Category: Avajaiset Politiikan kulmapöytä: Edunsaajien kohtalonhetket käsillä. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry.

Tapaaminen Hammaslääkäriliiton edustajien kanssa.