Ministeri Risikko: Nuorten osaamista hyödynnettävä paremmin työelämässä

Tiedotteet

———————————————————
STM tiedote 12.09.2013
———————————————————

Ministeri Risikko: Nuorten osaamista hyödynnettävä paremmin työelämässä

”Työuran alun kokemukset muokkaavat nuorten työelämää koskevia asenteita ja käyttäytymismalleja. Työssä pärjäämisellä ja työhyvinvoinnilla voi olla kauaskantoisia vaikutuksia heidän tulevalle työuralleen ja ammatilliselle kehittymiselleen. Pohja kestävälle työuralle rakennetaan siis jo nuoruudessa” sanoi sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko puhuessaan tänään kaupan alan työterveyspäivillä Helsingissä.

Tuoreet tutkimukset osoittavat, että nuoret arvostavat pitkää työsuhdetta, mutta ovat toisaalta valmiita vaihtamaan työpaikkaa, jos työolosuhteet eivät tyydytä heitä.

”Työssä nuorille tärkeitä ovat sosiaaliset suhteet, työn kiinnostavuus ja mielekkyys. Siksi nuoria työntekijöitä on ohjattava ja johdettava ottamalla huomioon heidän yksilölliset vahvuutensa – yhteisöllisyyttä unohtamatta”, sanoi Risikko.

Työn vaatimusten ja nuoren osaamisen on oltava tasapanossa, jotta työ motivoisi ja siihen sitouduttaisiin. Eurooppalaisen työolotutkimuksen (Eurofond 2012) mukaan nuorilla työn vaatimukset ja oma osaaminen ovat kuitenkin usein epätasapainossa: nuoret kokevat työnsä joko liian yksinkertaiseksi tai liian vaativaksi suhteessa omaan osaamiseensa.

Samansuuntaisia tuloksia on saatu Työterveyslaitoksen keväällä 2013 tekemästä kyselystä, joka oli suunnattu PAMin vähittäiskaupan alalla työskenteleville jäsenille. Kaupan alalla työskentelee paljon nuoria.

”Kyselyn alustavien tulosten mukaan nuoret eivät kokeneet työtään yhtä usein riittävän haastavana kuin vanhemmat työntekijät. Toisin sanoen nuoret leipääntyvät helpommin. Toisaalta he kokevat, että eniten voimia työhön antavat toimiva työyhteisö ja hyvä esimiestyö. Enemmistö kyselyyn vastanneista nuorista on sitoutunut työpaikkaansa ja tuntee työskentelevänsä sekä itsensä myös työpaikkansa eteen”, kertoi Risikko.

”Nuorten osaamista pitäisi hyödyntää entistä enemmän työelämässä. Nuorten työntekijöiden vahvuuksia ovat esimerkiksi ennakkoluulottomuus, asioiden tarkastelu tuoreista näkökulmista sekä olemassa olevien käytäntöjen kyseenalaistaminen. Heitä kannattaa kuunnella ja heidän ajatuksiaan käyttää työpaikan käytäntöjä kehitettäessä” muistutti Risikko.

Lisätietoja
Ministeri Paula Risikko, p. 050 511 3107

Scroll