Sydänpotilaan Hoitoketjut Kuntoon

Kirjoitukset

Sydänliiton puheenjohtaja, Eduskunnan varapuhemies Paula Risikko sydänjärjestöjen tilaisuudessa Oulussa 16.4.2016:

Suomessa on tunnetusti korkeatasoinen terveydenhuolto, meillä on ammattitaitoinen henkilöstö ja tutkittuun tietoon perustuvat hoitokäytännöt. Sydänsairaiden kohdalla on silti liian paljon viiveitä hoidon saatavuudessa ja ongelmia hoitoketjun sujuvuudessa. Laadukas ja vaikuttava hoito syntyy perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaaliturvan ja vertaistuen kokonaisuudesta. Parhaimman tuloksen saavuttaaksemme on kehitettävä potilaan koko hoitopolkua taudin toteamisesta aina kuntoutukseen ja seurantaan saakka. Vertaistuki, joka on järjestöjen erityisosaamista, on elintärkeää sairastuneille ja heidän läheisilleen.

Järjestöjen osaamiselle on käyttöä uudessa sotessa
Uudistuvassa sosiaali- ja terveydenhuollossa palveluiden järjestäminen siirtyy kunnilta maakunnille. Palvelujen käyttäjän valinnanvapaus laajenee ja tarjolla tulee olemaan monien eri tuottajien palveluita: julkisia, yksityisiä sekä kolmannen sektorin palveluita.

Valinnanvapauden tulee koskea hoitoketjua, ei pelkästään yhtä organisaatiota. Paras hoitotulos saavutetaan, kun eri toimijoiden palvelut koordinoidaan sairaan ja apua tarvitsevan ihmisen parhaaksi. Kaikkia palveluita, joita esim. sydänpotilas tarvitsee, ei välttämättä saa samasta sairaalasta ja terveyskeskuksesta. Lisäksi on muistettava järjestöjen, kuten Sydänliiton ja -yhdistysten tuottamat palvelut, mm. ohjaus, neuvonta ja vertaistuki.
Sydänjärjestöjen osaamisesta on jo kokemuksia eräissä hoitoketjujen kehittämishankkeissa. Vuonna 2013 HUS-alueella otettiin käyttöön internet-selainpohjainen sydämen eteisvärinäpotilaiden hoitoketju, jota oli kehittämässä mm. kolmen järjestön (Aivoliiton, Diabetesliiton ja Sydänliiton) Tunne pulssisi -hanke. Tampereen sydänsairaala uudistaa parhaillaan hoitopolkuja kiinteässä yhteistyössä muiden hoitavien tahojen sekä Hämeenmaan sydänpiirin kanssa.
(http://www.sydan.fi/sydansairaudet-ja-hoito/sydansairaalassa-potilas-kuningas).

Vaikuttava hoitoketju säästää ihmishenkiä ja kustannuksia
Kansantaudeilla on suuri vaikutus ihmisten työkykyyn, hoitojen tarpeeseen ja kansantalouteen. Sepelvaltimotauti on verenkiertoelinten sairauksista yleisin. Sydäninfarkti- ja sepelvaltimotautikohtauksia tapahtuu vuosittain yli 20 000. (Kaikissa ikäluokissa yhteensä 21 769 vuonna 2012). Vuonna 2012 sepelvaltimotautiin kuoli yhteensä 11 591 henkilöä, joista työikäisiä 1 252 henkilöä.

Sydän- ja verisuonisairauksien aiheuttamat lääkekulut ja -korvaukset ovat merkittävät. Vuonna 2012 Kela korvasi 13 000 näiden aiheuttamaa sairauspäivärahakautta. Verenkiertoelinten sairauksien perusteella korvattiin yhteensä 76 900 päivää. Lääkkeiden erityiskorvausoikeudet jakaantuivat samana vuonna tautiryhmittäin seuraavasti: kohonnut verenpaine 489 000, sepelvaltimotauti 184 000, kohonnut kolesteroli ja sepelvaltimotauti 94 000, sydämen vajaatoiminta
37 000 ja rytmihäiriöt 47 000.

Scroll