Tahdonvoima

 

 

 

AJANKOHTAISTA

 

Viikko 22.-28.10.

Viikonloppuna järjestettiin Oulussa Suomen Sydänliiton syyskokous. Syyskokous valitsi minut jatkamaan Sydänliiton puheenjohtajana. Olen erittäin kiitollinen ja iloinen saamastani luottamuksesta. Sydänliitto on upea ja innokas kansanterveysjärjestö. Sydän tekee hyvää!

Linjapuheessani pohdin mm. ilmastonmuutoksen vaikutuksia ihmisten terveyteen. Ilmastonmuutos vaikuttaa terveyteemme suoraan tai välillisesti. Vaikutukset voivat olla lyhytaikaisia ja voimakkaita tai lieväoireisia pitkään kestäviä. Ilmastonmuutos vaikuttaa myös eri tavoin eri väestöryhmiin. On arvioitu, että eniten ilmastonmuutoksesta kärsivät ne, joilla on vähiten resursseja sopeutua siihen. Tällaisia ryhmiä ovat esimerkiksi vanhukset, lapset sekä sairaat ja vammaiset.

Auringonsäteily ja lämpötila ovat keskeisimpiä ihmiseen suoraan vaikuttavia ympäristötekijöitä. Ilmastonmuutos lisää helteiden voimakkuutta ja kestoa. Erityisen alttiita äärimmäisille lämpötiloille ovat lapset, vanhukset, urheilijat ja ulkotyöntekijät. Myös muut äärimmäiset säätilanteet, kuten myrskyt, rankkasateet ja tulvat vaikuttavat meihin suoraan. Suomessa harvinaisten, lämpimien maiden sairauksien arvioidaan ilmastonmuutoksen johdosta lisääntyvän. Niin ikään mielenterveydenongelmien arvioidaan lisääntyvän pimeän kauden lisääntyessä.

Osallistuin viikonloppuna myös valtakunnallisten Yrittäjäpäivien tilaisuuteen Turussa. Yrittäjyys kantaa Suomea. Yrittäjän täytyy usein luoda tilanteita aivan tyhjästä, mahdollisuuksia mahdottomasta. Menestyvät yritykset ovat kuitenkin koko hyvinvointimme perusta. Yritysten menestyksen positiiviset vaikutukset heijastuvat koko yhteiskuntaan työllisyyden ja verotulojen kasvuna.

Ei ole vain korulause, vaan tiedetty fakta, että talouskriisin aikana vaikeina vuosina yritykset, ja nimenomaan pienet ja keskisuuret yritykset olivat se sektori, jossa syntyi uutta työtä silloin, kun muualla kehitys meni alaspäin. Aivan todella yrittäjyys kantoi Suomea ja auttoi yli pahimmasta, tilanteeseen, jossa vihdoin ollaan päästy nousevalle uralle.

> Aikaisemmat ajankohtaispäivitykset


Paula sosiaalisessa mediassa


KALENTERISTA POIMITUT

  • Suomen Työterveyshoitajat ry:n syysliittokokous. Hotelli Haaga

    torstai 25.10.2018 klo 09:30

  • Sisäministeriön kansainvälisen osaston henkilöstö vieraana eduskunnassa.

    perjantai 26.10.2018 klo 12:00

Lisää tulevia tapahtumia..