Itsehoitoa lääkkeillä

Kirjoitukset

Kesän tulessa tulee tarkastettua kodin lääkevarastot. Onko lääkkeitä allergiaoireiden varalle, kyypakkaus ja flunssalääkkeitä? Entäs muut lääkkeet kaapissa, ovatko ajan tasalla?

Itsehoidolla tarkoitetaan kaikkea sitä, mitä ihmiset tekevät sairautensa parantamiseksi, oireidensa lievittämiseksi sekä terveytensä edistämiseksi ja ylläpitämiseksi. Ihmiset hoitavat arviolta 90 % kokemistaan oireista ja vaivoista itse.

Lääkkeiden käyttö on merkittävä osa itsehoitoa. Itsehoitolääkkeet ostetaan usein oman arvion perusteella. Vuonna 2010 myytiin itsehoitoon eniten kipu- ja ruoansulatuskanavan sairauksien hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä. Myös allergia- ja kuumelääkkeitä sekä vitamiineja myydään runsaasti itsehoitoon.

Itsehoitolääkkeiden käyttöön liittyy riskejä. Näitä ovat esimerkiksi väärä oireiden tai hoidon tarpeen arviointi, lääkevalmisteiden tarpeeton päällekkäiskäyttö, lääkkeen ali- tai ylikäyttö, lääkkeen väärä käyttötekniikka tai -tapa tai liian pitkä käyttöaika. Väärin toteutettu itselääkitys voi myös peittää vakavamman oireen ja viivästyttää asianmukaista hoitoa.

Valtakunnallisen Lääkepolitiikka 2020 linjausten mukaan maassamme tulee kehittää keinoja turvallisen itsehoidon onnistumiseksi.

Yhtenä käytännön toimenpiteenä valtakunnalliselle lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle on annettu tehtäväksi laatia kansallinen lääkehoidon itsehoito-ohjelma. Siinä mm. määritellään millainen on suomalainen itsehoitolääkevalikoima, tuleeko sitä laajentaa ja jos laajennetaan, mitkä lääkkeet siirtyvät reseptilääkkeistä itsehoitolääkkeiksi? On myös määriteltävä, mitkä ovat itsehoidon tavoitteet ja millaisia sairauksia ylipäänsä voidaan hoitaa itsehoitolääkkeillä.

Erityisen tärkeää on miettiä missä ja miten kansalaisia autetaan itsehoidossa ja itsehoitolääkkeiden käytössä.

Itsehoitolääkkeitä ei voida luokitella tavallisiksi kulutustavaroiksi. Ne sisältävät ihmisen kehoon vaikuttavia aineita, joiden oikea käyttö edellyttää riittävää tietoa. Tiedon määrän lisääminen ei pelkästään riitä, kansalaisia on myös ohjattava itse arvioimaan tiedon laatua eli erottamaan oikea tieto väärästä.

Itsehoitolääkkeiden myyntipaikkana tulee jatkossakin olla apteekki. Kansalaisten turvallisuuden kannalta on tärkeää, että lääkkeiden myynti säilyy ammattilaisten käsissä. Kun itsehoitolääkkeitä myydään apteekista, lääkkeen hintaan sisältyy aina myös lääkeneuvonta.

Ennuste itsehoidon lisääntymisestä tulevaisuudessa haastaa terveydenhuollon ammattihenkilöstön, mukaan lukien lääkealan asiantuntijat entistä tiiviimpää yhteistyöhön hoitojen laadun ja vaikuttavuuden takaamiseksi.

Turvallisen lääkehoidon varmistamiseksi valmistelemme sosiaali- ja terveysministeriössä yhdessä muiden lääkealan toimijoiden kanssa valtakunnallista lääkehoidon teemapäivää. Se toteutuu ensi syksynä. Päivän tavoitteena on kiinnittää meidän kaikkien huomiota turvalliseen lääkehoitoon.

Paula Risikko
sosiaali- ja terveysministeri

Julkaistu: Ilkka 8.5.2012.

Scroll