Varapuhemies Risikko: Valinnanvapaus sotessa parantaa pienten yritysten toimintamahdollisuuksia

Kirjoitukset

Eduskunnan toinen varapuhemies Paula Risikko (kok.) korostaa, että myös pienet yritykset voivat pärjätä, kun sosiaali- ja terveyspalveluihin tulee aito valinnanvapaus. Risikko puhuu tänään 14. marraskuuta Kuusiokuntien yrittäjäyhdistysten juhlassa Ähtärissä.

”Periaate, että asiakas lopulta valitsee, on kaiken ydin. Jotta asiakkaalla on oikeasti mahdollisuus valita pienemmänkin yrityksen palveluja, niitä pitää olla tarjolla. Palveluiden järjestäjän on tuottajien hyväksymismenettelyssään varmistettava, että mukana on myös pienempiä yrittäjiä. Hankintamenettelyssä puolestaan tulee huolehtia, että hankinnoissa kilpailutetaan myös pienempiä kokonaisuuksia. Lisäksi tarvitaan tätä tukeva lainsäädäntö”, Risikko toteaa.

Hallitus on linjannut, että sote-uudistuksen valmistelussa ja toteutuksessa huolehditaan kilpailun toimivuudesta ja monipuolisesta sote-palveluiden tarjonnasta. Kuluttaja- ja kilpailuvirasto valvoo kilpailun toteutumista ja sen osana myös pk-yritysten toimintamahdollisuuksia. Valmistelussa luodaan menettelyt ja edellytykset, joilla turvataan myös uusien toimijoiden sekä pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuudet tarjota palveluita.

Risikon mukaan on kehitettävä yhtenäinen tuottajien hyväksymismenettely, jossa määritellään palveluja tuottavien kriteerit, mukaan lukien laatu ja hinta. Kriteerit täyttävät tuottajat sitten tarjoavat palveluja, joista voi valita.

”Sosiaali- ja terveyspalveluissa valinnanvapauden laajentamisella saadaan monia hyötyjä. Tuottajien lisääntyminen nopeuttaa palvelujen saatavuutta. Tämä helpottaa erityisesti terveyskeskukseen pääsyä. Kilpailu pitää hinnat kurissa ja takaa myös laadun. Valinnanvapaus lisää tasa-arvoa kun muutkin kuin hyvätuloiset voivat saada palveluja myös yksityiseltä puolelta. Tuottajien lisääntyessä myös lähipalvelut on helpompi varmistaa.”, Risikko sanoo.

Risikko muistuttaa, että aito valinnanvapaus ja toimivat, läpinäkyvät markkinat lisäävät kilpailua ja kustannusten hallintaa.

”Ruotsissa valinnanvapaus on ollut jo muutamia vuosia ja se on lisännyt pieniä yrityksiä. Erityisesti on tullut lisää pieniä naisten yrityksiä, muun muassa kotisairaanhoito- ja hoivayrityksiä”, Risikko päättää.

 

(Puhetiivistelmä: Kuusiokuntien yrittäjäyhdistysten juhla, Ähtäri, 14.11.2015)

Scroll