Sydänpotilaan oikeus valita lisääntyy

Kirjoitukset

Sydänpotilaan oikeus valita lisääntyy

Suomalainen sosiaali­- ja terveyspalvelujen valinnanvapausmalli näki päivänvalon, kun hallitus jouluviikolla tiedotti maakunta­ ja sote­laeista. Valinnanvapauden lisääntymisestä hyötyvät ennen kaikkea sote­palvelujen käyttäjät.

Aikoinaan kun sote­uudistusta aloitettiin tehdä, oli ongelmana se, ettei terveyskeskukseen päässyt kuin pitkän odotuksen jälkeen. Lisäksi myös muiden peruspalvelujen saatavuus alkoi heikentyä ja kustannukset karkaavat käsistä.

Maakuntahallintoon päädyttiin, jotta saataisiin vahvemmat taloudelliset ”hartiat” peruspalveluille. Tämä ratkaisu ei kuitenkaan yksin auta soten ongelmiin, siksi tarvitaan lisää aitoa valinnanvapautta ja alan toimijoita.

Suomalainen valinnanvapausmalli tarkoittaa, että palvelujen tuottajia tulee enemmän ja ihminen voi aidosti valita julkisen, yksityisen ja järjestöjen tuottamien palvelujen välillä hoito­ ja hoivapolkunsa eri vaiheissa.

Ennen kaikkea palvelujen saatavuus paranee, koska palvelujen tuottajia on enemmän. Tämä vahvistaa erityisesti peruspalvelujen saatavuutta, odottaminen vähenee.

Valinnanvapautta lisäävät monet uudet ”työkalut”. Niitä ovat sote­keskukset, maksuseteli, asiakasseteli ja henkilökohtainen budjetti. Nämä tulevat käyttöön kaiken nykyisen valinnanvapauden lisäksi. Nykyisin voi valita minkä tahansa julkisen terveyskeskuksen tai sairaalan Suomesta.

Maksu­ ja asiakasseteleitä voi verrata palveluseteleihin, joita on jo nyt käytössä joissain kunnissa. Henkilökohtainen budjetti sen sijaan on aivan uusi innovaatio. Siitä hyötyvät erityisesti monisairaat, vanhukset ja vammaiset. Joka tapauksessa tärkeää ovat laadukkaat palvelukokonaisuudet.

Valinnanvapauden lisääntyminen tulee käyttöön jokaisessa maakunnassa yhtä aikaa. Ja valinnanvapaus koskee sekä sosiaali­ että terveyspalveluja.

Olen ylpeä soten suomalaisesta valinnanvapausmallista, jota olen itse saanut olla kehittämässä. Malli on räätälöity kansallisiin tarpeisiin ja se ottaa huomioon muiden maiden kokemuksia.

Hallituksen esitysluonnos lähtee tammikuussa lausunnoille. Myös Sydänliitto antaa sitä omat kommenttinsa. Meidän näkökulmamme on erityisesti sydänpotilas ja hänen sote­palvelujen tarpeensa.

Suojelusta kaikille vuonna 2017 toivoen,

Paula Risikko

(Julkaistu: Sydän-lehti 16.1.2017)

Scroll