Veteraaneille räätälöitävä yksilöllinen palveluyhdistelmä

Kirjoitukset

STM tiedote 07.06.2012

Ministeri Risikko: Veteraaneille räätälöitävä yksilöllinen palveluyhdistelmä

”Veteraanit tarvitsevat kotona selviytyäkseen monipuolisia toimintakykyä ylläpitäviä palveluja. Kuntoutus ei yksin riitä. Paras mahdollinen palvelukokonaisuus syntyy yhdistämällä kuntoutusta ja kunnan palveluja”, sanoi sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko puhuessaan Sotaveteraaniliiton XXV liittojuhlassa torstaina 7. kesäkuuta Tampereella.

Vuonna 2011 kunnissa otettiin käyttöön uusi toimintamalli, jossa veteraaneille räätälöidään yksilöllinen tuki- ja palvelukokonaisuus. Palvelukokonaisuus koostuu sekä kunnan palveluista, esimerkiksi ateria- ja kuljetuspalveluista, kotisairaanhoidosta ja asumispalveluista, että veteraaneille tarkoitetuista lisäpalveluista. Tarvittavien palvelujen varmistamiseksi valtio on vuodesta 2011 rahoittanut kuntoutuksen lisäksi myös veteraaneille annettavia avopalveluja.

”Ammattilainen ja veteraani – sekä veteraanin halutessa hänen läheisensä – arvioivat yhdessä hoidon ja kuntoutuksen tarpeen. Tarpeiden arvioinnin perusteella valitaan oikeat palvelut. Tavoitteena on tukea veteraanien toimintakykyä ja kotona selviytymistä ja vähentää näin laitoshoitoon joutumista”, ministeri Risikko kertoi.

”Nyt pari vuotta käytössä ollut malli on todettu hyväksi. Tärkeää on, että veteraaneja tuetaan monin tavoin ja kaikki palvelut tähtäävät järjestäjästä riippumatta samaan päämäärään.”

Ministeri Risikon mukaan hallitus on päättänyt painottaa tulevina vuosina erityisesti monipuolista veteraanikuntoutusta, avopalveluja ja veteraanilisää. Samat asiat korostuvat myös veteraanipoliittisessa ohjelmassa. Määrärahojen suuruudesta päätetään yksityiskohtaisesti ensi syksynä valtion budjetin yhteydessä.

Lisätietoja
Erityisavustaja Ulla-Mari Heinola, p. 050 5374945, etunimi.sukunimi@stm.fi

Muualla palvelussamme
Veteraanit ja sotainvalidit http://www.stm.fi/ikaihmiset/veteraanit

Scroll