Category: Avajaiset Kansaneläkelaitosta koskevan lainsäädännön muutostarpeita selvittävän parlamentaarisen työryhmän kokous.

Seinäjoen nuorisovaltuuston kanssa Seinäjoen Energialla.