Terveydenhuoltolaki ja kokeilut liikkeelle

Kirjoitukset

Terveydenhuoltolaista päätettiin hallitusohjelmaneuvotteluissa keväällä 2007. Laissa yhdistetään kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain palvelujen sisältöä ja toimintaa koskevat säädökset.

Tavoitteena ovat asiakaskeskeiset palvelut ja hyvät toimintakäytännöt sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyöllä.

Huhtikuussa eduskunnan käsittelyyn tulevalla terveydenhuoltolailla lisätään kansalaisten valinnan mahdollisuutta ja parannetaan hoidon saatavuutta. Myös potilasturvallisuuteen ja palvelujen laatuun tulee täsmennyksiä.

Terveydenhuoltolailla vahvistetaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuuksia ja keinoja, jotta meidän kaikkien terveysriskejä pystyttäisiin ottamaan paremmin huomioon kaikissa julkisissa päätöksissä.

Valinnanvapauden lisääminen tarkoittaa, että tulevaisuudessa voi vapaammin valita terveyskeskuksen tai sairaalan, missä hoidetaan. Paraikaa mietitään, miten laajasta valinnanvapaudesta on kysymys. Pitkällä juoksulla tavoitteena on koko maa, mutta tilanteen hallitsemiseksi on aloitettava ensin rajatummin.

Valitettavasti hallituksessa ei vielä löytynyt yhteistä säveltä siitä, miten sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen rakenteita pitää uudistaa: Sosiaali- ja terveysministeriön viime syksynä esittämällä Sote-aluemallilla (ns. Risikon malli) vai Keskustan maakuntamallilla?

Tällä hetkellä järjestämisen rakennetta kehitetään määräaikaisen Paras –puitelainsäädännön avulla. Eli kuntia tuetaan aikaansaamaan toimintakykyisiä ja elinvoimaisia kuntia tai yhteistoiminta-alueita. Määräaikainen puitelaki on voimassa vuoteen 2012.

Mitä sen jälkeen? Jokainen tietää, että palvelujen tarpeet tulevat lisääntymään samalla kun kuntien talous ainakin vielä muutaman vuoden heikkenee. Se on yhdistelmä josta ei selviltä ilman, että myös järjestämisrakenteita muutetaan. Eikä ilman yhteistyön lisäämistä kuntien tai sosiaali- ja terveystoimen välillä.

Tästä syystä on hyvä, että hallituspuolueet sopivat myös kokeilulain antamisesta sosiaali- ja terveydenhuoltoalueiden mahdollistamiseksi. Näin Sote-aluemalli eli ns. Risikon malli lähtee liikkeelle.

Monet kunnat ja alueet ovat osoittaneet kiinnostustaan Sote-aluemallin kokeilemiseksi. Kaikille yhteydenotoille ja keskusteluille on ollut ominaista näkemys siitä, että tarvitaan laajemmat hartiat sille taholle, joka kantaa vastuun ihmisten palveluista.

Sote-aluemallin kokeiluun halunneet kunnat tapasivat perjantaina ministeriössä. Keskustelun aiheena oli muun muassa tulevan kokeilulain sisältö eli mitä lailta ja kokeilulta toivotaan.

Tärkein motiivini uuden järjestämismallin esiin nostamiseen ja kehittämiseen on koko väestön yhdenvertaisten, laadukkaiden ja tehokkaiden palvelujen saatavuuden turvaaminen riippumatta siitä missä kukin meistä asuu tai mitä elääkseen tekee.

Palvelut ovat kunnille myös vetovoimatekijä. Elleivät palvelut pelaa, kunnista voidaan sammuttaa valot. Pienen kunnan ja kylän kasvattina tiedän mitä se tarkoittaa.

Paula Risikko

Julkaistu: Pohjalainen-lehti 28.2.2010

Scroll