Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistukseen vauhtia

Kirjoitukset

Kuntauudistuksen kuntakierros jatkuu. Tunnelmat ovat vaihdelleet. Kuntien edustajat ovat yhtä mieltä siitä, että tulevaisuuteen on varauduttava ja muutosta on tapahduttava. Keinoista ja aikataulusta on sen sijaan monia mielipiteitä.

Itse koen, että kuntauudistus luo mahdollisuuden uudistaa myös sosiaali- ja terveyspalveluja. Nyt jatketaan niiden hyvien käytäntöjen kehittämistä, joita luotiin edellisen hallituksen Paras-hankkeen aikana.

Monille alueille on kuitenkin syntynyt liian monimutkaisia ja -portaisia hallintorakenteita. Hoitoketjut eivät toimi potilaan näkökulmasta sujuvasti. Perusterveydenhuolto on monessa kunnassa rapautunut ja erikoissairaanhoidon kustannukset ovat karanneet käsistä.

Myös palvelujen laatu ja saatavuus vaihtelevat kunnittain liikaa. Nykyisin 80 prosentissa Suomen kuntia joutuu terveyskeskuslääkärin vastaanotolle jonottamaan jopa yli kaksi viikkoa.

Kunnalla pitää olla riittävät voimavarat ja osaaminen ohjata ja kehittää palvelujärjestelmää. Vain siten voidaan varmistaa, että väestö saa kaikkialla yhtä hyviä palveluja ja etteivät yksit-täiset kalliit hoito- ja palvelupäätökset horjuta kunnan taloutta. Hallinnon keskittäminen ei tarkoita palvelujen keskittämistä. Peruspalvelujen pitää olla riittä-vän lähellä ihmisiä.

Läheisyyttä ei kuitenkaan valitettavasti pystytä määrittelemään yksiselitteisesti kilometreissä, sillä sosiaali- ja terveydenhuollossa myös palvelun laatu on tärkeää. Ja laatuun tarvitaan asianmukaiset tilat ja laitteet sekä ennen kaikkea ammattitaitoinen henkilöstö.

Vuoteen 2025 mennessä sosiaali- ja terveydenhuoltoalalta poistuu 185 000 työntekijää, mikä tarkoittaa puolta alan työvoimasta. Tämä lisäksi tarvitaan lisää työväkeä erityisesti ikäihmisten palveluihin.  Tähänkin on syytä varautua jo nyt.

Kunta- ja palvelurakenteen uudistaminen antaa tilaisuuden luoda uusia palvelukonsepteja ja houkuttelevia työpaikkoja. Suuremmassa työyhteisössä on paremmat mahdollisuudet osaami-sen kehittämiseen, ammattitaidon ylläpitoon ja henkilöstön joustavampaan käyttöön.

Hyvät palvelut takaa vain osaava ja motivoitunut henkilöstö.

Paula Risikko
sosiaali- ja terveysministeri

Julkaistu: Etelä-Pohjanmaa-lehti 19.3.2012.

Scroll