Kohti uutta vuotta

Kirjoitukset

Eduskunnassa joulukuu hurahti ensi vuoden talousarvion kimpussa. Onneksi vaikeiden leikkausten lisäksi määrärahoihin on tulossa myös joitain lisäyksiä. Esimerkiksi sotaveteraanien kuntoutukseen lisätään neljä miljoonaa euroa. Tämä on kaikkien puolueiden yhteinen arvostuksen osoitus sukupolvelle, joka taistellen turvasi itsenäisen Suomen.

Myös lapsiin ja nuoriin satsataan. Koulujen kerhotoimintaan, perusopetuksen laatuun ja nuorten työpajatoimintaan eduskunta lisää yhteensä kahdeksan miljoonaa.

Syksyn tapahtumat niin meillä kuin maailmalla olivat luonnollisesti päällimmäisinä kansanedustajien puheissa ja päätöksissä.

Maailman kriisit näkyvät mm. turvapaikanhakijoiden määrän moninkertaistumisena kuluneen puolen vuoden aikana. Hallitus on ollut aktiivinen, ja monia toimenpiteitä on tehty, jotta perusteetonta maahantuloa on voitu hillitä, käsittelyjä nopeuttaa ja tilannetta rauhoittaa. Paljon toimia toki tarvitaan edelleen

Kamppailemme yhä myös heikon taloustilanteen kanssa. Jotta saadaan aikaan uutta kasvua ja hyvinvointia, meidän tulee niin ikään tehdä monia toimenpiteitä, jotta Suomi on hyvä maa elää, opiskella, tehdä töitä ja yrittää.

On kuitenkin muistettava, ettei Suomessa missään nimessä olla toivottomassa tilassa. Pahemmastakin on selvitty. Sen pystyvät veteraanisukupolvet todistamaan. Yhteistyö, yrittäminen ja välittäminen toinen toisistamme auttavat selviytymään. Niistä kannattaa pitää erityistä huolta.

Eräs toimittaja kysyi ennen joulua, mitä haluaisin antaa lahjaksi ja kenelle. Vastasin, että luotettavan ystävän kaikille, joilta sellainen puuttuu. Sellaista nimittäin kaikki tarvitsevat. Lahja on siinäkin mielessä oivallinen, ettei se maksa mitään ja sen voimme kaikki antaa olemalla luotettava ystävä toiselle.

Nimittäin tuoreen arvion mukaan suomalaisista aikuisista lähes joka kymmenes kokee olevansa yksinäinen. Yksinäisyyteen kytkeytyy merkittäviä terveydellisiä ja hyvinvointiin liittyviä ongelmia. Aikuisväestön kokema yksinäisyys näyttää olevan vahvasti yhteydessä mm. masennukseen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen viimeisimmän kouluterveyskyselyn mukaan myös ilman läheistä ystävää olevat nuoret kokevat terveytensä muita huonommaksi ja kärsivät keskimääräistä useammin päivittäisestä oireilusta.

On myös arvioitu, että yksinäisyys lisää kuolleisuutta lähes yhtä paljon kuin tupakointi ja enemmän kuin lihavuus tai huono fyysinen kunto.

Joten tulevaan vuoteen Maaria Leinosen ajatuksin: ”On se Sinullekin annettu tehtävä jouluna ja joulun jälkeen: iloksi sinutkin on tarkoitettu – iloa viemään, hymyä hyvää sanaa. Kukaan ei ole niin köyhä, ettei jaettavaksi ystävällisyyden lahjaa. Kukaan ei niin rikas, ettei sitä tarvitsisi.”

Hyvää joulun jatkoa ja onnellista vuotta 2016.

Paula Risikko

(Julkaistu: Pohjalainen 27.12.2015)

Scroll