Päätöksiä pukkaa

Kirjoitukset

Viime viikkojen aikana on valtakunnan päätöksenteossa edetty isoissa asioissa. Yksi isoista asioista oli päätös valtiontalouden tulevien vuosien kehyksestä. Kehysriihi osoitti hallituksen toimintakykyä talouden vaikeassa tilanteessa.

Toivottu linjaus oli, että koulutuksesta ei enää leikattu, vaan jopa satsattiin lisää. Päätetyt indeksisäästöt kompensoidaan ja lisäksi vuosina 2017-2018 suunnataan noin 105 miljoonaa oppimisympäristöihin, ympärivuotisen opiskelun mahdollistamiseen sekä nuorten tutkijoiden tieteen tekemiseen.

Tyytyväinen olen myös väylähankkeisiin satsaukseen, vaikka niistäkin leikattiin. Väylien korjaukset tukevat niin ihmisten liikkumismahdollisuuksia kuin elinkeinoelämää ja asuntorakentamistakin. Ja ennen kaikkea niillä rahoilla on nopea työllistävä vaikutus, sillä jokainen lisämiljoona väyliin tarkoittaa noin 17 henkilötyövuotta lisää työtä.

Tällä kertaa ei Pohjanmaan alue saanut liikennerahoja, josta syystä kävin keskustelun myös ministerin kanssa. Hän kertoi, että tulossa on vielä liikennepaketti, jossa saadaan myös uusia hankkeita. Niistä päätettäessä sitten taas mitataan alueen kansanedustajien yhteisvoima.

Muistakin työllistymistä ja taloudellista tilaa helpottavista resursseista päätettiin. Palkkatukeen ja starttirahaan kohdennetaan 30 miljoonaa euroa lisärahaa vuosittain. Takuueläkettä korotetaan 10 milj. eurolla vuodesta 2018 lähtien. Myös maanviljelijöiden vakavaa taloudellista tilannetta helpotetaan.

Niin ikään kehysriihessä päätettiin genomikeskuksen ja kansallisen syöpäkeskuksen perustamisesta. Genomi- eli perimätiedon lisääntymisen avulla voidaan ehkäistä sairauksien puhkeamista ja hoitaa niitä räätälöidysti. Syöpäkeskuksen myötä voidaan paremmin turvata syöpäpotilaille yhdenvertainen hoito asuinpaikasta riippumatta. Molempia keskuksia on valmisteltu jo pitkään.

Säästöpäätöksiäkin oli toki jälleen tehtävä, jotta velkaantumista voidaan hillitä. Tänäkin vuonna otamme lisää velkaa ja maksamme arviolta 1,6 miljardia pelkkiä valtionvelan korkoja. Niille rahoille olisi kyllä muutakin käyttöä.

Toinen iso asia, joka taas nytkähti eteenpäin, liittyi soteen eli sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen. Nyt saatiin ”lihaa” marraskuussa päätettyjen ”luiden” ympärille eli tuolloin tehdyt linjaukset tarkentuivat. Järjestäjän eli maakunnan tehtävät selkiytyivät. Myös palvelujen käyttäjän aidon valinnanvapauden toteutumiselle luotiin edellytyksiä.

Kuluneella viikolla hallitus esitteli vielä yrittäjyys- ja työllisyyspakettinsa. Sen tavoitteena on parantaa yritysten edellytyksiä kasvaa, menestyä ja luoda uusia työpaikkoja. Toimenpiteillä madalletaan muun muassa yksinyrittäjän kynnystä palkata ensimmäinen työntekijä.

Yksinyrittäjien määrä on kyllä viime vuosina kasvanut, mutta työllistävien yrittäjien määrä ei. Usein työtä kyllä riittäisi, mutta työntekijän palkkaaminen on yrittäjälle liian iso riski.

Lisäksi helpotetaan yritystoiminnan aloittamista työttömänä ollessa. Monella työttömällä olisi yritysidea, mutta työttömyysturva ei taivu esimerkiksi yrittäjän starttirahaksi. Tulevaisuudessa työttömyysturvaa voi käyttää myös liikkuvuusavustukseen ja palkkatukeen. Siten työttömyysetuus ei turvaa vain toimeentuloa, vaan se oikeasti auttaa pääsemään työn tai yrittäjyyden syrjään kiinni.

Paula Risikko

(Julkaistu: Pohjalainen, 17.4.2016)

Scroll