​Sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisy ja hoito kannattaa

Mediassa

Viimeisen 40 vuoden aikana työikäisten miesten ja naisten sydän- ja verisuonitautikuolleisuus on pienentynyt 80 %. Kuitenkin edelleen sydän- ja verisuonisairaudet aiheuttavat paljon kärsimystä ja kustannuksia.

Verenkiertoelinten sairauksiin kuoli vuonna 2013 lähes 20 000 suomalaista, melkein yhtä paljon miehiä (37 % kuolemista) ja naisia (38 %). Työikäisillä miehillä nämä sairaudet olivat keskeisin kuolinsyy (25 %), toisena kasvaimet (22 %). Saman ikäisillä naisilla kasvaimet olivat johtava kuolinsyy (43 %), mutta verenkiertoelinten sairaudet olivat toisella sijalla (15 %).

Eläkeikäisillä verenkiertosairaudet olivat ylivoimainen kuolinsyy yli 40 %:n osuudella, tasavertaisesti kummallakin sukupuolella. Näistä hieman yli puolet johtui sepelvaltimotaudista.

Samana vuonna verenkiertoelinten sairaudet aiheuttivat eniten erikoissairaanhoidon hoitojaksoja ja -päiviä.

Sydänsairaudet jakautuvat Suomessa alueellisesti epätasaisesti. Kelan Terveyspuntari kuvaa kansansairauksien esiintymistä iän ja sukupuolen mukaan vakioidulla indeksillä, jossa koko maan keskiarvoa kuvataan luvulla 100.

Sepelvaltimotaudin osalta ääripäitä edustavat Ahvenanmaa (42,4) ja Pohjois-Pohjanmaa (150,8). Varsinais-Suomi, Satakunta, Helsinki ja Uusimaa ovat muita pienemmän esiintyvyyden maakuntia. Sen sijaan Kainuussa, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa sepelvaltimotautia on paljon.

Sepelvaltimotauti on suurelta osin ehkäistävissä.

Äskettäin julkaistun tutkimuksen mukaan miehillä tärkeimmät vaikuttavat taustatekijät ovat kolesterolitasojen lasku sekä tupakoinnin ja kohonneen verenpaineen väheneminen. Naisilla kolesteroli ja verenpaine ovat tasavertaisina muutoksen takana huolimatta tupakoinnin lisääntymisestä.

Tupakoinnin tiedetään olevan merkittävä riskitekijä verenkiertoelinten sairauksissa. Ennaltaehkäisyssä on muistettava myös terveellinen ruokavalio, liikunta sekä runsaan alkoholin käytön välttäminen ja lihavuuden ehkäisy.

Sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisyssä sekä hyvän hoidon ja kuntoutuksen varmistamisessa siis riittää töitä.

Paula Risikko

(Julkaistu: Sydänliiton verkkolehti, 30.5.2016)

Scroll