7.10 -13.10

Eduskunnassa käydään koko viikon keskusteluja vuoden 2020 talousarvioesityksestä, vuoden 2019 kolmannesta lisätalousarvioesityksestä sekä vuosia 2020 – 2023 koskevasta julkisen talouden suunnitelmasta. Samalla keskustellaan edellä mainittuihin liittyvistä lakiesityksistä.

Tällä viikolla on monia valtakunnallisia ja kansainvälisiä teemapäiviä.

Maailman mielenterveyspäivää vietetään torstaina 10.10.2019.  Arvioiden mukaan yli puolet suomalaisista kokee jossakin vaiheessa elämäänsä mielenterveyden häiriön. Viime vuonna mielenterveyspalveluja tarvitsevia 13–24-vuotiaita nuoria oli arviolta yli 100 000. Tällä hetkellä lain antama takaraja hoidon saamiselle on kolme kuukautta. Kaikkialla sekään ei toteudu. Osa mielenterveydenhäiriöitä sairastavista ei saa tarvitsemaansa hoitoa lainkaan. Mielenterveysjärjestöjen hiljattain tekemän terapiatakuu-kansalaisaloitteen tarkoitus on nopeuttaa hoidon saatavuutta. Aloitteen mukaan hoitoon pitäisi päästä kuukauden sisällä ensimmäisestä terveyskeskuskäynnistä ja hoidon tarve pitäisi arvioida heti ensimmäisen avunpyynnön yhteydessä. Varsinkin itsetuhoisissa ajatuksissa olevan ihmisen tulisi saada apua heti.

Roosa nauha -päivä on perjantaina 11.10.2019. Syöpäsäätiön Roosa nauha -keräyksellä tuetaan naisten syöpien tutkimusta. Lisäksi keräysvaroilla tuetaan syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen tarjottavia tukipalveluita.

Perjantaina on myös Kansainvälinen tyttöjen päivä, joka muistuttaa syrjinnästä, jota tytöt kohtaavat kaikkialla maailmassa ikänsä ja sukupuolensa takia. Toisaalta se on juhlapäivä, joka nostaa esiin tyttöjen voiman ja mahdollisuudet.

Hyviä päiviä meille kaikille!