Tahdonvoima

 

 

 

AJANKOHTAISTA

Viikko 12.-16.3.2018

Tällä viikolla eduskunnassa keskustellaan etenkin ilmastopolitiikasta, maakuntahallinnosta ja tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluista sekä kansanedustajien sopeutumiseläkkeistä.

Tiistaina käydään ns. palautekeskustelu valtioneuvoston antamasta ilmastopoliittisesta selonteosta. Selonteossa asetetaan vuodelle 2030 kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoite sekä määritellään millä toimin tavoite saavutettaisiin. Asia on ollut käsittelyssä valiokunnissa ja se palautuu nyt täysistuntoon, siksi keskustelua kutsutaan palautekeskusteluksi.

Keskiviikkona ovat lähetekeskustelussa hallituksen esitykset maakuntauudistuksesta ja asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tavoitteena on vahvistaa peruspalveluja ja estää turhien jonojen tai odotusten syntyminen. Myös julkisen talouden kestävyysvaje ja väestön ikääntyminen edellyttävät, että soteratkaisuja on tehtävä. Koko sote- ja maakuntauudistuksen mullistavin muutos on nimenomaan valinnanvapaudessa. Sote-järjestelmää uudistetaan ja keskiössä on palveluita käyttävä ihminen, ei organisaatio tai eikä hallinto.

Torstaina lähetekeskustelussa on kansalaisaloite, jossa vaaditaan kansanedustajien sopeutumiseläkkeen poistoa. Tähän aiheeseen liittyen olen jo aikaisemmin aloittanut eduskunnassa työn, jonka tarkoituksena on muuttaa kansanedustajien eläkejärjestelmää.


Paula sosiaalisessa mediassa


KALENTERISTA POIMITUT

Lisää tulevia tapahtumia..