Vakuutuslääkärijärjestelmän läpinäkyvyyttä on lisättävä

Kirjoitukset

———————————————————
STM tiedote 07.08.2012
———————————————————

Ministeri Risikko: Vakuutuslääkärijärjestelmän läpinäkyvyyttä on lisättävä

Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko on huolissaan kansalaisten epäluottamuksesta vakuutuslääkärijärjestelmää kohtaan.

”Olen vastaanottanut paljon palautetta kansalaisilta, jotka ihmettelevät hoitavan lääkärin ja vakuutuslääkärin toisistaan poikkeavia näkemyksiä työkyvyttömyydestä. Palautteen määrä kertoo, että järjestelmää on kehitettävä ja sen läpinäkyvyyttä lisättävä.”

Ministeri Risikko kutsui sosiaalivakuutuksen asiantuntijat keskustelemaan vakuutuslääkärijärjestelmän kehittämisestä kesäkuussa. Asiantuntijaryhmä kokoontuu uudelleen alkusyksystä, minkä jälkeen ministeriössä päätetään toteutettavista toimenpiteistä.

”Monimutkaisia etuusjärjestelmiä on selkeytettävä, ja niin hoitavan lääkärin kuin kansalaisen tiedonsaantia on parannettava. Esimerkiksi hoitavan lääkärin ja vakuutuslääkärin erilaiset roolit etuusprosessissa aiheuttavat hämmennystä”.

Ministerin mukaan kansalaisten epäluottamus järjestelmää kohtaan aiheuttaa myös kustannuksia ja kuormittaa muutoksenhakuelimiä.

”Päätökset on arvioitava ja perusteltava riittävän laajasti ja selkeästi, jotta niiden ymmärrettävyys paranisi. Päätösten perustelujen parantaminen lisäisi vakuutusjärjestelmän avoimuutta.”

Lisätietoja
Ministerin erityisavustaja Ulla Heinola, p. 050 537 4945

Muualla palvelussamme
Ministeri Risikko käynnisti työn vakuutuslääkärijärjestelmän läpinäkyvyyden lisäämiseksi (verkkouutinen 18.6.) http://www.stm.fi/tiedotteet/verkkouutinen/-/view/1812609#fi

———————————————————
Tiedote stm.fi-palvelussa:
http://www.stm.fi/tiedotteet/tiedote/-/view/1818654#fi
STM:n uutiset Twitterissä:
http://twitter.com/STM_Uutiset
———————————————————

Scroll