Työpankit aloittavat uuden rekrytointipalvelun

Kirjoitukset

———————————————————
STM tiedote 03.09.2012
———————————————————

Ministeri Risikko: Työpankit aloittavat uuden rekrytointipalvelun

”Työpankkien tavoite on työllistää vuoden 2015 loppuun mennessä lähes 5 000 työtöntä ihmistä. Tätä kunnianhimoista työllistämistavoitetta on tarkoitus vielä avittaa tänä vuonna uudella työpankkiyrityksen palvelutuotteella – Työpoolilla. Siinä asiakasyritystä autetaan löytämään, kouluttamaan ja rekrytoimaan sopivaa työvoimaa suoraan omille palkkalistoilleen”, kertoi sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko avatessaan työpankkiyritys Woodfox Oy:n uudet tilat tänään Seinäjoella.

Sosiaali- ja terveysministeriö käynnisti vuoden 2009 alussa valtakunnallisen työpankkikokeilun. Tarkoituksena oli kehittää liiketoimintamalli, joka työllistää heikossa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä. Työpankkitoiminnassa työpankki työllistää itse, mutta työvoimaa vuokrataan myös omasta käytöstä asiakasyrityksille niiden kulloisenkin tarpeen mukaan ja pyritään jatkossa saamaan vuokratyöntekijät pysyvästi työllistymään asiakasyrityksissä.

”Koska työpankki tuntee asiakasyrityksensä työvoimatarpeen, se pystyy löytämään omalta alueeltaan tehtävään parhaiten sopivan henkilön. Ensisijaisesti yritetään löytää tehtävään osatyökykyinen tai pitkäaikaistyötön henkilö.”

Työpankin tarjoamat palvelut ovat asiakasyrityksille maksullisia. Olipa kyse alihankinnasta, työntekijöiden vuokrauksesta tai uudesta Työpoolin kautta toteutettavasta rekrytointipalvelusta, asiakasyritys maksaa palvelusta saman korvauksen kuin se maksaisi vastaavia palveluja tarjoavalle muullekin yritykselle. Omassa toiminnassaan työpankki maksaa työntekijöilleen luonnollisesti vähintään työehtosopimusten mukaisen palkan.

”Työpankkiyritys pyrkii kattamaan toimintansa mahdollisimman pitkälle oman tulorahoituksensa turvin. Valtion tukea työpankkiyritykselle maksetaan vain siinä tapauksessa, että työllistetty on osatyökykyinen tai ollut yli kuusi kuukautta työttömänä. Tuki on korvausta siitä ylimääräisestä työstä, joka aiheutuu heikossa työmarkkina-asemassa olevan henkilön työllistämisestä. Ja tämäkin tuki on työllistettyjen määrään suhteutettu. Jos et ketään työllistä, et saa tukeakaan,” ministeri valotti työpankkien rahoitusta.

”Sosiaali- ja terveysministeriön tehtävänä on tarjota kansalaisille sosiaaliturvaa. Ensisijassa haluamme tarjota sosiaaliturvasta sitä parasta – työtä. Tässä työpankit ovat osoittautuneet toimivaksi välineeksi ja toivon työpankeille jatkossakin menestystä niiden tärkeässä työssä auttaa työelämästä syrjäytyneitä takaisin työn pariin”, ministeri Risikko sanoi.

Lisätietoja
johtaja Heikki Palm, p. 0295 163171, etunimi.sukunimi@stm.fi

Muualla palvelussamme
Työpankkikokeilu http://www.stm.fi/vireilla/kehittamisohjelmat_ja_hankkeet/tyopankkikokeilu

Muualla verkossa
Työpankkikokeilusta rohkaisevia tuloksia – Toiminta laajenee vauhdilla valtakunnalliseksi (Työpankkikokeilun tiedote 3.9.2012) http://www.tyopankki.fi/Uutiset/

Työpankki (Edupoli) http://www.tyopankki.fi/

Scroll