli moottoritietasoisen yhteyden aina Turusta Vaalimalle. Tämä Eurooppatie 18 on Suomen kansainvälisin valtaväylä. Kotimaisten yhteyksien lisäksi se liittää meidät Pohjoismaiden pääkaupunkeihin, Venäjälle ja Keski-Eurooppaan.

Olemme kevään kuluessa johdollani selvittäneet kansanedustajien sopeutumiseläkejärjestelmän tulevaisuutta. Nykyjärjestelmä on koettu epäoikeudenmukaiseksi. Nyt asiassa on päästy eteenpäin. Sovimme yhdessä eduskuntaryhmien puheenjohtajien kanssa viime viikolla, että kansanedustajien koko sopeutumiseläkejärjestelmä lopetetaan ja se korvataan ns. sopeutumisrahalla. Määräaikainen sopeutusraha on jo nyt käytössä vuonna 2011 ja sen jälkeen valituilla kansanedustajilla. (linkki tiedotteeseen). Työ jatkuu nyt virkatyönä eduskunnassa ja alkusyksystä olemme varmasti siinä tilanteessa, että eduskuntaryhmien puheenjohtajat voivat tehdä asiasta yhteisen lakialoitteen ja asia siirtyy valiokuntien käsiteltäväksi.

Kevään uudet ylioppilaat ovat saaneet viime viikolla tuloksensa. Parhaimmat onnittelut kaikille tänä vuonna valmistuville!

 

Viikko 14.-20.5.2018

Kevät on tullut viime viikkojen aikana vauhdilla. Etelä-Suomessa kukkivat jo kirsikkapuutkin. Kohta niiden kukintaa voi ihastella myös Eduskuntatalon lähettyvillä.

Japani nimittäin luovutti viime vuonna Suomi 100-juhlavuoden kunniaksi eduskunnalle kirsikkapuun taimia. Virallinen lahjan luovutusseremonia järjestettiin jo viime vuonna, mutta tällä viikolla istutamme puut Pikkuparlamentin eteen. Lahjoituksen on tehnyt Japanin Sakura-yhdistys, jonka puheenjohtajana toimii Japanin alahuoneen puhemies Tadamori Oshima. Tapasin hänet alkuvuodesta vieraillessani Japanissa.

Kirsikanpuut ja kirsikanpuun kukinta liittyvät voimakkaasti japanilaisten sielunmaisemaan. Kirsikkapuun lahjoitus ja siihen liittyvät seremoniat ovat tärkeitä Japanin kulttuurissa sekä maitten välisissä suhteissa. Japanissa lyhytaikaisia kukkia pidetään symbolina siitä, kuinka jopa kaikkein kaunein kauneus on usein nopeaa ja väliaikaista.

Islannin presidentti Guðni Th. Jóhannesson saapuu tällä viikolla valtiovierailulle Suomeen puolisonsa kanssa. Vierailua isännöi tasavallan presidentti Niinistö, mutta Islannin presidentti tulee käymään myös eduskunnassa vieraanani.

Lauantaina kello 11.00 on Kokoomuksen Seinäjoen kunnallisjärjestön järjestämä Kokoomus kuuntelee –tapahtuma. Tervetuloa Epstorin kävelykadulle (Koulukatu) tapaamaan.

 

Viikko 7.5.-13.5.2018

Tällä viikolla eduskunnassa käynnistyy uudentyyppinen ajankohtaiskeskustelutapa. Olemme käyneet johtamassani eduskunnan puhemiesneuvostossa alkuvuoden aikana keskusteluja eduskunnan täysistuntomenettelyjen kehittämisestä ja työtapojen uudistamisesta, jotta päätöksentekoa saataisiin tehokkaammaksi. Päätimme muun muassa, että kevätistuntokaudella kokeillaan ns. ajankohtaiskeskusteluja. Ajatuksena on käydä tarpeen mukaan heti täysistunnon alussa lyhyt keskustelu ajankohtaisesta aiheesta niin, että asiasta vastaava ministeri tai ministerit voivat osallistua keskusteluun. Keskiviikkona järjestetään ensimmäinen tällainen ajankohtaiskeskustelu Euroopan unionin tulevasta rahoituskehyksestä.

Euroopan komissio julkaisi viime viikolla esityksensä EU:n monivuotiseksi rahoituskehykseksi vuosiksi 2021-2027. Komissio esittää nykyisten määrärahojen tason korotusta esimerkiksi tutkimukseen ja innovointiin, rajaturvallisuuteen, sisäiseen turvallisuuteen ja puolustukseen. Toisaalta komissio ehdottaa myös, että yhteisen maatalouspolitiikan ja koheesiopolitiikan rahoitusta vähennettäisiin. Komissio ja EU:n jäsenvaltiot alkavat nyt neuvotella rahoituskehyksistä. On tärkeää, että kansanedustajat pääsevät keskustelemaan tuoreeltaan tästä laajasta kokonaisuudesta ja samalla evästämään hallitusta jatkoneuvotteluihin.
Tiistaina täysistunnossa käydään välikysymyskeskustelu nuorten työehdoista. Neljä oppositioryhmää on jättänyt hallitukselle tämän välikysymyksen. Hallituksen luottamusäänestys on keskiviikkona.

Sunnuntaina vietetään äitienpäivää. Toivotan oikein hyvää äitienpäivää kaikille äideille!

 

Viikko 30.4.-6.5.2018

Maanantaina muistelemme Paukanevan tapahtumien muistojuhlassa sota-ajan tapahtumia. Lue puheeni täältä

Tällä viikolla juhlimme työn ja sivistyksen juhlaa eli vappua! Hauskaa Vappua. Lue vappua koskeva puhemiesblogini täältä

Eduskunnassa on meneillään kiireiset viikot. Viime viikolla neljä oppositioryhmää jätti hallitukselle välikysymyksen nuorten työehdoista. Hallitus vastaa välikysymykseen ensi viikolla ja sen jälkeen pidetään luottamuslauseäänestys.

Torstaina eduskunnan täysistunnossa keskustellaan Eutanasia-kansalaisaloitteesta hyvän kuoleman puolesta. Kansalaisaloitteessa ehdotetaan, että eduskunta ryhtyisi valmistelemaan eutanasialakia ja eutanasian laillistamista Suomessa. Aloite on käsitelty sosiaali- ja terveysvaliokunnassa ja mietinnöstä käydään keskustelu seuraavaksi täysistunnossa.

Jos olet tulevana viikonloppuna käymässä Helsingissä, niin nyt on mahdollista vierailla myös remontoidessa Eduskuntatalossa. Eduskunnalla on nimittäin avoimet ovet lauantaina 5.5.2018 klo 11-16. Itse en valitettavasti ole silloin eduskunnassa, koska samana päivänä Seinäjoella kokoontuu Kokoomuksen puoluevaltuusto. Kokoomus järjestää lauantaina toritapahtuman klo 10:30-11:30 ja puheenjohtajamme Petteri Orpo puhuu siellä noin klo 11. Tulethan tapaamaan meitä torille!

 

Viikko 23.4.-29.4.2018

Tällä viikolla osallistun Euroopan unionin maiden puhemieskonferenssiin. Tapaamista isännöi 100 vuotista itsenäisyyttään tänä vuonna juhliva Viro. Tähän vuosittain järjestettävään kokoukseen osallistuvat Euroopan parlamentin sekä EU:n jäsenvaltioiden ja hakijamaiden parlamenttien puhemiehet.

Viron kokouksen aiheita ovat EU:n tulevaisuus sekä turvallisuus- ja puolustuspolitiikka. Pariin päivään mahtuu kahdenkeskisiä tapaamisia muiden EU-maiden puhemiesten kanssa sekä puhe EU:n tulevaisuutta käsittelevässä keskustelussa.

Perjantaina vietetään kansallista veteraanipäivää. 100-vuotias Suomi on kansainvälinen menestystarina, mutta itsenäisyytemme hinta on ollut kova. Ilman veteraanien ja veteraanisukupolven edustajien uhrauksia isänmaamme puolesta emme olisi viettäneet viime vuonna itsenäisyyden juhlavuotta. Ilman heitä, sellaista Suomea, jonka nyt tunnemme, ei olisi.

Kansallinen veteraanipäivä huipentuu Finlandia-talossa pidettävään valtakunnalliseen pääjuhlaan perjantaina, jossa minulla on ilo lausua valtiovallan tervehdys. Päivä on myös kansallinen liputuspäivä eli nostetaan silloin kaikki siniristiliput salkoon sotaveteraanien kunniaksi. Liput muistuttavat meitä suomalaisista sankareista, niistä miehistä ja naisista, joiden ansiosta saamme elää vapaassa Isänmaassa.

 

Viikko 15.4.-22.4.2018

Sunnuntaina 15.4. alkoi sydänviikko. Sydänviikkoa on meillä vietetty jo vuodesta 1990. Teemaviikon tavoitteena on muistuttaa sydänterveyden merkityksestä. Viikon painopiste on aina ollut tiedon jakaminen: tietopisteitä on pystytetty kirjastoihin, kauppoihin ja apteekkeihin. Tempauksia on järjestetty työpaikoilla, kouluissa ja päiväkodeissa, siellä missä ihmiset liikkuvat ja kohtaavat toisiaan. Niin tehdään tänäkin vuonna.

Tämän vuoden teemaviikolla halutaan tuoda esiin myös ulkoilun ja luontoliikunnan vaikutuksia mielen ja kehon hyvinvoinnille. Kaikkia kannustetaan nauttimaan ulkoilusta. Luonnossa liikkuminen palauttaa stressistä ja luontoympäristöt toimivat muutenkin monin tavoin terveyden tukena ja ylläpitäjinä. Tästä on nykyisin myös paljon tutkittua tietoa.

Eduskunnassa käy sydänviikon aikana vierailulla sydänyhdistyksiä. Minulla on ilo tavata sekä Helsingin sydänyhdistys että Kirkkonummen-Siuntion sydänyhdistys.
Eduskunnassa on keskustelussa monia isoja teemoja. Laajin niistä on hallituksen viime viikkoisen kehysriihen päätökset. Aiheesta käydään televisioitu lähetekeskustelu tiistaina klo 14 alkavassa istunnossa.

Kehysriihessä taklattiin monia suomalaisen yhteiskunnan kipupisteitä. Toimet työllisyyden parantamiseksi olivat yksi riihen pääteemoista. Myös koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen panostettiin määrärahoja. Turvallisuuttakin varmistettiin ja esimerkiksi poliisien määrä pysyy ensi vuonnakin nykyisessä noin 7 200 poliisin määrässä.

Keskiviikkona keskustellaan hallituksen esityksestä kasvupalveluista sekä esityksistä varhaiskasvatuslaiksi ja lukiolaiksi. Varhaiskasvatuslain uudistuksen tavoitteena on vahvistaa varhaiskasvatuksen laatua. Lukiokoulutusta uudistetaan vastaamaan entistä paremmin jatko-opintojen, tulevaisuuden työelämän ja kansainvälisyyden vaatimuksia.

Vierailen viikon aikana myös Tukholmassa tavaten Ruotsin parlamentin puhemiehen, ulkoministerin ja Ruotsin kuningasparin.

 

Viikko 9.4.-15.4.2018

Tällä viikolla ohjelmistossa monia mieluisia teemoja, muun muassa sote- ja maakuntauudistus, osaaminen ja koulutus sekä valtion talous tulevina vuosina.

Viikko käynnistyy sote-alan yritysten ja julkisen sektorin yhteisellä sote- ja maakuntauudistuksen teemapäivällä. Pohdimme miten tuleva laki kannattaa toimeenpanna, jotta tavoitteet saavutetaan.

Valtakunnallisilla AMKE 2018 -päivillä teemana on yhteistyö ja kumppanuus osaamisen kehittymisen edellytyksenä. Uudistuva ammatillinen koulutus korostaa osaamisperusteisuutta, asiakaslähtöisyyttä, tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. Ammatillisen koulutuksen uudistus on toteutettu poikkeuksellisen laajassa yhteistyössä ammatillisen koulutuksen keskeisten sidosryhmien kanssa. Yhteistyötä ja kumppanuutta tarvitaan myös tulevaisuudessa, kun sekä ajattelu- että toimintatapoja kehitetään koko ammatillisessa koulutuksessa edelleen niin, että ne vastaavat parhaalla mahdollisella tavalla sekä opiskelijoiden että työelämän muuttuviin osaamistarpeisiin.

Ihanaa olla puhumassa näistä em. teemoista. Myös viikon loppupuolella, kun vien valtiovallan tervehdyksen Pohjanmaan XIV insinööripäiville Ylihärmään, pohdin osaamista ja sen merkitystä. Vain osaamisella Suomi pysyy maailman kartalla.

Eduskunnan teemoina on mm. keskiviikkona keskustelu nk. kasvupalvelulaista. Kasvupalveluilla tarkoitetaan työnhakijoiden, työnantajien ja yritysten palveluja. Kasvupalveluja ovat esimerkiksi työnvälitys, työnhakijoiden osaamisen kehittäminen, rekrytointipalvelut tai erilaiset tuet ja asiantuntijapalvelut yritysten liiketoiminnan kehittämiseen. Maakunnat vastaavat vuodesta 2020 lähtien näistä nykyisin ELY-keskusten ja TE-toimistojen tarjoamista palveluista. Poikkeuksen muodostaa Uudenmaan erillisratkaisu, jossa näiden palvelujen järjestämisvastuu on Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten muodostamalla kuntayhtymällä.

Tulevan viikon keskusteluja värittää ilman muuta myös hallituksen alkuviikon kehysriihi, jossa päätetään tulevien vuosien budjetin kehyksistä - ainakin suuntaa-antavasti. Siis mielenkiintoinen viikko kaiken kaikkiaan!

 

Viikko 2.4.-8.4.2018

Eduskunnan arki pyörähtää taas käyntiin pääsiäisen jälkeen.

Eduskuntatalo sai nuorekkaan tuulahduksen, kun Nuorten parlamentti huipentui kerran kahdessa vuodessa järjestettävään täysistuntoon perjantaina 23.3. Mukana oli ennätysmäärä kouluja, 146 yläkoulua ja muutama nuorisovaltuusto ympäri Suomen. Päivän aikana nuoret kokoontuivat valiokuntiin keskustelemaan ajankohtaisista aiheista ja pitivät ministereille kyselytunnin. Lisäksi neljä toimittajanuorta piti myös minulle kyselytunnin, jossa vastasin kysymyksiin laidasta laitaan, Suomen turvallisuustilanteesta nuorten opintotukeen.

Täysistunnossa tiistaina keskustellaan EU:n ulkopuolelta Suomeen tulevien tutkijoiden ja opiskelijoiden oleskeluluvista. Tutkijoiden ja opiskelijoiden oleskelulupia esitetään pidennettäviksi.
Keskiviikkona on lähetekeskustelussa hallituksen esitys pelastuslain muuttamisesta, joka vielä täydentää maakuntalakia ja pelastustoimen järjestämislakia, jotka jo ovat eduskunnassa.

Torstaina käydään jälleen lähetekeskustelu kansalaisaloitteesta. Aloite tähtää vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen lopettamiseen.

Niin ikään torstaina Tutkas eli tutkijoiden ja kansanedustajien seura, järjestää Eduskunnan biopankkipäivän. Päivän aikana asiantuntijat kertovat biopankkien toiminnasta, käynnissä olevista tutkimuksista ja odotuksista. Lisäksi keskustellaan myös suomalaisista ainutlaatuisista geeneistä, yksilöllistetystä lääketieteestä, tekoälystä sekä niiden tuomista mahdollisuuksista suomalaiselle terveydenhuollolle ja kansalaisille.

Lauantaina 7.4. vietetään maailman terveyspäivää. Hyvä päivä satsata omaan terveyteen.

Terveellistä viikkoa!

 

Viikko 26.3.-1.4.2018

Takana on onnistunut virallinen vierailu Japaniin. Tapasin matkan aikana mm. Japanin pääministerin, ulkoministerin, työ- ja terveysministerin sekä Japanin parlamentin molempien huoneiden presidentit.

Vierailun teemoja olivat mm. Suomen ja Japanin kahdenväliset sekä EU:n ja Japanin väliset suhteet sekä ajankohtaiset kansainväliset kysymykset.

Korostin tapaamisissa Euroopan unionin ja Japanin yhteistyötä vapaan kaupan puolustajana. Suomi ja Japani ovat eturintamassa silloin, kun maailmalla pitää puolustaa vapaata kauppaa ja sääntöihin perustuvaa kansainvälistä yhteistyötä. Ne ovat tärkeitä sekä EU-maiden että Japanin taloudelle.

Vierailun kohde oli minulle sikälikin mieluinen, että olin sosiaali- ja terveysministerinä aloittamassa neuvotteluja sosiaaliturvasopimuksesta Suomen ja Japanin välillä vuonna 2012. Kahdenväliset sosiaaliturvasopimukset helpottavat muun muassa työttömyysturvaan ja eläkkeisiin liittyvää byrokratiaa, kun ihmiset liikkuvat maasta toiseen. Nyt neuvottelut ovat loppusuoralla ja sopimus pyritään saamaan voimaan 2019, kun Suomen ja Japanin diplomaattisuhteiden solmimisesta tulee kuluneeksi sata vuotta.

Suomen ja Japanin kahdenväliset suhteet ovat erinomaiset ja Suomen maakuva Japanissa poikkeuksellisen positiivinen. Japanissa arvostetaan pohjoismaista elämäntapaa, tunnetaan joulupukki ja muumit. Yksityiskohtana voi mainita, että Suomen suurlähetystön Twitter-tilillä on Japanissa 135 000 seuraajaa.

Suomi ja Japani ovat maantieteellisesti kaukana toisistaan, mutta maiden väliltä löytyy myös paljon yhtäläisyyksiä. Yksi tällainen on luonnon arvostus. Japanissa on esimerkiksi tutkittu paljon erityisesti metsän merkitystä terveydelle.

Japanissa metsiä on sertifioitu ns. terveysmetsiksi, metsien käytön edistämiseksi on koulutettu metsäterapeutteja ja luotu erityisiä metsäkylpyohjelmia.

Nyt meneillään hiljainen viikko. Hyvää pääsiäistä!

 

Viikko 19.3.-25.3.2018

Viikko alkaa Japanissa, Japanin parlamentin ylähuoneen puhemiehen kutsusta. Vierailun teemoja ovat Suomen ja Japanin kahdenväliset sekä EU:n ja Japanin väliset suhteet ja ajankohtaiset kansainväliset kysymykset. Suomen ja Japanin kahdenväliset suhteet ovat erinomaiset, mutta matkani tarkoituksena on edelleen pyrkiä vahvistamaan ja monipuolistamaan niitä. Suomen maakuva Japanissa on erittäin positiivinen.

Tapaan vierailun aikana muun muassa Japanin parlamentin molempien kamarien puhemiehet, pääministeri Shinzo Aben sekä sosiaali-, terveys- ja työministerin.

Perjantaina Eduskuntatalossa järjestetään 11. Nuorten parlamentti. Mukana on ennätysmäärä kouluja, 146 yläkoulua ja muutama nuorisovaltuusto ympäri Suomen. Nuoret kokoontuvat seitsemään eri valiokuntaan keskustelemaan ja kysymään ajankohtaisista aiheista, toimittajaoppilaat pääsevät tenttaamaan kansanedustajia ja opettajat kuulemaan tietoiskuja demokratiakasvatuksesta.

Päivän aikana järjestettävään täysistuntoon osallistuu 199 oppilasedustajaa. On hienoa saada eduskunta täyteen tulevaisuuden päättäjiä!

Eduskunnan täysistunnossa käydään viikon aikana mm. ajankohtaiskeskustelu Suomen aluekehityksestä, kaupunki- ja maaseutupolitiikasta sekä seutukuntien mahdollisuuksista.

Lauantaina vierailen Ylivieskassa, mm. Rysky-päivillä ja vihin uuden liikuntahallin.

 

Viikko 12.3.-18.3.2018

Tällä viikolla eduskunnassa keskustellaan etenkin ilmastopolitiikasta, maakuntahallinnosta ja tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluista sekä kansanedustajien sopeutumiseläkkeistä.

Tiistaina käydään ns. palautekeskustelu valtioneuvoston antamasta ilmastopoliittisesta selonteosta. Selonteossa asetetaan vuodelle 2030 kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoite sekä määritellään millä toimin tavoite saavutettaisiin. Asia on ollut käsittelyssä valiokunnissa ja se palautuu nyt täysistuntoon, siksi keskustelua kutsutaan palautekeskusteluksi.

Keskiviikkona ovat lähetekeskustelussa hallituksen esitykset maakuntauudistuksesta ja asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tavoitteena on vahvistaa peruspalveluja ja estää turhien jonojen tai odotusten syntyminen. Myös julkisen talouden kestävyysvaje ja väestön ikääntyminen edellyttävät, että soteratkaisuja on tehtävä. Koko sote- ja maakuntauudistuksen mullistavin muutos on nimenomaan valinnanvapaudessa. Sote-järjestelmää uudistetaan ja keskiössä on palveluita käyttävä ihminen, ei organisaatio tai eikä hallinto.

Torstaina lähetekeskustelussa on kansalaisaloite, jossa vaaditaan kansanedustajien sopeutumiseläkkeen poistoa. Tähän aiheeseen liittyen olen jo aikaisemmin aloittanut eduskunnassa työn, jonka tarkoituksena on muuttaa kansanedustajien eläkejärjestelmää.

 

Viikko 5.3.-11.3.2018

Tämän viikon teemoina eduskunnan täysistunnoissa ovat muun muassa suomalainen kulttuuri ja lapsiin liittyvät asiat.

Keskiviikkona käydään ajankohtaiskeskustelu suomalaisen kulttuurin merkityksestä, kehitystrendeistä ja muuttuvasta toimintaympäristöstä. Kyseessä on Kokoomuksen kansanedustaja, Pauli Kiurun keskustelualoite.

Keskiviikkona on lähetekeskustelussa kaksi viikkoa sitten eduskunnalle luovutettu lapsiasiavaltuutetun kertomus. Lapsiasiavaltuutetun kertomuksen tavoitteena on luoda edellytyksiä Suomen kansallisen lapsipolitiikan rakentamiselle.

Totesin valtiopäivien avajaispuheessani, että turvallisessa ja eheässä Suomessa kaikki pidetään mukana. Onkin erityisen tärkeää tehdä kaikki mahdollinen lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Tiistaina minulla on kunnia osallistua Ruotsin kuningatar Silvian nimeä kantavan, sairaanhoitajaopiskelijoille suunnatun, stipendin jakotilaisuuteen. Suomessa palkinto myönnetään vuosittain yhdelle suomalaiselle sairaanhoitajaopiskelijalle. Toimin suomalaisen stipendin suojelijana.

Ja torstaina vietetään kansainvälistä naistenpäivää.

 

Viikko 26.2.-4.3.2018

Tämän viikon teemoina Eduskunnan täysistunnoissa ovat erityisesti tulevaisuus, turvallisuus ja koulutus.

Tiistaina keskustellaan valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. osasta, jossa käsitellään työn murrosta ja siihen liittyviä muutoksia. Työn murroksen taustalla on tunnettuja megatrendejä, erityisesti digitalisaatio, globalisaatio, väestön vanheneminen ja kaupungistuminen.

Tiistaina käydään myös lähetekeskustelu puhemiesneuvoston esityksestä eduskunnan työjärjestyksen muuttamiseksi. Työjärjestykseen tehdään esitykset tiedustelun parlamentaarisen valvonnan järjestämisestä ja tiedusteluvalvontavaliokunnan perustamisesta. Asia liittyy hallituksen siviili- ja sotilastiedusteluntoiminnan uudistamista koskevaan lainsäädäntöesitykseen. Kokonaisuuden tarkoituksena on osaltaan varmistaa, että Suomi pysyy yhtenä maailman turvallisimpana maana.

Keskiviikkona hallitus vastaa opposition välikysymykseen koulutuksen tasa-arvosta. Välikysymysäänestys on perjantaina.

Niin ikään keskiviikkona eduskunnan kirjastossa avataan ulkoministeriön historiasta ja nykypäivästä kertova näyttely: ”100 vuotta työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi”. Tervetuloa tutustumaan.