Category: Avajaiset Monikanavarahoituksen purkamista valmistelevan parlamentaarisen työryhmän kokous.

Kansaneläkelaitosta koskevan lainsäädännön muutostarpeita selvittävän parlamentaarisen työryhmän kokous.