Nuorten työ tarvitsee omia sääntöjä

Kirjoitukset
Työ on tärkeää nuorillekin. Työssä oppii paljon ja siitä saa omaa rahaa. Monille perheille nuorten ansiot ovat myös koko perheen toimeentulon kannalta tuiki tärkeitä.

Nuorten työpanos on tärkeää myös kuluttajille ja työnantajille. Nuorten ansiosta palvelut pelaavat ja rattaat pyörivät esimerkiksi silloin, kun osa vakinaisesta henkilökunnasta on lomalla.

Nuoret saavat tehdä ansiotyötä, mutta heidän palkkaamiseensa on omat sääntönsä.
Lain mukaan työhön saadaan ottaa henkilö, joka on täyttänyt 15 vuotta ja joka on suorittanut oppivelvollisuutensa.

14 vuotta täyttänyt tai saman kalenterivuoden aikana sen täyttävä saadaan ottaa sellaiseen kevyeen työhön, joka ei vahingoita hänen terveyttää tai kehitystään eikä aiheuta haittaa hänen koulunkäynnilleen. Eli hän saa olla työssä enintään puolet koulun loma-ajasta ja koulutyön aikana tilapäisesti tai muuten lyhytaikaisesti.

Nuorten työstä on myös muita sääntöjä. Työn pitää olla erityisen turvallista nuoren kehityksen kannalta. Työn pitää olla sen verran kevyttä, ettei se vahingoita hänen terveyttään tai kasvuaan.

Tämä turvaamiseksi sosiaali- ja terveysministeriö on vastikään antanut asetuksen, jossa on esimerkkiluettelo nuorille sopivista kevyistä töistä. Sellaisia ovat muun muassa avustavat toimistotyöt, myyntityö, esiintymiset, avustavat tehtävät teollisuudessa sekä varastotyöt.

Kevyttä työtä on myös lehtien ja mainosten jako, kirjoittaminen, viestintä sekä avustavat tehtävät majoitus- ja ravitsemusliikkeissä. Siivoustyötä nuori saa tehdä vain, jos työssä ei käsitellä aineita tai välineitä, jotka voivat aiheuttaa terveydellistä vaaraa tai haittaa.

Sosiaali- ja terveysministeriö on myös antanut asetuksen esimerkkiluettelosta alle 18-vuotiaille työntekijöille vaarallisista töistä. Asetuksella täsmennetään valtioneuvoston asetusta, jolla säännellään niistä edellytyksistä, joilla nuorilla työntekijöillä voidaan teettää nuorille erityisen haitallisia tai vaarallisia töitä.

Nuori saa tehdä haitallista tai vaarallista työtä, jos hänellä esimerkiksi on siihen ammatillinen perustutkinto. Nuori voi tehdä näitä töitä myös silloin, kun työ on osa nuoren ammatillista koulutusta ja sitä tehdään kokeneen ja ammattitaitoisen henkilön jatkuvassa valvonnassa.

Esimerkkiluettelon mukaisia vaarallisia töitä ovat muun muassa työskentely maansiirtokoneella ja voimakkaasti tärisevällä työkoneella, vaarallista säteilyä sisältävät työt ja työ voimakkaassa melussa. Vaarallista työtä on lisäksi muun muassa raskaiden taakkojen nostoa edellyttävät työt, kaivos-, räjäytys- ja rakennusten purkutyöt sekä koe-eläinten hoito.

Kaiken kaikkiaan nuorten työturvallisuudesta on pidettävä huolta, työhön on opastettava ja työtä on valvottava huolellisesti.

Kesä on jo ovella. Vielä ei ole liian myöhäistä tarjota kesätöitä nuorelle. Nuortenkin kannattaa ilman muuta kolkutella työnantajia ovia ja tarjota työpanostaan.

Paula Risikko

Julkaistu: Pohjalainen 13.5.2012.

Scroll