11.-17.11.

Viikko alkaa mukavasti Oulussa, jossa pohditaan terveydenhuollon menneisyytä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta.  Terveydenhuoltoneuvos Ines Kuittisen seminaarissa kerron terveydenhuollon ammattitaitovaatimuksista tulevaisuudessa.

AMKEn johtamisen foorumin seminaarissa pohditaan ammatillisen koulutuksen tulevaisuutta. Tiistaina niin ikään, sivistysvaliokunta vierailee Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnan vieraana.

Ensi viikolla eduskunnassa käydään ajankohtaiskeskustelu  lapsi- ja perhemyönteisemmän Suomen rakentamisesta. Istunnoissa on esillä myös työttömyysturvaan ja työllistymiseen liittyviä teemoja. Istunnoissa on myös terveysteknologiaan liittyvää lainsäädäntöä sekä kansalaisaloite avohakkuiden lopettamisesta valtion mailla.

Viikon aikana eduskunnassa vierailee hieman erilainen ”työelämään tutustuja”. OpeTET on opettajien vaihtoehto perinteiselle täydennyskoulutukselle. Hieno innovaatio!

Tällä viikolla on jälleen myös erilaisia kansallisia ja kansainvälisiä teemapäiviä. Torstaina vietetään maailman diabetespäivää. Päivän tarkoituksena on kiinnittää maailmanlaajuisesti huomiota diabetekseen, joka meillä Suomessakin on edelleen kansansairaus.

Lauantaina on kansainvälinen suvaitsevaisuuden päivä, joka muistuttaa kaikkia kunnioittamaan ihmisten moninaisuutta, vapautta ja tasa-arvoa ja kannustaa erilaisten kulttuurien, yhteiskuntien ja ihmisten väliseen yhteistyöhön, arvostukseen ja vuorovaikutukseen.

Viikko huipentuu juhlaan: Kokoomusnaiset juhlivat 100-vuotista menestystarinaansa. Kokoomusnaisilla on ollut tärkeä rooli suvaitsevaisuuden ja tasa-arvon mahdollistajana. Kokoomusnaisilla on omassa elämässänikin merkittävä rooli. En olisi politiikassa ilman heitä. Olen saanut toimia myös Kokoomusnaisten puheenjohtajana. Muistankin aina kaikkia: Politiikkakin on puolinaista ilman naista! Siis: Onnea kokoomusnaiset!