Category: Avajaiset Virtuaalinen eduskuntaesittely

Kansaneläkelaitosta koskevan lainsäädännön muutostarpeita selvittävän parlamentaarisen työryhmän kokous.