Liikenne on palvelu!

...  josta jokaisen pitäisi voida hyötyä. Kouluun ja töihin on päästävä syrjäkyliltäkin.

Jos halutaan, että ikääntyneet pystyvät olemaan mahdollisimman pitkään kotona, tarvitaan liikennettä viemään heille palveluja kotiin ja liikennettä, joka vie heitä välillä virkistäytymään kodin ulkopuolelle ... tai muuten vain asioille.

Syysterveisin, Paula