Työpaikalla tarvitaan työhyvinvointitekoja

Kirjoitukset
———————————————————
STM tiedote 30.05.2012
———————————————————

Ministeri Risikko: Työpaikalla tarvitaan työhyvinvointitekoja

”Työhyvinvointi on työpaikkojen ja yhteiskunnan menestystekijä. Kun töissä voidaan hyvin, Suomi voi hyvin. Nyt tarvitaan tekoja, jotka jättävät pysyviä jälkiä suomalaiseen työelämään”, totesi sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko puhuessaan tänään Työhyvinvointifoorumin valtakunnallisessa työpajassa Helsingissä.

Työhyvinvoinnin parantaminen rakentaa kestävän kehityksen työelämää. Se tuo yrityksiin ja työuriin jatkuvuutta.

Työelämän ongelmat ja työkyvyttömyys aiheuttavat inhimillistä kärsimystä. Lisäksi Suomi menettää vuosittain miljardeja euroja ennenaikaisten eläkkeiden, sairauspoissaolojen, työtapaturmien ja työtehon alentumisen takia. Joka vuosi työkyvyttömyyseläkkeelle jää 23 000 suomalaista. Yleisimmät työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen syyt ovat tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä masennus.

Risikon mukaan pelkkä ongelmien tilastointi ei yksin auta. Tarvitsemme tietoa myös onnistumisista: tietoa niistä teoista, joilla työhyvinvointia on saatu lisättyä ja ennaltaehkäisevästä työstä, jolla työkyvyttömyyttä on voitu vähentää.

”Meidän on kiinnitettävä huomiota perinteisten tunnuslukujen lisäksi ennakoiviin tunnuslukuihin työpaikoilla. Näitä ovat esimerkiksi sosiaalisen ja psykologisen pääoman mittarit. Sosiaalisella pääomalla tarkoitetaan yhteisöllisyyttä, johon kuuluvat muun muassa vastavuoroisuus, luottamus ja aktiivinen toiminta yhteiseksi hyväksi. Psykologinen pääoma – itseluottamus, toiveikkuus ja optimismi – puolestaan vahvistaa sekä yksilön että työyhteisön voimavaroja.”

Risikko korosti yhteistyön merkitystä työhyvinvoinnin parantamisessa:
”Erilaiset työhyvinvoinnin asiantuntijoiden verkostot ovat nyt ja tulevaisuudessa merkittävässä asemassa, kun työhyvinvointiin liittyviä tietoja ja taitoja opitaan ja jaetaan.”

Työpaikat tarvitsevat tiedollista tukea ja toimivia kannustimia työhyvinvoinnin kehittämiseen. Työpaikkojen on liitettävä työhyvinvointi oleelliseksi osaksi toimintaa, jotta tulokset olisivat pysyviä.

Työhyvinvointifoorumi on sosiaali- ja terveysministeriön johtama hanke, joka edistää verkostoyhteistyön keinoin työhyvinvointia Suomessa. Foorumin toimintaan voi osallistua alueellisissa tai valtakunnallisissa työpajoissa.

Lisätietoja
Työhyvinvointifoorumin projektipäällikkö Rauno Hanhela
p. 0400 725723,  etunimi.sukunimi@ttl.fi

Muualla verkossaTyöhyvinvointifoorumi (TTL) http://www.ttl.fi/partner/thf/Sivut/default.aspx/

Scroll