Category: Avajaiset Uudet hoidot ja geeniterapiat – miten hoidon kustannuksista selvitään? -webinaari. Novartis ja Lihastautiliitto ry.

Kansaneläkelaitosta koskevan lainsäädännön muutostarpeita selvittävän parlamentaarisen työryhmän kokous.