Perheiden kotipalveluiden saatavuus varmistettava

Kirjoitukset

Kokoomuksen kansanedustaja Paula Risikko esittää, että kotipalveluiden saatavuus varmistetaan koko maassa. Tällä hetkellä sosiaalihuoltolaissa on kirjattuna mahdollisuus kotipalveluihin, mutta laki ei tuo vahvoja oikeuksia saada sitä. Kotipalveluja ei siten ole saatavissa riittävästi.

”Vaikka kyse on lakisääteisestä palvelusta, sitä ei kunnissa usein saa silloin, kun sitä tarvittaisiin. Kotipalvelu on kustannustehokas tapa tukea perheitä ongelmatilanteissa. Kotipalvelun tarve voi ilmetä muun muassa synnytyksen jälkeen, perheenjäsenten sairastuessa tai muissa perheiden yllättävissä kriisitilanteissa. Koronapandemia-aikakin on lisännyt monenmoista ahdinkoa perheissä”, toteaa Risikko.

Jatkossa hyvinvointialueet vastaavat siitä, että kotipalveluita on oltava saatavilla.

”Pelkkä hallintouudistus ei kuitenkaan apua tuo, jos laki ei sitä oikeuta, tai jos jo nyt on pula kotipalveluista”, toteaa Risikko.

Risikko pitää valitettavana, että kotipalveluita on monissa kunnissa jouduttu ajamaan viime vuosina alas.

”Nyt tarvitaan ministeriöltä ryhtiliike. Sosiaali- ja terveysministeriön on välittömästi käynnistettävä sosiaalihuoltolain päivitys ja muut toimet, jotta kotipalveluiden saatavuus oikeasti turvataan koko maassa. Ei ole oikein, että usein palvelua saa vasta, kun perhe päätyy lastensuojelun asiakkaiksi. Silloin perheiden ongelmat ovat usein jo pitkälle kehittyneet ja kustannuksetkin kasvavat”, Risikko sanoo.

Kotipalvelu on perheen avustamista jokapäiväiseen elämään liittyvissä tehtävissä ja toiminnoissa, mitkä voivat liittyä asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen tai asiointiin. Kyse on varhaisesta tuesta ja avusta perheille. 

”Perheiden kotipalvelun saatavuus on turvattava kaikille perheille, joiden elämäntilanne sitä edellyttää. On myös lisättävä tiedottamista, jotta perheet tietävät, keillä on mahdollisuus hakea palvelua. Perheet tarvitsevat matalan kynnyksen palveluita, joiden on oltava myös helposti saatavilla”, päättää Risikko.

Scroll