Tahdonvoima

 

 

TURVALLISUUS - KAIKEN PERUSTA

Arjen turvallisuuteen tarvitaan muun muassa poliiseja sekä palo- ja pelastustoimen väkeä. Siihen tarvitaan myös minua ja Sinua lähemmäisenä. Turvallinen Suomi tarvitsee vahvan itsenäisen puolustuksen.

Sisäisen turvallisuuden suurin uhka on syrjäytyminen. Myös sen estämiseksi tarvitaan tekoja.

 

TYÖ JA YRITTÄJYYS

Kaikilla tulee olla oikeus työhön. Mahdollisuus tehdä työtä on parasta sosiaaliturvaa ja kansantalouden kivijalka. Työnteon pitää aina olla kannattavaa. Työkyvystä, työssä jaksamisesta, työn ja perheen yhteensovituksesta sekä työelämän laadusta on pidettävä huolta.

Yrittäjyys kantaa Suomea! Työllistämisenkin pitää aina olla kannattavaa. Vain työllä ja yrittäjyydellä kasvatamme hyvin voivaa tulevaisuuden Suomea.

 

TERVEYS JA HYVINVOINTI

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja ongelmien ennalta ehkäisy on kaikin puolin järkevää. Terveillä elintavoilla voidaan ehkäistä tai ainakin siirtää useiden kansantautien puhkeamista.

Sairastuessa on saatava hoitoa ja apua. Vähennetään hallintoa, pidetään huolta henkilöstöstä ja satsataan palveluihin valinnanvapautta lisäten.

 

 

KOULUTUKSESTA OSAAMISTA

Hyvinvointimme ja menestyksemme perustuvat korkeaan osaamiseen. Oppimisen ilo, usko itseen ja oppimaan oppiminen ovat jatkuvan kehityksen kivijalka.

Varhaiskasvatus ja peruskoulu ovat kuntien keskeisimpiä tehtäviä, jotka antavat pohjan sivistykselle.

 

KULTTUURIA JA SIVISTYSTÄ

Taide, kulttuuri ja koulutus ovat yhteiskunnan kehittymisen ja hyvinvoinnin kannalta keskeisiä tekijöitä. Ne tuottavat edellytyksiä hyvälle elämälle ja yhteisöjen hyvinvoinnille.

Kulttuuristen arvojen ja kulttuuriperinnön ymmärtäminen ja vaaliminen ovat luovuuden ja innovaatioiden resurssi ja perusta.

 


 

AJANKOHTAISTA

 

Turvallista vuotta 2018!

 

KALENTERISTA POIMITUT

Lisää tulevia tapahtumia..

Paula sosiaalisessa mediassa