Category: Avajaiset Naisten Valmiusliiton työvaliokunnan kokous.

Sotaorpojen tuki-projektin ohjausryhmän kokous. Kaatuneitten omaisten liitto. Helsinki