Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistukseen vauhtia

Kirjoitukset

Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko
Kuntarakenneuudistuksen aluekierros Porissa 6.3.2012, puhetiivistelmä
Julkaistavissa klo 11:15

Ministeri Risikko: Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistukseen vauhtia

Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikon mukaan kuntauudistus luo mahdollisuuden uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluja. ”Tätä asiaa on selvitetty vuosikaudet ja meillä on olemassa paljon tutkittua tietoa päätösten tekemiseksi”, totesi ministeri Risikko puheessaan kuntauudistuksen aluekierroksella Porissa 6. maaliskuuta.

Risikon mukaan kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa jatketaan niiden hyvien käytäntöjen kehittämistä, joita luotiin muun muassa edellisen hallituksen Paras-hankkeen aikana. ”Monille alueille on kuitenkin syntynyt liian monimutkaisia hallintorakenteita. Hoitoketjut eivät toimi asiakkaan näkökulmasta sujuvasti. Perusterveydenhuolto on monessa kunnassa rapautunut ja erikoissairaanhoidon kustannukset ovat karanneet käsistä”, Risikko arvioi.

Risikon mukaan väestön ikääntymisestä ja työikäisten vähenemisestä ei selvitä ilman uudistuksia. ”Väestön terveyserot ovat entistä suuremmat ja palvelujen laatu ja saatavuus vaihtelevat kunnittain liikaa. Nykyisin 80 prosentissa Suomen kuntia joutuu terveyskeskuslääkärin vastaanotolle jonottamaan yli kaksi viikkoa. Kuinka paljon on hyötyä lähipalveluista, jotka eivät ole saatavissa?”, Risikko toteaa.

Hallitusohjelmassa on linjattu, että laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuden varmistamiseksi ja rahoituksen turvaamiseksi tulee muodostaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämis- ja rahoitusvastuuseen kykeneviä vahvoja peruskuntia.

Vahvan kunnan vaihtoehtona voidaan tarvittaessa antaa mahdollisuus poikkeusmenettelyyn, jossa kunnat yhdessä voivat muodostaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämis- ja rahoitusvastuuseen kykeneviä, väestöpohjaltaan riittävän suuria sosiaali- ja terveydenhuoltoalueita.”On tosiasia, että pienten kuntien on vaikea suoriutua yksin perustehtävistään. Suomen kunnista kaksi kolmasosaa kuuluu jo nyt johonkin yhteistoiminta-alueeseen, jossa palveluja tuotetaan kuntayhtymissä tai ostetaan isäntäkunnalta”, Risikko muistuttaa.

Risikon mielestä sosiaali- ja terveydenhuolto on järjestettävä yhtenä kokonaisuutena niin, ettei asiakkaan tarvitse kärsiä palvelujen pirstaleisuudesta. Tästä syystä myös perus- ja erikoispalvelut on integroitava saumattomiksi. Kunnalla pitää olla riittävät voimavarat ja osaaminen ohjata ja kehittää palvelujärjestelmää asiakaskeskeisenä kokonaisuutena. ”Vain siten voidaan varmistaa, että väestö saa kaikkialla yhtä hyviä palveluja ja yksittäiset kalliit hoito- ja palvelupäätökset eivät horjuta kunnan taloutta”, Risikko toteaa.

Peruspalveluja vahvistettava ja työvoimapulaa ennakoitava

Ministeri Risikko korostaa, että hallinnon keskittäminen ei tarkoita palvelujen keskittämistä. ”Peruspalvelujen pitää olla riittävän lähellä ihmisiä. Kun hallintoa keskitetään ja palveluja johdetaan kokonaisuutena, pystytään paremmin hallitsemaan kustannuksia ja tarjoamaan laadukkaampia palveluja myös paikallisesti”.

Vuoteen 2025 mennessä sosiaali- ja terveydenhuoltoalalta poistuu 185 000 työntekijää, mikä tarkoittaa puolta alan työvoimasta. Tämä lisäksi tarvitaan lisää työväkeä erityisesti ikäihmisten palveluihin. ”Tähän on syytä varautua jo nyt. Kunta- ja palvelurakenteen uudistaminen antaa tilaisuuden luoda uusia palvelukonsepteja ja houkuttelevia työpaikkoja. Suuremmassa kokonaisuudessa on mahdollisuus osaamisen kehittämiseen, ammattitaidon ylläpitoon ja henkilöstön joustavampaan käyttöön”, Risikko arvioi.

Risikon mukaan riittävän iso työyhteisö mahdollistaa ammatillisen tuen ja työmäärän mitoittamisen oikein. ”Kunnissa tarvitaan osaavaa ammatillista johtamista, jolla edistetään henkilöstön työhyvinvointia koko työuran ajan.  Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen onnistuneen toteutuksen ja hyvät palvelut takaa vain motivoitunut henkilöstö”.

Myös rahoitus tarkasteluun

Samanaikaisesti kunta- ja palvelurakenneuudistuksen kanssa uudistetaan valtionosuusjärjestelmä. Lisäksi tarkastellaan monikanavaista rahoitusta. Ministeri Risikon mukaan kunnalliset terveyspalvelut ja sairausvakuutusjärjestelmä sovitetaan yhteen niin, että kustannukset ovat paremmin hallittavissa. Asiaa selvitetään työryhmässä, jonka työ valmistuu toukokuussa 2012.

Ministeri Risikon mukaan Kansaneläkelaitoksen järjestämä ja rahoittama psykoterapia ja kuntoutus on sovitettava paremmin muuhun julkiseen palvelukokonaisuuteen. Lisäksi selkeytetään lääkinnällisen kuntoutuksen työnjakoa ja yhteistyötä erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja Kansaneläkelaitoksen kanssa. Helmikuussa hallituksen iltakoulussa linjattiin, että sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksesta käynnistetään oma jatkoselvitys, joka tehdään kevään aikana. Valmistelun lähtökohtana ovat hallitusohjelman kirjaukset. Hallitus linjaa kunta- ja palvelurakenneuudistuksen jatkon kuntien kuulemisten ja selvitysten jälkeen.

Yhteystiedot:
Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko, p. 050 511 3107

Scroll