Ihmisen oikeus valita sotessa lisääntyy

Kirjoitukset

Hallitus esitteli viime keskiviikkona linjauksia maakunta- ja sote-lakeihin. Myös suomalainen valinnanvapausmalli näki päivänvalon. Tätä olemme odottaneet. Ratkaisussa voitti ennen kaikkea ihminen.

Miksi valinnanvapaus sotepalveluissa on niin tärkeää? Siksi, että siitä hyötyvät palveluja tarvitsevat ihmiset.

Aikoinaan, kun soteuudistusta aloitettiin tehdä, oli ongelmana se, ettei terveyskeskukseen päässyt kuin pitkän odotuksen jälkeen. Lisäksi myös muiden peruspalvelujen saatavuus alkoi heikentyä ja kustannukset karkaavat käsistä.

Maakuntahallintoon päädyttiin, jotta saataisiin vahvemmat taloudelliset ”hartiat” peruspalveluille. Tämä ratkaisu ei kuitenkaan yksin auta soten ongelmiin, siksi tarvitaan lisää aitoa valinnanvapautta ja alan toimijoita.

Suomalainen valinnanvapausmalli tarkoittaa, että palvelujen tuottajia tulee enemmän ja ihminen voi aidosti valita julkisen, yksityisen ja järjestöjen tuottamien palvelujen välillä hoito- ja hoivapolkunsa eri vaiheissa.

Ennen kaikkea palvelujen saatavuus paranee koska palvelujen tuottajia on enemmän. Tämä vahvistaa erityisesti peruspalvelujen saatavuutta, odottaminen vähenee.

Valinnanvapautta lisäävät monet uudet ”työkalut”. Niitä ovat sotekeskukset, maksuseteli, asiakasseteli ja henkilökohtainen budjetti. Nämä tulevat käyttöön kaiken nykyisen valinnanvapauden lisäksi. Nykyisinhän voit jo valita minkä tahansa julkisen terveyskeskuksen tai sairaalan Suomesta.

Maksu- ja asiakasseteleitä voi verrata palveluseteleihin, joita on jo nyt käytössä joissain kunnissa.

Henkilökohtainen budjetti sen sijaan on aivan uusi innovaatio. Siitä hyötyvät erityisesti monisairaat, vanhukset ja vammaiset. Palvelukokonaisuuksien hallinta paranee.

Valinnanvapauden lisääntyminen tulee käyttöön jokaisessa maakunnassa yhtä aikaa. Ja koskee sekä sosiaali- että terveyspalveluja.

Olen ylpeä soten suomalaisesta valinnanvapausmallista, jota olen itse saanut olla kehittämässä. Oppositio tietenkin kritisoi, mutta olen aivan varma, että vain ”roolinsa” vuoksi, sillä kyllä hekin varmasti haluavat, että ihminen saa oikeaa hoitoa oikea-aikaisesti.

Valinnanvapauden lisäksi tehtiin viime viikolla ratkaisuja myös korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollosta sekä maakuntien rahoituksen ja pelastusalueiden määrään.

”Siviiliammatiltani” ammattikoulun vararehtorina pidän loistavana sitä, että ammattikorkeakouluopiskelijat tulevat ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palveluiden piiriin. Aikoinaan ollessani ministerinä sosiaali- ja terveysministeriössä käynnistin tätä ennakoivan kokeilun. Nyt se sitten laajenee.

Maakuntien rahoitusta muokattiin lausuntopalautteen perusteella. Loimme kaksikielisyyskriteerin, joka tuo ennakoitua enemmän rahaa maamme kaksikielisille alueille. Tämä on ollut myös Pohjanmaan maakunnan toive.

Pelastusalueiden määrässä päädyimme 18:aan eli samaan kuin on maakuntien määrä. On tärkeää, että ensihoito ja pelastustoimi jatkossakin tekevät hyvää yhteistyötä ihmisten parhaaksi.

Paljon tapahtuu, mutta kaiken lähtökohtana on ihminen ja hänen hyvinvointinsa.

Myös Vaasan sairaalan tulevaisuudessa. Olen aivan vakuuttunut että Vaasa, Turku ja Seinäjoki yhdessä löytävät kaikkia tyydyttävät ratkaisut. Sitä edellyttävät niin laki kuin ihmisten palvelutarpeetkin.

Suojelusta kaikille vuonna 2017 toivoen,

PAULA RISIKKO (kok.)

sisäministeri

Seinäjoki

(Julkaistu: Pohjalainen 27.12.2016)

Scroll