lessphp fatal error: expected color value: failed at `-groups.less";` /var/www/fs2/18/paularis/paula2017/wp-content/themes/PaulaRisikko/bootstrap/less/bootstrap.less on line 37 Aikaisemmat ajankohtaispäivitykset | Paula Risikko

Aikaisemmat ajankohtaispäivitykset

**

**

**

**

**

**

**

**

**

Eduskunnassa jatkuvat koronarajoitukset, kuten muuallakin maassamme. Kannattaa noudattaa ohjeita ja rajoituksia.

**

16.-22.11. Lapsen oikeuksien viikko

Kansainvälistä Lapsen oikeuksien päivää vietetään vuosittain 20. marraskuuta. Lapsen oikeuksien viikko on Lapsen oikeuksien päivän yhteydessä vietettävä teemaviikko, jonka tavoitteena on lisätä Lapsen oikeuksien sopimuksen tunnettuutta ja lapsen oikeuksien toteutumista. Tämän vuoden teema on lapsen oikeus tulevaisuuteen.

Teemaviikon järjestää lapsi- ja nuorisojärjestöjen, lapsiasiavaltuutetun toimiston, seurakuntien ja valtion toimijoiden yhteinen lapsen oikeuksien viestintäverkosto. Viikko järjestettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2018. Lue lisää: www.lapsenoikeuksienviikko.fi. Lähde: https://www.lapsenoikeudet.fi/lapsen-oikeuksien-paiva-ja-viikko/

**

Viikko 9. - 15.11

Viikko alkoi aurinkoisena, ainakin sään puolesta.

Näinä viikkoina päätetään kuntien talousarviosta ensi vuodelle. Seinäjoen kaupungin talousarviosta ensi vuodelle päätetään tänään maanantaina. Kuntien taloustilanne on vaikea ja korona on sitä pahentanut. On tarkkaan mietittävä rahojen käyttö.

Eduskunnassa käsitellään sekä koronaan liittyviä lakiesityksiä että muita hallituksen esityksiä - turvavälit ja maskit apuna.

Maailman diabetespäivää vietetään joka vuosi 14.11. Päivä on insuliinin toisen keksijän Frederick Bantingin syntymäpäivä. Teemapäivän taustalla ovat Kansainvälinen diabetesliitto IDF ja Maailman terveysjärjestö WHO.

Diabetes aaltoilee elämässä kulloistenkin elämäntilanteiden, voimavarojen ja muun terveydentilan mukaan. On erilaista olla diabeetikko lapsena, nuorena, keski-ikäisenä tai varttuneessa iässä. Diabetesliitto haluaa muistaa Maailman diabetespäivänä muistaa erityisesti heitä, jotka ovat hoitaneet diabetestaan pitkään, osa läpi elämänsä. Heidän määränsä lisääntyy koko ajan väestön ikääntyessä. Samalla kiitoksen ansaitsevat kaikki diabeteshoitajat ja -lääkärit, jotka ovat tukeneet diabetesta sairastavia tällä matkalla. (www.diabetesliitto.fi)

Virkeää syysviikkoa!

**

2. – 8.11

Tällä viikolla eduskunnassa on lähetekeskustelussa muun muassa hallituksen esitys oppivelvollisuuden pidentämisestä 18 ikävuoteen saakka. Oppivelvollisuuden laajentamisen tavoite, että kaikki saavuttaisivat vähintään toisen asteen tutkinnon, on hyvä. Tällä hetkellä 15% jää ilman toisen asteen tutkintoa.

Mielestäni oppivelvollisuuden pidentäminen ei kuitenkaan ole pätevä keino auttaa näitä 15%:iin kuuluvia. Pakko ei koskaan ole hyödyllinen keino auttaa. Heidän ongelmansa ovat paljon moninaisemmat ja siksi tarvitaan monia keinoja jo paljon aikaisemmin.
Noin joka kahdeksas nuori päättää peruskoulun ilman riittäviä valmiuksia jatko-opintoihin. Ongelmia on luku-, lasku- ja kirjoitustaidoissa. Lasten ja nuorten erilaisia mielenterveysongelmia on noin 20%:lla. Samoin neuropsykiatriset ongelmat ovat lisääntyneet, esimerkiksi ADHD:n esiintyvyys on noin 5%. Lisäksi esiintyy paljon muita ongelmia, kuten muita oppimisen ongelmia, päihteet ja huumeet.
Myös perheitten monet ongelmat vaikuttavat lapsen ja nuoren hyvinvointiin ja oppimisen valmiuksiin ja motivaatioon. Lisäksi koronakevään seurauksena oppimisvaikeudet ovat osalla oppilaista kasvaneet ja oppimistulokset heikentyneet.
Valtaosa rahoista, jotka uudistukseen on varattu, menee oppimateriaaleihin ja matkakustannuksiin. Ei siis opetuksen ja koulutuksen laadun vahvistamiseen.

Oppivelvollisuus nousisi 18 ikävuoteen, mutta toisen asteen koulutus kestää yleensä ainakin vuoden enemmän. Tunnetusti kannettu oppilas ei luokassa pysy.

Oppivelvollisuuden laajentaminen ei myöskään ratkaise nuorten syrjäytymistä. Syrjäytymiseen ei ole yhtä ainoaa ratkaisua. Lapsi ja nuori tarvitsee tukea oikeaan aikaan ja mahdollisimman varhain.

Oppivelvollisuuteen varatut rahat kannattaa kohdentaa perheiden tukemiseen, varhaiskasvatukseen, peruskouluun (mm pienemmät ryhmäkoot), nivelvaiheisiin, oppilaan ohjaukseen, räätälöityyn tukeen erilaisissa lapsen ja nuoren ongelmissa, oppilaiden matka- ja materiaalitukeen jne.

Koronakevään jälkeen ja epidemian edelleen jatkuessa meillä on paljon tehtävää varmistaaksemme, että jokainen koululainen saavuttaa valmiudet ja motivaation, jonka turvin hän kykenee ja haluaa saavuttaa vähintään toisen asteen tutkinnon.

Jollei oppimis- ja koulupolun perusta ole kunnossa, ei sitä oppivelvollisuusiän pidentämisellä korjata.

Viikon lopulla vietämme Isänpäivää: Hyvää Isänpäivää!!

**

19 - 25.10

Jokohan se talvi tulee? Siltä hieman näyttää ja tuntuu.

Eduskunnassa mm. jatkuvat ponnistelut koronavirusepidemiaa vastaan.

Tällä viikolla Suomessa vietetään Luustoviikko, joka muistuttaa meitä luittemme hyvästä huolenpidosta.

Osteoporoosi on vuosittain jopa 40 000 murtuman taustalla. Hoitamaton osteoporoosi aiheuttaa uusia murtumia, toimintakyvyn vajetta ja ylimääräisiä kustannuksia yhteiskunnalle – myös kuoleman riski kasvaa merkittävästi. Suomessa osteoporoosin hyvä hoito toteutuu vain osalle sairastuneista. Meillä on suuri epätasa-arvo siinä, hoidetaanko osteoporoosia vai ei ja saako potilas tietoa ja tukea itsensä hoitamiseen.

Luustoviikon kunniaksi kokoontuu myös keväällä perustettu eduskunnan Osteoporoosiryhmä, jonka puheenjohtajana toimin.

Hyvää Luustoviikkoa! Pysytään lujina - kovia luita tarvitaan.

**

12.-18.10

Eduskunnassa jatkuu lähetekeskustelu Hallituksen esityksestä vuoden 2021 talousarvioksi. Kannattaa seurata.

Kansainvälistä maaseudun naisten päivää (International Day of Rural Women) vietetään 15.10.20.

Yk-liiton sivuilta löytyy aiheesta mm seuraavaa: ”Maaseudun naisten päivänä halutaan huomioida heidän tärkeä roolinsa ja aikaansaannoksensa maataloudellisen ja syrjäseutujen kehityksen edistämisessä, ruokaturvan parantamisessa ja taistelussa syrjäisten seutujen köyhyyttä vastaan. Riippumatta siitä, tekevätkö he työtään kehittyneissä tai kehittyvissä maissa, he pitävät huolta työnsä ohella huolta perheyhteisön tärkeistä toimista, joutuvat alkuperäiskansojen tilanteessa myös taistelemaan näihin kohdistuneita ennakkoluuloja vastaan, ja pyrkivät luovasti ja innovatiivisesti tuottamaan elantoa perheelleen niin perinteisin kuin myös joustavasti työskennellen monipuolisesti eri maatalouden ja teollisuuden aloilla. Heille kuuluu suuri kiitos yhteiskuntiensa hyvinvoinnista, ja sellaiseksi myös tämä päivä on tarkoitettu”.

Tällä viikolla vietetään myös Reumaviikkoa. Viikon aikana nostetaan esiin mm. palvelujen saatavuuden sekä palveluketjujen ja -kokonaisuuksien merkitystä reumasairauksien hoidossa ja kuntoutuksessa.

Hyvää syyslomaa heille, joilla se on!

5 - 11.10

Eduskunnassa keskitytään tällä viikolla erityisesti ensi vuoden talousarvioesityksen esittelyyn ja siitä lähetekeskusteluun. Tämän jälkeen esitys käsitellään monissa valiokunnissa ja jaostoissa sekä lopuksi valtiovarainvaliokunnassa.

Tänään maanantaina vietetään Kansainvälistä opettajien päivää (World Teachers' Day). YK-liton sivuilla on hyvät perustelut päivän vietolle:

”Opettajat takaavat koulutusjärjestelmän arvon ja tehokkuuden omalla työpanoksellaan. He pystyvät parhaimmillaan löytävään nuorista näiden piilevät kyvyt ja opettavat heitä kanavoimaan voimansa ja toiveensa, joiden myötä heistä tulee tasapainoisia ja tuottavia kansalaisia. He auttavat oppilaita ajattelemaan kriittisesti ja etsimään tietoa moninaisista lähteistä, toimimaan yhteistyössä ja ratkaisemaan haasteellisia tilanteita tekemällä oikeita päätöksiä. He ovat tehtävissään oppimisen portinvartijoita mutta eivät silti saa ansaitsemaansa tunnustusta ja tukea maailmanlaajuisesti työssään. Tässä vain muutamia syitä sille, miksi Unesco on pyhittänyt lokakuun 5. päivän kansainväliseksi opettajien päiväksi.”

Perjantaina 9.10 vietetään Roosa nauha -päivää. Keräysvaroilla tuetaan syöpätutkimuksen lisäksi sairastuneille ja heidän läheisilleen tarjottavaa maksutonta neuvontapalvelua. Joka vuosi yli 34 000 suomalaista sairastuu syöpään. Syövän ennaltaehkäisyä ja hoitoja kehitetään syöpätutkimuksen kautta. Tämän vuoden Roosa nauhan on suunnittelut muusikko Juha Tapio.

Maailman mielenterveyspäivää vietetään vuosittain lokakuun 10. päivänä. Päivää on vietetty vuodesta 1992.Kansainvälisen mielenterveyspäivän avulla halutaan herättää keskustelua henkisen hyvinvoinnin edistämisestä, mielenterveyden ongelmien ehkäisemisestä ja hoidosta sekä mielenterveyspotilaiden ja omaisten asemasta maailmanlaajuisesti.

Lämmintä viikko!

**

28.9 – 4.10

Viikko näyttää sään puolesta alkavan lämpimänä. Lämpimissä tunnelmissa ollaan eduskunnassakin, sillä tiistaina keskustellaan vuoden 2020 viidennestä lisätalousarviosta ja keskiviikkona on opposition tekemän, taloutta ja työllisyyttä koskevan välikysymyksen keskustelu. Perjantaina äänestetään hallituksen luottamuksesta.
Tällä viikolla vietetään Sydänviikkoa ja tiistaina on 29.9 Maailman sydänpäivä. Koko viikon Sydänliiton yhdistykset järjestävät tapahtumia eri puolilla Suomea. Omassa kotikaupungissani Seinäjoella tapahtumat keskittyvät Ideaparkiin klo 14 lähtien.
Sydäntauteja ei ole vielä voitettu. Merkittävä määrä suomalaisista sairastuu sydän- ja verisuonisairauksiin vuosittain. Yhä edelleen nämä sairaudet ovat valitettavasti suomalaisten yleisin kuolinsyy. Jopa yli 2 miljoonalla suomalaisella on tälläkin hetkellä kohonnut verenpaine ja jopa lähes 60 prosentilla on todettu kohonnut kolesteroli.

Tarvitaan ennaltaehkäisevää työtä, jotta yhä harvempi sairastuisi. Tämän lisäksi sairastuneita tulee tukea elämään sairautensa kanssa. Tarvitaan myös sen varmistamista, että sairastunut saa vaikuttavaa hoitoa ja kuntoutusta sekä monipuolista muuta tukea.

Sydänliitto tarjoaa monipuolisesti tietoa ja tukea sairastuneille sekä kannustaa terveisiin elämäntapoihin. Miljoonat suomalaiset saavat Sydänliiton kautta luotettavaa tietoa ja tukea, vertaistukea ja monipuolista paikallista toimintaa.

Torstaina 1.10 vietetään Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen liputuspäivää. Miina Sillanpää toimi kansanedustajana yhteensä 38 vuotta ja oli Suomen ensimmäinen naisministeri. Miina Sillanpää mm. perusti Suomeen ensikodit. Hän oli rohkea edelläkävijä ja kansalaisvaikuttaja, jonka työnjälki näkyy vielä nykyisinkin. Samana päivänä vietetään myös Järjestöjen päivää, jolloin tehdään tunnetuksi järjestöjen merkityksellistä työtä.

Vanhustyön keskusliiton käynnistämä Vanhustenpäivä ja -viikko ovat maassamme pisimpään juhlittuja valtakunnallisia teematapahtumia. Vanhustenpäivää on vietetty jo vuodesta 1954 lokakuun ensimmäisenä sunnuntaina (tänä vuonna 4.10) ja sitä seuraava viikko on Vanhustenviikko. Tällä kertaa viikkoa vietetään teemalla: ”Onni on vanheta – Lyckan kommer med åldern”. Teema haastaa meitä kaikkia miettimään ikääntymistä positiivisuuden kautta.

Hyvää Sydänviikkoa - Sydän tekee hyvää!

**

21.-27.9

Viikkoni alkaa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiriin valtuuston talousseminaarilla. Yhdessä valtuutettujen ja sairaanhoitopirin johdon kanssa pohdimme, miten voidaan varmistaa laadukkaiden ja vaikuttavien erikoissairaanhoidon palvelujen saatavuus Eteläpohjanmaalla. Sama meidän on huolehdittava, etteivät kustannukset muodostu liian suuriksi.

Tiistaina saan olla todistamassa työpaikkojen syntyä, kun Aureskosken tehdas kasvaa Kaskisissa. Yhtiö avaa uuden sahatavaran jalostuslinjan. Se tietää liki 20 uutta työpaikkaa.

Eduskunnan viikko koostuu lakialoitteiden käsittelystä. Tiistaina luetaan opposition välikysymys taloudesta ja työllisyydestä.

Tällä viikolla vietetään myös Muistiviikkoa 2020. Viikon aloittaa Maailman Alzheimer-päivä maanantaina 21.9. Alzheimerin tauti on yleisin etenevä muistisairaus. Myös aivoverenkiertosairaudet saattavat aiheuttaa muistisairauden.

Vuosittain yli 13 000 ihmistä Suomessa sairastuu johonkin dementoivaan sairauteen. Muistisairaudet eivät ole ainoastaan iäkkäiden ihmisten sairauksia, sillä arviot työikäisisä muistisairaista vaihtelevat 5000-7000 välillä. Muistisairaudet ovat sekä kansanterveydellinen että -taloudellinen haaste koko maailmassa. Toimia tuleekin kohdistaa riskitekijöihin, varhaiseen diagnosointiin, hoitoon ja kuntoutukseen. Jokainen meistä voi myös itse vaikuttaa omaan aivoterveyteemme.

Nautitaan syksystä!

**

14-20.9

Tällä viikolla vietetään kansainvälistä demokratian päivää. YK:n yleiskokous julisti syyskuun 15. päivän kansainväliseksi demokratiapäiväksi vuonna 2007 muistuttamaan maailman päättäjiä ja jokaista yksittäistä ihmistä demokratian tärkeydestä.

Ote puheestani eduskunnassa 14.3.2019:

”Kun ajattelen demokratiaa, mitä minä ajattelen?

Ajattelen synnytyslaitoksia, joissa jokaista synnyttävää äitiä kohdellaan samalla tavalla; ajattelen kouluja, jossa jokainen lapsi oppii lukemaan ja lopulta tietää, että olemme kaikki osa tätä samaa yhteiskuntaa. Ajattelen myös kirjastoja, joihin jokainen voi mennä ja etsiä tietoa politiikasta; ajattelen sairaaloita, joista potilas voi ottaa yhteyttä viranomaisiin, jos kokee hoitonsa huonoksi.

Toki minä ajattelen myös eduskuntaa, puolueita ja vaaleja.

Demokratiaa eivät kuitenkaan tee instituutiot itsessään vaan ihmiset. Perimiltään demokratia on henkeä: ajattelutapa, asenne ja ilma ihmisten välissä.

Demokratia on uskoa jokaisen ihmisen tasa-arvoiseen asemaan ja vapauteen, luottamusta ihmisten kykyyn tehdä järkeviä päätöksiä, vähemmistön tyytymistä enemmistön tahtoon ja enemmistön kunnioitusta vähemmistöjä kohtaan.

Politiikka on usein täynnä paradokseja. Eräs hienoimmista koskaan lukemistani politiikan aforismeista on amerikkalaisen moraalifilosofin Reinhold Niebuhrin kuvaama demokratian paradoksi:

Ihmisen pahuus tekee demokratian välttämättömäksi, ihmisen hyvyys tekee demokratian mahdolliseksi.”

**

31.8-6.9

Tällä viikolla käynnistyy eduskunnan syysistuntokausi, josta tulee hyvin intensiivinen. Koronaepidemian kanssa on opittava elämään ja torjuttava kaikki sen haittavaikutukset, kuten talouden taantuma.

Innostavaa syksyä meille kaikille!

**

Viikko 15.6.-21.6.

Eduskunnassa jatketaan koronaepidemian vuoksi tehtäviä muutoksia, myös koulutukseen ja opiskeluun liittyviä hallituksen esityksiä, joita sivistysvaliokunta on käsitellyt kokouksissaan.

Lakimuutokset liittyvät mm. mahdollisuuteen ilmoittautua korkeakouluopinnoista poissaolevaksi ensimmäisenä lukuvuonna. Vallitsevan koronavirusepidemian vuoksi erityisesti kansainvälisten opiskelijoiden opintojen aloittaminen voi estyä esimerkiksi matkustusrajoitusten, oleskelulupahakemusten käsittelyn pitkittymisen tai muiden viranomaistoimintaan liittyvien syiden vuoksi.

Toisessa lakiesityksessä on kiinnitetty huomiota ammatillisessa koulutuksessa osaamisen osoittamisen eli näyttöjen toteuttamistapoihin. Pääsäännön mukaan näytöt tulee toteuttaa käytännön työtehtävillä aidoissa työtilanteissa. Jos tämä ei kuitenkaan poikkeustilanteen vuoksi ole mahdollista, näyttöjä voisi väliaikaisesti suorittaa muiden käytännöllisten tehtävien avulla, jotka mahdollisimman hyvin vastaisivat aitoja työtilanteita. Kiinnitimme valiokunnassa kuitenkin huomiota siihen, ettei kaikkea osaamista pysty näyttämään muualla kuin todellisissa tilanteissa.

Viikon lopulla onkin sitten vuoden valoisimman vuodenajan juhla eli juhannus. Suomalaiset esi-isät viettivät kesänpäivänseisauksen aikaan ilman ja ukkosenjumala Ukon juhlaa. Keskiajalla kirkko nimesi juhlapäivän Johannes Kastajan päiväksi, josta sana juhannus juontuu. Juhannus katkaisi talonpoikaiskulttuurissa työvuoden, jolloin talo siivottiin ja pihat koristeltiin kukin. Juhannuskokko ja sen ympärillä tanssiminen on yksi varhaisimmista juhannusperinteistä. Tulen ympärillä piti meluta ja elämöidä henkien karkottamiseksi.

Juhannuksena vietetään myös Suomen lipun juhlaa ja se on virallisista liputuspäivistä ainoa, jolloin lippu saa olla salossa yön yli. Liputus alkaa perjantaina kello 18.00 ja päättyy juhannuspäivänä lauantaina kello 21.00.

Turvallista juhannusta!

**

8.6 – 14.6.

Tällä viikolla juhlistetaan mm. vammaisten henkilöiden henkilökohtaista apua ja henkilökohtaisia avustajia.

10.6.2020 järjestetään jo toista kertaa ”Henkilökohtaisen avun paraati” ja juhlitaan yhdessä arjen sankareita. Tänä vuonna paraati järjestetään vallitsevan poikkeustilan vuoksi verkossa.

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 11 vuotta siitä, kun henkilökohtaisen avun järjestelmää koskeva laki tuli Suomessa voimaan. Olin tuolloin peruspalveluministerinä valmistelemassa järjestelmää ja sille lainsäädäntöä. Lisäksi 10.6.2020 tulee kuluneeksi 4 vuotta YK:n vammaissopimuksen ratifioinnista Suomessa.

Henkilökohtainen apu on monelle vammansa vuoksi apua tarvitsevalle ensisijainen itsemääräämisoikeuden ja itsenäisen elämän perusta. Se toteuttaa oikeutta vapauteen ja turvaa päivittäiset toimet, mutta se on paljon muutakin. Henkilökohtainen apu avaa oven maailmaan: se mahdollistaa opiskelun ja työelämän, harrastukset ja ihmissuhteet – ylipäänsä kuulumisen yhteisöön ja yhteiskuntaan.

Henkilökohtaiset avustajat tekevät tärkeää työtä sydämellä ja ajatuksella. He mahdollistavat sitoutumisellaan ja osaamisellaan vammaisen ihmisen itsenäisen elämän. Henkilökohtaisten avustajien työ saattaa olla usein ulkopuolisille huomaamatonta, vaikka avun saajalle se onkin kaiken toiminnan avain.

Kriisiaika tuo esille myös normaalin arjen näkymättömät sankarit: Henkilökohtainen apu on elintärkeä, itsenäisen elämän mahdollistava palvelu sekä tavallisessa arjessa että poikkeusoloissa. Kun yhteiskunnan epänormaali tila muuttuu uudeksi normaaliksi, on varmistettava, että henkilökohtainen apu säilyy ja mahdollistaa jatkossakin elämän yhteiskunnan täysimääräisenä jäsenenä. Henkilökohtaiset avustajat eivät jää kriisissä kotiin, vaan mahdollistavat vammaiselle henkilölle itsenäisen elämän, vaikka normaali arki järkkyy.

Lähde: Henkilökohtaisen avun paraati, HAP -tiedote 2020.

Hyvää juhlaviikkoa!

**

Viikko 1.6. - 7.6.

Puolustusvoimain lippujuhlan päivää 4. kesäkuuta vietetään tänä vuonna uudella tavalla.

Lippujuhlan päivän juhlallisuudet käynnistyvät aamulla lipunnostolla Mäntyniemestä ja seppeleenlaskulla Hietaniemen hautausmaalla. Klo 11 Ylen kanavilla voi seurata suorana lähetyksenä juhlakonserttia, jossa Laivaston soittokunta solisteinaan Suvi Teräsniska, Arttu Wiskari ja Pete Parkkonen esiintyvät. Lisäksi on muuta ohjelmaa päivän aikana puolustusvoimien sosiaalisen median kanavilla.

Puolustusvoimain lippujuhlan päivää on vietetty nykyisellä paikallaan vuodesta 1942 lähtien. Vuosina 1919-39 vastaavaa päivää vietettiin 16.5. armeijan lippujuhlan nimisenä. Vuonna 1942 Mannerheimin täyttäessä 75 vuotta, siirrettiin lippujuhla marsalkan syntymäpäivälle 4.6.

Aluksi juhlaa vietettiin nimellä Suomen marsalkan syntymäpäivä. Vuodesta 1950 lähtien juhlapäivää on kutsuttu puolustusvoimain lippujuhlaksi.

Puolustusvoimain lippujuhlan päivään liittyvä ylipäällikön ja komentajan vastaanottama valtakunnallinen sotilasparaati järjestettiin ensimmäistä kertaa 1952. Paikkakuntana tuolloin oli Helsinki. Tänä vuonna paraati oli määrä järjestää Raaseporissa, mutta koronaepidemiatilanteessa johtuen se on peruttu.

Hyvää kesäkuun ensimmäistä viikkoa!

**

Viikko 25.5 - 31.5

Tällä viikolla eduskunnan täysistunnoissa käsitellään tämän vuoden kolmatta lisätalousarviota sekä ravintola-alan tukimuotoja ja ko. alan rajoitusten purkua. Koronaepidemian vaikutuksia kaikki. Sivistysvaliokunnassa paneudumme koronan vaikutuksiin luoviin aloihin.

Huolimatta epidemian jatkumisesta, viikko on monelle henkilölle itselleen ja hänen läheisilleen myönteisesti ikimuistoinen, sillä ammattiin valmistuvat ja uudet ylioppilaat saavat todistuksen vuosien työstä.

Lämpimät onnittelut heille kaikille. Kiitos myös heidän tukijoukoilleen.

Nautitaan myös (toivottavasti) lämpimimmistä säistä.

Viikko 18.5. –

Kaatuneitten muistopäivää vietettiin viime sunnuntaina 17.5.2020

Maa, meri, ilma. Kaatuneiden muisto on kaikkialla ympärillämme: maana jalkojemme alla, merenä Suomenlahdella, ilmana peltojen yllä. Muisto on usein läsnä poissaolona. Joka viides 18-40 vuotias sotaan osallistunut mies jäi palaamatta, joka neljäs sai pysyvän vamman ruumiiseensa tai sieluunsa.

Maamme huimasta kehityksestä voimme kiittää veteraanien ja jälleenrakentajien sukupolvia. Sodan jälkeen tämä maa rakennettiin uudeksi. Rakentamiseen tarvittiin betonia ja terästä, mutta vielä enemmän ehkä kuitenkin ajatuksia, lähimmäisenrakkautta ja velvollisuuden tunnetta. Nämä sukupolvet rakensivat Suomen idean: ajatuksen maasta, jossa kaveria ei jätetä, periksi ei anneta, koti on tärkeä, kukaan ei ole toista arvokkaampi, yrittämällä pärjätään.

Sota–ajan perintönä suomalaisista ihmisistä on tullut hyvin kestäviä. Sama koskee myös yhteiskuntaamme. Nykyisin puhutaan sellaisesta käsitteestä kuin ”resilienssi”, jolla tarkoitetaan yhteiskunnan kestävyyttä ja kykyä selvitä erilaisista kriiseistä. Suomalaisen yhteiskunnan resilienssi on poikkeuksellisen hyvä.

Sodan perintönä olemme tottuneet selviytymään yhdessä vaikeistakin tilanteista. Tällaisen kyvyn säilyminen edellyttää, että jokainen suomalainen voi kokea olevansa tärkeä osa tätä yhteiskuntaa.

Suomessa on tällä hetkellä poikkeusolot koronavirusepidemian vuoksi. Me kuitenkin selvitään tästäkin yhdessä. Kaikki mukana pitäen.

Hyvää viikkoa - yhdessä!

**

Viikko 11.-17.5

Viikko alkaa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin valtuuston kokouksella, jossa esitellään mm oman alueemme covid-19 infektion tilannekuva. Kokouksen jälkeen järjestetään informaatiotilaisuus tehdystä selvityksestä liittyen vaativan päihdehuollon palveluiden tilanteeseen ja tulevaisuuden näkymiin Etelä-Pohjanmaalla.

Eduskunnassa viikko alkaa tiistaina kolmannen lisätalousarvioesityksen käsittelyllä. Esityksessä keskitytään erityisesti yritysten rahoitustilanteen helpottamiseen sekä koronavirusepidemian hallinnan ja torjunnan aiheuttamiseen kustannuksiin.

Viikon täysistunnoissa käsitellään myös muita koronaepidemian vuoksi tehtyjä rajoittamistoimia sekä niistä aiheutuneiden haittojen ja menetysten kompensointeja.

Sivistysvaliokunnassa käsittelemme niin ikään koronaepidemian vaikutuksia kouluihin ja opetukseen. Annamme aiheesta myös lausunnon valtiovarainvaliokunnalle.

Kansainvälistä sairaanhoitajan päivää vietetään joka vuosi 12.5. hoitotyön oppiäidin ja esikuvan Florence Nightingalen syntymäpäivänä. Tänä vuonna tulee kuluneeksi 200 vuotta hänen syntymästään. Koronakriisin aikana sairaanhoitajien työn merkitys on maailmassa entisestään korostunut. Tämä merkkipäivä muistuttaa meitä kaikkia sairaanhoitajien ja toimivan terveydenhuollon tärkeydestä.

Kaatuneitten muistopäivää vietetään maassamme sunnuntaina 17.5. Kaatuneitten muistopäivä on kaikissa Suomen aluetta ja/tai suomalaisia koskettaneissa sodissa ja muissa taisteluluonteisissa tehtävissä kaatuneitten, teloitettujen ja vankileireillä kuolleiden muistopäivä, jota vietetään toukokuun kolmantena sunnuntaina. Muistopäivän historia alkaa vuodesta 1940.

Hyvää kevättä!

**

Viikko 4.-10.5.

Tällä viikolla on monia mielenkiintoisia teemapäiviä. Maanantaina 4.5 vietetään kansainvälistä palomiesten päivää.

Kansainvälistä kätilöiden päivää vietetään tiistaina 5.5. Maailman terveysjärjestö WHO on julistanut vuoden 2020 olevan sairaanhoitajien ja kätilöiden vuosi. Kätilöt ovat yksi yhteiskuntien muuttumisen ja ihmisten hyvinvoinnin paranemisen kannalta tarpeellinen ammattiryhmä.

Kansainvälinen kätilöliitto (ICM) kehottaa: celebrate, demonstrate, mobilise, unite eli juhli, näytä esimerkkiä, mobilisoi ja yhdistä. ICM tunnistaa kätilöiden tekemän tärkeän työn kansainvälisesti ja haluaa yhdistää kätilöt ja naiset tasa-arvoisen maailman puolesta. Vuoden tavoitteena on juhlistaa kätilöiden työtä, nostaa esille maailmalla vallitsevat vaikeat työolosuhteet ja vaikuttaa päättäjiin, jotta ympäri maailmaa ymmärrys panostaa laadukkaaseen terveydenhuoltoon niin kätilöiden kuin myös sairaanhoitajien työn arvostamisen kautta lisääntyisi. Vuoden 2020 aikana Suomen Kätilöliitto toivoo kaikkien juhlistavan kätilöiden työtä.

Kansainvälistä Eurooppa-päivää vietetään lauantaina 9.5. ja eurooppalaisuus näkyy verkossa koko viikon mittaisena sosiaalisen median kampanjana. Teemoina ovat vastuullisuus ja Suomen 25-vuotta kestänyt EU-jäsenyys.

Äitienpäivää vietetään Suomessa toukokuun toisena sunnuntaina eli tänä vuonna 10.5. Äitienpäivää vietettiin Suomessa ensimmäisen kerran 1918, tuolloin 7. heinäkuuta Jatkosodassa äitienpäivänä 10. toukokuuta 1942 Suomen asevoimien ylipäällikkö, sotamarsalkka Gustaf Mannerheim myönsi antamallaan päiväkäskyllä kaikille Suomen äideille yhteisesti 4. luokan Vapaudenristin kunniamerkin. Äitienpäivä vahvistettiin viralliseksi liputuspäiväksi 1947.

Valtakunnallista äitienpäiväjuhlaa ei tänä vuonna järjestetä poikkeusolojen vuoksi. Tasavallan presidentti kuitenkin palkitsee aiempien vuosien tapaan kasvattajina ansioituneita äitejä Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitalilla kultaristein, mutta kunniamerkit luovutetaan myöhemmin. Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien kanslia on julkistanut palkittujen äitien nimet verkkosivuillaan.

**

Viikko 27.4 – 3.5

Viikko alkaa arvokkaan juhlapäivän merkeissä. Kansallinen veteraanipäivä on Suomessa sotaveteraanien kunniaksi 27. huhtikuuta vietettävä juhlapäivä ja myös liputuspäivä. Päivää vietettiin ensimmäisen kerran vuonna 1987 Lahdessa osana Suomen itsenäisyyden juhlavuotta.

Eduskunnassa jatkamme koronan kimpussa. Mm. sivistysvaliokunnassa käymme laajasti läpi koulujen tilannetta oppilaiden ja opetushenkilöstön sekä oppilashuollon palvelujen saatavuuden näkökulmasta. Myös korkeakoulujen valintamenettelyt ovat asialistalla.

Perjantaina on vappu, joka on 1. toukokuuta ja monissa maissa yleinen vapaapäivä. Suomessa vapunpäivää ja aattoa vietetään työväen, ylioppilaiden ja kevään juhlana. Vuodesta 1979 lähtien vappu on ollut Suomessa virallinen liputuspäivä, suomalaisen työn päivä. Helsingissä Manta lakitetaan tänä vappuna virtuaalimaailmassa https://yle.fi/uutiset/3-11316256.

Kaikesta huolimatta - Hauskaa Vappua!

**

20.-26.4 Hyvää Lukuviikkoa!

Viikko on Lukuviikko eli Lukukeskuksen vuosittain järjestämä valtakunnallinen tapahtuma, jonka aikana kirjastot ja koulut ympäri Suomen juhlivat lukemista mm. erilaisilla tempauksilla ja tapahtumilla, kirjailijavierailuilla ja pidennetyillä aukioloajoilla. Lukukeskus tarjoaa Lukuviikon aikana kirjastoille ja kouluille mm. ilmaisia materiaaleja, tietoa lukemisesta sekä innostaa tapahtumien järjestämiseen.

Kevään 2020 poikkeusolojen aikana Lukuviikko on virtuaalinen lukemisen juhla, joka kannustaa kaikkia osallistumaan lukemalla sekä jakamalla luku- ja lukemiskokemuksiaan sosiaalisessa mediassa.

Lukuviikkoa on juhlittu jo yli 40 vuotta, perinne aloitettiin Lukusunnuntaina vuonna 1977. Varsinaista Lukuviikkoa on vietetty vuodesta 1997. Lisää tietoa lukuviikosta http://lukuviikko.fi/

Lukuviikolla torstaina 23.4. vietetään Kirjan ja ruusun päivää. Toiselta nimeltään Kirjan ja tekijänoikeuksien päivä.

Kirjan ja ruusun päivää on vietetty 23. huhtikuuta vuodesta 1930 lähtien, barcelonalaisen kirjakauppiaan idean mukaan.  23. huhtikuuta 1616 on merkittävä päivä kirjallisuuden kannalta, sillä silloin klassikkokirjailijat Shakespeare ja Miguel de Cervantes kuolivat. Eri maissa Kirjan ja ruusun päivää vietetään kuitenkin vähän eri päivinä, Suomessa 23.4., 3.5 tai 25.5., usein toukokuussa paremman sään ansiosta. Vuonna 1995 UNESCO julisti Kirjan ja ruusun päivän kansainväliseksi kirjan ja tekijänoikeuksien päiväksi – kirjoja juhlitaan yhteenkuuluvuuden, vapauden ja rauhan symboleina.

Kirjan antaminen lahjana rakkaalle tai kelle vain tärkeälle ihmiselle onkin hyvä tapa, jota voitaisiin Suomessakin harjoittaa enemmän. Kirjan ja ruusun päivä kannustaa antamiseen sekä muistuttaa kirjallisuuden korvaamattomasta lahjasta – mielikuvituksesta. Kirjan antaminen on kaunis ele, ja kirja lahjana mitä antoisin. Kirja ei myöskään vanhene, hyvän kirjan lisää hyllyynsä, josta sen voi lukea uudestaan ja uudestaan, sekä lainata ystäville. Myös lapsuuden klassikot saavat vain lisää tunnearvoa.

Lukeminen on aina terveellinen harrastus kaikenikäisille, joka kehittää niin mielikuvitusta kuin muistiakin, sekä tietysti sanavarastoa ja kielellistä ilmaisua.

Lähde: http://kirjaruusu.fi/tietoa-kirjan-ja-ruusun-paivasta/

**

Viikko 13.-19.4

Hyvää pääsiäisen jälkeistä aikaa.

Tällä viikolla eduskunnassa keskustellaan lisätalousarviosta. Niinikään valmiuslain soveltamisasetuksia käsitellään täysistunnoissa.

Sivistysvaliokunta antaa koulujen etäopetuksen jatkamisesta lausuntonsa perustuslakivaliokunnalle tiistaina. Perustuslakivaliokunnan mietinnön jälkeen pääsemme vielä keskustelemaan aiheesta myös täysistunnossa.

Kevät tulee, vaikka säät vaihtelevat lähes tunneittain.

**

Viikko 6.-12.4.  

Hyvää pääsiäisviikkoa! 

Eduskunnassa täysistunnoissa ja valiokunnissa jatkuvat koronaepidemiaan liittyvien lakien ja asetusten käsittely tälläkin viikolla.

Tiistaina vietetään Maailman terveyspäivää, joka on myös vuonna 1948 perustetun Maailman terveysjärjestön perustamispäivä. Jokaisena vuonna terveyspäivälle on valittu erityinen teema. Tänä vuonna terveyspäivänä muistetaan erityisesti sairaanhoitajia ja kätilöitä.

Terveyspäivän aikana rohkaistaan ihmisiä eri puolilla maailmaa osallistumaan yhteisöllisesti terveyttä edistäviin aktiviteetteihin. Tänä vuonna kampanjassa korostuu maailmanlaajuisesti poikkeuksellinen tilanne koronapandemian vuoksi. Sairaanhoitajien ja kätilöiden työtä (ja kaikkien muidenkin auttajien!) voi jokainen kiittää tavallaan, vaikka sosiaalisessa mediassa.

Sydänliiton sivuilta (www.sydanliitto.fi) löydätte paljon tietoa terveyden edistämisestä ja koronasta. Sieltä löytyy myös ”Sydänstudion” haastatteluja. Esim. johtava psykologi Tuija Turunen pohtii miten kriisinkestokykyä voi vahvistaa.

Hyvää viikkoa - kaikesta huolimatta!

**

Viikko 30.3. - 5.4.

Eduskunnassa ja koko Suomessa jatkuu taistelu koronavirusepidemiaa vastaan. Epidemiaa emme pysty estämään, mutta tavoitteena on lieventää sen vaikutuksia ja vähentää painetta terveydenhuollossa. Terveydenhuoltohenkilöstölle ja muille auttajille jo tässä vaiheessa ISO kiitos!

Tautia yritetään estää ja lieventää mm. liikkumisen monilla rajoittamisilla, tehostetulla hygienialla ja riskiryhmien auttamisella. Töitä tehdään hallituksessa ja eduskunnassa koko ajan.

Opetus- ja koulutussektoria koskevan rajoittamisasetuksen käsittely on ollut meillä sivistysvaliokunnassa. Tällä viikolla jatkuu. Paljon on keskusteluttanut kouluasiat eri puolilla Suomea, kun etäopetusta on annettu. Opettajat ja muu henkilöstö sekä oppilaat ja opiskelijat ovat venyneet uskomattomiin suorituksiin!

Kaikkein tärkeintä nyt on välttää tartuntoja ja estää siten epidemian leviäminen. Siinä työssä tarvitaan meitä kaikkia. Minua ja Sinua. Suojataan itseämme ja muita noudattamalla ohjeita.

Neuvoja ja vastauksia moniin kysymyksiin saa esimerkiksi Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta www.thl.fi. Myös Sydänliiton sivuille olemme keränneet paljon tietoa www.sydan.fi TAI www.sydanliitto.fi

Kovin nopeasti tämä ei ohi ole - tiedän sen kokemuksesta, sillä olin edellisen pandemian eli sikainfluenssan aikaan (2009-2010) peruspalveluministerinä. Ja siksi myös tiedän, että tästäkin aivan varmasti selvitään. Olemmehan sisukasta kansaa.

Ylellä on em. kokemuksistani haastattelu. https://yle.fi/aihe/artikkeli/2020/03/25/paula-risikko-koronaviruksen-kohdalla-pitaa-varautua-turnausvasymykseen.

Tsemppiä kaikille!

**

23.- 29.3

Taistelu koronavirusepidemiaa vastaa jatkuu intensiivisesti koko Suomessa. Kaikkialla, myös eduskunnassa, on tehty monia rajoittamistoimia. Vain välttämättömät kokoukset pidetään.

Tällä viikolla käsittelemme täysistunnossa lisätalousarviota, jonka avulla yritetään tukea yrittäjiä ja muutenkin taloutta, jotta suurilta vaurioilta vältyttäisiin. Nämä nyt esitetyt toimet vielä eivät riitä esimerkiksi pk-yrittäjien auttamiseen, joten hallituksen on tehtävä vielä lisää päätöksiä heidän auttamisekseen.

Täysistunnossa on myös opetussektoria koskevan rajoittamisasetuksen läpikäyntiä sekä lähetekeskustelussa, mutta myös sen jälkeen kun sivistysvaliokunta ja perustuslakivaliokunta on sen käsitellyt. Opettajat ja muu henkilöstön on venynyt uskomattomiin suorituksiin. Kuten myös terveydenhuoltohenkilöstö. Kunnioittava kiitos siitä kaikille.

Kaikkein tärkeintä nyt kuitenkin on välttää tartuntoja ja estää siten epidemian leviäminen. Siinä työssä tarvitaan meitä kaikkia. Minua ja Sinua. Suojataan itseämme ja muita.

**

16.-22.3

Viikon toiminnan painopiste niin eduskunnassa kuin koko maassa, on taistelu koronavirusta vastaan. Epidemiaa emme pysty estämään, mutta tavoitteena on lieventää se vaikutuksia. Se tehdään mm. liikkumisen rajoittamisella, tehostetulla hygienialla ja riskiryhmien auttamisella. Tämän viikon aikana tapahtuu paljon. Mm valmiuslaki eri toimintojen rajoittamiseksi ja sen avulla tautimäärän tasaamiseksi otetaan käyttöön. Toimeenpanosta käydään keskustelu tiistain täysistunnossa.

Eduskunta jatkaa työtään, joskin toimia rajoitetaan. Täyistunnot kuitenkin jatkuvat. Välikysymyskeskustelu hallituksen turvapaikkapolitiikasta siirtyy myöhempään ajankohtaan.

Tämän viikon täysistuntojen listoilla on myös keskustelu tieliikennelain muutoksesta, mikä liittyy ko. halinnonalalla toteutettuun virastouudistukseen. Lähetekeskustelu käydään myös esityksestä laiksi kliinisestä lääketutkimuksesta, jossa ehdotetaan perustettavaksi uusi valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta, jonka tehtävänä mm. olisi kaikkien Suomessa suoritettavien kliinisten lääketutkimusten eettinen arviointi.

Torstaina 19.3 on Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä, joka on myös on vakiintunut liputuspäivä. Minna Canth on yksi maamme valovoimaisimpia kirjailijoita. Hän otti monipuolisissa teoksissaan kantaa myös yhteiskunnallisiin teemoihin, kuten naisten ja miesten väliseen tasa-arvoon. Canthin päivä on ollut vakiintunut liputuspäivä vuodesta 2007 alkaen. Minna Canth on kahdeksas suomalainen merkkihenkilö ja ensimmäinen suomalainen nainen, joka on saanut oman liputuspäivän.

Terveyttä kaikille toivoen! Pidetään itsestä ja toisista huolta tälläkin viikolla. Huolimatta poikkeustilanteesta, on hyvä muistaa, että Suomi on aina pärjännyt. Niin nytkin.

**

Viikko 9.3.-15.3.

Eduskunnassa työnteko jatkuu, eikä koronavirus ole ainakaan vielä tullut ongelmaksi.

Lähetekeskustelussa on mm. Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta 2019.

Torstaina kyselytunnin jälkeen käydään ajankohtaiskeskustelu pohjoismaisista rajaesteistä. Keskustelun aikana käydään läpi ko esteitä ja pohditaan keinoja niiden poistamiseen. Lait ja säännöt eivät saa estää pohjoismaalaisia liikkumasta tai opiskelemasta tai harjoittamasta liiketoimintaa Pohjoismaissa.

Suomen ja Neuvostoliiton välinen rauhansopimus astui voimaan 13. maaliskuuta 1940. Se päätti 105 päivää jatkuneen talvisodan. Sodan loppumisesta on kulunut perjantaina tasan 80 vuotta ja päivää vietetään talvisodan päättymisen muistopäivänä.

**

Viikko 2.3-8.3.

Eduskunnassa käsitellään tällä viikolla sekä hallituksen esityksiä että kansalaisaloitetta ja kansanedustajien aloitteita. Kansalaisaloite koskee lentoveroa. Aloitteessa ehdotetaan matkustajakohtaisen lentoveron säätämistä. Itse en ole lainkaan tällaisen kannalla. Saa nähdä miten keskustelussa asiaan suhtaudutaan.

Lakialoitetta koulukiusaamisesta käsitellään niin ikään tällä viikolla. Lakialoitteessa koulukiusaamisessa on kyse rikoslain 21 luvun muuttamisesta niin, että koulukiusaamisesta tulisi rikos. Tämä ehdotettu muutos auttaisi myös määrittelemään mikä luokitellaan koulukiusaamiseksi.

Eduskuntatyön lisäksi on tiistaina ohjelmassa ”Oppimassa ohjaamossa” -selvityksen julkistus. Selvitys keskittyy koulutussopimukseen perustuvaan työelämässä oppimiseen koneyrityksissä. Viikonloppuna juhlitaan Kyrönmaan Sydänyhdistyksen 40-vuotisjuhlia ja lisäksi vien tervehdyksen Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton aktiivipäiville Seinäjoella.

Sunnuntaina vietetäänkin sitten kansainvälistä naistenpäivää. Naistenpäivän historia ulottuu vuoden 1910 Tanskaan, jolloin teemapäivä keksittiin. Tarkoituksena oli edistää naisten äänioikeutta ja naisasialiikettä. Tänä vuonna naistenpäivän teemana on ”I am Generation Equality: Realizing Women’s Rights”, joka muistuttaa meitä, että aidon tasa-arvon saavuttamiseksi on vielä paljon tehtävää. Suomi on tasa-arvossa maailman kärkimaita monessa suhteessa. Esimerkiksi naisten osuus kansanedustajista on maailmanlaajuisesti vain noin neljännes, mutta meillä Suomessa naiskansanedustajien määrä on 93 eli lähes puolet on naisia.

Hyvää viikkoa kaikille!

**

Viikko 24.2-1.3

Eri puolilla Suomea vietetään kouluista hiihtolomaa. Hiihtoloman merkitys oli alun perin taata sisätiloissa työskentelyn vastapainoksi lapsille viikko aikaa hiihtää keväthangilla. Harmi, ettei kaikilla ole nyt hankia, mutta voihan laskiaista toki viettää myös ilman niitä.

Eduskunnassa käsitellään monia lakialoitteita. Keskiviikkona saamme pääministerin ilmoituksen Suomen EU-puheenjohtajakaudesta, joka oli viime syksynä.

Eduskuntatyön lisäksi olen tavattavissa eri tilaisuuksissa sekä Pohjanmaalla että pääkaupunkiseudulla. Niistä lisää tietoa löytyy allaolevasta nettiallakasta.

Torstaina ollaan uuden äärellä eli Mäntsälässä vihkimässä käyttöön uudisrakennusta, jossa Sälinkään koulu ja päiväkoti.

Suomalaisen kulttuurin - eli Kalevalan päivää vietetään perjantaina. Kalevalan katsotaan kuuluvan koko maailmalle tärkeään kirjalliseen perintöön, maailmankirjallisuuteen. Se koostuu 1800-luvulla kootuista kansanrunoista, joita Lönnrot keräsi runonkeruumatkoillaan ympäri Suomea. Nykyään koko Kalevala löytyy Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran sivuilta osoitteesta http://neba.finlit.fi/kalevala/

Hyvää Laskiaisviikkoa!

**

Viikko 17.2.-23.2.

Ajankohtaiskeskustelut ovat eduskunnan keino nostaa ajankohtaisia asioita sekä eduskunnan, että koko Suomen tietoisuuteen. Tällä viikolla täysistunnoissa käydään kaksi ajankohtaiskeskustelua. Aiheina ovat velkaantumiseen liittyvät ongelmat ja YK:n vammaisten oikeuksien yleissopimuksen toteutuminen Suomessa.

Täysistunnoissa tällä viikolla myös lakialoite sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta.

Eduskunnassa on tällä viikolla myös monia keskustelutilaisuuksia ja seminaareja. Työelämän ja ammatillisen korkeakoulutuksen verkosto ”Takki” järjestää tiistaina eduskunnassa Työelämä uudistuu oppimalla -seminaarin. Tilaisuudessa keskustellaan miten yritysten ja työssä olevien koulutustarpeisiin voidaan vastata vielä paremmin.

Suomen Kulttuurirahaston ja Tutkijoiden ja kansanedustajien seuran "Tutkaksen" Tutkittu tieto ja päätöksenteko -ohjelman loppuseminaarissa paneudutaan tutkitun tiedon käyttämisestä päätöksenteossa.

Kokoomuksen sivistysvaliokuntatyöryhmä järjestää keskustelutilaisuuden jatkuvasta oppimisesta keskiviikkona 19.2. Kansalaisinfossa. Tilaisuudessa kuullaan työelämän murroksesta, keskustellaan jokaisen mahdollisuudesta jatkuvaan oppimiseen sekä kuullaan työmarkkinajärjestöjen edustajien ajatuksia jatkuvasta oppimisesta. Mukana alustamassa mm. Helena Mustikainen Sitrasta, opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoinen sekä EK:n johtaja Riikka Heikinheimo ja SAK:n johtaja Saana Siekkinen. Luvassa siis varsin mielenkiintoinen ilta.

Vietämme perjantaina kansainvälistä äidinkielen päivää. Teemapäivä on julistettu juhlistamaan kielellistä monimuotoisuutta ja monikielistä opetusta sekä muistuttamaan äidinkielen tärkeästä roolista opetuksessa.

Hyvää viikkoa!

**

Vuoden pimein aika on takana ja päivät ovat alkaneet taas pidentyä. Hyvä niin.

Tiistaina täysistunnossa käydään valtiopäivien avauskeskustelu pääministerin ilmoituksesta, aiheena on ”Hallituksen politiikka vuonna 2020 ja keskeisimmät eduskunnalle annettavat esitykset”.

Tiistaina niin ikään eli 11. helmikuuta vietetään valtakunnallista 112-päivää. 112-päivänä kiinnitetään huomiota pieniin arjen tekoihin ja valintoihin, joilla jokainen meistä voi parantaa omaa ja läheistensä turvallisuutta. 112-päivä muistuttaa meitä myös Euroopan yhteisestä hätänumerosta 112 ja sen oikeasta käytöstä. 112-päivää vietetään arjen turvallisuuden lisäksi teknologian kehityksen merkeissä. Eduskunnassa järjestetään opastusta käsisammuttimella ja sammutuspeitteen käyttämisestä, jaetaan tietoa turvallisuutta lisäävistä tekijöistä sekä harjoitellaan ensiapua. Hätäkeskuslaitos on mukana tapahtumassa ensimmäistä kertaa ja he avustavat 112-sovelluksen asentamisessa puhelimiin.

Torstaina eduskunnassa käsitellään kansalaisaloitetta ”kesäaika pysyväksi ajaksi”. Aloitetta perustellaan esimerkiksi sillä, että lapsille olisi tunti lisää liikunta-aikaa ulkoleikeille ympäri vuoden.

Perjantaina 14.2. vietetään perinteisesti Ystävänpäivää. Ystävänpäivänä muistamme erityisesti ystäviämme. Päivän tunnuksena tunnetaan kautta maailman punainen sydän. Suomessa sen huomasi ensimmäisenä Tampereen Sydänyhdistys, joka keksi 1980-luvun alussa yhdistää ”punaisten sydänten juhlan” osaksi kampanjaansa.  Sydänliitto järjestää Ystävänpäivän kunniaksi Pukeudu punaiseen-kampanjan myös eduskunnassa. Iloitsemme myös siitä, että Sydänliiton sydäniskurihanke on ottanut uuden edistysaskeleen, nimittäin sydäniskurien paikannuspalvelu ja rekisteri defi.fi on siirtynyt osaksi yllä mainittua 112-sovellusta.

Hyvää Ystävänpäivää ja koko viikkoa!

**

Viikko 3.2-9.2.

Eduskunta käynnistyy tiistaina puhemiehistön vaaleilla. Valtiopäivien avajaisia vietetään keskiviikkona.

Kansallisella senioriliitolla ja yhteistyökumppaneilla on käynnissä Rohkeasti seniori -hanke, joka tähtää työuraansa päättävien ihmisten aktiiviseen, onnelliseen ja toiminnalliseen elämään. Eläkkeelle siirtyvistä miettiville ja jokin aika sitten eläkkeelle jääneille suunnattuja Rohkeasti eläkkeelle -kursseja järjestetään ympäri Suomea. Seinäjoen kurssi toteutuu maanantaina ja tiistaina. Voit lukea lisää hankkeesta osoitteesta https://www.senioriliitto.fi/rohkeastiseniori/

Tällä viikolla ovat myös Sydänliiton järjestöpäivät, jonne kokoontuu toiminnanjohtajia ja puheenjohtajia eri sydänpiireistä. Tarjolla jälleen ajankohtaisia tietoja ja taitoja.

Viikonloppuna Pohjanmaan Kokoomus, Pirkanmaan Kokoomus, Satakunnan Kokoomus ja Keski-Suomen Kokoomus järjestävät Ähtärissä perinteisen Järjestösymposiumin teemalla Kasvava ja vaikuttava Kokoomus. Kuulemme myös mm. työelämäprofessori Matti Apusta, puoluesihteeri Kristiina Kokkoa sekä puolueen puheenjohtaja Petteri Orpoa.

Hyvää viikkoa kaikille!

Viikko 27.1.-2.2.2020

Uusi vuosikymmen on alkanut. Myönteisesti mieleenpainuvaa vuotta 2020 kaikille!

Kokoomuksen puoluejohto ja kansanedustajat lähtevät koko Suomen kattavalle kiertueelle tällä viikolla. Kiertueesta löydät lisätietoa osoitteesta https://www.kokoomus.fi/kiertue

Olen mukana keskiviikkona Rovaniemellä, Kemissä, Oulussa ja Kokkolassa sekä torstaina Vaasassa ja Seinäjoella.

Tervetuloa tapaamaan ja evästämään!

**

16 -22.12

Tämän viikon istunnot eduskunnassa alkavat poikkeuksellisesti jo maanantaina, jolloin on keskustelu valtioneuvoston tiedonannosta koskien uuden hallituksen ohjelmaa.

Tiistaina käydään välikysymyskeskustelu al-Holin leirillä olevien Suomen kansalaisten tai Suomesta sinne päätyneiden Isis-perheiden kotiuttamisesta ja toimien asianmukaisuudesta. Välikysymyksen hallituksen toiminnasta ovat tehneet perussuomalaisten-, kokoomuksen-, kristillisdemokraattinen- ja Liike nyt - eduskuntaryhmät. Hallituksen luottamuksesta äänestetään eduskunnassa keskiviikkona.

Muuten viikko on perinteinen nk. budjettiviikko. Keskustelun aluksi esitellään valtiovarainvaliokunnan laatima, valtion vuoden 2020 talousarviota koskeva mietintö. Tämän jälkeen budjetin eri osa-alueita käydään läpi ministeriöittäin. Mielenkiinto kohdistuu erityisesti mm. lisämäärärahoihin, joita eduskunta lisää hallituksen esitykseen. Loppuviikosta äänestetään kansanedustajien tekemistä muista talousarvioaloitteista.

Toivottavasti näemme lauantaina järjestämässäni glögitilaisuudessa. Siitä enemmän informaatiota tämän tekstin alla. Olet lämpimästi tervetullut!

Kohta on joulu!

9.12.-15.12.

Politiikan vauhtiviikot huipentuivat viikonloppuna, kun SDP valitsi Sanna Marinin pääministeriehdokkaaksi ja Rinteen hallituksessa olleet puolueet ovat ilmaisseet tahtonsa jatkaa, ja vieläpä samalla hallitusohjelmalla.

Tällä viikolla eduskunnassa äänestetään pääministeristä ja sen jälkeen nimitetään uusi hallitus. Ensi viikolla keskustellaan uuden hallituksen ohjelmasta, joka meille jo onkin tuttu.

Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta (RINE) täyttää tänä vuonna 40 vuotta. RINEn tehtävänä on toimia päättäjien, viranomaisten ja veteraanijärjestöjen yhteistyöelimenä. Juhlavuoden kunniaksi neuvottelukunta järjestää juhlakokouksen tiistaina eduskunnassa.

YK:n ihmisoikeuksien päivää vietetään vuosittain 10. joulukuuta. Päivä muistuttaa oikeuksistamme, mutta myös oikeuksien mukana tuomista velvollisuuksista.

Hyvää joulunodotusta!

2.12. - 8.12

25.11-01.12.

Viikon alkaessa saimme suruviestin eduskuntaan. Pitkäaikainen kansanedustaja Antti Rantakangas oli menehtynyt viikonloppuna. Suremme hyvän työkaverin ja ahkeran kansanedustajan menetystä. Tiistaina eduskunnassa vietetään muistohetki täysistunnon alussa. Elämä on niin kovin arvaamatonta.

*****

Työ eduskunnassa jatkuu. Täysistunnossa käsitellään mm. hallituksen esitys vuoden 2020 talousarvioesityksen täydentämisestä.

Viikon aikana tapaan Farmasialiiton puheenjohtajapäivillä lääkehuollon väkeä ja sivistysvaliokunnan kanssa kirjallisuuden
tekijänoikeusjärjestö Sanastoa.

Kokoomuksen puheenjohtajapäivät pidetään lauantaina Järvenpäässä.

Niin ikään lauantaina Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAMO viettää 23-vuotisjuhliaan. Mitä aktiivisempi opiskelijakunta – sitä parempi. Tässä SAMO on toiminut erinomaisesti. Lämpimät onnittelut!

Viikko 11.-17.11.

Viikko alkaa mukavasti Oulussa, jossa pohditaan terveydenhuollon menneisyytä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta.  Terveydenhuoltoneuvos Ines Kuittisen seminaarissa kerron terveydenhuollon ammattitaitovaatimuksista tulevaisuudessa.

AMKEn johtamisen foorumin seminaarissa pohditaan ammatillisen koulutuksen tulevaisuutta. Tiistaina niin ikään, sivistysvaliokunta vierailee Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnan vieraana.

Ensi viikolla eduskunnassa käydään ajankohtaiskeskustelu  lapsi- ja perhemyönteisemmän Suomen rakentamisesta. Istunnoissa on esillä myös työttömyysturvaan ja työllistymiseen liittyviä teemoja. Istunnoissa on myös terveysteknologiaan liittyvää lainsäädäntöä sekä kansalaisaloite avohakkuiden lopettamisesta valtion mailla.

Viikon aikana eduskunnassa vierailee hieman erilainen ”työelämään tutustuja”. OpeTET on opettajien vaihtoehto perinteiselle täydennyskoulutukselle. Hieno innovaatio!

Tällä viikolla on jälleen myös erilaisia kansallisia ja kansainvälisiä teemapäiviä. Torstaina vietetään maailman diabetespäivää. Päivän tarkoituksena on kiinnittää maailmanlaajuisesti huomiota diabetekseen, joka meillä Suomessakin on edelleen kansansairaus.

Lauantaina on kansainvälinen suvaitsevaisuuden päivä, joka muistuttaa kaikkia kunnioittamaan ihmisten moninaisuutta, vapautta ja tasa-arvoa ja kannustaa erilaisten kulttuurien, yhteiskuntien ja ihmisten väliseen yhteistyöhön, arvostukseen ja vuorovaikutukseen.

Viikko huipentuu juhlaan: Kokoomusnaiset juhlivat 100-vuotista menestystarinaansa. Kokoomusnaisilla on ollut tärkeä rooli suvaitsevaisuuden ja tasa-arvon mahdollistajana. Kokoomusnaisilla on omassa elämässänikin merkittävä rooli. En olisi politiikassa ilman heitä. Olen saanut toimia myös Kokoomusnaisten puheenjohtajana. Muistankin aina kaikkia: Politiikkakin on puolinaista ilman naista! Siis: Onnea kokoomusnaiset!

Viikko 4.-10.11.

Vietimme viime viikonloppuna pyhäinpäivää, jolloin muistellaan edesmenneitä läheisiämme, aiempia kristittyjä sukupolvia ja kiitellään kuoleman jälkeisestä elämästä. Omia edesmenneitä läheisiäni muistin viemällä kynttilän heidän haudoilleen. Lapualla tuomiokirkkoseurakunnan nuorista koostuva joukko sytytti sata kynttilää pimeäksi jääville haudoille Simpsiön hautausmaalla. Kynttilöissä oli tarra ”Valo voittaa pimeyden!”. Tämä lause meidän kaikkien on hyvä pitää mielessä. Olipa vaikuttava ja lämminhenkinen ele nuorilta!

Tiistain täysistunnossa jatkuu lähetekeskustelu lakialoitteestani liittyen opetusalan henkilöstön oikeudesta täydennyskoulutukseen. Sotehenkilöstölläkin on lakisääteinen oikeus ja velvollisuus täydennyskoulutukseen.

Sunnuntaina vietämme Isänpäivää, joka on nykyään virallinen liputuspäivä. Juhlapäivää vietetään isien kunniaksi ja muistoksi. Paljon onnea!

Talvi tuntuu tulevan. Muista varoa liukkauksia ja muista heijastin.

 
Viikko 28.10-3.11.
 
14.- 20.10.
 
7.10 -13.10

30.9 - 6.10.

Tällä viikolla tiistaina käydään eduskunnassa syksyn ensimmäinen välikysymyskeskustelu. Kyseessä on Kokoomuksen eduskuntaryhmän tekemän välikysymys hallituksen työllisyys- ja talouspolitiikasta.

Perjantaina vietetään kansainvälistä opettajien päivää. Tuolloin opettajien ammattijärjestö OAJ tuo eduskuntaan nykypäivän oppimisympäristöjä.

Sunnuntaina 6.10 käynnistyy valtakunnallinen vanhusten viikko, jonka teemana tänä vuonna on ”Varaudu vanhuuteen”. Päätapahtuma pidetään sunnuntaina Sodankylässä. Teemapäivän ja -viikon on aikoinaan käynnistänyt Vanhustyön keskusliitto.

Mukavaa viikkoa!

16.- 22.9.

Tällä viikolla Seinäjoen kaupunginvaltuuston talousseminaarissa pähkäillään miten saadaan rahat riittämään. Ja täysistunnoissa jatkuu hallituksen esitysten käsittely. Lisäksi siirrytään odottamaan mitä hallituksen budjettiriihi tuo tullessaan. Saa nähdä, onko lupaukset pidetty.

Perjantaina suomalainen hoitotieteen koulutus täyttää 40 -vuotta ja sitä juhlitaan Kuopiossa. Kuopion yliopisto eli nykyinen Itä-Suomen yliopisto käynnisti koulutuksen ensimmäisenä Suomessa. Itse valmistuin sieltä 1990. Mukavaa mennä osallistumaan paneeliin ja katsomaan miten oma emoyliopisto on voimissaan.

Hyvää syksyn aikaa!

2.-8.9

Syyskuussa ollaan. Alkuviikko menee tutustuessa lisää Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin teemoihin sairaanhoitopiirin valtuuston puheenjohtajan ominaisuudessa. Maanantaina tapaan sairaanhoitopiirin pääluottamusmiehet. Tiistaina tutustun Tähtisairaala -hankkeeseen Tampereen yliopistollisen sairaalan ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin asiantuntijoiden avustuksella.

Keskiviikkona alkaakin sitten jo eduskunnan täysistunnot ja eduskunnan muukin toiminta. SKAL on jälleen ystävällisesti järjestänyt meille kyydityksen juna-asemalle.

Eduskunnassa päästään varmasti nopsaan tositoimiin. Hallituksen esityksiä ja ajankohtaisia teemoja on monia. Niihin tarvitaan eduskunnan kanta.

Tästä se taas lähtee syksy käyntiin. Innostavaa syksyä kaikille. Kun innostuu niin onnistuu ja kun onnistuu, niin innostuu vielä enemmän.

16.8. - 1.9.2019

Suomen kesä on siirtynyt viimeiseen kolmannekseen. Erilaiset toimet ovat alkaneet vauhdikkaasti. Itselleni elokuu toi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin valtuuston puheenjohtajuuden, jonka tehtävän otan mielelläni vastaan. Perehtyäkseni toimintaan tapaan elokuussa monia sairaanhoitopiirin tekijöitä.

Myös eduskuntaryhmän toiminta on käynnistynyt. Valmistaudumme loppukuusta olevaan kesäkokoukseen. Sivistys- ja koulutussektori on siellä vahvasti näkyvillä, hyvä niin!

Vaikka työt ja koulut ovatkin jo monella alkaneet, nautitaan kesästä. Sitähän on vielä jäljellä!

1.7.-

Kevät on kulunut eduskunnassa jälleen nopeasti. Nyt on istuntotauko. Istunnot käynnistyvät jälleen 4.9. Elokuussa ovat ryhmien kokoukset ja muut syksyä valmistavat palaverit.

Tulin valituksi sivistysvaliokunnan puheenjohtajaksi, joka on hieno ja mieluinen tehtävä. Sivistysvaliokunta käsittelee muun muassa kasvatusta, koulutusta, tiedettä, taidetta, yleistä kulttuuritoimintaa, urheilua, nuorisotyötä, tekijänoikeutta ja opintotukea koskevia asioita.

Aiheet ovat yhteiskunnassamme aina yhtä tärkeitä. Niistä Suomi maailmalla tunnetaan. Asiat ovat minulle tuttuja, olihan ennen eduskuntaan tuloani vuodesta 1987 lähtien erilaisissa koulutus- ja opetustehtävissä. Niinikään kokemus kulttuurilautakunnan puheenjohtajana opetti paljon siitäkin sektorista.

Heinäkuu kuluu pääasiassa kotona Seinäjoella. Erilaisia markkinoita ja tapahtumia on paljon, ja elokuussa alkavat jo monet eduskuntaan ja järjestötoimintaani liittyvät kokoukset.

Toivotan Sinulle ja läheisillesi rentouttavaa kesän aikaa. Nähdään erilaisissa tapahtumissa, joista voit löytää lisätietoa alla olevasta kalenterista.

Viikko 24.6-30.6.2019

Täysistunnoissa käsitellään vuoden 2019 toista lisätalousarvioesitystä tiistaista lähtien. Lisätalousarviossa esitetään vielä tälle vuodelle lisää rahaa mm liikenneväyliin. Myös koulutus saa lisää rahaa.

Keskiviikkona pääministeri antaa ilmoituksen Suomen EU-puheenjohtajakauden 1.7.-31.12.2019 ohjelmasta ja teemoista, jotka Suomi haluaa tuoda esiin puheenjohtajakaudellaan.

Lauantaina vihitään käyttöön Laihian uusi liikuntapuisto. Kyrönmaan Sydänyhdistys ry, Laihian vammaisneuvosto sekä Ikäneuvosto, ovat tehneet hienoa yhteistyötä. Liikuntapuisto tekee kaiken ikäisten sydämelle ja mielelle hyvää.

Viikko 17.6.-23.6.2019

Viikko 10.6.-16.6.2019

03.06.-09.06.2019

27.05.-02.06.2019

Viikonloppuna valittiin Suomen uudet europarlamentaarikot. Lämpimät onnittelut!

Tiistaina Iranin naiskansanedustajat vierailevat eduskunnassa. Vierailun aiheena ovat maiden kaupalliset- ja taloudelliset suhteet sekä koulutus. Keskustellemme myös naisten asemasta ja kohtelusta eri yhteiskunnan aloilla.

Eduskunta rauhoittuu torstaina viettämään Helatorstaita, jota vietetään Kristuksen taivaasenastumisen muistoksi neljäntenäkymmenentenä päivänä pääsiäisestä.

Viikonloppu on ylioppilaiden ja ammattiin valmistuvien juhlan aikaa. Monipuolinen ja tasokas koulutusjärjestelmämme toimii loistavana lähtöalustana työelämää tai jatkokoulutusta varten.

Sydämelliset onnitteluni kaikille ylioppilaille ja ammattiin valmistuville!

Mukavaa keväistä viikkoa kaikille.

20.05.-26.05.2019

Europarlamenttivaalit ovat tällä viikolla. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina. Kannattaa äänestää.

Euroopan Unionin merkitys on entisestään kasvanut vuosien aikana. Suomen on oltava aktiivinen ja yhteistyökykyinen EU:n jäsenmaa. Vahva Euroopan unioni tarkoittaa vahvempaa itsenäistä Suomea. EU:n kannattaminen ei tarkoita kritiikittömyyttä. Unionia tulee kehittää paremmaksi. Kokoomuksen EU-vaaliohjelman löydät täältä: https://www.kokoomus.fi/kokoomus-julkisti-eurovaaliohjelmansa-uskomme-eurooppaan/

Muista käyttää äänioikeuttasi. Kokoomuksen ehdokkaat löydät täältä https://www.kokoomus.fi/eurovaalit/. Me uskomme Eurooppaan.

Suomen Punaisen Ristin Ystävätoiminta juhlii tällä viikolla 60 vuotista taivaltaan. Juhlia vietetään lauantaina 25.5. Jyväskylässä. Jokaisella meistä on hyvä olla vähintään yksi luotettava ystävä. Punainen Risti välittää vapaaehtoisia ystäviä toisen ihmisen läsnäoloa kaipaaville.

13.05.-19.05.2019

Hallitusneuvottelut jatkuvat tällä viikolla Säätytalolla. Antti Rinne käy neuvotteluja vasemmistoliiton, keskustan, RKP:n ja vihreiden kanssa. Toivon hallitusneuvottelujen lopputuloksena laadukasta hallitusohjelmaa, joka vie Suomea eteenpäin - ei taaksepäin.

Nyt näyttää siltä, että vaalikausi lähtee oman puoleeni kohdalta liikkeelle oppositiosta. Se ei ole minulle uutta, koska tultuani valituksi eduskuntaan vuonna 2003 olimme myös oppositiossa.

Tällä viikolla Euroopan neuvoston 70-vuotisjuhlia vietetään Helsingissä. Euroopan neuvosto on Euroopan vanhin ja laajin poliittinen yhteistyö- ja ihmisoikeusjärjestö, joka pyrkii edistämään jäsenmaidensa yhtenäisyyttä, suojelemaan ihmisoikeuksia ja moniarvoista demokratiaa, parantamaan elinolosuhteita sekä edistämään inhimillisiä arvoja.

Demokratian tutkimukseen pääsen tutustumaan tarkemmin vieraillessani perjantaina Åbo Akademin demokratiatutkimuksen huippuyksikköön Turussa. Demokratian kehittämisestä ja deliberatiivisesta eli kansalaisia osallistavasta demokratiasta keskusteltiin alkuvuonna myös eduskunnassa järjestetyssä demokratiaseminaarissa, jossa vieraanamme oli Standfordin yliopiston professori James S. Fishkin.

Mukavaa viikkoa!

06.05. - 12.05.2019

Sunnuntaina käynnistyi Suomen Sydänliiton valtakunnallinen Sydänviikko. Sydänviikon tarkoituksena on kannustaa meitä jokaista sydänterveyttä edistäviin tekoihin. Sydänviikon erityisteemana on tänä vuonna perheliikunta. Haluamme kannustaa perheitä vaikkapa pyörille tai retkille lähiluontoon. Viikosta lisää seuraavasta linkistä http://www.mynewsdesk.com/fi/sydan/pressreleases/sydaenviikko-liikuttaa-perheitae-ympaeri-suomea-2867788

Eduskunnassa jatkuvat hallitustunnustelut. Viikon aikana selviää, mitkä puolueet aloittavat neuvotella hallitusohjelmasta. Myös täysistunnot jatkuvat.

Sydämellistä viikkoa!

26.04 - 05.05.2019

Valtiopäivät ovat käynnistyneet eduskunnassa. Valtiopäivien avajaisjuhlallisuuksissa Tasavallan presidentti Sauli Niinistö piti jälleen vakuuttavan puheen, jossa hän muun muassa painotti ihmisten kunnioittamista. Puheen voit lukea kokonaisuudessaan seuraavasta linkistä:  https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/tasavallan-presidentti-valtiopaivien-avajaiset-25042019.aspx

Katseet ja puheet ovat kääntyneet tuleviin hallitusneuvotteluihin. Monien mielestä neuvotteluista tulee haastavat, mutta luotan yhteisen sävelen löytyvän. Niin on aina loppujen lopuksi käynyt. Joskus helpommin, joskus vähemmän helposti. On tärkeää, että keskustelut käydään hyvässä hengessä ja jokaista osapuolta kuunnellen.

Lauantaina 27.4 vietetään Kansallista Veteraanipäivää. Minulla on kunnia osallistua Veteraanipäivän juhlallisuuksiin Perhossa sunnuntaina 28.4.

Keskiviikkona 1.5. onkin sitten jo Vappu ja Seinäjoen Epstorilla järjestetään kello 11-13 välisenä aikana ”Suuri Sininen Vappu” -juhla. Luvassa on puheita ja musiikkiesityksiä. Lisäkseni paikalla ovat mm. MEP-ehdokkaat Henna Virkkunen ja Sami Yli-Rahnasto.

Hauskaa Vappua ja innostavaa kevättä!

15.04- 25.04.2019

ISOO KIITOS LUOTTAMUKSESTA. Työ eduskunnassa jatkuu.

Kiitollisena, nöyränä ja innostuneena jatkan työtä ihmisten ja maamme parhaaksi. Varmasti tulee haasteellinen kausi, mutta haasteita on ollut ennenkin, enkä niitä ole pelännyt.

Keskiviikkona 17.4 vahvistetaan eduskuntavaalien tulos ja torstaina 18.4. on jo eduskuntaryhmämme järjestäytymiskokous.

Seuraavalla viikolla eduskuntatyö käynnistyy tiistaina 23.4 valtakirjojen tarkistuksella. Keskiviikkona 24.4 on ensimmäinen täysistunto, jossa on myös puhemiehen ja varapuhemiesten vaalit. Tässä vaiheessa kaikki eduskuntatehtävät valitaan väliaikaisiksi ja niihin lopulliset vasta kun hallitus on muodostettu.

Torstaina 25.4 on valtiopäivien avajaiset ja niitä ennen valtiopäivien avajaisjumalanpalvelus.

08.04.-14.04.2019

Eduskuntavaalikampanjan viimeinen viikko käynnissä. Tällä viikolla jälleen mukavia kohtaamisia tiedossa.

Heti tänään maanantaina 8.4. järjestetään Radio Suomen alueellinen vaalitentti Seinäjoen Apila-kirjastossa. Tilaisuus radioidaan suorana lähetyksenä sekä Yle Pohjanmaan että Yle Kokkolan taajuuksilla. Sitä voi seurata myös Yle Areenassa. Toki on myös mahdollista tulla paikan päälle kuuntelemaan ja kannustamaan.

Tiistaina olen puhumassa tehohoidosta ja sen kehittämisestä Suomen Tehohoitoyhdistyksen koulutuspäivillä. Tehohoito on Suomessa korkeatasoista jokaisessa keskussairaalassa. Tehohoidon laatua on kehitetty monien vuosien ajan.

Keskiviikkona 10.4 on eduskuntakauden päättäjäisjuhlallisuudet. Ne alkavat ekumeenisella valtiopäiväjumalanpalveluksella Helsingin tuomiokirkossa ja jatkuvat eduskuntatalossa. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö julistaa vaalikauden päättyneeksi. Näitä juhlallisuuksia voi seurata YLE TV1:stä tai eduskunnan verkkosivuilta osoitteessa www.eduskunta.fi

Kampanjakiertueeni jatkuu heti torstaina Suupohjan alueella ja perjantai avaan Henkilökohtaisen avun päivän Seinäjoella Eskoon palvelukeskuksessa.

Kahvila Paulassakin tapahtuu koko viikon. Kiertueen ja Kahvila Paulan ohjelman löydät hieman alempaa tältä sivulta. Tule toki tapaamaan ja keskustelemaan.

Ennakkoäänestys jatkuu vielä tämän viikon maanantain ja tiistain. Virallinen vaalipäivä sunnuntaina 14.4. Muista käyttää äänioikeuttasi. Jokainen ääni on tärkeä!

01.04.-07.04.2019

Viime viikolla puhutti erityisesti uutiset lapsiin kohdistuneesta seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Rikokset ovat poikkeuksellisen kauheita jopa seksuaalirikollisuuden mittapuulla. Minäkin otin kantaa puhemiehenä, että yhdenkään lapsen ei pitäisi joutua tällaisen uhriksi. Uhrien on saatava apua ja syylliset on tuomittava.

On kuitenkin katsottava eteenpäin ja pyrittävä estämään mahdollisimman moni tuleva rikos. Siksi aiheen ympärillä on tehtävä kaikki mahdollinen ja etsittävä laajalla asiantuntijoiden yhteistyöllä keinot näiden rikosten estämiseksi. Tästä tiedotteeni https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Risikko-Seksuaalirikokset-.aspx

Tällä viikolla kampanjakiertue jatkuu vauhdikkaana ympäri vaalipiiriä. Paljon yleisötilaisuuksia, joista tarkempi aikataulut ja osoitetiedot tällä sivulla hieman alempana.

Esimerkiksi tiistaina 2.4. järjestetään Seinäjoella keskustelutilaisuus ”Kuka kuuntelee köyhää” Toimintojen talolla.

Kuka kuuntelee köyhää? -verkosto on toiminut pääkaupunkiseudulla vuodesta 2008. Verkosto on sekä puoluepoliittisesti että aatteellisesti riippumaton. Verkosto synnyttää keskustelua köyhyydestä ja esittää konkreettisia ehdotuksia köyhyyden vähentämiseksi.

Kuka kuuntelee köyhää? -verkosto syntyi aikoinaan Stakesissa ”Sanan valta, numeron voima -kuka kuuntelee köyhää?” -seminaarin jälkeen. Siitä lähtien verkosto on järjestänyt pääkaupunkiseudulla tilaisuuksia, jossa köyhät ja päättäjät kohtaavat tasavertaisina. Olen saanut olla ideoimassa peruspalveluministerinä tätä hienoa konseptia ja nyt on ilo olla avaamassa tilaisuus Seinäjoella.

Keskiviikko 3.4. on opettajataustaisten ehdokkaiden keskustelutilaisuus, jonka järjestää OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistys. OAJ Pohjanmaan alueyhdistys on kutsunut mm. kaikki Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan opettajataustaiset kansanedustajaehdokkaat paikalle.

Tilaisuudessa keskustellaan koulutuksen, kasvatuksen ja tutkimuksen tulevaisuuden kehittämisestä.

Torstai 4.4. osallistun Ulkoministeriö ja Pohjanmaan liiton järjestämään ulko- ja turvallisuuspoliittiseen keskustelutilaisuuteen Vaasassa. Torstaina on myös Kokoomuksen vaalikiertue Vaasan torilla, jossa puheenvuoroni klo 14.00. Perjantaina

5.4 Kokoomuksen vaalikiertue jatkaa kierrostaan Seinäjoelle. Olen siellä tavattavissa klo 12.00-14.00.  Järjestämme perjantaina myös europarlamentaarikko Petri Sarvamaan kanssa talous- ja turvallisuuspoliittisen seminaarin Vaasan kirjastossa. Tule mukaan kuuntelemaan ja keskustelemaan ajankohtaisista turvallisuusaiheista!

Kahvila Paula on avoinna aina klo 14.00-18.30, la 11.00-18.30 (Kauppakatu 13, Seinäjoki). Tervetuloa!

18.-24.3.2019

Tällä viikolla eduskunnan täysistuntoja pidetään vain maanantaina ja tiistaina. Sitten alkaa eduskunnan vaalitauko.

Alun perin istuntokauden piti loppua jo viime perjantaina, mutta muutama lisäpäivä tarvittiin, koska valiokunnat pyysivät lisäaikaa mietinnöilleen. Suuressa salissa on nyt maanantaina ja tiistaina vain lakiehdotusten lopullisia käsittelyjä ja äänestyksiä.

Tämä eduskunta kokoontuu tiistain jälkeen sitten enää vain vaalikauden juhlallisiin päättäjäisiin 10.4.2019.

Itsekin avasin vaalikampanjani lauantaina ja muun muassa näiltä sivuiltani näet, miten olen tavoitettavissa ennen vaaleja. Tervetuloa evästämään tai muuten vain moikkaamaan!

Maanantaina minulla on ilo osallistua Rajavartiolaitoksen 100-vuotisjuhlaan. Rajavartiolaitos perustettiin vuonna 1919 sisäasiainministeriön alaisuuteen vartioimaan itsenäistyneen Suomen levottomia rajoja. Vuosien varrella tehtäväkenttä on laajentunut toimintaympäristön muuttuessa merivartioinnista meriturvallisuuteen, rajavalvonnasta ja rajatarkastuksista rajaturvallisuuteen. Nykyinen Rajavartiolaitos on monipuolinen ja laaja-alainen turvallisuusviranomainen. Kiitos paljon työstänne!

Innostunutta viikkoa kaikille!

11.-17.3.2019

Viime viikolla Suomen politiikassa tapahtui varsin harvinainen tapahtuma; pääministeri pyysi hallituksensa eroa kesken kauden ja tasavallan presidentti myönsi eron. Sipilän hallitus jatkaa nyt ns. toimitusministeristönä, joka ei enää tee poliittisia päätöksiä, mutta hoitaa isänmaan kannalta välttämättömät asiat.

Eduskunnan loppukauden toimintaan hallituksen ero vaikuttaa niin, että sote - ja maakuntauudistuksen käsittely lopetettiin.

Päätimme johtamassani puhemiesneuvostossa myös, että eduskunnan istuntokausi loppuu viimeistään 19.3. Ehdimme vielä hyvin käsitellä esimerkiksi tärkeät muun muassa tiedustelulait ja kansanedustajien sopeutumiseläkkeiden lakkauttamisen.

Tällä viikolla eduskunnan täysistunnossa on monia lakiehdotuksia käsittelyssä. Lisäksi käydään keskustelut valtioneuvoston liikuntapoliittisesta selonteosta sekä valtioneuvoston tietopolitiikkaa ja tekoälyä koskevasta selonteosta.

Torstaina järjestämme yhdessä Åbo Akademin kanssa eduskunnassa seminaarin siitä, miten demokratiaa voisi vahvistaa osallistamalla kansalaisia entistä enemmän. Saamme seminaariin pääpuhujaksi Stanfordin yliopistosta USA:sta professori James Fishkinin.

Ensi lauantaina avaan oman vaalikampanjani ja -kahvilan. Siitä tarkemmin myöhemmin. Lämpimästi tervetuloa!

Mukavaa viikkoa!

4.-10.3.2019

Eduskunnassa on toiminut viime syksystä lähtien kestävän kehityksen työryhmä, jonka tehtävänä on ollut päivittää eduskunnan ympäristökäsikirja ja siihen liittyvät raportointitavat.

Tällä viikolla työryhmä luovuttaa minulle ehdotuksensa tarvittavista jatkotoimenpiteistä. Eduskunta on ottanut ympäristönäkökulman huomioon jo muun muassa peruskorjauksen suunnittelussa ja toteutuksessa sekä hankintojen valmisteluissa ja matkustamisessa.

Luonnonvarojen säästeliäs käyttö ja ympäristön kuormituksen vähentäminen on yhteinen asiamme. Isojen ratkaisujen ohella tarvitsemme pieniä arjen tekoja.

Viime viikolla päätimme eduskunnassa lisätä tämän viikon täysistuntopäiviä, koska käsiteltäviä asioita on paljon. Istunnot alkavat jo maanantaina ja myös lauantaille on tehty istuntovaraus. Varaudumme myös istuntokauden pidentämiseen, jotta kaikki esitykset saadaan käsiteltyä.

Perjantaina vietetään kansainvälistä naisten päivää. Ensimmäiset naistenpäivän juhlalliset pidettiin jo 1900-luvun alkupuolella, mutta kesti lukuisia vuosikymmeniä ennen kuin Kansainvälisestä naistenpäivästä tuli myös virallinen YK:n teemapäivä. vuonna 1975. Siis hyvää Naistenpäivää!

25.2.-3.3.2019

Tällä viikolla kokoontuu viimeiseen kokoukseensa johtamani parlamentaarinen työryhmä, jonka tehtävänä on pohjustaa Suomeen perustettavaa avoimuusrekisteriä. Työryhmä miettii mm. erilaisia lobbaamiseen liittyviä määritelmiä ja rajauksia. Täytyy myös tarkkaan miettiä esimerkiksi sitä, mitä tietoja halutaan rekisteröidä.

Tiistaina eduskunnan täysistunnossa on lähetekeskustelussa hallituksen esitys vuoden 2019 lisätalousarvioksi. Hallitus esittää lisämäärärahoja muun muassa sosiaali- ja terveydenhuoltoon lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten torjuntaan ja turvallisuuteen.

Vanhusten ja vammaisten palvelujen ohjauksen ja valvonnan voimavarojen vahvistamiseen ehdotetaan yhteensä 720 000 euron lisämäärärahaa aluehallintovirastolle, Valviralle sekä sosiaali- ja terveysministeriölle.
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslialle edotetaan 350 000 euron lisäystä vanhusten oikeuksien valvonnan voimavarojen lisäämiseksi.

Lisätalousarviossa esitetään myös lisärahaa poliisille seksuaalirikosten torjuntaan ja ennalta estävän työn vahvistamiseen internetissä. Määräraha mahdollistaa kahden nettipoliisin palkkaamisen jokaiselle poliisilaitokselle. Myös Keskusrikospoliisin rikostiedustelu- ja analyysitoimintaa vahvistetaan lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjunnan koordinoimiseksi sekä valtakunnallisen tilannekuvan ylläpitämiseksi.

Hallitus esittää lisäresursseja sosiaalisen median turvallisuustaitojen opettamiseen. Tarkoituksena on mm. suunnata kouluihin tehostettuja toimia, jotta lapset ja nuoret osaavat toimia turvallisesti sosiaalisessa mediassa ja saavat selkeät toimintaohjeet tilanteeseen, jossa kokevat kohdanneensa sosiaalisessa mediassa jotain ikävää, pelottavaa tai häiritsevää.

Sote-uudistus on nyt viimein siirtynyt perustuslakivaliokunnasta sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsittelyyn. Suomalaisten palvelujen turvaamisen kannalta uudistus on tärkeää saada eteenpäin. Sosiaali- ja terveysvaliokunta pääsee tekemään tarvittavat muokkaukset, jotta mietintö voidaan tuoda eduskunnan käsittelyyn.

Hyvää hiihtolomaa!

18.-24.2.2019

Lähden tällä viikolla istuntokauden viimeiselle viralliselle ulkomaanmatkalle, joka suuntautuu Tšekin tasavaltaan. Tapaan vierailun aikana maan parlamentin molempien kamarien puhemiehet sekä alahuoneen EU-valiokunnan varapuheenjohtajan ja Pohjoismaiden ystävyysryhmän puheenjohtajan. Vierailun tarkoituksena on tiivistää parlamenttien ja maiden kahdenvälisiä suhteita sekä keskustella muun muassa Suomen meneillään olevasta Euroopan neuvoston puheenjohtajuuskaudesta ja tulevasta EU-puheenjohtajuudesta.

Viime viikolla eduskunnassa puhutti etenkin tiedustelulainsäädäntöpaketti. Johtamani puhemiesneuvosto päätti ehdottaa täysistunnolle, että siviili- ja sotilastiedustelulakiehdotukset lähetetään takaisin niitä valmistelleisiin valiokuntiin, joille perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. Täysistunto vahvisti tämän esityksen.

Tämä tehtiin, koska ilmeni, että valiokuntien mietinnössä saattaisi olla perustuslain vastaisia elementtejä. Puhemiehenä haluan olla varma, että eduskunnasta ei lähde sellaisia esityksiä, jotka eivät noudattaisi maamme perustuslakia.

Tavoitteena on, että eduskunta hyväksyy siviili- ja sotilastiedustelulait mahdollisimman ripeästi. Eduskunnassa on laaja yhteisymmärrys siitä, että Suomi tarvitsee tiedustelulainsäädäntöä kansallisen turvallisuuden varmistamiseksi.

11.-17.2.2019

Siviili- ja sotilastiedustelulait on nyt käsitelty valiokunnissa ja ne palaavat tällä viikolla eduskunnan täysistuntoon ns. ensimmäiseen käsittelyyn, jossa päätetään lakiehdotusten sisällöstä. Monta vuotta kestänyt lainsäädäntötyö turvallisemman Suomen puolesta saadaan siis pian eteenpäin.

Torstaina vietetään Ystävänpäivää. Minulla on silloin ilo jakaa tasavallan presidentin myöntämiä kunniamerkkejä eduskunnassa pitkään työskennelleille työntekijöille.

Eduskunnan kansliassa työskentelee noin 440 virkamiestä. Eduskunnan kanslian tehtävänä on luoda eduskunnalle edellytykset hoitaa sille valtioelimenä kuuluvat tehtävät. Virkamiesten toimenkuvat vaihtelevat täysistunto- ja valiokuntatyöstä, kansainvälisiin asioihin, tieto- ja viestintäpalveluihin, hallintoon sekä turvallisuuteen liittyviin tehtäviin. On hienoa olla työpaikassa, jossa kaikki ovat todellisia asiantuntijoita alallaan.

Perjantaina kierrän Hämeessä, olen tavattavissa Janakkalassa Kokoomuksen vaalikahvilassa klo 16 ja Hämeenlinnassa Café Laurellissa klo 17.15. Tervetuloa keskustelemaan!

Viikko 4.-10.2.2019

Vanhustenhuollon asiat ovat nyt puhuttaneet paljon. Keskiviikkona hallitus vastaa aiheesta myös opposition välikysymykseen ja hallituksen luottamuksesta äänestetään perjantaina.

Väestön ikääntymiseen ja kasvavaan palvelujen tarpeeseen liittyy myös yksi tämän viikon mieluisimmista tehtävistäni.

Ruotsissa lanseerattiin vuonna 2013 kuningatar Silvian 70-vuotissyntymäpäivän kunniaksi ns. Nursing Award –palkinto, jonka tarkoituksena on edistää positiivista, pysyvää muutosta vanhustenhoidossa. Tämä palkinto myönnetään joka vuosi muun muassa yhdelle ruotsalaiselle ja yhdelle suomalaiselle sairaanhoitajaopiskelijalle. Minulla on kunnia toimia suomalaisen palkinnon suojelijana.

Osallistun Ruotsin suurlähetystössä juhlatilaisuuteen, jossa suomalainen sairaanhoitajaopiskelija palkitaan ideastaan. Queen Silvia Nursing Award -stipendin pyrkimys on edistää tuoreita ideoita sekä osaamista vanhustenhoidossa ja vanhusten käyttämissä hoiva- ja hoitopalveluissa niin kansallisesti kuin globaalisti. Pätevät ammattilaiset ovat avain menestykseen, ja siksi osaavat opiskelijat ovat ensisijaisen tärkeässä asemassa tulevaisuuden hoidon ja palveluiden kehittämisessä.

Tällä viikolla vietetään eduskunnassa 112-päivää. Valtakunnallista 112-päivää vietetään vuosittain 11.2. arjen turvallisuuden parantamiseksi. Erilaisia tapahtumia järjestetään  vuosittain yli 100 eri puolilla Suomea. Eduskunnassa vietetään 112-päivää jo keskiviikona. Eduskunnan erityisteemana on tänä vuonna tapaturmien ennaltaehkäisy.

Torstaina saamme eduskuntaan vieraaksi nuoria. Joka toinen vuosi eduskunnassa järjestetään ns. Nuorten parlamentin istunto ja joka toinen vuosi ns. Nuorten kerhotilaisuus. Nyt on kerhotilaisuuden vuoro. Tilaisuus on tärkeä mahdollisuus nuorille päästä keskustelemaan ja käymään eduskunnassa ja myös tavata kansanedustajia. Tilaisuuteen osallistuu tänä vuonna 15 koulua, noin 65 nuorta opettajineen.

Tämän vuoden nuorten teemana ovat vaalit. Kerholaistilaisuudessa mietitään, miten vaaleista ja äänestämisestä saataisiin sellaiset, että nuoret kokevat vaalien seuraamisen ja äänestämisen kiinnostavaksi. Nuorisobarometreissa nuoret nostavat äänestämisen kaikkein tehokkaimmaksi menetelmäksi vaikuttaa yhteiskunnassa.

Torstaina piipahdan Seinäjoella puhumassa Suomen Urologiyhdistyksen Talvipäivillä sote-ja maakuntauudistuksesta.

Ja loppuviikosta vielä Pirkanmaalla. Tarkemmat ajat päivittyvät alla olevaan kalenteriin. Tavataan viimeistään siellä!

Viikko 28.1.-3.2.2019

Viime viikolla järjestimme Kokoomuksen senioritilaisuuden Helsingissä. Mukana oli melkein sata aktiivista senioria. Kiitos teille kaikille osallistumisesta. Pääsanoma oli: Jos olemme onnekkaita, meistä kaikista tulee vanhoja! Tehtävää riittää seniori-ikäisten palveluiden ja taloudellisen toimeentulon varmistamisessa. Asenteet ratkaisevat paljon.

Tällä viikolla jatkan keskusteluja kansalaisten kanssa myös Facebookin kautta. Keskiviikkona on kaikilla mahdollisuus osallistua suoraan Facebook—keskusteluun. Keskustelu järjestetään klo 11.45–12.15, mutta kysymyksiä voi lähettää jo ennakkoon. Alla linkit sekä suoraan lähetykseen että ennakkokysymyslomakkeeseen.

Suoran lähetyksen osoite: https://www.facebook.com/suomeneduskunta/

Ennakkokysymyslomake: https://bit.ly/2D8UeJr

Saan viikon aikana vieraakseni Ruotsin parlamentin puhemies Andreas Norlénin. Meidän on tarkoitus keskustella kahdenvälisistä suhteista, Pohjoismaiden ja Baltian maiden yhteistyöstä, Suomen ja Ruotsin parlamenttivaaleista sekä lisäksi hybridivaikuttamisesta ja kyberturvallisuudesta. Ruotsalaisia kiinnostaa myös sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus. Varmasti keskusteluihin nousee myös Ruotsissa koettu pitkä prosessi uuden hallituksen nimeämiseksi vaalien jälkeen.

Eduskunnan täysistunnossa käydään torstaina lähetekeskustelu valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta ja sen valmistelua koskevasta valtioneuvoston selonteosta. Entisenä liikenneministerinä aihe kiinnostaa minua erityisesti. Selonteko perustuu parlamentaarinen työryhmän ehdotukseen siitä, miten 12-vuotinen, yli hallituskausien voimassa oleva valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma laaditaan. Tarve pitempi aikaiselle suunnitelmalle linjattiin parlamentaarisessa ryhmässä ollessani liikenneministerinä.

Lauantaina osallistun OAJ Pohjanmaan eduskuntavaalipaneeliin Torikeskuksessa Seinäjoella. Tervetuloa keskustelemaan koulutus- ja sivistyspolitiikasta klo 12.

Viikko 21.-27.1.2019

Viikkoni alkaa virkamatkalla. Osallistun Irlannin parlamentin 100-vuotisjuhlallisuuksiin Dublinissa Irlannin parlamentin puhemiehen Seán Ó Fearghaílin kutsusta.

Viime viikolla eduskunnassa puhuimme paljon kestävästä kehityksestä ja ilmastonmuutoksesta. Eduskunta on toiminnassaan sitoutunut noudattamaan kestävän kehityksen periaatteita ja panostamaan niiden edellyttämään kehittämistyöhön.

Päärakennuksen peruskorjauksen yhteydessä otettiinkin kestävän kehityksen ja ilmastonmuutoksen vaatimukset uudella tavalla huomioon. Työssä panostettiin esimerkiksi energiatehokkuuden parantamiseen ja tilojen tehokkaaseen käyttöön.

Kestävän kehityksen tavoitteiden edistäminen on pitkäjänteistä ja jatkuvaa työtä, mutta onneksi meillä on myös keinoja työhön, kuten Pariisin ilmastosopimus ja YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 –toimintaohjelma. Kysymys kuuluu, onko meillä halua käyttää näitä työkaluja? Hyvin usein käy niin, ettemme pääse yhteisymmärrykseen keinoista kansallisesti, sillä on helpompi olla populistinen kuin vastuullinen.

Tällä viikolla puhutaan senioriasioista. Jos olet Helsingissä keskiviikkona 23.1.2019, tervetuloa keskustelemaan senioreihin liittyvistä asioista Kokoomuksen senioritilaisuuteen klo 10-12 Eduskunnan Pikkuparlamentin Kansalaisinfoon. Tilaisuuteen osallistuu myös puheenjohtaja Petteri Orpo ja Kokoomuksen senioriverkoston jäseniä.

Kokoomuksen seniorikannanotto julkaistiin juuri ennen joulua. Voit tutustua siihen osoitteessa

https://www.kokoomus.fi/iakkaiden-mahdollisuus-omaehtoiseen-ja-taysipainoiseen-elamaan/

Lauantaina olen tavattavissa Ylivieskassa ja ympäristössä. Siitä tarkemmat tiedot päivittyvät alapuolella olevaan kalenteriin.

Viikko 14.-20.1.2019

Tämän eduskunnan viimeinen kevätistuntokausi saatiin viime viikolla vauhtiin. Käsiteltäviä asioita on vielä paljon, mutta hihat on taas kääritty joulunpyhien levon jälkeen ja asioita viedään eteenpäin.

Eduskunnan täysistunnossa käydään tällä viikolla mm. ajankohtaiskeskustelu ilmastonmuutoksen torjunnasta ja maailmanlaajuisesta lajien sukupuuttoaallosta. Molemmat ovat todella tärkeitä aiheita, joissa tarvitaan uusia toimia ja ratkaisuja.

Viime viikolla päätimme eduskuntaryhmien puheenjohtajien kanssa käynnistää työn avoimuusrekisterin luomiseksi Suomeen. Eduskuntaryhmien lisäksi työryhmään kutsutaan oikeusministeriön, valtiovarainministeriön ja eduskunnan kanslian edustajia sekä muita asiantuntijoita, kuten tutkijoita ja lobbareiden edustajia.

Lobbaus on edunvalvontaa, jonka tarkoituksena on vaikuttaa keskustelulla tai tiedolla päätöksentekoon tai päätösten täytäntöönpanoon tarjoten päättäjille informaatiota ja asiantuntemusta. Lobbaamiseen toisinaan liittyvää vaikutusmahdollisuuksien epätasaista jakautumista tai epäasiallisia vaikuttamistapoja voidaan torjua lisäämällä sen läpinäkyvyyttä.

Ennen avoimuusrekisterin lainvalmistelua nyt perustettavan työryhmän tulee määrittää koko joukko avoimia kysymyksiä. Työryhmän päätöksillä varmistetaan avoimuusrekisterin toteuttaminen huolelliseen lainvalmisteluun perustuen ja eduskunnan tahdon mukaisesti.

Viikkoni alkaa vierailulla Moskovaan. Olen ensimmäinen suomalainen nainen, joka on kutsuttu puhumaan vuosittain järjestettävän ns. Gaidar-foorumin pääpaneeliin. Puhun siitä, että terveyteen kannattaa panostaa. Kansanterveys ja valtion vauraus kulkevat käsi kädessä.

Hyvää alkanutta vuotta kaikille!

Viikko 17.-21.12.2018

Viimeinen viikko ennen joulua on aina yksi eduskunnan kiireisimmistä. Tämä johtuu siitä, että ensi vuoden budjetin käsittely viedään loppuun. Keskustelut täysistunnossa käydään valtion talousarvioesityksen mukaan ns. pääluokittain eli yksi hallinnonala kerrallaan.

Monta tuntia kestävissä budjettiäänestyksissä pitää olla kaikkien olla tarkkana, että äänestykset sujuvat jouhevasti. Myös viimeisen viikon täysistunnot venyvät yleensä hyvin pitkiksi, jopa neljään tai viiteen aamuyöllä. Vuorottelemme kahden varapuhemiehen kanssa johtovuoroissa aina kaksi-kolme tuntia kerrallaan.

Olen tyytyväinen, että valtiovarainvaliokunta esittää lisärahaa eduskunnan oikeusasiamiehelle ikäihmisten oikeuksien toteutumisen valvontaan ja edistämiseen. Ikäihmisten oikeuksien toteutumisen valvontaa ja edistämistä on tehostettava, jotta jokainen ikääntyvä henkilö saa perustuslaissa turvatut välttämättömän hoivan ja huolenpidon sekä riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Olen esittänyt vanhusten oikeuksien valvontaa ja edistämistä eduskunnan oikeusasiamiehen erityistehtäväksi. Oikeusasiamiehellä on laaja toimivalta ja tiedonsaantioikeus, monipuoliset toimintatavat ja tehokkaat mahdollisuudet puuttua lainvastaiseen tai virheelliseen menettelyyn. Jo pienellä voimavarojen lisäyksellä toiminnan volyymia ja vaikuttavuutta on mahdollista lisätä merkittävästi.

Hienoa on myös, että saatiin sotainvalideille palveluja lisää kun haitta-astekriteeriä lasketaan.

Ja kyllä se joulukin sieltä tulee.

Viikko 3.-8.12.2018

Vietämme nyt todellista juhlaviikkoa, sillä torstaina on isänmaamme 101. itsenäisyyspäivä. Minulla on kunnia osallistua heti aamusta Tähtitorninmäellä valtakunnalliseen lipunnostoon.

Itsenäisyyttään juhliva maamme on maailman maiden joukossa vertaansa vailla oleva menestystarina. Alussa Suomi oli pieni ja köyhä maa Euroopan laitamilla, tänään Suomi on monella mittarilla vertaillen maailman paras maa. Veteraanit ja koko sotasukupolvi ovat jättänyt meille arvokkaan perinnön vaalittavaksi.

Viime viikolla julkistettiin Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan tutkimus suomalaisten ajatuksista ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, maanpuolustuksesta ja turvallisuudesta. Tutkimuksessa erityisesti yksi asia pisti silmääni. Etenkin nuorten suomalaisten maanpuolustustahto on laskenut. Päätimme eduskunnassa järjestää ns. ajankohtaiskeskustelun maanpuolustustahdosta keskiviikoksi, jotta löytäisimme keinoja sen voimistamiseen. Keskustelu tästä aiheesta on myös kiitollisuuden osoitus veteraaneille.

Heti itsenäisyyspäivän jälkeen eli perjantaina vietetään Osta työtä Suomeen- päivää. Päivän tarkoitus on saada ihmiset miettimään ostovalintojaan ja niiden työllistävää vaikutusta. Ostamalla suomalaista tuotteita luodaan työpaikkoja Suomeen. Sitä sopii hyvin juhlistaa heti itsenäisyyspäivän jälkeen.

Viikonloppuna juhlitaan sitten 100 vuotta täyttävää Kokoomusta.

Hyvää Itsenäisyyspäivää kaikille!

Viikko 26.11-2.12.2018

Eduskunnassa on syksyn aikana aloitteestani järjestetty keskustelusarja turvallisuuteen liittyvistä ajankohtaisista aiheista. Tällä viikolla järjestetään sarjan viimeinen keskustelu työn tulevaisuudesta.

Turvallisuus on ihmisen perustarve ja halusin näiden keskustelujen avulla luoda koko eduskunnan väelle tilannekuvan turvallisuudesta eri näkökulmista.

Viime viikolla keskustelimme sekä ikäihmisten turvallisuudesta että sosiaaliturvasta tulevaisuudessa.

Suomen väestön ikärakenne on muuttunut ja elinikä on pidentynyt. Elinikä voi olla jopa 105 vuotta. Tämä on seurausta hyvinvointiyhteiskunnasta ja elintapojen muutoksista. Tähän ikäihmisten joukkoon mahtuu erikuntoisia ihmisiä. Moni on varsin aktiivinen, osa tarvitsee enemmän hoitoa ja hoivaa. Varsinainen hoivan tarve ilmenee usein vasta 85 ikävuoden jälkeen. Ikäihmisten joukko ei siis ole mikään yhtenäinen joukko, siksi myös palvelujen ja tukimuotojen pitää olla erilaisia.

Tärkeintä on yhteiskunnan asenne.

Näyttää siltä, että sosiaaliturvan uudistuksesta tulee yksi tulevien eduskuntavaalien pääteemoista. Hyvä niin, sillä siitä kannattaakin keskustella. Sosiaaliturvan uudistuksen lähtökohtana tulee olla kiinnostus ihmisestä. Järjestelmän yksinkertaistaminen ei saa olla uudistuksen päätarkoitus ja palvelut pitää olla keskiössä.

Ajan kuluminen yllättää aina vaan uudestaan. Sunnuntaina vietetään jo ensimmäistä adventtia. Ensimmäisestä adventtisunnuntaista alkaa myös uusi kirkkovuosi.

Rauhoittavaa joulun odotusta kaikille!

Viikko 19.-25.11.2018

Tämä viikko alkaa mielenkiintoisella vierailulla Madridiin, Espanjan parlamentin puhemiehen kutsusta. Vierailulla on tarkoitus keskustella erityisesti tasa-arvokysymyksistä sekä lujittaa maittemme suhteita Suomen tulevan EU-puheenjohtajuuskauden alla. Suomi toimii Euroopan Unionin puheenjohtajamaana vuoden 2019 jälkipuoliskon.

Tiistaina vietetään kansainvälistä lasten päivää. Päivän tarkoituksena on muistuttaa lasten asemasta ja lasten hyvinvoinnin edistämisen tärkeydestä kaikkialla maailmassa. YK:n yleiskokous suositteli jo vuonna 1954, että kaikki maat alkaisivat viettää kansainvälistä lasten päivää.

Vuoden 2018 lasten päivän teemana on osallisuus. Osallisuudella tarkoitetaan kokemusta mukana olemisesta ja johonkin kuulumisesta. Se on meille kaikille tärkeää, mutta lasten ja nuorten kohdalla osallisuus esimerkiksi torjuu syrjäytymistä. Se on siten erittäin tärkeä teema.

Perjantaina on myös valtakunnallinen Lapsi mukaan töihin-päivä. Silloin lapset ovat tervetulleita myös eduskuntaan äidin tai isän kanssa.

Eduskunnassa jatkuvat käynnistämäni Eduskunta turvallisuuden tekijänä-keskustelut. Tällä viikolla keskustelemme kahdesta eri teemasta; keskiviikkona siitä, onko Suomessa turvallista vanheta ja perjantaina tulevaisuuden sosiaaliturvasta.

Tähän mennessä käydyt keskustelut ovat vahvistaneet käsitystäsi siitä, että turvallisuutta pitää lähestyä monesta eri näkökulmasta. Kaikkien jo käytyjen keskustelujen esitykset ja koosteet löytyvät eduskunnan verkkosivulta osoitteesta: https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/puhemies/Sivut/Eduskunta-turvallisuuden-tekijana.aspx. Niitä kannattaa todella käydä katsomassa.

Eduskunnan täysistunnossa käydään tällä viikolla lähetekeskustelu muun muassa valtioneuvoston liikuntapoliittisesta selonteosta. Jo pienikin päivittäinen liikunta on hyväksi ihmisen terveydelle. Hyvä fyysinen kunto edistää työkykyä ja ehkäisee työuupumusta. Hyvä kunto auttaa jaksamaan koulussa ja kotona. Kunnonkohotuksen ohella liikunnasta voi saada mielen iloa ja sosiaalisia kontakteja.

Viikko 12.-18.11.2018

Olen jälleen viime aikoina paljon miettinyt vammaisten henkilöiden työllistymistä, sillä olin viikonloppuna puhumassa Seinäjoen Seudun Invalidit ry:n 70-vuotisjuhlissa ja torstaina olen puhumassa Invalidiliiton valtakunnallisessa 80-vuotisjuhlassa.

Oikeus työhön kuuluu myös vammaisille henkilöille. Aivan liian suuri osa, jopa yli 80% työikäisistä vammaisista henkilöistä on työelämän ulkopuolella. Usein esimerkiksi liikunta-, näkö- tai kuulovamma tarkoittaa työttömyyttä tai eläkkeellä oloa.

Kuitenkin hyvin monet vammaiset ihmiset ovat päteviä, korkeasti koulutettuja sekä täysin työkykyisiä koulutuksensa mukaisiin tehtäviin. Tarmokkaiden tekijöiden täytyy päästä työn syrjään kiinni.

Työpaikalle vammaisen työntekijän mahdollisesti tarvitsemiin muutostöihin tai muuhun apuun on saatavilla valtion tukea esimerkiksi TE-palveluista, Kelasta tai kunnan vammaispalveluista.

Vammaisten henkilöiden työnteon fyysisten esteiden raivaamisen lisäksi tarvitsemme erityisesti asenteiden justeeraamista. Etenkään nuoria vammaisia henkilöidä ei pidä suin päin passittaa eläkkeelle vaan tehokkain keinoin tasoittaa heidän tietään työelämään.

Ihmisoikeuskeskuksella ja yhdenvertaisuusvaltuutetulla on meneillään ”Maanantai kuuluu kaikille”-kampanja, joka pyrkii edistämään vammaisten henkilöiden oikeutta työelämään. Osallistun kampanjaan, sillä nyt tarvitaan tekoja. Osallistu Sinäkin!

Viikko 5.-11.11.2018

Eduskunta palaa tällä viikolla kiireiseen arkeensa istuntotauon jälkeen. Tiistaina lähetekeskustelussa on vuoden 2018 toinen lisätalousarvioesitys. Siinä hallitus mm. esittää 10 miljoonaa euron lisäystä korkeakouluille koodarien työvoimapulaan vastaamiseksi. Suomessa olisi koodareille tarjolla enemmän työtä kuin mitä heitä löytyy. Osaavan työvoiman saamisen vaikeudet heikentävät juuri ohjelmisto- ja ICT-alan kasvumahdollisuuksia. Kaiken kaikkiaan koulutukseen esitetään yhteensä 40 miljoonaa euroa lisää määrärahoja.

Lisätalousarvioissa on mukana myös jo alkusyksyn budjettiriihessä päätetty tuki veteraaneille. Veteraanien kuntoutukseen ja kotiin vietäviin palveluihin ehdotetaan yhteensä 19,3 miljoonan euron lisämäärärahaa, jotta kaikilla veteraaneilla on mahdollisuus päästä heille tarkoitettujen palveluiden piiriin. Lisämääräraha auttaa erityisesti veteraanien kotona-asumista.

Keskiviikkoaamuna klo 8.30–10 jatkuvat taas Eduskunta turvallisuuden tekijänä -tilaisuudet. Tässä neljännessä tilaisuudessa keskustellaan siitä, miten ilmastonmuutos vaikuttaa ruuantuotantoon ja miten kestävä ja haavoittuvainen suomalainen ruokajärjestelmä on. Voit seurata keskustelua tuttuun tapaan suorana verkkolähetyksenä osoitteessa https://dclive.fi/Eduskunta/TurvallinenSuomi/07112018

Keskiviikkona ja torstaina Suomessa pidetään varsin ainutlaatuinen kokous. Silloin nimittäin järjestetään Kokoomuksen eurooppalaisen kattopuolueen, EPP:n, suurkongressi Helsingin Messukeskuksessa. Pääteemoja ovat EPP:n valmistautuminen kevään 2019 eurovaaleihin ja EPP:n kärkiehdokkaan valinta EU-komission johtoon. Kärkiehdokkaan paikasta kisaavat Euroopan investointipankin varapääjohtaja Alexander Stubb ja saksalainen Manfred Weber.

Viikko 29.10.-4.11.2018

Eduskunnassa on tällä viikolla istuntotauko. Se tarkoittaa, ettei täysistuntoja tai valiokunnan kokouksia järjestetä.

Minäkin ehdin olla Seinäjoella hoitamassa asioita ja tapaamassa ihmisiä tavallista enemmän. Hoidan viikon aikana myös puhetilaisuuksia sekä kotiseudulla että Helsingissä.

Viime viikolla tuli ilahduttava uutinen turvallisuutta lisäävästä toiminnasta. Kela, Hätäkeskuslaitos, sisäministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö nimittäin käynnistävät ensi keväänä kokeilun, jossa hätätilanteessa oleva henkilö voi tehdä hätäilmoituksen suomalaisella viittomakielellä vammaisten tulkkauspalvelukeskuksen kautta. Toimin sisäministerinä, kun tätä kokeilua lähdettiin tekemään Hätäkeskuslaitoksen johdolla.

Hyvää viikkoa!

Viikko 22.-28.10.2018

Viikonloppuna järjestettiin Oulussa Suomen Sydänliiton syyskokous. Syyskokous valitsi minut jatkamaan Sydänliiton puheenjohtajana. Olen erittäin kiitollinen ja iloinen saamastani luottamuksesta. Sydänliitto on upea ja innokas kansanterveysjärjestö. Sydän tekee hyvää!

Linjapuheessani pohdin mm. ilmastonmuutoksen vaikutuksia ihmisten terveyteen. Ilmastonmuutos vaikuttaa terveyteemme suoraan tai välillisesti. Vaikutukset voivat olla lyhytaikaisia ja voimakkaita tai lieväoireisia pitkään kestäviä. Ilmastonmuutos vaikuttaa myös eri tavoin eri väestöryhmiin. On arvioitu, että eniten ilmastonmuutoksesta kärsivät ne, joilla on vähiten resursseja sopeutua siihen. Tällaisia ryhmiä ovat esimerkiksi vanhukset, lapset sekä sairaat ja vammaiset.

Auringonsäteily ja lämpötila ovat keskeisimpiä ihmiseen suoraan vaikuttavia ympäristötekijöitä. Ilmastonmuutos lisää helteiden voimakkuutta ja kestoa. Erityisen alttiita äärimmäisille lämpötiloille ovat lapset, vanhukset, urheilijat ja ulkotyöntekijät. Myös muut äärimmäiset säätilanteet, kuten myrskyt, rankkasateet ja tulvat vaikuttavat meihin suoraan. Suomessa harvinaisten, lämpimien maiden sairauksien arvioidaan ilmastonmuutoksen johdosta lisääntyvän. Niin ikään mielenterveydenongelmien arvioidaan lisääntyvän pimeän kauden lisääntyessä.

Osallistuin viikonloppuna myös valtakunnallisten Yrittäjäpäivien tilaisuuteen Turussa. Yrittäjyys kantaa Suomea. Yrittäjän täytyy usein luoda tilanteita aivan tyhjästä, mahdollisuuksia mahdottomasta. Menestyvät yritykset ovat kuitenkin koko hyvinvointimme perusta. Yritysten menestyksen positiiviset vaikutukset heijastuvat koko yhteiskuntaan työllisyyden ja verotulojen kasvuna.

Ei ole vain korulause, vaan tiedetty fakta, että talouskriisin aikana vaikeina vuosina yritykset, ja nimenomaan pienet ja keskisuuret yritykset olivat se sektori, jossa syntyi uutta työtä silloin, kun muualla kehitys meni alaspäin. Aivan todella yrittäjyys kantoi Suomea ja auttoi yli pahimmasta, tilanteeseen, jossa vihdoin ollaan päästy nousevalle uralle.

Viikko 15.-21.10.2018

Syksyn isot teemat, sosiaali-ja terveysuudistus ja tiedustelulait etenevät. Tiistaina pääministeri Sipilä antaa eduskunnalle valtioneuvoston tiedonannon hallituksen työllisyyspolitiikasta ja työllistämiskynnyksen madaltamisesta pienissä yrityksissä. Tiedonannon antamista seuraa aina hallituksen luottamuksen mittaus eduskunnan täysistunnossa äänestyksen kautta. Äänestys on keskiviikkona.

Aloittamani eduskunnan turvallisuuskeskustelut jatkuivat viime viikolla aiheena nuorten turvallisuus. Tiedämme paljon riskeistä, jotka johtavat nuorten kokemaan turvattomuuteen ja syrjäytymiseen ja tiedämme myös tavoista auttaa. Silti Suomessa on yli 60 000 syrjäytynyttä nuorta. Jokainen nuori tarvitsisi ainakin yhden turvallisen aikuisen vierelleen, joka olisi aina saatavilla. Turvallisuudentunne koostuu monista pienistä, arkisistakin asioista. Olemme kaikki turvallisuuden tekijöitä.

Viime viikolla keskusteltiin paljon ilmastonmuutoksesta, koska ns. hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC julkaisi maanantaina 8.10. Global Warming of 1.5 °C –erikoisraporttinsa. Sen mukaan maapallon lämpötila on jo noussut noin asteella esiteollisesta ajasta. Mikäli lämpeneminen jatkuu nykyistä vauhtia, 1,5 asteen raja ylitetään vuosisadan puoleen väliin mennessä. Rajan ylittäminen aiheuttaisi merkittäviä riskejä sekä ihmisille että luonnolle. On selvää, että toimia tarvitaan sekä valtioiden että yksilöiden tasolla, jotta ilmastonmuutosta saadaan hidastettua ja toisaalta pystytään varautumaan muutokseen.

Maailman nälkäpäivää vietetään tiistaina. Se on Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestön, FAO:n perustamisen vuosipäivänä. Ensimmäinen Nälkäpäivä järjestettiin Itä-Afrikan nälänhädän uhrien auttamiseksi vuonna 1979. Alun perin nälkäpäivän avulla kohdistetaan huomio maailman nälkään näkeviin ja elintarvikekysymyksiin. Nykyisin varoja kerätään Punaisen Ristin katastrofirahastoon ilman korvamerkittyä kohdetta. Sitä voidaan käyttää nopeasti juuri siellä, missä eniten tarvitaan.

Viikko 8.-14.10.2018

Vanhustenpäivä ja -viikko ovat maassamme pisimpään juhlittuja valtakunnallisia teematapahtumia. Vanhustenpäivää on vietetty jo vuodesta 1954 lähtien lokakuun ensimmäisenä sunnuntaina. Sitä seuraava eli tämä viikko on Vanhustenviikko. Tänä vuonna vanhustenviikon teemana on Iloa toimeliaisuudesta. Ympäri Suomea järjestetään paljon tilaisuuksia.

Eduskunnassa toteutetaan tällä viikolla TuoksutON-kampanja, jonka suojelijana toimin.

Tuoksuherkkyys on poikkeava tapa reagoida tuoksuihin ja hajuihin. Oireet vaihtelevat, mutta tavallisimpia ovat nuha ja nenän kutina, päänsärky sekä silmäoireet. Allergia-, iho- ja astmaliiton tekemän tutkimuksen mukaan väestöstämme noin joka kolmas oireilee ainakin joskus tuoksuista tai hajuista. Asia siis koskettaa meistä monia ja on hyvä, että eduskunnan työsuojelutoimikunta on tehnyt aloitteen tämän kampanjan toteuttamisesta.

Käynnistämäni Eduskunta turvallisuuden tekijänä-keskustelut jatkuvat nuorten turvallisuutta käsittelevällä teemalla. Keskustelemme siitä, miten nuoret kokevat turvallisuuden, mikä heitä huolettaa ja miten voidaan ehkäistä nuorten syrjäytymistä.

Tiistaina lähden Ahvenanmaalle tutustumaan maakunnan itsehallintoon, elinkeinoelämään ja kulttuuriin.

Viikko 1.-7.10.2018

Käynnistämäni Eduskunta turvallisuuden tekijänä-keskustelut alkoivat viime viikolla. Keskustelimme siitä, onko Suomi turvallinen. Minusta myös Eduskunta on tärkeä toimija turvallisuudessa, sillä voimme kaikki vaikuttaa siihen, että Suomi pysyy myös jatkossa yhtenä maailman turvallisimmista maista. Perustuslain mukaisia arvoja on rohkeasti puolustettava julkisessa keskustelussa. Lisäksi on ymmärrettävä, että turvallinen yhteiskunta on kaikkien yhteinen asia.

Keskiviikkona jatkamme ja aiheina ovat silloin uudet turvallisuusuhat, kuten hybridivaikuttaminen, kyberrikollisuus ja trollaus ja näiden uhkien ehkäiseminen.

Jos haluat seurata keskusteluja verkossa tai katsoa pidettyjä esityksiä, löydät ajankohtaisen tiedon tilaisuuksista eduskunnan verkkosivulta osoitteesta:

https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/puhemies/Sivut/Eduskunta-turvallisuuden-tekijana.aspx

Tällä viikolla saamme eduskuntaan vieraita myös naapurimaastamme Virosta. Eduskunta ja sen Viro-ystävyysryhmä nimittäin järjestävät keskiviikkona Viro 100 vuotta –juhlaseminaarin Suomen ja Viron suhteista sekä eduskunnan ja Viron parlamentin Riigikogun yhteistyöstä. Seminaariin osallistuu myös Viron parlamentin puhemies Eiki Nestor.

Olen huomannut, että kansainvälinen toiminta on yhä merkittävämpi puhemiehen tehtäväalue. Kaikenlainen kansainvälinen kanssakäyminen lisääntyy. On hienoa esitellä suomalaista toimivaa demokratiaa ja sen osa-alueita vieraille. Suomesta halutaan ottaa oppia esimerkiksi koulutussektorilla ja puhtaiden teknologioiden kehittämisessä.

Viikko 24.-30.9.2018

Tällä viikolla on tärkeitä ja minulle mieluisia teemapäiviä. Nimittäin perjantaina vietetään vauvan päivää ja lauantaina maailman sydänpäivää.

Vauvat tulevat perjantaina Eduskuntataloon vieraaksemme VauvaSuomi ry:n järjestämään tilaisuuteen. Vauvan päivän suojelijana minulla on suuri ilo tervehtiä vauvoja ja heidän vanhempiaan. Meillä on vielä paljon tehtävää, että maamme olisi aidosti vauvaystävällinen ja vauvat saisivat tärkeään kehitysvaiheeseensa koko yhteiskunnan kannustuksen ja tuen.

Kansainvälisen sydänpäivän teema on tänä vuonna My heart, your hearth eli minun sydän, sinun sydän. Tällä sloganilla maailman sydänjärjestö WHF kannustaa kaikkia tekemään lupauksia sydämelle. Ja huolehtimaan myös kaverin sydämestä. Lupaus sydämelle voi olla esimerkiksi huomion kiinnittäminen ruokaan, liikuntaan, lepoon tai tupakoinnin lopettamiseen.

Minä lupaan huolehtia paremmin unesta ja kyllä ruokavaliokin kaipaa taas muutosta. Lupaan myös huolehtia, että eduskunta kiinnittää päätöksenteossa huomion erityisesti terveyden edistämiseen. Se on mitä parhainta tulevaisuustyötä. Sydänpäivänä osallistun Seinäjoella Sydämeltä sydämelle-vapaaehtoistyön rekrymessuille kirjastotalo Apilassa.

Tällä viikolla käynnistyy myös Eduskunta turvallisuuden tekijänä- keskustelutilaisuussarja. Keskusteluissa on tarkoituksena eri valiokuntien ja ulkopuolisten huippuasiantuntijoiden avulla luoda yhteinen tilannekuva laaja-alaisesti turvallisuudesta maassamme. Tavoitteena on myös tunnistaa uusia keinoja, jotka edistävät turvallisuutta. Ensimmäisessä tilaisuudessa kysytään, onko Suomi turvallinen? Siinä tarkastellaan mm. järjestäytynyttä rikollisuutta ja sen torjuntaa, terrorismin uhkaa sekä ääriajattelua ja syrjäytymisen torjuntaa edellä mainittujen uhkien torjumiseksi.

Jos mieltäsi askarruttaa joku eduskuntaan liittyvä kysymys, voit esittää sen minulle torstaina myös Facebookin kautta. Pidän nimittäin Kysy puhemieheltä-suoran Facebook keskustelun torstaina klo 10-10:30. Tapahtumalinkin www.facebook.com/events/1710236375769507/ kautta voit jo nyt käydä kertomassa kysymyksesi tai seurata suoraa lähetystä torstaina.

Viikko 17.-23.9.2018

Viikkoni alkaa arktisen alueen kansanedustajien tapaamisella, kun lähes viisikymmentä kansanedustajaa kokoontuu Inariin Arktisen alueen parlamenttikonferenssiin. Kokoukseen osallistuu edustajia kaikista Pohjoismaista, Kanadasta, Venäjältä, Euroopan parlamentista, alkuperäiskansojen järjestöistä sekä Arktisen neuvoston tarkkailijamaista kuten esimerkiksi Kiinasta ja Singaporesta. Konferenssien tavoitteena on edistää alueen yhteistyötä ja etsiä haasteisiin yhdessä ratkaisuja. Pääteemoina Inarin konferenssissa ovat arktisen alueen digitalisaatio ja tietoliikenneyhteyksien parantaminen, ilmastonmuutos ja sen vaikutusten hillitseminen, yritysten rooli ja asema alueen kehittämisessä sekä sosiaaliset kysymykset.

Ilmastonmuutos on esillä tällä viikolla myös eduskunnassa. Perjantaina on nimittäin kansainvälinen ns. nollapäästöpäivä, Zero Emissions Day, jonka tarkoituksena on kiinnittää huomiota siihen, miten torjumme ilmastonmuutosta. Eduskunnassa ympäristö- ja liikennevaliokunta järjestää silloin tilaisuuden, jossa käsitellään erityisesti liikennettä ja sitä, miten muutamme tulevaisuuden liikenteen päästöttömäksi. Liikenteen päästöt ovat noin viidennes Suomen kaikista kasvihuonekaasupäästöistä ja liikenne koskettaa meitä jokaista. Asia on siis erittäin tärkeä.

Eduskunnan täysistunnoissa aletaan tällä viikolla keskustella ensi vuoden budjettiesityksestä. Jokainen ministeri tulee vuorollaan esittelemään ministeriönsä asioita lähetekeskusteluun, josta esitykset siirtyvät valiokuntien käsiteltäviksi.

Viime viikolla julkistettiin "Sukupuolten tasa-arvon toteutuminen eduskuntatyössä" -tutkimus. Siinä esille nousseet tiedot ja luvut epäasiallisesta käytöksestä, seksuaalisesta häirinnästä ja edustajiin kohdistuvasta uhkailusta ovat vakava viesti. Tutkimustiedot saatuani käynnistin heti toimet seksuaalisen häirinnän ja edustajiin kohdistuvan uhkailun kitkemiseksi. Eduskunta on kansanedustajien työpaikka, jossa on noudatettava hyvän työympäristön pelisääntöjä, varmistettava työturvallisuus ja tarvittaessa ryhdyttävä

työsuojelutoimiin.

Viikko 10.-16.9.2018

Eduskunnassa käärittiin hihat ja ryhdyttiin töihin syysistuntokauden alettua. Työ jatkuu tuttuun tapaan valiokunnissa ja täysistunnoissa. Täysistuntoon on tulossa tällä viikolla lähetekeskusteluun lukuisia hallituksen esityksiä.

Johtamani puhemiesneuvoston nk. aamukoulu kokoontuu jatkamaan keskustelua eduskuntatyön kehittämisestä. Tarkoituksenani on myös käynnistää eduskunnassa lyhyitä keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista, turvallisuuteen liittyvistä aiheista. Keskusteluissa haluan eri valiokuntien ja ulkopuolisten asiantuntijoiden avustuksella luoda koko eduskunnan väelle tilannekuvan laaja-alaisesti turvallisuustilanteeesta maassamme.

Kansainvälisen yhteistyön kohokohta tällä viikolla on Tanskan kruununprinsessan vierailu eduskunnassa. Tänä vuonna tuli kuluneeksi 100 vuotta siitä, kun Tanska virallisesti tunnusti Suomen itsenäisyyden. Tanskan kruununprinsessa kunnioittaa merkkitapahtumaa saapumalla ensimmäiselle vierailulleen Suomeen. Vierailun tarkoituksena on myös korostaa Tanskan ja Suomen välisiä suhteita etenkin kestävässä kaupunkisuunnittelussa, pohjoismaisessa ruoantuotannossa ja laivanrakennusosaamisessa.

Viikonloppuna on Kokoomuksen puoluevaltuuston kokous Helsingissä. Osallistun sen yhteydessä järjestettäviin hyvinvointipolitiikan ja ulko- ja turvallisuuspolitiikan verkostojen tapaamiseen.

Viikko 3.-9.9.2018

Olemme vielä saaneet nauttia kauniista ja kesäisistä päivistä. Tällä viikolla eduskunnassa alkaa syksy syysistuntokauden pyörähtäessä käyntiin tiistaina. Loppuvuodesta tulee eduskunnassa hyvin kiireinen, sillä käsiteltäviä asioita on paljon. Esimerkiksi sote- ja maakuntauudistus ja tiedustelulait pitää saada käsiteltyä ripeästi. Ja monta muuta niiden jälkeen.

Kesän aikana on virinnyt keskusteltua eduskunnan arvovallasta ja edustajien kielenkäytöstä. Eduskunnassa kaikilta edellytetään arvokasta käytöstä ja tulen puhemiehenä kiinnittämään huomiota siihen, että tämä toteutuu myös täysistuntokeskusteluissa.

Viime viikolla hallitus teki ensi vuoden budjettiesityksensä ja se tullaan perinteiseen tapaan käsittelemään eduskunnassa syksyn aikana tarkasti. Budjettiesitys oli mielestäni erittäin tasapainoinen, niukkoja resursseja kohdennettiin vaikuttavasti moneen. Budjettiesitys mm. taltuttaa osaajapulaa, nopeuttaa työllistymistä, lisää sosiaalista oikeudenmukaisuutta, kohentaa turvallisuutta ja tukee suomalaista ruuantuotantoa.

Taloudessa menee nyt hyvin, mutta se ei ole syy lopettaa tekoja ja uudistuksia paremman tulevaisuuden eteen. Budjettiesitys osoitti, että hallitus jatkaa kasvua ja työllisyyttä tukevaa politiikkansa. Valtioneuvoston tiedotteen budjettiriihestä voi lukea täältä: https://vnk.fi/artikkeli/-/asset_publisher/osaaminen-tyollisyys-kasvu-ja-ruoka-paaosissa-vuoden-2019-budjettiesityksessa

Maanantaina 3.9. olen tavattavissa Kajaanissa Kainuun Kokoomuksen yleisötilaisuudessa teehuone Tsaikassa kello 16-17. Tervetuloa keskustelemaan!

Viikko 27.-2.9.2018

Lauantaina juhlittiin Suomen luonnon päivää. Toivottavasti ehditte nauttia kauniista säästä ja puhtaasta luonnosta! Viime vuonna sisäministerinä lisäsin luonnon päivän suositeltavaksi liputuspäiväksi. Suomesta tuli silloin maailman ensimmäinen maa, joka virallisesti liputti luontonsa kunniaksi.

Viime viikolla vierailin päiväkodissa, tällä viikolla on taiteen vuoro. Menen nimittäin vierailulle Espoon modernin taiteen museo EMMAan. Vierailuni on osa Suomen museoliiton järjestämää kampanjaviikkoa ”Poliitikko museoon”. Se järjestetään nyt kolmatta kertaa. Kampanjaviikon tavoitteena on saada museot kutsumaan paikallisia poliitikkojaan ja päättäjiään museoihin eri puolilla Suomea tutustumaan museotyöhön käytännössä. Odotan vierailua innolla, sillä EMMA sai Vuoden museo 2018 –tittelin enkä ole käynyt siellä aikaisemmin.

Viikon aikana on myös paljon muitakin mielenkiintoisia tilaisuuksia, esimerkiksi Korkeimman hallinto-oikeuden juhlaseminaari ja Seinäjoen kaupunginvaltuuston juhlakokous. Myös Ranskan presidentti Macronin vierailu Suomessa ja Suomen suurlähettiläiden tapaaminen tulevat varmasti olemaan mieleen jääviä.

Mielenkiintoista viikkoa kaikille!

Viikko 20.-26.8.2018

Kansanedustajat päiväkodeissa –teemaviikot alkavat tällä viikolla. Minulla on ilo heti maanantaina päästä vieraaksi Satulinna-päiväkotiin Seinäjoen Kitinojalle, jonka kumminakin minun on kunnia olla.

Teemaviikkojen tarkoituksena on tuoda edustajat päiväkoteihin tapaamaan lapsia ja vaikka lukemaan oman lapsuutensa lempikirjoja. (Viime kerralla samoissa merkeissä Satulinnassa olivat lapset valinneet luettavakseni kirjan ”Prinsessa Paula” :). Samalla kansanedustajat tutustuvat päiväkotien arkeen ja mahdollisuuksiin uudistaa ja parantaa lasten kehityksen kannalta ensiarvoisen tärkeää varhaiskasvatusta. Myös kuntien edustajille ja päiväkotien henkilökunnalle tarjoutuu tilaisuus tuoda päättäjille evästyksiä päiväkotien arjesta iloineen ja suruineen.

Teemaviikot järjestetään nyt toista kertaa. Eduskunnan yhteistyökumppaneina teemaviikon järjestämisessä ovat Kuntaliitto ja Lastentarhanopettajaliitto.

Politiikan syksy ottaa aina vauhtia eduskuntaryhmien kesäkokouksista. Kokoomuksen eduskuntaryhmä kokoontuu tällä viikolla Oulussa. Jos haluat tulla tapaamaan, olen mm. Oulun torilla tavattavissa sekä tiistaina klo 12-12:45 että keskiviikkona klo 11:45-12:15. Torstaina sitten taas Helsingissä.

Viikko 13.8.-19.8.2018

Monella on varmasti koittanut paluu arkeen koulujen alkamisen myötä. Eduskunnan syysistuntokausi alkaa muutaman viikon päästä. Siihen asti minulla on erilaisia puhetilaisuuksia eri puolilla Suomea ja valmistautumista syksyyn.

Tällä viikolla torstaina juhlitaan Vanhan Vaasan sairaalan 250-vuotisjuhlia. Sairaalan syntysanat lausuttiin Ruotsin kuninkaan kiertokirjeessä jo vuonna 1765 ja se alotti toimintansa vuonna 1768. Kyllä on sairaalan seinät nähneet monia ihmiskohtaloita. Sanomalehti Pohjalainen julkaisi sunnuntaina 12.8. hyvän artikkelin sairaalan arjesta sekä potilaan että hoitajan näkökulmasta.

Lauantaina avataan Ylistaron uusi koulukeskus. Ajanmukaisten tilojen myötä siellä pystytään tarjoamaan nuorille entistä parempia ja monipuolisempia oppimisympäristöjä ja lisäämään toiminnallisuutta ja fyysistä aktiivisuutta koulupäivän aikana. Uudessa koulussa painottuu toiminta-ajatus turvallisesta, korkeatasoista perusopetusta ja lukiokoulutusta antavasta koulusta, jossa oppilas ja opiskelija kasvaa itsensä ja toiset hyväksyväksi, lahjakkuutensa ja luovuutensa hyödyntäväksi kansalaiseksi.

Ja lauantaina saavat päivänvalon maailmanhistorian ensimmäiset Kyröön Käräjät. Tilaisuudessa puhutaan Pohjanmaan tulevaisuudesta ja etsitään konkreettisia keinoja Seinäjoen ja Vaasan alueiden vahvistamiseksi yhdeksi Suomen johtavista alueista.

Viikko 30.7.-5.8.2018

Nyt on kesän onnittelut viety, ensin Latviaan ja Liettuaan ja sitten vielä Islantiin. Kaikilla mailla on 100 -vuotisjuhlat tänä vuonna.

Islannissa osallistuin maan suvereniteetin satavuotisjuhliin sekä Pohjoismaiden ja Baltian maiden parlamenttien puhemiesten kokoukseen.

Islannin valtiollisen suvereniteetin 100-vuotisjuhlaa vietettiin Thingvellirin historiallisilla käräjäkivillä. Sata vuotta sitten Tanska ja Islanti allekirjoittivat sopimuksen personaaliunionista, jolla Islanti tunnustettiin suvereeniksi valtioksi. Islannin parlamentti alkoi kokoontua 900-luvulla Thingvellirin käräjäkivillä, missä myös maan itsenäisyysjulistus annettiin vuonna 1944.

Satavuotisjuhlien jälkeen tapasin muiden Pohjoismaiden ja Baltian maiden puhemiehet. Keskustelimme muun muassa arktiseen alueeseen ja Itämereen liittyvistä sekä muista ajankohtaisista asioista.

Omassa puheessani korostin, että mm. suomalaista arktista osaamista on markkinoitava tehokkaammin, sillä erityinen arktinen tietotaitomme ja osaamisemme ovat kansainvälisiä valttikorttejamme. Tämä osaaminen loistaa vaikkapa liikennöinnissä haastavissa talviolosuhteissa, mistä esimerkkinä on maailman huippua oleva suomalainen jäänmurtoteknologia. Tärkeää on myös kansainvälisen autoteollisuuden hyödyntämä suomalainen kylmätestausosaaminen.

Helteisessä kesä-Suomessa tarvitaan nyt monenlaista kestävyyttä. Media on hyvin kantanut yhteiskuntavastuutaan välittämällä asiantuntijoiden vinkkejä siitä, miten helteen kanssa voi pärjätä. Etenkin vanhusten ja sairaiden henkilöiden hyvinvointiin kuumuus erityisesti vaikuttaa. Pidetään huolta lähimmäisistä, jotka eivät itse jaksa sitä tehdä.
Helteinen sää yhdistettynä kauan jatkuneeseen kuivuuteen alkaa varmasti myös vaikuttaa ruuantuotannon olosuhteisiin. Luonnonvarakeskus kertoi tuoreessa arviossaan (20.7.2018), että tämän vuoden viljasato on arvion mukaan 2,8 miljardia kiloa eli toteutuessaan pienin tällä vuosituhannella. Meneillään on kolmas perättäinen heikko satovuosi Suomessa. Poikkeuksellisen kuivan ja helteisen sään jatkuessa voi syksyllä korjattavaa viljaa olla vielä tämän hetken arviotakin vähemmän. Kuluttajina voimme kaikki jokapäiväisillä valinnoillamme tukea suomalaista ruuantuotantoa. Ostetaan siis kotimaista.

Viikot 2.7.-29.7.2018

Eduskunnan täysistunnot jäivät kesätauolle, mutta työt muun muassa sosiaali- ja terveysvaliokunnassa jatkuvat. Samoin itselläni eduskunnassa tapahtumia riittää. Esimerkiksi tulevana keskiviikkona Yhdysvaltojen kongressiedustajat tulevat vieraakseni eduskuntaan. Varmasti puheissa sivutaan myös tulevaa huipputapaamista.

Tänä vuonna sekä Liettua että Latvia täyttävät 100 vuotta. Molempien maiden juhlavuotta kunnioitan Suomen edustajana. Loppuviikosta osallistun Liettuan parlamentin puhemies Viktoras Pranckietisin kutsusta Liettuan juhlallisuuksiin. Ohjelmaan kuuluvat muun muassa juhlaseremonia ja itsenäisyyden juhlaveistoksen paljastamistilaisuus.

Latvian puhemies Inära Mürniecen on puolestaan kutsunut juhlistamaan Latvian satavuotisjuhlavuotta pian Liettuan juhlallisuuksien jälkeen.

Niin ikään Suomi on monien tapahtumien maa tänäkin kesänä. Esimerkiksi Kaustisten kansamusiikkijuhlat käynnistyvät 9.7. ja Seinäjoella Tangomarkkinat alkavat keskiviikkona 11.7. Lauantaina 14.7. Vammalan torilla Sastamalassa vietetään Kansanvallan päivää, jossa kaikki halukkaat pääsevät Hyde Parkissa puhujalavalle puhumaan. Päivän tapahtumiin kuuluu myös elävä musiikki.

Monia muitakin upeita tapahtumia toki on, joten kulttuuririkkaita kesäviikkoja kaikille!

Viikko 25.6.-1.7.2018

Tällä viikolla eduskunnan täysistuntojen asialistalla ovat mm. Kelan valtuutettujen toimintakertomus vuodelta 201, valtioneuvoston selonteko julkisen taloudensuunnitelmasta vuosille 2019-2022 sekä valtion vuoden 2018 lisätalousarvioesitys.

Tämän viikon jälkeen eduskunta jää kesätauolle. Sosiaali- ja terveysvaliokunta jatkaa työtään vielä seuraavalla viikolla.

Suomi on hiljalleen siirtynyt kesään ja se näkyy erityisesti monina tapahtumina. Ensi viikonloppuna on mm. Provinssirockin 40 vuotisfestarit ja Seinäjoella Törnävänsaari täyttyy juhlakansasta. Niin ikään Alavudella vietetään perinteistä koko kansan Alavus Ryskööt -kesätapahtumaa. Monia muitakin ihania kesätapahtumia on tarjolla.

Lauantaina vietetään teuvalaisyntyisen Lauri Ingmanin muistojuhlaa. Hänen syntymästään tulee 30.6 kuluneeksi 150 vuotta. Professori Lauri Ingman toimi pääministerinä ja eduskunnan puhemiehenä ja hänet valittiin myös arkkipiispaksi. Tämän päivän ihmisillä on paljon opittavaa Ingmanista. Hän eli kuten opetti eli kohtuutta ja maltillisuutta korostaen.

Viikko 18.-24.6.2018

Juhannusviikko alkaa eduskunnassa kansainvälisissä merkeissä, kun monia kansainvälisiä vieraita saapuu tutustumaan Suomeen ja eduskunnan toimintaan.

Suomessa vierailulla olevan YK:n yleiskokouksen puheenjohtajan, Slovakian ulkoministeri Miroslav Lajčákin vierailee eduskunnassa maanantaina.

Lajčákin tapaamisen jälkeen minulla on kunnia vastaanottaa Intian parlamentin alahuoneen, Lok Sabhan, puhemies rouva Sumitra Mahajan. Puhemies Mahajanin delegaatiossa on mukana kuusi kansanedustajaa. Tapaamisemme lisäksi Mahajan tapaa myös eduskunnan Intia-ystävyysryhmän jäseniä sekä seuraa eduskunnan täysistuntoa.

Täysistunnot ovat maanantaista torstaihin.

Perjantaina Suomi valmistautuu juhannuksen viettoon. Juhannus on virallinen liputuspäivä, Suomen lipun päivä. Sen kunniaksi liputus alkaa jo aattoiltana perjantaina kello 18 ja jatkuu yön yli yhtäjaksoisesti juhannuspäivänä lauantaina iltaan kello 21 saakka.

Juhannuksen jälkeen eduskuntatyö jatkuu normaalisti ja täysistunto pidetään jo maanantaina.

Turvallista Juhannusta kaikille! Pidetään huolta toisistamme.

Viikko 11.-17.6.2018

Takana on kiireinen, mutta mukava puoluekokousviikonloppu. Ehdin itsekin lauantaina paikalle. Kiitos kaikista mieltä lämmittävistä kohtaamisista Turussa!

Eduskunnassa arki jatkuu vielä muutaman viikon. Tiistaina täysistunnossa käydään keskustelu kansainvälisen yhteistyön haasteista. Idea tämän ajankohtaiskeskustelun järjestämiseksi syntyi Eduskunnan kansainvälisten asioiden foorumissa muutama viikko sitten. Kv-foorumi perustettiin vuonna 2006 ja siihen kutsutaan eduskunnan valiokuntien ja kansainvälisten valtuuskuntien puheenjohtajat. Foorumin tarkoituksena on vaihtaa mielipiteitä ja koordinoida eduskunnan eri toimielinten toimintaa Suomelle tärkeiden kansainvälisten asioiden edistämiseksi. Täysistunnon ajankohtaiskeskustelun avulla haluamme nostaa kansainvälisten asioiden näkyvyyttä eduskunnan työssä.

Johtamani eduskunnan puhemiesneuvosto kokoontuu viikon aikana aamukouluun jatkamaan keskustelua siitä, miten demokratian toteumista voidaan lisätä erityisesti eduskunnan toiminnassa. Viime aikoina on ollut paljon julkista keskustelua demokratian toteutumisesta. Olemme myös puhemiesneuvostossa käyneet tätä keskustelua muun muassa Sitran tekemän selvitystyön pohjalta. Työ jatkuu.

Paljon on viime aikoina keskusteltu maakuntahallinnon ja soten äänestysaikataulusta. Äänestykset siirtyvät väistämättä elo- tai jopa syyskuulle. Tämä johtuu siitä, että esitysten käsittelyssä on vielä monta vaihetta ja jokainen vaihe tarvitsee oman aikansa, jotta laeista tulee hyvät ja perustuslain mukaiset.

Viikko 4.-10.6.2018

Viikko alkaa juhlallisissa merkeissä. Puolustusvoimain lippujuhlan päivän valtakunnallinen paraati ja muut tapahtumat nimittäin pidetään tänä vuonna Seinäjoella. Paraatin teemana on Puolustusvoimat 100 vuotta, ja siihen osallistuu joukkoja kaikista puolustushaaroista, Maanpuolustuskorkeakoulusta sekä veteraani- ja maanpuolustusjärjestöistä.

Eduskunnan täysistunnossa käydään tällä viikolla lähetekeskustelu hallituksen antamasta lisätalousarviosta. Hallitus esitti lisämäärärahoja esimerkiksi osaavan työvoiman saatavuuden varmistamiseksi työvoimapula-aloille. Tavoitteena on kertaluonteisilla ja nopeilla koulutustoimenpiteillä helpottaa osaavan työvoiman saatavuutta.

Lisätalousarviossa ehdotetaan myös 100 miljoonan euron lisäystä vuosina 2018–2021 toteutettavien valinnanvapauspilottien kokonaisrahoitukseen. Pilotit voidaan käynnistää valinnanvapauslain hyväksymisen jälkeen. Pilotit ovat tärkeitä, että toiminta saadaan käyntiin kaikissa maakunnissa.

Sote keskustelu jatkuu varmasti muutenkin, sillä juuri viime perjantaina perustuslakivaliokunta antoi lausuntonsa. Sen perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta jatkaa työtä. Kyllä ratkaisut löytyvät.

Viikonloppuna Vaasassa pidetään valtakunnallinen palokuntalaiskokous. Olen itsekin mukana perjantaina puhumassa pelastusalan nykytilasta ja tulevaisuudesta.

Viikonloppuna kokoontuu Kokoomuksen puoluekokous Turussa. Olen myös tavattavissa lauantaina kello 12-13.30 välisenä aikana Turun Jokirannan yleisötilaisuudessa.

Viikko 28.5.-3.6.2018

Olen puhemiehenä ollessani saanut paljon viestejä ihmisiltä ympäri Suomea, joissa kysytään eduskuntatyöstä ja annetaan erilaista evästystä. Tästä syystä aloitan tällä viikolla puhemiehen kyselytunnin. Ensimmäinen toteutetaan Facebookin kautta torstaina klo 10-10:30.

Jos haluat osallistua, kysyä voit joko Facebookissa torstaina. Voit myös laittaa etukäteen kysymyksen sähköpostilla osoitteeseen tiedotus(at)eduskunta.fi.

Eduskunnassa on tällä viikolla lähetekeskustelussa hallituksen esitys laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta. Siinä esitetään, että sairaanhoitajien mahdollisuutta määrätä tiettyjä lääkkeitä laajennetaan uusiin toimintayksiköihin. Tällä hetkellä erikoispätevyyden saaneet sairaanhoitajat voivat määrätä lääkkeitä rajatusti terveyskeskusten avovastaanotoilla ja sairaanhoitopiirien yhteispäivystyksissä. Jatkossa sairaanhoitajat voisivat määrätä rajatusti lääkkeitä myös esimerkiksi kotisairaanhoidossa ja erikoissairaanhoidon poliklinikoilla. Esitys on mielestäni hyvin kannatettava. Aikoinaan peruspalveluministerinä käynnistin sairaanhoitajien rajatun reseptinkirjoitusmahdollisuuden. Muissa Euroopan maissa se oli ollut vuosia ja järkeväksi havaittu.

Perjantaina jaetaan eduskunnan myöntämä Naisten innovaatiopalkinto. Palkinto perustettiin aikoinaan juhlistamaan yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden 110-vuotista historiaa. Palkinto voidaan myöntää naiselle tai naisista koostuvalle ryhmälle tieteellisesti merkittävästä innovaatiosta teknologian tai talouden alalta. Palkinnon suuruus on 110.000 euroa. Palkinnon saaja tai saajat julkistetaan ja palkitaan äänioikeuden vuosipäivänä, 1. päivänä kesäkuuta.

Paljon onnea kaikille kevään ylioppilaille ja ammattiin valmistuville.
Turvallista ja rentouttavaa kesälomaa koululaisille ja muille opintojaan jatkaville!

Viikko 21.-27.5.2018

Eduskunnan kevät jatkuu työntäyteisenä. Sekä sosiaali- ja terveys- että maakuntauudistusta käsitellään useassa valiokunnassa. Koko eduskunnan yhteinen tahto on, että uudistukset saadaan eteenpäin aikataulussa. Työ etenee laatukylki edellä kunnioittaen hyvän lainvalmistelun periaatteita.

Torstaina vihitään käyttöön E18-moottoritien Vaalimaalle. Hanke valmistui maaliskuussa ja viimeisteli moottoritietasoisen yhteyden aina Turusta Vaalimalle. Tämä Eurooppatie 18 on Suomen kansainvälisin valtaväylä. Kotimaisten yhteyksien lisäksi se liittää meidät Pohjoismaiden pääkaupunkeihin, Venäjälle ja Keski-Eurooppaan.

Olemme kevään kuluessa johdollani selvittäneet kansanedustajien sopeutumiseläkejärjestelmän tulevaisuutta. Nykyjärjestelmä on koettu epäoikeudenmukaiseksi. Nyt asiassa on päästy eteenpäin. Sovimme yhdessä eduskuntaryhmien puheenjohtajien kanssa viime viikolla, että kansanedustajien koko sopeutumiseläkejärjestelmä lopetetaan ja se korvataan ns. sopeutumisrahalla. Määräaikainen sopeutusraha on jo nyt käytössä vuonna 2011 ja sen jälkeen valituilla kansanedustajilla. (linkki tiedotteeseen). Työ jatkuu nyt virkatyönä eduskunnassa ja alkusyksystä olemme varmasti siinä tilanteessa, että eduskuntaryhmien puheenjohtajat voivat tehdä asiasta yhteisen lakialoitteen ja asia siirtyy valiokuntien käsiteltäväksi.

Kevään uudet ylioppilaat ovat saaneet viime viikolla tuloksensa. Parhaimmat onnittelut kaikille tänä vuonna valmistuville!

Viikko 14.-20.5.2018

Kevät on tullut viime viikkojen aikana vauhdilla. Etelä-Suomessa kukkivat jo kirsikkapuutkin. Kohta niiden kukintaa voi ihastella myös Eduskuntatalon lähettyvillä.

Japani nimittäin luovutti viime vuonna Suomi 100-juhlavuoden kunniaksi eduskunnalle kirsikkapuun taimia. Virallinen lahjan luovutusseremonia järjestettiin jo viime vuonna, mutta tällä viikolla istutamme puut Pikkuparlamentin eteen. Lahjoituksen on tehnyt Japanin Sakura-yhdistys, jonka puheenjohtajana toimii Japanin alahuoneen puhemies Tadamori Oshima. Tapasin hänet alkuvuodesta vieraillessani Japanissa.

Kirsikanpuut ja kirsikanpuun kukinta liittyvät voimakkaasti japanilaisten sielunmaisemaan. Kirsikkapuun lahjoitus ja siihen liittyvät seremoniat ovat tärkeitä Japanin kulttuurissa sekä maitten välisissä suhteissa. Japanissa lyhytaikaisia kukkia pidetään symbolina siitä, kuinka jopa kaikkein kaunein kauneus on usein nopeaa ja väliaikaista.

Islannin presidentti Guðni Th. Jóhannesson saapuu tällä viikolla valtiovierailulle Suomeen puolisonsa kanssa. Vierailua isännöi tasavallan presidentti Niinistö, mutta Islannin presidentti tulee käymään myös eduskunnassa vieraanani.

Lauantaina kello 11.00 on Kokoomuksen Seinäjoen kunnallisjärjestön järjestämä Kokoomus kuuntelee –tapahtuma. Tervetuloa Epstorin kävelykadulle (Koulukatu) tapaamaan.

Viikko 7.5.-13.5.2018

Tällä viikolla eduskunnassa käynnistyy uudentyyppinen ajankohtaiskeskustelutapa. Olemme käyneet johtamassani eduskunnan puhemiesneuvostossa alkuvuoden aikana keskusteluja eduskunnan täysistuntomenettelyjen kehittämisestä ja työtapojen uudistamisesta, jotta päätöksentekoa saataisiin tehokkaammaksi. Päätimme muun muassa, että kevätistuntokaudella kokeillaan ns. ajankohtaiskeskusteluja. Ajatuksena on käydä tarpeen mukaan heti täysistunnon alussa lyhyt keskustelu ajankohtaisesta aiheesta niin, että asiasta vastaava ministeri tai ministerit voivat osallistua keskusteluun. Keskiviikkona järjestetään ensimmäinen tällainen ajankohtaiskeskustelu Euroopan unionin tulevasta rahoituskehyksestä.

Euroopan komissio julkaisi viime viikolla esityksensä EU:n monivuotiseksi rahoituskehykseksi vuosiksi 2021-2027. Komissio esittää nykyisten määrärahojen tason korotusta esimerkiksi tutkimukseen ja innovointiin, rajaturvallisuuteen, sisäiseen turvallisuuteen ja puolustukseen. Toisaalta komissio ehdottaa myös, että yhteisen maatalouspolitiikan ja koheesiopolitiikan rahoitusta vähennettäisiin. Komissio ja EU:n jäsenvaltiot alkavat nyt neuvotella rahoituskehyksistä. On tärkeää, että kansanedustajat pääsevät keskustelemaan tuoreeltaan tästä laajasta kokonaisuudesta ja samalla evästämään hallitusta jatkoneuvotteluihin.
Tiistaina täysistunnossa käydään välikysymyskeskustelu nuorten työehdoista. Neljä oppositioryhmää on jättänyt hallitukselle tämän välikysymyksen. Hallituksen luottamusäänestys on keskiviikkona.

Sunnuntaina vietetään äitienpäivää. Toivotan oikein hyvää äitienpäivää kaikille äideille!

Viikko 30.4.-6.5.2018

Maanantaina muistelemme Paukanevan tapahtumien muistojuhlassa sota-ajan tapahtumia. Lue puheeni täältä

Tällä viikolla juhlimme työn ja sivistyksen juhlaa eli vappua! Hauskaa Vappua. Lue vappua koskeva puhemiesblogini täältä

Eduskunnassa on meneillään kiireiset viikot. Viime viikolla neljä oppositioryhmää jätti hallitukselle välikysymyksen nuorten työehdoista. Hallitus vastaa välikysymykseen ensi viikolla ja sen jälkeen pidetään luottamuslauseäänestys.

Torstaina eduskunnan täysistunnossa keskustellaan Eutanasia-kansalaisaloitteesta hyvän kuoleman puolesta. Kansalaisaloitteessa ehdotetaan, että eduskunta ryhtyisi valmistelemaan eutanasialakia ja eutanasian laillistamista Suomessa. Aloite on käsitelty sosiaali- ja terveysvaliokunnassa ja mietinnöstä käydään keskustelu seuraavaksi täysistunnossa.

Jos olet tulevana viikonloppuna käymässä Helsingissä, niin nyt on mahdollista vierailla myös remontoidessa Eduskuntatalossa. Eduskunnalla on nimittäin avoimet ovet lauantaina 5.5.2018 klo 11-16. Itse en valitettavasti ole silloin eduskunnassa, koska samana päivänä Seinäjoella kokoontuu Kokoomuksen puoluevaltuusto. Kokoomus järjestää lauantaina toritapahtuman klo 10:30-11:30 ja puheenjohtajamme Petteri Orpo puhuu siellä noin klo 11. Tulethan tapaamaan meitä torille!

Viikko 23.4.-29.4.2018

Tällä viikolla osallistun Euroopan unionin maiden puhemieskonferenssiin. Tapaamista isännöi 100 vuotista itsenäisyyttään tänä vuonna juhliva Viro. Tähän vuosittain järjestettävään kokoukseen osallistuvat Euroopan parlamentin sekä EU:n jäsenvaltioiden ja hakijamaiden parlamenttien puhemiehet.

Viron kokouksen aiheita ovat EU:n tulevaisuus sekä turvallisuus- ja puolustuspolitiikka. Pariin päivään mahtuu kahdenkeskisiä tapaamisia muiden EU-maiden puhemiesten kanssa sekä puhe EU:n tulevaisuutta käsittelevässä keskustelussa.

Perjantaina vietetään kansallista veteraanipäivää. 100-vuotias Suomi on kansainvälinen menestystarina, mutta itsenäisyytemme hinta on ollut kova. Ilman veteraanien ja veteraanisukupolven edustajien uhrauksia isänmaamme puolesta emme olisi viettäneet viime vuonna itsenäisyyden juhlavuotta. Ilman heitä, sellaista Suomea, jonka nyt tunnemme, ei olisi.

Kansallinen veteraanipäivä huipentuu Finlandia-talossa pidettävään valtakunnalliseen pääjuhlaan perjantaina, jossa minulla on ilo lausua valtiovallan tervehdys. Päivä on myös kansallinen liputuspäivä eli nostetaan silloin kaikki siniristiliput salkoon sotaveteraanien kunniaksi. Liput muistuttavat meitä suomalaisista sankareista, niistä miehistä ja naisista, joiden ansiosta saamme elää vapaassa Isänmaassa.

Viikko 15.4.-22.4.2018

Sunnuntaina 15.4. alkoi sydänviikko. Sydänviikkoa on meillä vietetty jo vuodesta 1990. Teemaviikon tavoitteena on muistuttaa sydänterveyden merkityksestä. Viikon painopiste on aina ollut tiedon jakaminen: tietopisteitä on pystytetty kirjastoihin, kauppoihin ja apteekkeihin. Tempauksia on järjestetty työpaikoilla, kouluissa ja päiväkodeissa, siellä missä ihmiset liikkuvat ja kohtaavat toisiaan. Niin tehdään tänäkin vuonna.

Tämän vuoden teemaviikolla halutaan tuoda esiin myös ulkoilun ja luontoliikunnan vaikutuksia mielen ja kehon hyvinvoinnille. Kaikkia kannustetaan nauttimaan ulkoilusta. Luonnossa liikkuminen palauttaa stressistä ja luontoympäristöt toimivat muutenkin monin tavoin terveyden tukena ja ylläpitäjinä. Tästä on nykyisin myös paljon tutkittua tietoa.

Eduskunnassa käy sydänviikon aikana vierailulla sydänyhdistyksiä. Minulla on ilo tavata sekä Helsingin sydänyhdistys että Kirkkonummen-Siuntion sydänyhdistys.
Eduskunnassa on keskustelussa monia isoja teemoja. Laajin niistä on hallituksen viime viikkoisen kehysriihen päätökset. Aiheesta käydään televisioitu lähetekeskustelu tiistaina klo 14 alkavassa istunnossa.

Kehysriihessä taklattiin monia suomalaisen yhteiskunnan kipupisteitä. Toimet työllisyyden parantamiseksi olivat yksi riihen pääteemoista. Myös koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen panostettiin määrärahoja. Turvallisuuttakin varmistettiin ja esimerkiksi poliisien määrä pysyy ensi vuonnakin nykyisessä noin 7 200 poliisin määrässä.

Keskiviikkona keskustellaan hallituksen esityksestä kasvupalveluista sekä esityksistä varhaiskasvatuslaiksi ja lukiolaiksi. Varhaiskasvatuslain uudistuksen tavoitteena on vahvistaa varhaiskasvatuksen laatua. Lukiokoulutusta uudistetaan vastaamaan entistä paremmin jatko-opintojen, tulevaisuuden työelämän ja kansainvälisyyden vaatimuksia.

Vierailen viikon aikana myös Tukholmassa tavaten Ruotsin parlamentin puhemiehen, ulkoministerin ja Ruotsin kuningasparin.

Viikko 9.4.-15.4.2018

Tällä viikolla ohjelmistossa monia mieluisia teemoja, muun muassa sote- ja maakuntauudistus, osaaminen ja koulutus sekä valtion talous tulevina vuosina.

Viikko käynnistyy sote-alan yritysten ja julkisen sektorin yhteisellä sote- ja maakuntauudistuksen teemapäivällä. Pohdimme miten tuleva laki kannattaa toimeenpanna, jotta tavoitteet saavutetaan.

Valtakunnallisilla AMKE 2018 -päivillä teemana on yhteistyö ja kumppanuus osaamisen kehittymisen edellytyksenä. Uudistuva ammatillinen koulutus korostaa osaamisperusteisuutta, asiakaslähtöisyyttä, tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. Ammatillisen koulutuksen uudistus on toteutettu poikkeuksellisen laajassa yhteistyössä ammatillisen koulutuksen keskeisten sidosryhmien kanssa. Yhteistyötä ja kumppanuutta tarvitaan myös tulevaisuudessa, kun sekä ajattelu- että toimintatapoja kehitetään koko ammatillisessa koulutuksessa edelleen niin, että ne vastaavat parhaalla mahdollisella tavalla sekä opiskelijoiden että työelämän muuttuviin osaamistarpeisiin.

Ihanaa olla puhumassa näistä em. teemoista. Myös viikon loppupuolella, kun vien valtiovallan tervehdyksen Pohjanmaan XIV insinööripäiville Ylihärmään, pohdin osaamista ja sen merkitystä. Vain osaamisella Suomi pysyy maailman kartalla.

Eduskunnan teemoina on mm. keskiviikkona keskustelu nk. kasvupalvelulaista. Kasvupalveluilla tarkoitetaan työnhakijoiden, työnantajien ja yritysten palveluja. Kasvupalveluja ovat esimerkiksi työnvälitys, työnhakijoiden osaamisen kehittäminen, rekrytointipalvelut tai erilaiset tuet ja asiantuntijapalvelut yritysten liiketoiminnan kehittämiseen. Maakunnat vastaavat vuodesta 2020 lähtien näistä nykyisin ELY-keskusten ja TE-toimistojen tarjoamista palveluista. Poikkeuksen muodostaa Uudenmaan erillisratkaisu, jossa näiden palvelujen järjestämisvastuu on Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten muodostamalla kuntayhtymällä.

Tulevan viikon keskusteluja värittää ilman muuta myös hallituksen alkuviikon kehysriihi, jossa päätetään tulevien vuosien budjetin kehyksistä - ainakin suuntaa-antavasti. Siis mielenkiintoinen viikko kaiken kaikkiaan!

Viikko 2.4.-8.4.2018

Eduskunnan arki pyörähtää taas käyntiin pääsiäisen jälkeen.

Eduskuntatalo sai nuorekkaan tuulahduksen, kun Nuorten parlamentti huipentui kerran kahdessa vuodessa järjestettävään täysistuntoon perjantaina 23.3. Mukana oli ennätysmäärä kouluja, 146 yläkoulua ja muutama nuorisovaltuusto ympäri Suomen. Päivän aikana nuoret kokoontuivat valiokuntiin keskustelemaan ajankohtaisista aiheista ja pitivät ministereille kyselytunnin. Lisäksi neljä toimittajanuorta piti myös minulle kyselytunnin, jossa vastasin kysymyksiin laidasta laitaan, Suomen turvallisuustilanteesta nuorten opintotukeen.

Täysistunnossa tiistaina keskustellaan EU:n ulkopuolelta Suomeen tulevien tutkijoiden ja opiskelijoiden oleskeluluvista. Tutkijoiden ja opiskelijoiden oleskelulupia esitetään pidennettäviksi.
Keskiviikkona on lähetekeskustelussa hallituksen esitys pelastuslain muuttamisesta, joka vielä täydentää maakuntalakia ja pelastustoimen järjestämislakia, jotka jo ovat eduskunnassa.

Torstaina käydään jälleen lähetekeskustelu kansalaisaloitteesta. Aloite tähtää vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen lopettamiseen.

Niin ikään torstaina Tutkas eli tutkijoiden ja kansanedustajien seura, järjestää Eduskunnan biopankkipäivän. Päivän aikana asiantuntijat kertovat biopankkien toiminnasta, käynnissä olevista tutkimuksista ja odotuksista. Lisäksi keskustellaan myös suomalaisista ainutlaatuisista geeneistä, yksilöllistetystä lääketieteestä, tekoälystä sekä niiden tuomista mahdollisuuksista suomalaiselle terveydenhuollolle ja kansalaisille.

Lauantaina 7.4. vietetään maailman terveyspäivää. Hyvä päivä satsata omaan terveyteen.

Terveellistä viikkoa!

Viikko 26.3.-1.4.2018

Takana on onnistunut virallinen vierailu Japaniin. Tapasin matkan aikana mm. Japanin pääministerin, ulkoministerin, työ- ja terveysministerin sekä Japanin parlamentin molempien huoneiden presidentit.

Vierailun teemoja olivat mm. Suomen ja Japanin kahdenväliset sekä EU:n ja Japanin väliset suhteet sekä ajankohtaiset kansainväliset kysymykset.

Korostin tapaamisissa Euroopan unionin ja Japanin yhteistyötä vapaan kaupan puolustajana. Suomi ja Japani ovat eturintamassa silloin, kun maailmalla pitää puolustaa vapaata kauppaa ja sääntöihin perustuvaa kansainvälistä yhteistyötä. Ne ovat tärkeitä sekä EU-maiden että Japanin taloudelle.

Vierailun kohde oli minulle sikälikin mieluinen, että olin sosiaali- ja terveysministerinä aloittamassa neuvotteluja sosiaaliturvasopimuksesta Suomen ja Japanin välillä vuonna 2012. Kahdenväliset sosiaaliturvasopimukset helpottavat muun muassa työttömyysturvaan ja eläkkeisiin liittyvää byrokratiaa, kun ihmiset liikkuvat maasta toiseen. Nyt neuvottelut ovat loppusuoralla ja sopimus pyritään saamaan voimaan 2019, kun Suomen ja Japanin diplomaattisuhteiden solmimisesta tulee kuluneeksi sata vuotta.

Suomen ja Japanin kahdenväliset suhteet ovat erinomaiset ja Suomen maakuva Japanissa poikkeuksellisen positiivinen. Japanissa arvostetaan pohjoismaista elämäntapaa, tunnetaan joulupukki ja muumit. Yksityiskohtana voi mainita, että Suomen suurlähetystön Twitter-tilillä on Japanissa 135 000 seuraajaa.

Suomi ja Japani ovat maantieteellisesti kaukana toisistaan, mutta maiden väliltä löytyy myös paljon yhtäläisyyksiä. Yksi tällainen on luonnon arvostus. Japanissa on esimerkiksi tutkittu paljon erityisesti metsän merkitystä terveydelle.

Japanissa metsiä on sertifioitu ns. terveysmetsiksi, metsien käytön edistämiseksi on koulutettu metsäterapeutteja ja luotu erityisiä metsäkylpyohjelmia.

Nyt meneillään hiljainen viikko. Hyvää pääsiäistä!

Viikko 19.3.-25.3.2018

Viikko alkaa Japanissa, Japanin parlamentin ylähuoneen puhemiehen kutsusta. Vierailun teemoja ovat Suomen ja Japanin kahdenväliset sekä EU:n ja Japanin väliset suhteet ja ajankohtaiset kansainväliset kysymykset. Suomen ja Japanin kahdenväliset suhteet ovat erinomaiset, mutta matkani tarkoituksena on edelleen pyrkiä vahvistamaan ja monipuolistamaan niitä. Suomen maakuva Japanissa on erittäin positiivinen.

Tapaan vierailun aikana muun muassa Japanin parlamentin molempien kamarien puhemiehet, pääministeri Shinzo Aben sekä sosiaali-, terveys- ja työministerin.

Perjantaina Eduskuntatalossa järjestetään 11. Nuorten parlamentti. Mukana on ennätysmäärä kouluja, 146 yläkoulua ja muutama nuorisovaltuusto ympäri Suomen. Nuoret kokoontuvat seitsemään eri valiokuntaan keskustelemaan ja kysymään ajankohtaisista aiheista, toimittajaoppilaat pääsevät tenttaamaan kansanedustajia ja opettajat kuulemaan tietoiskuja demokratiakasvatuksesta.

Päivän aikana järjestettävään täysistuntoon osallistuu 199 oppilasedustajaa. On hienoa saada eduskunta täyteen tulevaisuuden päättäjiä!

Eduskunnan täysistunnossa käydään viikon aikana mm. ajankohtaiskeskustelu Suomen aluekehityksestä, kaupunki- ja maaseutupolitiikasta sekä seutukuntien mahdollisuuksista.

Lauantaina vierailen Ylivieskassa, mm. Rysky-päivillä ja vihin uuden liikuntahallin.

Viikko 12.3.-18.3.2018

Tällä viikolla eduskunnassa keskustellaan etenkin ilmastopolitiikasta, maakuntahallinnosta ja tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluista sekä kansanedustajien sopeutumiseläkkeistä.

Tiistaina käydään ns. palautekeskustelu valtioneuvoston antamasta ilmastopoliittisesta selonteosta. Selonteossa asetetaan vuodelle 2030 kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoite sekä määritellään millä toimin tavoite saavutettaisiin. Asia on ollut käsittelyssä valiokunnissa ja se palautuu nyt täysistuntoon, siksi keskustelua kutsutaan palautekeskusteluksi.

Keskiviikkona ovat lähetekeskustelussa hallituksen esitykset maakuntauudistuksesta ja asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tavoitteena on vahvistaa peruspalveluja ja estää turhien jonojen tai odotusten syntyminen. Myös julkisen talouden kestävyysvaje ja väestön ikääntyminen edellyttävät, että soteratkaisuja on tehtävä. Koko sote- ja maakuntauudistuksen mullistavin muutos on nimenomaan valinnanvapaudessa. Sote-järjestelmää uudistetaan ja keskiössä on palveluita käyttävä ihminen, ei organisaatio tai eikä hallinto.

Torstaina lähetekeskustelussa on kansalaisaloite, jossa vaaditaan kansanedustajien sopeutumiseläkkeen poistoa. Tähän aiheeseen liittyen olen jo aikaisemmin aloittanut eduskunnassa työn, jonka tarkoituksena on muuttaa kansanedustajien eläkejärjestelmää.

Viikko 5.3.-11.3.2018

Tämän viikon teemoina eduskunnan täysistunnoissa ovat muun muassa suomalainen kulttuuri ja lapsiin liittyvät asiat.

Keskiviikkona käydään ajankohtaiskeskustelu suomalaisen kulttuurin merkityksestä, kehitystrendeistä ja muuttuvasta toimintaympäristöstä. Kyseessä on Kokoomuksen kansanedustaja, Pauli Kiurun keskustelualoite.

Keskiviikkona on lähetekeskustelussa kaksi viikkoa sitten eduskunnalle luovutettu lapsiasiavaltuutetun kertomus. Lapsiasiavaltuutetun kertomuksen tavoitteena on luoda edellytyksiä Suomen kansallisen lapsipolitiikan rakentamiselle.

Totesin valtiopäivien avajaispuheessani, että turvallisessa ja eheässä Suomessa kaikki pidetään mukana. Onkin erityisen tärkeää tehdä kaikki mahdollinen lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Tiistaina minulla on kunnia osallistua Ruotsin kuningatar Silvian nimeä kantavan, sairaanhoitajaopiskelijoille suunnatun, stipendin jakotilaisuuteen. Suomessa palkinto myönnetään vuosittain yhdelle suomalaiselle sairaanhoitajaopiskelijalle. Toimin suomalaisen stipendin suojelijana.

Ja torstaina vietetään kansainvälistä naistenpäivää.

Viikko 26.2.-4.3.2018

Tämän viikon teemoina Eduskunnan täysistunnoissa ovat erityisesti tulevaisuus, turvallisuus ja koulutus.

Tiistaina keskustellaan valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. osasta, jossa käsitellään työn murrosta ja siihen liittyviä muutoksia. Työn murroksen taustalla on tunnettuja megatrendejä, erityisesti digitalisaatio, globalisaatio, väestön vanheneminen ja kaupungistuminen.

Tiistaina käydään myös lähetekeskustelu puhemiesneuvoston esityksestä eduskunnan työjärjestyksen muuttamiseksi. Työjärjestykseen tehdään esitykset tiedustelun parlamentaarisen valvonnan järjestämisestä ja tiedusteluvalvontavaliokunnan perustamisesta. Asia liittyy hallituksen siviili- ja sotilastiedusteluntoiminnan uudistamista koskevaan lainsäädäntöesitykseen. Kokonaisuuden tarkoituksena on osaltaan varmistaa, että Suomi pysyy yhtenä maailman turvallisimpana maana.

Keskiviikkona hallitus vastaa opposition välikysymykseen koulutuksen tasa-arvosta. Välikysymysäänestys on perjantaina.

Niin ikään keskiviikkona eduskunnan kirjastossa avataan ulkoministeriön historiasta ja nykypäivästä kertova näyttely: ”100 vuotta työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi”. Tervetuloa tutustumaan.