Category: Avajaiset Kansaneläkelaitosta koskevan lainsäädännön muutostarpeita selvittävän parlamentaarisen työryhmän kokous.

Etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry Inton Synergiaseminaari.