lessphp fatal error: expected color value: failed at `-groups.less";` /var/www/fs2/18/paularis/paula2017/wp-content/themes/PaulaRisikko/bootstrap/less/bootstrap.less on line 37 Aikaisempi tutkimus- ja kehittämistoiminta sekä muu tieteellinen toiminta | Paula Risikko

Aikaisempi tutkimus- ja kehittämistoiminta sekä muu tieteellinen toiminta

Mm.

 • Sosiaali- ja terveysalan työelämän ja koulutuksen yhteistyön kehittäminen, SoTeKeKo-projektin tuloksellisuuden arviointi (Pelttari 1999).
 • Etelä-Pohjanmaan mallin arviointi (Korpi, Risikko & Leisti 2000).
 • Päivytyspoliklinikan potilaiden ja henkilöstön tyytyväisyys osa 1/EPSHP.
 • Moniammatillisten yhteistyövalmiuksien kehittäminen sosiaali- ja terveysalan peruskoulutuksessa/STM.
 • Kuntoutustoiminnan vaikuttavuuden arviointi.
 • Ylihoitajan työn kehittäminen/EPSHP.
 • Potilaan polku -tutkimus. Sosiaali- ja terveysministeriön valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon täydennyskoulutuksen kehittämishanke.
 • Kuntoutuksen vaikuttavuuden kehittämishanke ”Kuntovaltti”/Vanhustyön keskusliitto.
 • ”Oma koti kullan kallis” -tutkimushanke.
 • Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarvioinnin tutkimus- ja kehittämisohjelman eli KARTUKE -hankkeen vastuuhenkilö.
 • Valtakunnallisen Pääsky-projektin arvioija/STM & Stakes
 • Asiakaslähtöiset palveluketjut -hankkeen arvioija/Kuntaliitto & Stakes
 • Kansainvälisen Leonardo-hankkeen ulkoinen arvioija.
 • Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tiedetyöryhmän jäsen ja sihteeri
 • Hoitotiede –lehden asiantuntija-arvioija 1997 lähtien
 • Lisensiaattityön tarkastus vuonna 1998 /Turun yliopisto
 • Sairaanhoitaja-lehden asiantuntija-arvioija
 • Lisäksi lukuisia artikkeleita eri lehdissä ja tieteellisissä julkaisuissa
 • Opetushallitus 1992 – 1993: osallistuminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon (lähihoitaja) opetussuunnitelman valtakunnallisten perusteiden laadintaan.
 • Opetushallitus 1993 – 1995: osallistuminen perustutkinnon ja näyttökokeiden kehittämishankkeeseen.
 • Opetushallitus: ulkoinen auditoija 1900-luvun lopulla.
 • OPM: Korkeakoulujen arviointineuvoston nimittämän ammattikorkeakoulujen laatujärjestelmien ulkoisen arviointityöryhmän jäsen vuosina 1998 –1999.
 • SoTeKeKo-projekti
 • Sosiaali- ja terveysministeriön ja Stakesin koulutusyhteistyöryhmän sihteeri 8.4.1998 -2000, pj. apulaisosastopäällikkö Riitta Viitala/ STM
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon työvoimatarpeen ennakointitoimikunta 5.4.2000 – 31.3. 2001, sihteeri. Pj:t osastopäällikkö Kimmo Leppo ja pääjohtaja Vappu Taipale.