Tästä se lähtee

Kirjoitukset

Terveydenhuoltolaki annetaan eduskunnalle kevään aikana. Koska hallitus ei vielä löytänyt yhteistä säveltä siitä, miten sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen rakenteita pitää uudistaa, jätetään terveydenhuollon järjestämistä koskevat pykälät voimaan nykyisiin lakeihin.

Tällä hetkellä järjestämisrakennetta kehitetään määräaikaisen Paras –puitelainsäädännön avulla. Eli kuntia tuetaan aikaansaamaan toimintakykyisiä ja elinvoimaisia kuntia tai yhteistoiminta-alueita. Määräaikainen puitelaki on voimassa vuoteen 2012.

Mitä sen jälkeen? Jokainen tietää, että palvelujen tarpeet tulevat lisääntymään samalla kun kuntien talous ainakin vielä muutaman vuoden heikkenee. Se on yhdistelmä josta ei selviltä ilman, että myös järjestämisrakenteita muutetaan. Eikä ilman yhteistyön lisäämistä kuntien tai sosiaali- ja terveystoimen välillä.

Tästä syystä on hyvä, että päädyttiin myös kokeilulain antamiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoalueiden mahdollistamiseksi. Eli Sote-aluemallit lähtevät liikkeelle.

Lukuisat kunnat ja alueet ovat osoittaneet kiinnostustaan Sote-aluemallin kokeilemiseksi. Kaikille yhteydenotoille ja keskusteluille on ollut ominaista näkemys siitä, että tarvitaan laajemmat hartiat sille taholle, joka kantaa vastuun ihmisten palveluista.

Sote-aluemallin kokeiluun ensivaiheessa halunsa ilmaisseet kunnat tapasivat hiljattain ministeriössä. Keskustelun aiheena oli muun muassa tulevan kokeilulain sisältö eli mitä lailta ja kokeilulta toivotaan. Kuntaliitto (5.3.2010) kannattaa laajaa kokeilua. Miten laaja siitä tulee, selviää viimeistään alkusyksyn aikana.

Itseltäni on kysytty, miksi tarvitaan laki tukemaan kokeilua? No siksi, että ihan oikeasti saadaan palvelurakenteeseen tarvittavaa muutosta. Ja myös siksi, että pystytään välttämään turhaan pelättyä kilpavarustelua.

On kysytty myös sitä, miksi viime syksynä nostin esiin Sote-aluemallin?

Tärkein motiivini uuden järjestämismallin esiin nostamiseen ja kehittämiseen on koko väestön yhdenvertaisten ja laadukkaiden palvelujen saatavuuden turvaaminen riippumatta siitä missä kukin meistä asuu tai mitä elääkseen tekee.

Palvelut ovat kunnille myös vetovoimatekijä. Elleivät palvelut pelaa, kunnasta voidaan sammuttaa valot. Pienen kunnan ja kylän kasvattina tiedän mitä se tarkoittaa.

Paula Risikko

Julkaistu: Mediuutiset-lehti 8.3.2010

Saatavissa: https://www.mediuutiset.fi/uutiset/katse-kohti-tulevaisuutta/2848bd5c-a4cc-318a-a8ac-80023b0da543

Scroll