Päivystykset terveyspalvelujen etulinjassa

Kirjoitukset

Terveydenhuollon päivystystoiminta on ollut monen maakunnan alueella pitkään kehittämisen kohteena. Erityisesti on kehitetty perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisiä päivystysyksiköitä, jotka palvelevat maakuntiensa alueella täyden palvelun hoitokeskuksina.

Ensimmäinen laaja yhteispäivystys tuli Oulun yliopistosairaalan yhteyteen. Toimintamallia on sitten kehitetty muun muassa Jyväskylässä, Hämeenlinnassa ja Seinäjoella, jossa yhteispäivitys eli nk. Y-talon toiminta käynnistyi viime syksynä.

Olin viime viikolla vihkimässä yhteispäivystyksistä uusimman eli Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin uuden T-sairaalan yhteispäivystyksen Turussa. Huippumodernit tilat sekä laitteet, jotka oli sijoitettu potilasvuoteen ympärille. Näky oli kuin teho-osastoilla.

On erittäin perusteltua, että päivystystoimintaa uudistetaan monipuolisesti, sillä päivystyksellä on keskeinen rooli pyrittäessä parantamaan terveyspalvelujen oikeaa ja tehokasta käyttöä.

Noin 80 prosenttia potilaista tulee sairaalaan päivystyspoliklinikoiden kautta. Päivystyksen osuus kuntarahoitteisten sairaaloiden kustannuksista on jopa 40 prosenttia. Hyvä akuuttihoito on siis tärkeää paitsi potilaiden hyvinvoinnille, myös kuntien taloudelle.

Ammatillisesti korkeatasoista päivystystä ei voida järjestää pienissä yksiköissä. Ympärivuorokautisille yhteispäivystyksille on tyypillistä lääketieteellisesti vaativa etupäivystys, jolla on tukenaan monialainen takapäivystys ja diagnostiset tukipalvelut.

Päivystyksen pitää taata korkealaatuinen, oikea-aikainen, yhdenvertainen ja vaikuttava hoito ja hoitoon pääsy. Tämä edellyttää riittävää asiantuntemusta ja voimavaroja.

Hoidon korkealaatuisuuden varmistamiseksi päivystykseen tarvitaan kokenut, osaava ja alueen olosuhteet tunteva henkilöstö. Riittävää osaamista tarvitaan myös puhelimitse tehtävään hoidon arviointiin.

Akuuttilääketieteen erikoisalan perustaminen on yksi esimerkki siitä, että päivystyksen merkitys on huomattu. Hallitus hyväksyi viime vuonna asetuksen, jolla perustettiin erikoislääkärikoulutukseen uusi akuuttilääketieteen erikoisala.

Toimet akuuttilääketieteen erikoisalan saamiseksi terveydenhuollon koulutusjärjestelmään aloitettiin viime kaudella ollessani peruspalveluministerinä. Uuden erikoisosaamisen tarve nousi esiin terveyskeskuksista ja sairaaloista sekä ennen kaikkea ihmisten avun tarpeiden ennakoinnista.

Akuuttilääketieteen osaajien saaminen etulinjaan on potilasturvallisuuden kannalta ensiarvoisen tärkeää. Tämän erikoisosaamisen koulutusta pitää saada siis myös sairaanhoitajille ja lähihoitajille.

On hyvä, että maakunnassamme on huippuyksikkö tarjoamassa korkeatasoista akuuttihoitoa.  Toiminta paranee päivä päivältä.

Paula Risikko
sosiaali- ja terveysministeri

Julkaistu: Ilkka 29.3.2013.

Scroll