Työ jatkuu

Kirjoitukset

Eduskuntavaalit ovat ohi ja kansa on puhunut, joten pulinat pois. Kiitos paljon luottamuksesta!

Uutta hallitusta kasataan ja jännittäviä hetkiä eletään. Joka tapauksessa tulee hallitus, jolta ei haasteita puutu. Ja jokainen hallitus tekee aina parhaansa, siitäkin voimme olla varmoja.

Suomen taloudellinen tilanne on ollut tukala jo pitkään. Alavireinen, ajoittain hyvinkin vaikea on tilanne ollut maailman laajuisesti useamman vuoden. Epätoivoon ei kuitenkaan pidä vaipua vaan tilanteeseen on etsittävä tarmokkaasti ratkaisuja. Maahan on ripeästi saatava yhtenäisen tilanne-kuvan omaava ja maamme kehittämiseen kykenevä hallitus.

Keskusta nousi tällä kertaa suurimmaksi puolueeksi ja on siten oikeutettu johtamaan työtä. Ko-koomus ja perussuomalaiset olivat äänimääriltään toinen ja kolmas, mutta perussuomalaiset sai-vat eduskuntaan yhden paikan enemmän.

Kolmen kärki on puolueiden osalta selvä. Silti ratkaisevaa Suomen ja suomalaisten kannalta on se, mitkä puolueet löytävät toisensa niin puheenjohtaja Sipilän korostaman luottamuksen kuin myös yhteisen hallituspolitiikan keinojen osalta. Nyt on otettava rohkeita uudistusaskeleita ja uskalletta-va tehdä kipeitäkin päätöksiä, jotta Suomi selviää ja hyvinvointiyhteiskunta voidaan jatkossa turva-ta.

Kun analysoi eri puolueitten vaaliohjelmia, tulevan hallitusohjelman pääteema tulee olemaan työ. Hyvä niin. Työ on arvo sinänsä mutta myös väline saavuttaa jotain muuta. Työn avulla saadaan rahaa elämiseen ja veroeuroilla ylläpidetään meille kaikille tärkeitä palveluja.

Ja kun halutaan lisää työpaikkoja, silloin on tuettava yrittäjyyttä kaikin voimin. Yrittäjyys kantaa Suomea.

Työnteon ja työn teettämisen on kuitenkin oltava aina kannattavaa. Työnteon näkökulmasta se tarkoittaa ansiotuloverotukseen vaikuttamista sekä sosiaaliturvan ja palkan parempaa yhteensovi-tusta.  Ja jotta työtä saadaan Suomeen lisää, on purettava sääntelyä, vaikutettava yrittäjien vero-tukseen, lisättävä paikallista sopimismahdollisuutta ja vähennettävä työnantajakustannuksia.

Taloudellisesti huonoinakin aikoina on pidettävä huolta myös koulutuksesta ja tutkimuksesta. Nii-den avulla pidetään yllä osaamista ja kehitystyötä, joita molempia tarvitaan suomalaisen kilpailu-kyvyn palauttamiseksi.

Suomalaiset tunnetaan ahkeruudesta, osaamisesta, työn laadusta, sitoutumisesta ja yhteistyöky-vystä. Mahdollistetaan ne kaikin keinoin myös jatkossa.

Nyt on löydettävä yhteinen tie ja yhteiset keinot.  Ja keinoja mietittäessä on hyvä huomioida, että Suomi on pienuudessaan kuitenkin iso maa, jossa jokaisella alueella on omat erityispiirteenä – niin vahvuudet kuin heikkoudetkin.

Paula Risikko

Julkaistu: Ilkka 7.5.2015

Scroll