Varapuhemies Risikko: Peruskoulua päivitetään digiaikaan

Kirjoitukset

Peruskoulua ja sen pedagogiikkaa päivitetään, totesi eduskunnan II varapuhemies Paula Risikko puhuessaan Ihoden koulun vihkiäisissä 12. marraskuuta 2015 Pyhärannassa.
”Tarvitaan lisää oppilaiden osallisuutta, kriittisen ajattelun taitoja sekä oppimisen iloa tukevia pedagogisia käytänteitä. Lasten ja nuorten kulttuuri on digitalisoitunut nopealla tahdilla. On hyvä ottaa oppilaat mukaan kehittämään digitalisaatiota perusopetuksessa”, Risikko kannusti.
Peruskoulun uudistamiseksi hallituksen yhtenä kärkihankkeena on ”Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin”. Tavoitteena on päivittää perusopetuksen oppimistapoja ja -ympäristöjä yhteiskunnan muutosta vastaaviksi sekä kehittää tulevaisuuden taitoja.
”Saadaksemme digitalisaation edesauttamaan oppimista, on sen lähtökohtana hyvä olla pedagoginen tarkoituksenmukaisuus. Perusopetuksen digitalisaatiota kehitettäessä on lähdettävä liikkeelle pedagogiikasta, ei laitteista tai ohjelmista”, Risikko muistutti.
Kärkihankkeella tavoitellaan myös oppimistulosten parantamista ja niissä syntyneiden erojen kaventamista.
”Tämä edellyttää satsausta myös kouluviihtyvyyteen sekä lasten ja nuorten henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin. Tässä tärkeä rooli on mm. Liikkuva koulu -hankkeen laajentamisella valtakunnalliseksi siten, että jokaisen oppilaan jokaiseen koulupäivään sisältyy tunti liikuntaa eri muodoissaan”, Risikko sanoi.
Risikko muistutti, että tulevaisuuden yhteiskunnassa osaamisen on oltava laaja-alaista ja siirrettävää. Kansalaisilla on oltava elinikäisen oppimisen ja kriittisen ajattelun taitoja sekä kykyä tiedonhallintaan ja soveltamiseen.  Heillä on myös oltava tieto- ja viestintäteknisiä taitoja sekä vahvat sosiaaliset ja kommunikaatiovalmiudet. Näiden taitojen oppimisessa peruskoululla on ratkaiseva rooli.
”Oppimisen ja koulutuksen laadun perustana ovat osaavat ja motivoituneet opettajat ja muu henkilöstö. Myös heidän työhyvinvoinnistaan on huolehdittava”, painotti Risikko.

(Puhereferaatti: Ihoden koulun vihkiäiset, Pyhäranta, 12.11.2015)

Scroll