Oppisopimuskoulutuksesta työpankin uusi palvelu

Kirjoitukset

Yksi oppii lukemalla, toinen tekemällä. Oppisopimuskoulutuksessa hyödynnetään molempia tapoja oppia ja siksi oppisopimuskoulutus on osoittautunut hyväksi keinoksi saada ammatillinen perustutkinto tai lisäkoulutus.

Oppisopimuskoulutuksella on iso rooli myös vuoden 2013 alusta voimaan tulleen nuorisotakuun varmistamisessa.

Oppisopimuskoulutuksessa tarvitaan työpaikka, jossa oppiminen tapahtuu. Aina sellaisen työpaikan löytyminen ei ole helppoa. Esimerkiksi Suomen Yrittäjät ry:n tutkimukset osoittavat, että yrittäjät ovat halukkaita oppisopimuskoulutukseen, mutta eivät halua hoitaa siihen liittyvää byrokratiaa.

Tähän työpankkien oppisopimuspalvelu tarjoaa ratkaisun. Työpankkien uusi palvelu on tarkoitettu yrityksille, joilla on tarve ja halu kouluttaa esimerkiksi itselleen työntekijöitä, mutta ei mahdollisuuksia hoitaa oppisopimuskoulutukseen liittyviä työnantajarasitteita.

Samalla työpankeissa kokeillaan ja kehitetään mallia, jossa nuori on työssä oppijana oppisopimuksella useammassa yrityksessä samanaikaisesti.

Työpankkitoiminta käynnistettiin vuoden 2009 alussa edistämään vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden, muun muassa osatyökykyisten ja pitkäaikaistyöttömien, työllistymistä. Työpankissa työntekijät ovat työsuhteessa työpankkiin, joka työllistää itse tai vuokraa työntekijöitä yrityksille ja yhteisöille. Jos työntekijällä ei ole töitä tarjolla, hän voi saada työpankissa koulutusta tai työelämävalmennusta.

Toukokuun alusta lähtien työpankit ovat tarjonneet uutena palveluna nuorille oppisopimuskoulutusta tai etsivät sopivia oppisopimustyöpaikkoja yrityksistä. Oppisopimus voidaan tehdä joko työpankin tai asiakasyrityksen kanssa. Työpankit auttavat tarvittaessa yrityksiä hoitamaan kaiken oppisopimuksiin liittyvän hallinnollisen työn kuten hakemisen, sopimusten teon sekä oppilaan tuen ja ohjauksen.

Viisi jo toiminnassa olevaa työpankkiyritystä lähti heti mukaan kehittämään ja tuotteistamaan myös oppisopimuspalvelua. Seinäjoella toimiva WoodFox on yksi näistä aktiivisista työpankeista. WoodFox on hyvin toimiva työpankki, joka on osoittanut, että sosiaalinen yritys voi toimia kannattavasti ja koko ajan toimintaansa kehittäen saada hyviä tuloksia pitkäaikaistyöttömien työllistämisessä.

Työpankkien oppisopimuspalvelussa kaikki voittavat: nuoret kiinnittyvät opintoihin ja työelämään, työnantajat saavat uuden osaavien työntekijöiden rekrytointi- ja koulutuskanavan, nuorten oppisopimustoiminta kehittyy ja työpankkiyritysten toiminta laajenee.

Työpankit ovat osoittautuneet hyväksi toimintamalliksi työn etsimisessä ja työllistymisessä. Työpankkeja itsessään ja niiden nyt alkanutta oppisopimustoimintaa voi pitää sosiaalisena innovaationa, jonka ansiosta kaikkein vaikeimmin työllistyvät saavat työn syrjästä kiinni.

Paula Risikko
sosiaali- ja terveysministeri

Julkaistu: Ilkka 15.7.2013.

Scroll