Sydänliitto tarjoutuu kuntien kumppaniksi uudessa sotessa

Kirjoitukset

Sydänliiton puheenjohtaja, Eduskunnan varapuhemies Paula Risikko Rovaniemen Seudun Sydänyhdistyksen juhlassa, Rovaniemellä:

Sydänliitolla on monikymmenvuotista kokemusta kuntayhteistyöstä ja se tarjoutuu uudessa sotessakin kuntien kumppaniksi. Kuntien kannattaakin nyt tiivistää yhteistyötä järjestöjen kanssa. Siitä hyötyvät kaikki.

Sote-uudistukselle on asetettu kunnianhimoinen tavoite: kolmen miljardin kevennysvaikutus kansantalouden kestävyysvajeeseen. Samaan aikaan väki vanhenee ja hoidot kallistuvat. Säästöjen aikaansaamiseksi listatut keinot, joita on tehty maailman sivu (henkilöstön tarkoituksenmukainen käyttö, monituottajuus, digitalisaatio, sairaalakapasiteetin järkeistäminen, hankintatoimintojen kehittäminen, palveluketjujen sujuvuus jne.) eivät missään nimessä riitä, vaan on saatava tautitaakkaa pienemmäksi.

Sote-uudistuksessa on vähemmän puhuttu siitä, että vastuu terveydestä ja hyvinvoinnista jää edelleen kunnille, jotka ovat suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan peruspilareita. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestäminen kustannuksineen siirtyy maakunnille. Siitä huolimatta kunnista pitää edelleen löytyä rahaa ja intoa kuntalaisten hyvinvointia edistäviin ja kansantauteja ehkäiseviin toimiin. Tämän tehtävän hoitamiseen tarvitaan kannusteita, olkoonkin että terveyden edistäminen on aina kannattavampaa kuin sairauden hoitaminen.

Kansantaudeilla on suuri vaikutus ihmisten työkykyyn, hoitojen tarpeeseen ja kansantalouteen. Mutta juuri kansantauteihin voidaan vaikuttaa ja niitä voidaan ehkäistä. Maailman terveysjärjestö WHO on julkaissut vuosille 2013–2015 kaikkia maita koskevan toimenpideohjelman, jonka tavoitteena on mm. vähentää kroonisiin sairauksiin liittyvää ennenaikaista kuolleisuutta 25 prosenttia.

Suomessa verenkiertoelinten sairauksista sepelvaltimotauti on yleisin. Sydäninfarkteja ja sepelvaltimotautikohtauksia tapahtuu vuosittain yli 20 000. Sepelvaltimotautiin kuolee noin 12 000 ihmistä vuosittain. Heistä noin 1200 on työikäisiä. Sepelvaltimotaudin hoitoon tarkoitettuja, erityiskorvattavia lääkkeitä syö 180 000 henkilöä. Näiden lukujen taustalla ovat lisäksi valtavat kustannukset, puhumattakaan inhimillisen kärsimyksen määrästä.

Sydänviikolla 17.-24.4. toimitaan verenpaineen alentamiseksi
Valtakunnallista Sydänviikkoa 17.-24.4. toteuttavat Sydänliiton 228 paikallisyhdistystä, 16 piirijärjestöä ja kolme valtakunnallista yhdistystä (Sydänlapset ja -aikuiset ry, Sydän- ja keuhkosiirrokkaat SYKE ry ja Karpatiat ry). Vuodesta 1990 lähtien vuosittain vietettyä Sydänviikkoa tekevät näkyväksi myös monet muut yhteisöt, kuten koulut, päiväkodit, järjestöt, kirjastot ja työpaikat.

Julkaistu: 17.4.2016.

Scroll