21.-27.9

Viikkoni alkaa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiriin valtuuston talousseminaarilla. Yhdessä valtuutettujen ja sairaanhoitopirin johdon kanssa pohdimme, miten voidaan varmistaa laadukkaiden ja vaikuttavien erikoissairaanhoidon palvelujen saatavuus Eteläpohjanmaalla. Sama meidän on huolehdittava, etteivät kustannukset muodostu liian suuriksi.

Tiistaina saan olla todistamassa työpaikkojen syntyä, kun Aureskosken tehdas kasvaa Kaskisissa. Yhtiö avaa uuden sahatavaran jalostuslinjan. Se tietää liki 20 uutta työpaikkaa.

Eduskunnan viikko koostuu lakialoitteiden käsittelystä. Tiistaina luetaan opposition välikysymys taloudesta ja työllisyydestä.

Tällä viikolla vietetään myös Muistiviikkoa 2020. Viikon aloittaa Maailman Alzheimer-päivä maanantaina 21.9. Alzheimerin tauti on yleisin etenevä muistisairaus. Myös aivoverenkiertosairaudet saattavat aiheuttaa muistisairauden.

Vuosittain yli 13 000 ihmistä Suomessa sairastuu johonkin dementoivaan sairauteen. Muistisairaudet eivät ole ainoastaan iäkkäiden ihmisten sairauksia, sillä arviot työikäisisä muistisairaista vaihtelevat 5000-7000 välillä. Muistisairaudet ovat sekä kansanterveydellinen että -taloudellinen haaste koko maailmassa. Toimia tuleekin kohdistaa riskitekijöihin, varhaiseen diagnosointiin, hoitoon ja kuntoutukseen. Jokainen meistä voi myös itse vaikuttaa omaan aivoterveyteemme.

Nautitaan syksystä!