lessphp fatal error: expected color value: failed at `-groups.less";` /var/www/fs2/18/paularis/paula2017/wp-content/themes/PaulaRisikko/bootstrap/less/bootstrap.less on line 37 Eduskunnassa | Paula Risikko

Eduskunnassa

på svenska / in English

Sivistysvaliokunta

Toimin sivistysvaliokunnan puheenjohtajana. Sivistysvaliokunta käsittelee muun muassa kasvatusta, koulutusta, tiedettä, taidetta, yleistä kulttuuritoimintaa, urheilua, nuorisotyötä, tekijänoikeutta ja opintotukea koskevia asioita.

Sivistysvaliokunnan jäsenet ja uusimmat mietinnöt löydät täältä.

 

Valiokuntien työ ja tehtävät - yleistä

Eduskunta päättää asioista täysistunnossa, jossa käsittelyn pohjana on kussakin asiassa erikoisvaliokunnan laatima mietintö. Erikoisvaliokuntien pääasiallisena tehtävänä on käsitellä asioita valmistelevasti valiokuntien toimialajaon mukaisesti ja laatia asioista täysistuntoa varten mietintöjä.

Valiokuntien käsittelyyn tulevat hallituksen esitykset, valtion talousarvio, EU-asiat, kansanedustajien tekemät lakialoitteet, kansalaisaloitteet ja erilaiset valtioneuvoston kertomukset ja selonteot. Täysistunto ja EU-asioissa myös suuri valiokunta päättävät, mihin valiokuntaan asia lähetetään valmisteltavaksi.

Valiokuntien kokoonpanot vastaavat eduskunnassa olevien puolueiden voimasuhteita. Valiokuntia avustaa valiokuntasihteeristö.

Keskeisen osan valiokuntien työstä muodostaa eri alojen asiantuntijoiden kuuleminen. Näin eri sidosryhmät pääsevät suoraan vaikuttamaan päätöksentekoon ja eduskunnan päätösten sisältöön.

Asiantuntijakuulemisten perusteella valiokunta muodostaa asiasta oman näkemyksensä ja laatii kannastaan mietinnön tai lausunnon lopullista päätöksentekoa varten. Valiokunta voi ehdottaa asian hyväksymistä sellaisenaan, esittää siihen muutoksia tai jopa sen hylkäämistä.

Eduskunnan valiokuntia ovat:

 • suuri valiokunta
 • perustuslakivaliokunta
 • ulkoasiainvaliokunta
 • valtiovarainvaliokunta
 • tarkastusvaliokunta
 • hallintovaliokunta
 • lakivaliokunta
 • liikenne- ja viestintävaliokunta
 • maa- ja metsätalousvaliokunta
 • puolustusvaliokunta
 • sivistysvaliokunta
 • sosiaali- ja terveysvaliokunta
 • talousvaliokunta
 • tiedusteluvalvontavaliokunta
 • tulevaisuusvaliokunta
 • työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
 • ympäristövaliokunta.

Toimintani kansanedustajana

Valtiopäivätoimet
Tästä näet kaikki eduskunnassa tekemäni lakialoitteet, kirjalliset kysymykset, talousarvioaloitteet ja toimenpidealoitteet. Eduskunnan virallinen nettisivu.

Puheenvuorot
Tästä näet kaikki eduskunnassa käyttämäni puheenvuorot. Eduskunnan virallinen nettisivu.

Luottamustehtäväni vuosilta 2001-2007
Tästä näet missä luottamustehtävissä olen toiminut vuosina 2001-2007.

Muu toiminta
Tästä näet muita työhöni kiinteästi liittyviä tehtäviä eduskunnassa ja lähiyhteisöissä. Tutustu toimintaani kansanedustajana eduskunnassa.