Varapuhemies Risikko: Kotitalousvähennystä kohdennettava enemmän ikäihmisille

Kirjoitukset

Eduskunnan toinen varapuhemies Paula Risikko esittää kotitalousvähennyksen laajempaa kohdentamista ikäihmisille. Risikko puhui Eläkeliiton Lehtimäen yhdistyksen 40-vuotisjuhlassa lauantaina Lehtimäellä.

”Palveluiden, jotka edistävät ikäihmisten kotona pärjäämistä, tulisi olla laajemmin kotitalousvähennyksen piirissä. Tavoite, että asutaan mahdollisimman pitkään kotona ei onnistu, ellei sinne saada monipuolista apua ja tukea. Kunnat eivät niitä kuitenkaan aina pysty riittävästi järjestämään”, Risikko sanoi.

Muun muassa Sitra on esittänyt kotitalousvähennyksen korottamista 75 vuotta täyttäneille. Sitran mukaan suurimman hyödyn saisivat pienituloiset eläkeläiset ja erityisesti 75 vuotta täyttäneet pienituloiset naiset. Hyödyt olisivat sitä suuremmat, mitä enemmän se kannustaisi ostamaan kotitalouspalveluja, jotka edistävät ikäihmisen toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä kotona.

”Suomen väestö ikääntyy vauhdilla, ja palveluiden tarve kasvaa. Jos ikäihmiset voisivat laajemmin hyödyntää kotitalousvähennystä, olisi heillä mahdollisuus saada juuri heidän omiin tarpeisiinsa vastaavia palveluja. Lisäksi se keventäisi julkisesti järjestettyihin palveluihin kohdistuvaa painetta ja hillitsisi kustannusten kasvua. Toisaalta se myös loisi markkinoita ja uusia työpaikkoja kotitalouspalveluihin”, Risikko totesi.

Esimerkkinä ikäihmisten uusista palveluntarpeista Risikko nosti esiin digitalisaation mukanaan tuomat muutokset. Risikon mukaan mm. sähköisten palveluiden käytön opastus tulisi sisällyttää kotitalousvähennyksen piiriin.

”Yhä useampi palvelu ja toiminto on siirtynyt sähköiseksi, ja digitaalisuutta suunnitellaan laajennettavan palveluissa edelleen. Tämä on iso haaste vanhemmalle väestölle. Myös ikäihmisille tulee tarjota edellytyksiä pärjätä digitalisoituvassa yhteiskunnassa”, Risikko sanoi.

Kotitalousvähennys on yhteiskunnan tarjoama verovähennys. Kotitalousvähennyksen voi saada teetettäessä esimerkiksi asunnon kunnossapitotöitä, kotitalous- tai hoitotyötä tai tietotekniikkalaitteiden asennusta kotona tai vapaa-ajan asunnolla. Vähennykseen oikeuttaa myös omien tai puolison vanhempien tai isovanhempien luona tehty vastaava työ. Näin vähennyksen voi saada esimerkiksi ikääntyneille vanhemmille kotiin ostetuista hoitopalveluista. Tällä hetkellä vähennystä voi saada vuodessa enintään 2 400 euroa/henkilö, ja vähennettävän määrän omavastuu on 100 euroa.

Julkaistu 23.4.2016.

Scroll