Työpaikkakiusaaminen – kenellä vastuu?

Kirjoitukset
————————-STM tiedote 21.03.2012————————-

Ministeri Risikko: Työpaikkakiusaamiselle nollatoleranssi

”Työ on tekijälleen, hänen perheelleen ja koko yhteiskunnalle niin tärkeä asia, että työpaikkakiusaamiselle pitää asettaa nollatoleranssi” sanoi sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko puhuessaan tänään Työpaikkakiusaaminen – kenelle kuuluu vastuu? -keskustelutilaisuudessa Helsingissä.

”Lakeja muuttamalla häirintää ja muuta epäasiallista kohtelua ei pystytä suitsimaan. Siihen tarvitaan olemassa olevan työturvallisuuslain noudattamista ja muita käytännön tekoja työpaikoilla” totesi ministeri Risikko.

Ohjeet psykososiaalisen kuormituksen valvontaan valmisteilla

Häirintä ja epäasiallinen kohtelu lisäävät psykososiaalista kuormitusta, jolla tarkoitetaan epätasapainoa työn vaatimusten ja hallinnan sekä työntekijän yksilöllisten voimavarojen välillä. Psykososiaalinen kuormitus voi myös katkaista monen työuran liian aikaisin.

Työsuojeluvalvonnan ammattilaiset eli työsuojelutarkastajat valvovat häirintää ja muuta epäasiallista kohtelua koskevia säännöksiä, ja heillä on jo tätä varten erillinen valvontaohje. Parhaillaan valmisteltavana on myös useita muita ohjeita, muun muassa psykososiaalisen kuormituksen valvontaa koskeva ohje. Ohje valmistuu vuoden loppuun mennessä, ja sen tarkoituksena tehostaa psykososiaalisen kuormituksen valvontaa.

Työhyvinvointi tehdään työpaikoilla – yhdessä

Työturvallisuuslaki velvoittaa sekä työntekijää että työnantajaa. Lain mukaan työntekijän velvollisuus on välttää toisten turvallisuutta tai terveyttä haittaavaa epäasiallista kohtelua. Jos työpaikalla esiintyy epäasiallista kohtelua, työnantajan on asiasta tiedon saatuaan puututtava siihen. Myös hyvällä johtamisella ja esimiestyöllä on suuri merkitys epäasiallisen käytöksen torjunnassa.

Tärkeintä on, että epäasiallista kohtelua ja muuta psykososiaalista kuormitusta ehkäistään työpaikalla yhdessä – mieluiten ennalta. Tukea saa työsuojelun ja työterveyshuollon ammattilaisilta:

”Suomen työpaikoilla on 60 000 työsuojelun yhteistoimintahenkilöä, joita ovat muun muassa työsuojeluvaltuutetut ja työsuojelupäälliköt. Jos työyhteisön omat toimenpiteet eivät riitä, heidän apunaan on 5 000 työterveyshuollon ammattilaista ja vajaa 400 työsuojelutarkastajaa” muistutti Risikko.

Lisätietoja
Erityisavustaja Ulla-Mari Heinola, puh. 09 160 73924, etunimi.sukunimi@stm.fi
Ylijohtaja Leo Suomaa, puh. 09 160 73100, etunimi.sukunimi@stm.fi

Muualla palvelussamme
Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset http://www.stm.fi/tyosuojelu/linjauksetTyöhyvinvointifoorumi http://www.stm.fi/tyosuojelu/tyohyvinvointi/foorumi

Muualla verkossa
Epäasiallinen kohtelu ja kiusaaminen työssä http://www.ttl.fi/fi/tyoyhteiso_ja_esimiestyo/tyoyhteison_ristiriidat_ja_ratkaisut/epaasiallinen_kohtelu_ja_kiusaaminen/sivut/default.aspx  (TTL)

Johtamisen kehittämisverkosto http://www.ttl.fi/partner/johtamisverkosto/Sivut/default.aspx/

Scroll