Maharotoonta ei ookkaan!

Työlista

Turvallinen Suomi tarvitsee vahvan itsenäisen puolustuksen

Natoa tarvitaan myös. Arjen turvallisuuteen tarvitaan muun muassa poliiseja, pelastustoimen sekä rajavartioston
väkeä. Syrjäytyminen on sisäisen turvallisuuden suurin uhka.

Sote-palveluja saatava nopeammin ja sosiaaliturvan pitää kantaa, kun elämä murjoo

Sairastuessa, vammautuessa ja ikääntyessä on saatava hoitoa, hoivaa ja muuta apua nopeammin. Pidetään huolta alan henkilöstöstä ja satsataan palveluihin valinnanvapautta lisäten. Sosiaaliturvan tulee olla osallistavaa. Pelkkä raha ei riitä, on oltava myös palveluja, jotta ihminen pärjää vaikeissa elämäntilanteissa. Mielenterveyspalveluja on oltava saatavilla enemmän. Lapsiperheiden, ikääntyneiden ja omaishoitajien tuet sekä palvelut kuntoon.

Talouden tasapainoon saaminen edellyttää pitkäjänteistä toimintaa ja monia eri keinoja

Tarvitaan sekä kasvua että menojen karsimista. Kansantalouden kilpailukykyä on parannettava. Verotusta on kevennettävä kaikissa tuloluokissa. Resurssit on kohdennettava kustannusvaikuttavasti.

Ilmastonmuutos tarvitsee tekoja

Ilmastonmuutos vaikuttaa jokapäiväiseen elämäämme; asumiseen, työhön, kulutukseen, ruuantuotantoon ja myös terveyteemme. Ilmastonmuutos on turvallisuutemmekin avainkysymyksiä. Tekoja tarvitaan niin yksilöiden kuin valtioidenkin taholta.

Työ on parasta sosiaaliturvaa

Mahdollisuus tehdä työtä on parasta sosiaaliturvaa ja kansantalouden kivijalka. Työllisyyttä on saatava nousemaan nykyisestä. Työnteon pitää aina olla kannattavaa. Työkyvystä, työssä jaksamisesta ja työelämän laadusta on pidettävä huolta. Kaikilla tulee olla oikeus työhön.

Maassa maan tavalla

Ikääntyvä Suomi tarvitsee työperäistä maahanmuuttoa. Turvapaikka annetaan vain sitä tarvitsevalle. Monikulttuurisuus ja suvaitsevaisuus tarkoittaa myös sitä, ettei suvivirttä tarvitse kaapissa laulaa.

Yrittäjyys kantaa Suomea

Vain työllä ja yrittäjyydellä kasvatamme hyvinvoivaa Suomea. Työllistämisenkin pitää aina olla kannattavaa. Poistamalla kasvun esteet rohkaisemme kannattavaan yrittämiseen. Erityisesti pk-yritysten ja maatalousyritysten toimintamahdollisuudet on varmistettava.

Kulttuurista hyvinvointia

Meissä kaikissa asuu kulttuuri. Kulttuuri lisää hyvinvointia ja sillä on myös kustannuksia vähentävä vaikutus. Kulttuuri tarvitsee kasvuohjelman.

Koulutuksella ja tutkimuksella osaamiseen

Hyvinvointimme ja menestyksemme perustuu korkeaan osaamiseen ja tutkittuun tietoon. Koulutuksen perusrahoitus kuntoon kaikilla koulutusasteilla. Opettajien on voitava keskittyä opettamiseen. Oppimisen tukijärjestelmä ja opintotukijärjestelmä vaativat uudistusta

Perusarvot – päätöksenteon kivijalka

Perusarvot kantavat. Ihmisarvon kunnioittaminen, tasa- arvo ja itsemääräämisoikeus. Koti, uskonto ja Isänmaa. Löytyykö niille puolustajia? Kyllä löytyy: MINÄ!


Ei mene sormi suuhun tiukassakaan paikassa.

Kokemusta ja koulutusta

  • Terveystieteiden tohtori, sairaanhoidon opettaja, sairaanhoitaja.
  • Kansanedustaja v. 2003 alkaen.
  • Viidessä eri hallituksessa, neljässä eri ministeritehtävässä: Peruspalvelu-, sosiaali- ja terveys-, liikenne- ja kunta- sekä sisäministeri vv. 2007–2018.
  • Eduskunnan puhemies vv. 2018–19, varapuhemies vv. 2015–16. Sivistysvaliokunnan pj. 2019-2023.
  • Monipuolinen työkokemus mm. sairaanhoitajana, terveydenhuollon opettajana, sote-tutkimusyksikön johtajana, laatupäällikkönä, terveysalan yksikön johtajana ja SeAMK:n vararehtorina.
  • Etelä-Pohjanmaan aluevaltuuston pj.
  • Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiön hallituksen pj.
  • Seinäjoen kaupunginvaltuuston jäsen v. 2001-, kaupunginhallituksen pj. v. 2021- .
  • Lukuisia luottamustoimia eri järjestöissä, mm. Sydänliiton pj. vv. 2016–2021, Naisten Valmiusliiton pj. v.2021-, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, valtuuston pj 2023-, Suomen Harrastajateatteriliitto, hallituksen pj v. 2023 -.
  • Hallintotieteiden kunniatohtori (Vaasan yo), lääketieteen kunniatohtori (Tampereen yo).

Risikko ahkerin kansanedustajista

Kokoomuksen Paula Risikko Seinäjoelta oli läänin kansanedustajien ahkerin, kun lasketaan yhteen hänen Seinäjoen kaupunginvaltuuston ja -hallituksen sekä Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen hallituksen sekä -valtuuston kokoukset. Hän oli poissa vain kuudesta kokouksesta kaikkiaan 83:sta (poissaoloprosentti 7%).

Valt.maist. Esa Niemisen selvitys, Ilkka-Pohjalainen 19.2.2023

Kokoomuksen kokenut kansanedustaja ja moninkertainen ministeri Paula Risikko on vaalipiirin kansanedustajista aktiivisin puhuja. Hän on käyttänyt yhteensä 566 puheenvuoroa.

Ilkka-Pohjalainen 9.12.2022

Politiikassa pärjää, kun on näkemystä ja osaamista. Erinomaisella päättäjällä on lisäksi kokemusta, rohkeutta ja sitkeyttä. Kuten Paulalla.

Elina Valtonen, kansanedustaja, Kokoomuksen vpj

Arvot ja selkäranka kohdillaan, luotan Paulaan.

Antti Häkkänen, kansanedustaja, Kokoomuksen vpj

Risikon Paula on yksi maamme kokeneimmista naispoliitikoista. Paula on yhteistyökykyinen, ahkera, määrätietoinen ja päätöksentekokykyinen. Hän ei ole unohtanut, mistä on kotoisin. Suoraan puhumisen taito on politiikassa eduksi.

Ben Zyskowicz, kansanedustaja

Jokaisella puolueella on joku tällainen oikein sitkeä neuvottelija, joka laitetaan neuvottelemaan kaikkein paskamaisimmat asiat. [………] Kokoomus laittoi Risikon, jos oltiin jo ihan viimeisellä rannalla

Jari Lindström (työministeri vv. 2015-2019)
muistelmakirjassaan v. 2020.


Scroll