Työkyvyttömyyttä ehkäisevän mallin kehittäminen

Kirjoitukset
———————————————————
STM tiedote 30.05.2012
———————————————————

Ministeri Risikko: Työkyvyttömyyttä ehkäisevän mallin kehittäminen alkaa

”Työkyvyttömyyden torjuntaan eivät vanhat konstit enää riitä. Olen käynnistämässä uudenlaisen, työkyvyttömyyttä ehkäisevän mallin kehittämisen. Kutsun muutaman työterveyden, työhyvinvoinnin ja sosiaalivakuutuksen konkarin rakentamaan mallia jo ensi syksyn aikana”, sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko kertoi puhuessaan Keva-päivässä 30. toukokuuta Helsingissä.

Ministeri Risikon mukaan työurien loppupää on korostunut keskustelussa liikaa. Paljon mahdollisuuksia on myös työuran alussa ja keskellä. Työkyvyn menetys lopettaa tai keskeyttää työnteon liian usein. Vuosittain työkyvyttömyyseläkkeelle päätyy yli 25 000 ihmistä, joiden keski-ikä on 52 vuotta.

”Työkyvyttömyyden syistä on valtavasti tietoa ja tilastoja. Meidän on kysyttävä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiltä ihmisiltä itseltään, miten tilanne olisi voitu välttää. Samoin meidän on löydettävä ne asiat, jotka ovat mahdollistaneet työssä jatkamisen silloinkin, kun ihmisen työkyky on ollut uhattuna tai jo laskenut.”

Ministeri Risikko uskoo, että ilman raja-aitojen ylittämistä tuloksia ei tule. Syksyllä kehitettävän mallin vieminen käytäntöön edellyttää työpaikkojen, työterveyshuollon ja sosiaalivakuutuksen keinojen ennakkoluulotonta yhdistämistä. Työelämää ja työeläkkeitä koskevat muutokset valmistellaan kolmikantaisesti, joten työmarkkinakeskusjärjestöillä on tässä suuri rooli.

Työurien pidentäminen on toimivimpia keinoja parantaa julkisen talouden tasapainoa. Työurien pidentyminen parantaisi työllisyyttä, laajentaisi veropohjaa ja alentaisi julkisia etuusmenoja. Eläkemaksujen nousupainekin pienentyisi, jolloin eläkejärjestelmän kyky vastata tulevista eläkkeistä paranisi.

”Työuramme kestävät nykyään keskimäärin 32 vuotta. Tämä on hyvä saavutus sinänsä, mutta valitettavasti se ei riitä. Esimerkiksi työeläkejärjestelmän täysi eläke rakennettiin aikanaan 40 vuoden työura-ajatukselle”, ministeri Risikko muistutti.

Lisätietojaerityisavustaja Ulla-Mari Heinola, p. 050 5374945

Scroll