Suomesta ikäystävällisempi yhteiskunta

Kirjoitukset

———————————————————
STM tiedote 08.08.2012
———————————————————

Ministeri Risikko: Suomesta ikäystävällisempi yhteiskunta

Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko ryhtyy valmistelemaan toimenpideohjelmaa kestävästi ikääntyvälle Suomelle.

”Suomi ikääntyy ensimmäisenä maana Euroopassa. Tarvitsemme selkeän toimintasuunnan, miten suomalaista yhteiskuntaa kehitetään sellaiseksi, että voimme sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävästi turvata ikääntyville mahdollisimman kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin. Samalla on turvattava lasten ja nuorten tulevaisuus”, ministeri Risikko toteaa.

”Ennusteiden mukaan vuonna 2020 Suomessa on 65 eläkeläistä ja lasta sataa työikäistä kohden. Vuonna 2012 sosiaalimenot ovat noin 60 miljardia euroa, ja niiden tiedetään nousevan tulevina vuosina. Sosiaali- ja terveysministeriön ennusteen mukaan sosiaalimenot nousevat vuoteen 2030 mennessä yli 3 prosenttiyksikköä eli lähes 34 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Jos tätä nousua suhteutetaan vuoden 2012 lukuihin, nousu on noin 6 miljardia euroa.”

Ministeri Risikon mukaan nyt valmisteltavan toimenpideohjelman tavoitteena on varmistaa sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä, ikääntyvä Suomi, joka on oikeudenmukainen eri sukupolville.

Toimenpideohjelmassa on otettava kantaa muun muassa asenteisiin, esteettömään ympäristöön, asumiseen, liikkumiseen ja liikenteeseen, sosiaaliturvaan, työn ja eläkkeellä olon yhteensovittamiseen, osallistumiseen, palveluihin, ennaltaehkäisevään toimintaan, omaisten tukimuotoihin, järjestöjen tukemiseen, osaamiseen ja koulutukseen sekä rahoitukseen.

”Asetan syyskuussa korkean tason työryhmän, jonka tehtävänä on laatia konkreettinen ja innovatiivinen toimenpideohjelma ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi. Toivon että eri-ikäiset kansalaiset tulevat mukaan tähän työhön”, ministeri kertoo.

Ohjelmaa voidaan hyödyntää eri ministeriöiden ja hallinnonalojen päätöksenteossa sekä seuraavassa hallitusohjelmassa.

Lisätietoja
valtiosihteeri Pia Pohja, p. 0295 163 106
————————-
Tiedote stm.fi-palvelussa:
http://www.stm.fi/tiedotteet/tiedote/-/view/1818746#fi
STM:n uutiset Twitterissä:
http://twitter.com/STM_Uutiset

Scroll