Varapuhemies Risikko: Kaikilla on oikeus oppia

Kirjoitukset

Eduskunnan II varapuhemies Paula Risikko painotti oppimisen tasa-arvoa puhuessaan Niittyvillan koulun sekä Aistihavaintokeskus Sateenkaaren vihkiäisjuhlassa Seinäjoella 4. huhtikuuta 2016.

”Kaikilla tulee olla oikeus oppia, ja Niittyvillan koulu on erinomainen esimerkki siitä, kuinka vammaiset lapset ja nuoret saavat yksilöllisiä oppimisen mahdollisuuksia räätälöidyn opetuksen tukemana”, Risikko sanoi.

Risikko muistutti, että Suomi on sitoutunut kansainvälisten sopimusten, ohjelmien ja julistusten mukaisesti kehittämään opetusta, jotta kaikkien lasten ja nuorten oppiminen voidaan turvata mahdollisimman hyvin.

”On erittäin tärkeää, että opetuksessa edetään oppilaan lähtökohdista. Oppia voi monella tavalla. Tämä pätee niin Niittyvillan koulun oppilaisiin kuin kaikkiin muihinkin”, kannusti Risikko.

Risikon mukaan tuki- ja osaamiskeskus Eskoon Aistihavaintokeskus Sateenkaari tukee myös oppimista. Risikko kiitti Eskoon ammattitaitoista henkilökuntaa pitkäjänteisestä työstä.

”On monia tapoja edistää ja auttaa vammaisten ihmisten oppimista. Eskoon Aistihavaintokeskus Sateenkaaren aisteja aktivoivat elämykset ovat siitä hyvä esimerkki. Sateenkaari antaa uusia mahdollisuuksia oppimisen sekä toiminnan kehittämiseen niin Niittyvillan koululle kuin muillekin aistihavaintokeskusta käyttäville”, Risikko totesi.

Scroll