Paula Risikko

Kansanedustaja, eduskunnan I varapuhemies, terveystieteiden tohtori, sairaanhoitaja.

Olen politiikassa ihmisten, en politiikan vuoksi. Kukaan ei osaa kaikkea. On tärkeintä arvostaa sekä kuunnella ja kuulla muita ihmisiä. Heissä asuu kaikki asiantuntemus, mitä me päättäjät tarvitsemme. Vain tekemällä ja oppimalla voi kehittää asioita.

Minusta tämä koskee niin ihmistä itseään kuin koko Suomea. Uskon ihmiseen ja hänen vahvuuksiinsa. Haluan kannustaa ja luoda mahdollisuuksia pärjätä. Ihminen tarvitsee ongen – ei pelkkää kalaa. Haluan toiminnallani pitää huolta myös heistä, jotka eivät syystä tai toisesta onnistu.

”Maharotoonta ei ookkaan.”

Liity Paulan tiimiin!

"*" näyttää pakolliset kentät

Nimi*
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Paula Facebookissa

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
3.12.2023
Paula Risikko

Lakeuden Ristissä uuden kirkkoherran Ari Aurasen virkaanasettamisjuhla. ... See MoreSee Less

Lakeuden Ristissä uuden kirkkoherran Ari Aurasen virkaanasettamisjuhla.Image attachmentImage attachment

2 CommentsComment on Facebook

Seinäjoki saa erinomaisen kirkkoherran!

Hyvä puhe Paulalta.

29.11.2023
Paula Risikko

Tiedote 29.11.2023

Varapuhemies Risikko: Omaishoitajat tarvitsevat enemmän yksilöllisiä tukipalveluja

Eduskunnan varapuhemies Paula Risikon mukaan omaishoitajat tarvitsevat enemmän jaksamistaan tukevia palveluja, mahdollisuuksia pitää vapaapäiviä sekä valmennusta ja muuta koulutusta. Varapuhemies Risikko puhui valtakunnallisen omaishoitajien viikon pääjuhlassa keskiviikkona 29. marraskuuta Seinäjoella.

”Omaishoitajat ovat yhteiskunnan tärkeä voimavara, niin inhimillisesti kuin kansantaloudellisestikin. Emme pärjäisi ilman omaishoitajia”, Risikko kiitti.

Omaishoitajaliiton mukaan yli miljoona suomalaista auttaa säännöllisesti läheistään arjessa. Heistä noin 350 000 henkilöä on pääasiallisessa vastuussa läheisensä huolenpidosta. Vain runsaassa 50 000 tapauksessa on tehty omaishoitolakiin perustuva omaishoitosopimus.

”Omaishoidon tuet ja palkkiot vaihtelevat edelleen paljon. Omaishoitajien tukien yhdenmukaistaminen on onneksi lähtenyt käyntiin hyvinvointialueilla. Tähän tarvitaan myös valtiovallan tukea. Hallitusohjelmassa on linjattu, että omaishoitajien yhdenvertaisuutta vahvistetaan”, Risikko muistutti.

Omaishoitajien vapaita jää käyttämättä

Omaishoito koskettaa kaikkia ikäryhmiä. Omaishoidettavista vajaa viidennes on alle 18-vuotiaita. Omaishoitajista ja -hoidettavista merkittävä osa on kuitenkin iäkkäitä henkilöitä. Suurin syy omaishoidolle ovat muistisairaudet.

”Omaishoitajien jaksamista on tuettava monipuolisesti ja yksilöllisesti. Runsas kolmannes ei saa hoitopalkkion ja vapaiden lisäksi muita palveluja, kuten kotihoidon apua. Lisäksi vain noin puolet omaishoitajista käyttää heille myönnettyjä vapaita. Hyvinvointialueiden pitää ottaa rohkeammin käyttöön malleja, jotka mahdollistavat omaishoitajien vapaapäivät. Perinteisen ympärivuorokautisen hoidon yksikölle vaihtoehtoja ovat muun muassa perhehoito ja kotiin tuleva perhehoitaja”, Risikko mainitsi.

Omaishoitajien arjen parantaminen ei kuitenkaan ole vain hyvinvointialueiden tehtävä. Kunnat voivat järjestää omaishoitajille esimerkiksi harrastuksia, liikuntamahdollisuuksia ja monimuotoisia asumispalveluita.

Omaishoitajaliitto tekee tärkeää työtä

Kun Oulun yliopisto vuonna 2020 tutki omaishoitajien hyvinvointia ja tarpeita, esiin nousivat palvelujärjestelmän kehittäminen, omaishoitajien mielen hyvinvoinnin tukeminen sekä omaishoitajien tuki- ja liikuntaelinvaivojen ehkäiseminen.

”Omaishoitajien terveyttä ja hyvinvointia tulee tukea paremmin. Säännöllisiä hyvinvointi- ja terveystarkastuksia sekä erityisesti uusille omaishoitajille tarkoitettua valmennusta ja omaishoitotyötä tukevaa koulutusta on hyvä lisätä”, Risikko painotti.

Valtakunnallinen pääjuhla juhlistaa omaishoitajien viikkoa, jonka teemana on tänä vuonna ”Yhteisö tuo turvaa”. Risikko kiitti Omaishoitajaliittoa ja sen yhdistyksiä tiedon tuottamisesta, edunvalvonnasta sekä vertaistuen ja muiden palvelujen järjestämisestä omaishoitajille.
... See MoreSee Less

Tiedote 29.11.2023

Varapuhemies Risikko: Omaishoitajat tarvitsevat enemmän yksilöllisiä tukipalveluja

Eduskunnan varapuhemies Paula Risikon mukaan omaishoitajat tarvitsevat enemmän jaksamistaan tukevia palveluja, mahdollisuuksia pitää vapaapäiviä sekä valmennusta ja muuta koulutusta. Varapuhemies Risikko puhui valtakunnallisen omaishoitajien viikon pääjuhlassa keskiviikkona 29. marraskuuta Seinäjoella.

”Omaishoitajat ovat yhteiskunnan tärkeä voimavara, niin inhimillisesti kuin kansantaloudellisestikin. Emme pärjäisi ilman omaishoitajia”, Risikko kiitti.

Omaishoitajaliiton mukaan yli miljoona suomalaista auttaa säännöllisesti läheistään arjessa. Heistä noin 350 000 henkilöä on pääasiallisessa vastuussa läheisensä huolenpidosta. Vain runsaassa 50 000 tapauksessa on tehty omaishoitolakiin perustuva omaishoitosopimus.

”Omaishoidon tuet ja palkkiot vaihtelevat edelleen paljon. Omaishoitajien tukien yhdenmukaistaminen on onneksi lähtenyt käyntiin hyvinvointialueilla. Tähän tarvitaan myös valtiovallan tukea. Hallitusohjelmassa on linjattu, että omaishoitajien yhdenvertaisuutta vahvistetaan”, Risikko muistutti.

Omaishoitajien vapaita jää käyttämättä

Omaishoito koskettaa kaikkia ikäryhmiä. Omaishoidettavista vajaa viidennes on alle 18-vuotiaita. Omaishoitajista ja -hoidettavista merkittävä osa on kuitenkin iäkkäitä henkilöitä. Suurin syy omaishoidolle ovat muistisairaudet.

”Omaishoitajien jaksamista on tuettava monipuolisesti ja yksilöllisesti. Runsas kolmannes ei saa hoitopalkkion ja vapaiden lisäksi muita palveluja, kuten kotihoidon apua. Lisäksi vain noin puolet omaishoitajista käyttää heille myönnettyjä vapaita. Hyvinvointialueiden pitää ottaa rohkeammin käyttöön malleja, jotka mahdollistavat omaishoitajien vapaapäivät. Perinteisen ympärivuorokautisen hoidon yksikölle vaihtoehtoja ovat muun muassa perhehoito ja kotiin tuleva perhehoitaja”, Risikko mainitsi.

Omaishoitajien arjen parantaminen ei kuitenkaan ole vain hyvinvointialueiden tehtävä. Kunnat voivat järjestää omaishoitajille esimerkiksi harrastuksia, liikuntamahdollisuuksia ja monimuotoisia asumispalveluita.

Omaishoitajaliitto tekee tärkeää työtä

Kun Oulun yliopisto vuonna 2020 tutki omaishoitajien hyvinvointia ja tarpeita, esiin nousivat palvelujärjestelmän kehittäminen, omaishoitajien mielen hyvinvoinnin tukeminen sekä omaishoitajien tuki- ja liikuntaelinvaivojen ehkäiseminen.

”Omaishoitajien terveyttä ja hyvinvointia tulee tukea paremmin. Säännöllisiä hyvinvointi- ja terveystarkastuksia sekä erityisesti uusille omaishoitajille tarkoitettua valmennusta ja omaishoitotyötä tukevaa koulutusta on hyvä lisätä”, Risikko painotti.

Valtakunnallinen pääjuhla juhlistaa omaishoitajien viikkoa, jonka teemana on tänä vuonna ”Yhteisö tuo turvaa”. Risikko kiitti Omaishoitajaliittoa ja sen yhdistyksiä tiedon tuottamisesta, edunvalvonnasta sekä vertaistuen ja muiden palvelujen järjestämisestä omaishoitajille.Image attachment

2 CommentsComment on Facebook

Tärkeää asiaa👏

Täyttä asiaa.

25.11.2023
Paula Risikko

Puhereferaatti
25.11.2023

Varapuhemies Risikko: Ikäystävällisen Suomen rakentamiseen tarvitaan yhteistyötä ja asennemuutosta

Eduskunnan varapuhemies Paula Risikko (kok.) muistuttaa, että kaikkia toimijoita tarvitaan ikäihmisten hyvän elämän tukena. Tarvitaan hyvinvointialueita, kuntia, järjestöjä, seurakuntia ja yrityksiä edistämään ikäihmisten hyvinvointia. Varapuhemies Risikko puhui Oulun kansallisen senioripiirin 35-vuotisjuhlassa lauantaina 25.11.2023.

Ihminen asuu kunnassa, ja siellä on hänen elämänpiirinsä, jonka tulee sisältää muun muassa asuminen, liikkuminen ja harrastukset.

”Kuntien kaavoituksessa on annettava sijaa uusille asumisen muodoille. Asuinalueiden suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota esteettömään liikkumiseen. On myös tarpeen kunnissa kehittää uusia keinoja ikäihmisten liikunnan edistämiseksi sekä kulttuuripalveluiden ja muiden harrastusten saavutettavuuden parantamiseksi”, Risikko esitti.

Vanhuus ei ole sairaus, mutta usein ikääntyessä erilaisia terveyteen ja toimintakykyyn liittyviä tukipalveluita tarvitaan.

”Hyvinvointialueiden vastuulla ovat sote-palvelut. Kotihoidon, palveluasumisen ja ympärivuorokautisen hoivan määrä ja sisältö on mitoitettava todellista tarvetta vastaavaksi. Sote-keskuksissa pitää olla geriatrista osaamista”, Risikko sanoi.

Kaikkia palveluja ei voi digitalisoida.

”Suomessa on kaikenikäisiä ihmisiä, joille syystä tai toisesta digitaalisten palveluiden käyttö ei sovellu. Siksi on oltava myös kasvotusten tapahtuvia palveluja”, Risikko muistutti.

Kansakunnan sivistys mitataan muun muassa sillä, miten se pitää huolta ikäihmisistä ja kaikista heistä, jotka apua tarvitsevat.

”Eri toimijoiden on myös toimittava yhdessä. Yhden luukun -periaatteella toimivat ikäkeskukset voivat olla kuntien, hyvinvointialueiden, yritysten, järjestöjen ja seurakuntien yhteistyössä tuottamia. Ikäkeskukset voisivat mm. antaa palveluohjausta ja neuvontaa alueen palveluista”, Risikko esitti.

Suomessa koetaan myös ikärasismia.

”Tarvitaan asennemuutos ikääntyneitä ihmisiä kohtaan. Vanhaksi eläminen on hyvinvointiyhteiskunnan haluttu tulos. Senioriväestö ei kuitenkaan ole yhtenäinen väestöryhmä, moni on toimintakykyinen, ostovoimainen ja elämänhaluinen eläkkeelle jäämisen jälkeen vuosikymmeniä”, Risikko muistutti.

Risikko kiitteli senioripiiriä toiminnastaan ja tapahtumien järjestämisestä, koska on tutkittua tietoa, että sosiaaliset suhteet edistävät hyvinvointia ja että sosiaalisesti aktiiviset ihmiset elävät pidempään. Yksi tärkeä sosiaalisten suhteiden muoto on jäsenyys järjestössä tai yhdistyksessä. Riippumatta siitä, onko kyse urheilusta, kulttuurista tai hyväntekeväisyydestä, on johtopäätös selkeä: jäsenyys järjestössä tai yhdistyksessä edistää hyvinvointia.

”Ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi tarvitaan meitä kaikkia, minua ja Sinua”, Risikko totesi.
... See MoreSee Less

3 CommentsComment on Facebook

Ja sillä aikaa kentällä: Ei ole enää varaa joulukoristeisiin, ei jälkiruokaan vanhusten talossa. Mutta hoitajat saavat 2000€ parempaa palkkaa kuin 10v sitten, vanhusten hoitoon tarvitaan 20 neliötä enemmän tilaa/asukas, lämmitys kustannukset on nousseet puolella, niin myös ruoan kustannukset ja hoitaja mitoitus melkein puolella. Byrokratia on myös kasvanut ja kehittynyt, hoivatyössä esimiehet ovat 80ptosenttisesti paperin pyörittäjiä koska heidän aikansa ei enää riitä perustyön tekemiseen. Ja nyt nämä isot palvelukeskukset, Th organisaatiot putoavat hyvinvointi alueiden syliin. Ja hupsista! Rahaa ei ole enää. Rahaa ei ole enää pienille kotoisille hoiva kodeille. Mutta puheita pidetään kyllä. Hyviä puheita! Mutta koska ryhdytään konkreettisiin Toimenpiteisiin tämän Kestämättömän kehityksen pysäyttämiseksi!!!??? Vai ollaanko jo nyt niin myöhässä että on ylhäältä luotu säännöt sellaisiksi että alhaalla näitten pelimerkkien kanssa ei enää pärjätä ja romahtaa koko Balettitalo!???

Kiitos Paula,olipas mukavaa luettavaa🤗☀️

Ja vt.19 kakkosvaiheeseen rahat!

24.11.2023
Paula Risikko

TIEDOTE 24.11.2023

Varapuhemies Risikko lähetti kiitokset kirjastojen demokratiatyölle

Aluehallintovirastot järjestivät 24.11.2023 keskustakirjasto Oodissa Sivistystä ja demokratiaa - kirjastot demokratiaa vahvistamassa -tapahtuman. Eduskunnan tukemassa hankkeessa tavoitteina oli demokratian edistäminen sekä luoda kansalaisten ja päättäjien vuoropuhelun foorumeita kirjastoihin.

Varapuhemies Paula Risikko lähetti puheessaan eduskunnan kiitokset kirjastojen demokratiatyölle.

"On suuri luottamus, että nimenomaan kirjastot nähdään tärkeinä toimijoina demokratian edistämisessä. Kirjastot onnistuivat jopa pandemiarajoitusten aikana toteuttamaan monipuolisia kokeiluja. Kiitos innovatiivisille ja äärimmäisen sitoutuneille kirjastojen työntekijöille."

Eduskunta tukee myös demokratiatyötä monin eri tavoin. Viime vuosina on palkattu eduskunnan kansliaan demokratiakasvatuksen asiantuntija, vahvistettu yhteistyötä historia- ja yhteiskuntaopin opettajien kanssa sekä osallistuttu Educa-messuihin, joissa on saatu laajempi yhteys opetusalan toimijoihin. Lisäksi eduskunnassa tuotetaan koulujen opetusta tukevia aineistoja.

"Demokratia vaatii tekoja, eikä demokratian vahvistamiselle ole yhtä ainoaa reseptiä, vaan keinovalikoiman tulee olla mahdollisimman laaja. Demokratian edistäminen on entistäkin tärkeämpää", toteaa Risikko.
... See MoreSee Less

TIEDOTE 24.11.2023

Varapuhemies Risikko lähetti kiitokset kirjastojen demokratiatyölle

Aluehallintovirastot järjestivät 24.11.2023 keskustakirjasto Oodissa Sivistystä ja demokratiaa - kirjastot demokratiaa vahvistamassa -tapahtuman. Eduskunnan tukemassa hankkeessa tavoitteina oli demokratian edistäminen sekä luoda kansalaisten ja päättäjien vuoropuhelun foorumeita kirjastoihin.

Varapuhemies Paula Risikko lähetti puheessaan eduskunnan kiitokset kirjastojen demokratiatyölle.

On suuri luottamus, että nimenomaan kirjastot nähdään tärkeinä toimijoina demokratian edistämisessä. Kirjastot onnistuivat jopa pandemiarajoitusten aikana toteuttamaan monipuolisia kokeiluja. Kiitos innovatiivisille ja äärimmäisen sitoutuneille kirjastojen työntekijöille.

Eduskunta tukee myös demokratiatyötä monin eri tavoin. Viime vuosina on palkattu eduskunnan kansliaan demokratiakasvatuksen asiantuntija, vahvistettu yhteistyötä historia- ja yhteiskuntaopin opettajien kanssa sekä osallistuttu Educa-messuihin, joissa on saatu laajempi yhteys opetusalan toimijoihin. Lisäksi eduskunnassa tuotetaan koulujen opetusta tukevia aineistoja.

Demokratia vaatii tekoja, eikä demokratian vahvistamiselle ole yhtä ainoaa reseptiä, vaan keinovalikoiman tulee olla mahdollisimman laaja. Demokratian edistäminen on entistäkin tärkeämpää, toteaa Risikko.Image attachment
Lataa lisää

Paula Instagramissa

Naisten Valmiusliiton syyskokouksessa huomionosoituksia saivat Kaarina Suhonen, Kitty Schulman, Pirjo Rajakangas. Esitelmän piti puolutusvaliokunnan puheenjohtaja Jukka Kopra. #naistenvalmiusliitto
Suomen Nuorisoseurat tekevät hyvää työtä kaiken ikäisten osallisuuden, yhteisöllisyyden ja resilienssin hyväksi. Kiitos siitä. Tänään Seinäjoen kaupungin vieraana. Mainio ilta! 👍 @nuorisoseurat
Ihana päivä! Täytyy kuitenkin kerätä hieman voimia paalusta 😅.
Kokoomusnaisten edustajakokouksessa Hyvinkäällä puheeni aihe oli ”Naiset turvallisuuden tekijöinä”. #kokoomusnaiset
Hyvää isänpäivää💙

Paula Twitterissä

Lupasin kertoa tänään Ylellä hyviä uutisia kulttuurista, koulutuksesta ja tieteestä. Tässä niitä nyt tulee! 👍🏻
1/4

Lataa lisää
Scroll