Perheet tarvitsevat tukea ja yhteistä aikaa

Kirjoitukset

HelsinkiMissio on käynnistämässä pääkaupunkiseudulla toimintaa, jossa tukea tarvitseville perheille haetaan vapaaehtoisia auttajia. Nämä perheet tai yksittäiset aikuiset tukevat ja antavat apua tiukoissa tilanteissa. Tällaisia tilanteita voivat olla yksinhuoltajan arjen ongelmat tai tuen tarve kasvatuksessa. Vapaaehtoisia auttajia on kuulemma onneksi tarjolla.

Perheissä on monenlaisia ongelmia. Sitä todistavat mm. tilastot huostaanottojen lisääntymisestä ja järkyttävät uutiset perhesurmista.

Ongelmien vyöryessä on tärkeää tietää, että apua voi pyytää ja myös saada.

Avun hakeminen on usein korkean kynnyksen takana. Syitä siihen on monia. Apua jätetään hakematta myös siinä pelossa, että yhteiskunta puuttuu liikaa. Kaikkia omia asioita ei haluta viranomaisten tietoon.

On kuitenkin parempi pyytää apua kuin käpertyä yksin ongelmien kanssa. Harvoin on sellaisia ongelmia, joita ei voi yhdessä ammattihenkilöiden kanssa ratkaisuja etsimällä edes vähän helpottaa.

Kuntien palveluita on kehitetty ja tulee edelleen kehittää siihen suuntaan, että palveluita saa mahdollisimman matalalla kynnyksellä.

Lain mukaan kuntien on laadittava suunnitelma lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnitelman tavoitteena on kehittää lasten ja perheiden palveluja sekä tukea vanhempia lasten hoidossa ja kasvatuksessa.

Jokainen kunta lähtee suunnitelmissaan ja itse toiminnassaan omien kuntalaistensa tarpeista ja mahdollisuuksistaan auttaa.

Yksi ylösnostettava palvelu on lapsiperheiden kotipalvelu, joka on lakisääteinen palvelu, mutta jonka painopiste on viime vuosina siirtynyt enemmän perheiden tukemisesta ikäihmisten auttamiseen.  Uskon, että järjestämällä kotipalveluja myös perheille vältyttäisiin monilta vaativimmilta ja kalliimmilta toimilta. Kotipalvelujen kehittämisessä mm. Vaasan kaupungin toiminta on hyvä esimerkki.

Perheiden tukipalveluja tuottavat myös kirkot. Maassamme toimii muun muassa monia Perheasiain neuvottelukeskuksia ja muita kirkkojen tuottamia, perheille tarkoitettuja palveluja. Tästä syystä olen kutsunut Suomessa toimivien kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen edustajat keskustelemaan lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemisestä ja vanhemmuuden tukemisesta.

Viime tapaamisemme johtopäätöksenä kannustimme perheitä viettämään enemmän yhteistä aikaa. On tutkittu juttu, että perheen yhdessä vietetty aika on viime vuosina huolestuttavasti vähentynyt. Yhteisen ajan vietolla olisi kuitenkin tutkimusten mukaan monia hyviä vaikutuksia lasten ja koko perheen hyvinvointiin.

Sanotaan, että välittämistä ei voi ulkoistaa. Tällä tarkoitetaan, että yhteiskunnan tai edes järjestöjen tai kirkkojen toimin ei pystytä rakentamaan perheille täydellistä turvaverkkoa. Siihen tarvitaan myös minua, sinua, naapuria tai muuta vapaaehtoista ihmistä, joka tarjoaa ja antaa perheille apua.

Mikä järjestö tai kirkko Pohjanmaalla ottaisi mallin ja kopin HelsinkiMission toiminnasta ja ryhtyisi yhdistämään apua tarvitsevia perheitä ja lähimmäisiä, jotka haluavat auttaa?

Paula Risikko

Julkaistu: Pohjalainen 23.1.2012.

Scroll