Ikäihmiselle oma vastuuhenkilö sosiaali- ja terveyspalveluissa

Kirjoitukset

Ikäihmisillä on usein monien eri palvelujen tarvetta. Ongelmana usein kuitenkin on, ettei kukaan koordinoi ja vastaa heidän tarvitsemastaan palvelukokonaisuudesta.

– Ei voida olettaa, että vanhus itse kulkisi luukulta luukulle ja täyttäisi planketit toisensa jälkeen itse. Eihän hän välttämättä edes tiedä mitä palveluja ja muuta tukea hänen on oikeus saada, totesi peruspalveluministeri Paula Risikko puhuessaan lauantaina 2.4.2011 Joensuussa, Lappeenrannassa ja Kotkassa.

Kokoomuksen kannattama vanhuspalvelulakiehdotus velvoittaa, että palveluja saavan ikäihmisen on saatava vastuutyöntekijä sosiaali- ja terveyspalveluiden varmistamiseen ja koordinointiin.

– Vanhuspalvelulain myötä palveluja saavalle ikäihmiselle tulisi oma vastuuhenkilö varmistamaan palvelukokonaisuuden suunnittelua ja toteutumista, totesi Risikko.

Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellun vanhuspalvelulakiluonnoksen mukaan iäkkäällä ihmisellä olisi oikeus yksilöllisen tarpeensa mukaiseen hoivaan ja kuntoutukseen, esimerkiksi kotipalveluihin tai palveluasumiseen, sekä terveyden- ja sairaanhoitoon. Palvelutarpeen arvioinnin perusteella tehty palvelusuunnitelma ja sen toteuttamispäätös muodostavat lain ytimen. Suunnitelma olisi tehtävä yhteisymmärryksessä iäkkään asiakkaan kanssa.

– Tällaisesta laista hyötyisivät kaikki, sillä jos olemme onnekkaita, meistä kaikista tulee vanhoja, totesi Risikko.

Lisätietoja: Peruspalveluministeri Paula Risikko

Scroll